Publications
Irrationality of infinite products
Ondřej Kolouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak (ne)napsat odborný text z biologie
Aleš Dolný, Vítězslav Plášek
Year: 2013
abstract in proceedings

Jak studovat hybridní režimy? Aplikace Bogaardsovy ?double- root strategy? na země Jižního Kavkazu
Vincenc Kopeček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak zaujmout žáky 1. stupně 1. stupně ZŠ chemií?
Marie Solárová
Year: 2013, Komenský
journal article

János Selye University, Komárno
Jan Šustek
Year: 2013
work experience abroad

JE ZELENÁ ŘASA DESMODESMUS QUADRICAUDA MODELEM S NETYPICKOU REGULACÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY?
Tereza Ševčíková, Kateřina; Bišová, Alena Lukešová, Kristýna Hrčková, Eva Sýkorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapalinová chromatografie - hmotnostní spektrometrie LC-MS (UHPLC-qTOF)
Jiří Kalina, Marek MUCHA, Jakub Nezval
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Botanical Institute II, Karlsruhe
Martin Navrátil
Year: 2013
work experience abroad

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Year: 2013
abstract in proceedings

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karstification as a Predisposing Factor of Seismically Triggered Landslides: Case Study from the Crimean Mountains (Ukraine): Introduction to the Problem
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Veronika Smolková
Year: 2013
abstract in proceedings

Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Veronika Smolková, Václav Stacke
Year: 2013
abstract in proceedings

Karvinsko mění image devastované hornické krajiny
Jan Havrlant
Year: 2013, Těšínsko - vlastivědný časopis
journal article

Kdy a jak začít s popularizací chemie?
Marie Solárová
Year: 2013
abstract in proceedings

Key factors affecting the predation risk on insects on leaves in temperate floodplain forest
Michaela Drozdová, Jan Šipoš, Pavel Drozd
Year: 2013, European Journal of Entomology
journal article

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Barbara Baarová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinetics of pyrolysis of nitrogen containing organic xerogels
Petra Veselá, Václav Slovák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompetenční model vysokoškolského učitele
Cyril Klimeš, Petr Kazík
Year: 2013, STUDIA OECONOMICA
specialist book chapter

Konstrukční geometrie
Radka Malíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Korýši: lupenonožci (Branchiopoda) a rakovci (Malacostraca)
Ivona Horká, Jindřich Roháček, Jan Ševčík, Petr Vlk
Year: 2013, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Year: 2013, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Krajiny. Příspěvek k diskuzi o konceptualizace krajiny v (české) geografii.
Přemysl Mácha
Year: 2013, Geografie
journal article

Kreativní klastry v České republice
Ondřej Slach, Blanka Marková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání
Vladimíra Sehnalová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kulturní diverzita pro ekology: distribuce a ohrožení druhové a jazykové diverzity na Nové Guineji
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Martin Adamec, Philip Shearman, Nigel Baro
Year: 2013
abstract in proceedings

Kyberšikana a bezpečnost dětí
Vladimíra Sehnalová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí
Boleslav Taraba, Vlastimil Moni
Year: 2013, Zpravodaj Hnědé uhlí
journal article

Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences
Václav Karlický
Year: 2013
work experience abroad

Language E-learning Based on Adaptive Decision-Making System
Vladimír Bradáč, Cyril Klimeš
Year: 2013
abstract in proceedings

Late Holocene environmental changes in the Bečva River valley, Western Carpathians, Czech Republic
Václav Stacke, Tomáš Pánek
Year: 2013
abstract in proceedings

Late Holocene environmental changes in the Bečva River valley, Western Carpathians, Czech Republic
Václav Stacke, Tomáš Pánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Jan Sedláček, Valentina Zernitskaya, Jaroslav Kadlec, Anna Pazdur, Tomáš Řehánek
Year: 2013, HOLOCENE
journal article

Legislativní nástroje územního plánování k regulaci suburbanizace
Zdeněk OPRAVIL
Year: 2013
abstract in proceedings

Letní přírodovědná škola na KBE
Šárka Cimalová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Light and high temperature effects on dynamics of regulation of nonradiative dissipation within photosystem II
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Václav Karlický, Otmar Urban, Zdeněk Nosek, Rostislav Páník
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lineární algebra
Zuzana Václavíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Logika pro sémantický web
Martin Žáček
Year: 2013
abstract in proceedings

London School of Hygiene & Tropical Medicine
Petr Bujok
Year: 2013
work experience abroad

Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Lenart
Year: 2013
abstract in proceedings

Low-gradient megalandslides at the northern boundary of the Caucasus-Crimean orogene: seismically induced?
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal
Year: 2013
abstract in proceedings

Magnetické kompozity na bázi bentonitu a jejich stabilita v kyselém prostředí
Martin Mucha
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Magnetické kompozity na bázi bentonitu a jejich stabilita v kyselém prostředí
Martin Mucha
Year: 2013
abstract in proceedings

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2013
abstract in proceedings

Managing Process In REA Framework
František Huňka, Jaroslav Žáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P
Hashim Habiballa
Year: 2013
organizing conference, workshop

Mediální výchova ve výuce chemie
Marie Solárová
Year: 2013, Biológia, ekológia, chémia
journal article

Mělo by to fungovat. IV - Tři otázky uživatelů
Jan Šustek
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)


