Publications
TREND SINGLE HOLIDAYS A MLADÍ MIGRANTI V4
Lívia PEKAJOVÁ
Year: 2015, Studia Turistica
journal article

Turystyka (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Tvorba nových genotypů a hodnocení vybraných parametrů kvality semene resyntetizované řepky.
Aloiz Hilgert-Delgado, Viktor Vrbovský, Lenka ENDLOVÁ, Michal Urban, Miroslav Klíma
Year: 2015, Úroda
journal article

Tvorba webových stránek v HTML 5
Vladimíra Sehnalová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvorba žákovských projektů s využitím ICT
Rostislav Fojtík, Vladimíra Sehnalová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Two new genera of Keroplatidae (Diptera), with an updated key to the World genera of Keroplatini
Jan Ševčík, Michal MANTIČ, Vladimir Blagoderov
Year: 2015, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
journal article

Two new species of Sycorax (Diptera: Psychodidae: Sycoracinae) from the Oriental Region
Jan Ježek, Rodzay Abdul Wahab, Jan Ševčík
Year: 2015, ZOOTAXA
journal article

ÚČINNOST SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
Radek Solowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Události, komentáře
Vincenc Kopeček
Year: 2015
radio and televison broadcast

Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress
Karel Klem, Petr Holub, Michal Štroch, Jakub Nezval, Vladimír Špunda, Jan Tříska, Marcel A.K. Jansen, T. Matthew Robson, Otmar Urban
Year: 2015, PLANT PHYSIOL BIOCH
journal article

Unconventional methods in teaching mathematics
Petra Konečná
Year: 2015, VERBUM
specialist book chapter

Unconventional modelling of complex system via cellular automata and differential evolution
Martin Kotyrba, Eva Volná, Petr Bujok
Year: 2015, Swarm and Evolutionary Computation
journal article

Universidade de Lisboa
Tadeusz Siwek
Year: 2015
work experience abroad

Universitat de Barcelona
Přemysl Mácha
Year: 2015
work experience abroad

University of Aberdeen
Přemysl Mácha
Year: 2015
work experience abroad

University of Helsinki, Department of Biosciences
Marie Opálková
Year: 2015
work experience abroad

University of New Mexico
Přemysl Mácha
Year: 2015
work experience abroad

University of Oslo
Přemysl Mácha
Year: 2015
work experience abroad

University of Tartu, Institute of Government and Politics
Tomáš Hoch
Year: 2015
work experience abroad

Updating algal evolutionary relationships through plastid genome sequencing: did alveolate plastids emerge through endosymbiosis of an ochrophyte?
Tereza Ševčíková, A. Horak, Vladimír Klimeš, Veronika Zbránková, E. Demir-Hilton, S. Sudek, J. Jenkins, J. Schmutz, P. Pribyl, J. Fousek, C. Vlcek, B.F. Lang, M. Obornik, A.Z. Worden, Marek Eliáš
Year: 2015, Scientific Reports
journal article

Uprchlická krize v Evropě
Vladimír Baar
Year: 2015
radio and televison broadcast

Uprchlická krize v Evropě - Úsvit-Národní koalice k nelegální imigraci
Vladimír Baar
Year: 2015
radio and televison broadcast

Vegetation of taluses and screes of the high montane and alpine zone in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia)
Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak, Marcin Nobis, Agniezka Nobis
Year: 2015, PHYTOCOENOLOGIA
journal article

Venkovská governance v Česku: na kolizním kurzu?
David Walter Novák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Venkovská governance v Česku: na kolizním kurzu?
David Walter Novák
Year: 2015
abstract in proceedings

Vertikální stratifikace škvorů v podmínkách mírného pásu
Markéta KIRSTOVÁ, Petr Kočárek
Year: 2015
abstract in proceedings

Visualization of Semantic Data
Martin Žáček, Rostislav Miarka, Ondřej Sýkora
Year: 2015
abstract in proceedings

Vliv induktorů rezistence na zdravotní stav řepky a obsah glukosinolátů.
Eva Plachká, Lenka Burketová, Jiří Havel, Lenka ENDLOVÁ
Year: 2015, -
journal article

Vliv množství katalyzátoru a počáteční vlhkosti na změnu rozměrů při zahřívání resorcinol-formaldehydových xerogelů.
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VLIV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA AKTIVNÍ UČENÍ ŽÁKŮ
Libor Koníček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VLIV POHYBU CHLOROPLASTŮ NA PAM-FLUORESCENCI
Jan SEMER, Michal Štroch
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodea
Oto KALÁB, Petr Kočárek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv sušení a pyrolýzy na porozitu organických a uhlíkatých materiálů
Petra Veselá, Joakim Riikonen, Jana Štefelová, Vesa-Pekka Lehto, Václav Slovák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv uhličitanů obsažených v sorpčních materiálech při sorpci těžkých kovů
Martin Mucha
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z chemie s použitím mobilních zařízení
Kateřina Trčková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané přístupy k redefinici identit průmyslových prostorů
Ondřej Slach, Lucie Antošíková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Výuka informatiky s využitím mobilních zařízení
Vladimíra Sehnalová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
abstract in proceedings

Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém.
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
abstract in proceedings

Využití křídlatky pro sorpci olovnatých iontů
Marek Mucha, Martin Mucha
Year: 2015, Spektrum
journal article

Využití mobilních zařízení v chemickém vzdělávání
Kateřina Trčková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití termické analýzy při studiu materiálů na bázi celulózy
Jana Štefelová, Václav Slovák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení
Eva Burianová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj a validace HPLC metody s fluorescenční detekcí pro stanovení ibuprofenu
Lenka Šimečková, Marek Mucha
Year: 2015
abstract in proceedings

Vyvražďování Arménů
Vladimír Baar
Year: 2015
radio and televison broadcast


