Publications
Poincaré invariance of the Helmholtz morphism
Radka Malíková
Year: 2013
abstract in proceedings

Poincaré invariance of the Helmholtz morphism
Radka Malíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokročilé techniky použití databází - v aplikaci Microsoft Office - přípravný kurz k ECDL - modul AM5
Rostislav Miarka
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pokroky a problémy v multiškálovém modelování klastrů vzácných plynů
Tomáš Janča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokus o exaktní vylišení dubojehličnaté varianty vegetačních stupňů na severní Moravě a Slezsku na základě dendrometrických dat
Matěj HORÁČEK, Otakar Holuša
Year: 2013
abstract in proceedings

Political elites in Abkhazia
Tomáš Hoch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Political factors of economic growth and regional development in transition economies
Luděk Krtička, Luděk Krtička
Year: 2013
editorial work

Population biology of establishment in New Zealand hedgehogs inferred from genetic and historical data: Conflict or compromise?
Barbora Černá Bolfíková, Adam Konečný, Miriam Pfaeffle, Jasmin Skuballa, Pavel Hulva
Year: 2013, MOL ECOL
journal article

Population size estimation of Aeshna caerulea (Odonata: Aeshnidae) in the Czech part of Úpské rašeliniště bog (Giant Mountains)
Aleš Dolný
Year: 2013, Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní
journal article

Porovnání výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v sídelní zástavbě
David VOJVODÍK
Year: 2013
abstract in proceedings

Porovnání výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v sídelní zástavbě
David VOJVODÍK
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posílení gramotností žáků ve výuce chemie
Kateřina Trčková
Year: 2013
abstract in proceedings

POSTOJE ŽÁKŮ TECHNICKÝCH A NETECHNICKÝCH OBORŮ SOŠ K PŘEDMĚTU FYZIKA
Věra Kerlínová, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2013
abstract in proceedings

Post-sesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
Renáta PYSZKOVÁ, Tomáš Pánek
Year: 2013, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
journal article

POST-SESUVNÁ MORFOLOGIE A GEOELEKTRICKÁ STRUKTURA ODLUČNÉ OBLASTI SESUVU NA GIROVÉ
Renáta PYSZKOVÁ, Tomáš Pánek
Year: 2013
abstract in proceedings

Posudek PhD. disertační práce - Formální reprezentace znalostních vzorů v ontologických jazycích
Hashim Habiballa, Rostislav Miarka
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Posudek PhD. disertační práce - Optimalizace systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu pomocí metod umělé inteligence
Hashim Habiballa
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Potential of Multilevel SPAM Protection in the Light of Current SPAM Trends
Tomáš Sochor, Alžběta DAVIDOVÁ
Year: 2013
abstract in proceedings

Potential-controlled filtering in quantum star graphs
Ondřej Turek, Taksu Cheon
Year: 2013, ANN PHYS-NEW YORK
journal article

Power-Types in Business Process Modeling
František Huňka
Year: 2013, Journal of Applied Economic Sciences
journal article

Práce s vrstvami v Metapostu
Jan Šustek
Year: 2013, Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
journal article

Pravděpodobnost a statistika
Jan Štěpnička
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Ladislav Šigut, Václav Karlický, Vladimír Špunda
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation
Michal Štroch, Zuzana Materová, Daniel Vrábl, Ladislav ŠIGUT, Vladimír Špunda
Year: 2013
abstract in proceedings

Predator-Prey Simulation's Parameters and Leverage Points
Michal Janošek, Václav Kocian, Eva Volná, Martin Kotyrba, Hashim Habiballa
Year: 2013
abstract in proceedings

Prediction by means of Elliott waves recognition
Eva Volná, Martin Kotyrba, Robert Jarušek
Year: 2013
abstract in proceedings

Preferential Binding of Hot Spot Mutant p53 Proteins to Supercoiled DNA In Vitro and in Cells
Petr Pečinka, Marie Brázdová, Lucie Navrátilová, Vlastimil Tichý, Kateřina Němcová, Matěj Lexa, Roman Hrstka, Matěj Adámik, Bořivoj Vojtěšek, Emil Palaček, Wolfgang Deppert, Miroslav Fojta
Year: 2013, PLOS one
journal article

Preferential biosynthesis of B-dihydroxylated flavone derivates induced by high irradiance increase the antioxidant acitivity of barely leaf extracts
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preparation of magnetic bentonite
Martin Mucha
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preparation of magnetic bentonite
Martin Mucha
Year: 2013
abstract in proceedings

Prezentační program PowerPoint - praktické využití
Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Process-oriented component modeling under uncertainty
Bogdan Walek, Jiří Bartoš, Cyril Klimeš
Year: 2013, Global Journal on Technology
journal article

Proč u nás nemáme sto druhů kobylek a sarančí?
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Robert Vlk, Pavel Marhoul
Year: 2013
abstract in proceedings

Proč u nás nemáme sto druhů kobylek a sarančí?
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Robert Vlk, Pavel Marhoul
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský
Year: 2013, Accendo-Centrum pro vědu a výzkum
specialist book

Programování serverových aplikací
Marek Vajgl
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projektové řízení v územním rozvoji
David Walter Novák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prokletí Norberta Wienera aneb co je v knize, to se spočítá
Petr Pyszko, Jan Kočí, Pavel Drozd
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Properties of transformation matrices between the normal bases in the orders of cubic field
Zuzana Václavíková
Year: 2013, Mathematica Slovaca
journal article

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2013
abstract in proceedings

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předběžné antropologické vyhodnocení lidského kosterního materiálu z Dolního náměstí v Olomouci
Michal Živný, Pavel Nguyen, Martina Šebková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla
Libor Koníček, Iva Vlková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava uhlíkatých materiálů obsahujících grafen
Gabriela Hotova, Václav Slovák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava žáků k chemické olympiádě
Marie Solárová, Kateřina Trčková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Příroda Slezska
Vít Balner, Jiří Beneš, Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková, Šárka Cimalová, Lukáš Číhal, Helena Deckerová, Aleš Dolný, Libor Dvořák, Martin Gajdošík, Michal Graca, Jaroslav Holuša, Kamil Holý, Ivona Horká, Michal Horsák, Jiří Hudeček, Lenka Jarošová, Petr Kočárek, Jiří Kupka, Tomáš Kuras, Bohumír Lojkásek, Zdeněk Majkus, Patrik Molitor, Vítězslav Plášek, Jindřich Roháček, Magdaléna Roháčová, Jan Sitek, Jiří Stanovský, Jan Ševčík, Jiří Vávra, Ivan Zwach
Year: 2013, Slezské zemské muzeum, Opava
specialist book

Příroda v noci (sekce Informatika)
Vladimíra Sehnalová, David Bražina
Year: 2013
organizing conference, workshop

Přírodní vědy moderně a interaktivně
Barbara Baarová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Public data as a source for Sustainable Landscape Planning
Tereza Aubrechtová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


