Publications
Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami
Vladimíra Sehnalová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
Monika CHUDANIČOVÁ
Year: 2013, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

VYUŽITÍ METODY ORAC PRO STANOVENÍ RELATIVNÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY ROSTLINNÝCH EXTRAKTŮ
Ursula FERRETTI
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech
Eliška Treterová, Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití počítače ve výuce geometrie
Ondřej Kolouch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití techniky HPLC-DAD-MS při studiu vybraných UV-protektivních sekundárních metabolitů vyšších rostlin
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Marek MUCHA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití vzdělávacích programů pro práci s dětmi v mateřské škole
Vladimíra Sehnalová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití XAD resinů při detekci genotoxicity organického znečištění řek Lučiny a Ostravice
Zuzana Jaskóová
Year: 2013
abstract in proceedings

Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Adam Pukowiec
Year: 2013
abstract in proceedings

Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Adam Pukowiec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VÝVOJ FRIKČNÍCH KOMPOZITŮ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Kateřina Malachová, Vlastimil Matějka
Year: 2013
research reports and final reports of opposed grants

Vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2013
abstract in proceedings

Vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wazzuuuup? Jak hledat hmyz v korunách stromů
Pavel Drozd, Jan Šipoš, Martin Volf, Jiří Hodeček, David Kaspřák, Nela KOTÁSKOVÁ, Hana Platková, Petr Pyszko, Martin ŠIGUT
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What drives competitiveness of small regions in Central Europe?
Jan Ženka, Ondřej Slach, Josef Novotný
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

When the Body Hides the Ancestry: Phylogeny of Morphologically Modified Epizoic Earwigs Based on Molecular Evidence
Petr Kočárek, Václav John, Pavel Hulva
Year: 2013, PLOS ONE
journal article

Zajímavosti z kryptologie
Petra Konečná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy dendrogeomorfologie
Karel Šilhán
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy podnikání a managementu pro informatiky
Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy pravděpodobnosti a statistiky
Petr Bujok
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka
Jiří Kalina, Barbora Hrvolová, Marek Penhaker
Year: 2013
results with legal protection

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy
Libor Koníček, Lucie Zárubová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Year: 2013
abstract in proceedings

ZHODNOCENÍ VLIVU SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FAR NA FUNKČNÍ STAV FOTOSYSTÉMU II U JEČMENE
Jan Semer
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znečištění ovzduší v Ostravě a v podobně velkých evropských městech
Lucie Abdulová, Jana Satolová, Blanka Krejčí
Year: 2013, Ochrana ovzduší
journal article

Zobecnění Hahn-Banachovy věty
Lenka PLOHÁKOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zobecnění Hahn-Banachovy věty
Lenka PLOHÁKOVÁ
Year: 2013
abstract in proceedings

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žákovský experiment se systémem EdLab ve výuce molekulové fyziky a termiky na ZŠ
Renata Spustová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

18 let ostravského semináře o výuce matematiky
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Eduard Fuchs, Josef Kubát
Year: 2013, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
journal article

19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

21st Czech and Slovak International Conference on Number Theory
Ladislav Mišík, Zuzana Václavíková, Jan Štěpnička, Jan Šustek, Lukáš Novotný, Ondřej Kolouch
Year: 2013
organizing conference, workshop

23rd Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
Jaroslav Hančl, Jan Šustek, Jan Štěpnička, Lukáš Novotný
Year: 2013
organizing conference, workshop

4. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

6th International Conference on Globalization
Blanka Marková
Year: 2013
organizing conference, workshop

7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory
Jaroslav Hančl, Věra Ferdiánová, Lukáš Novotný, Ondřej Kolouch, Jan Šustek
Year: 2013
organizing conference, workshop

A Criterion for Irrationality and Linear Independence of Infinite Products
Ondřej Kolouch
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A criterion for linear independence of infinite products
Ondřej Kolouch, Jaroslav Hančl, Lukáš Novotný
Year: 2012
abstract in proceedings

A criterion for linear independence of infinite products
Ondřej Kolouch
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A discrete version of Farkas' Lemma and Duality Theorem for homogeneous linear programming
David Bartl
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A discrete version of Farkas' Lemma and Duality Theorem for homogeneous linear programming
David Bartl
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A geometric analysis of dynamical systems with singular Lagrangians
Monika Havelková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A list of collected bryophytes during the International Bryological Meeting in vierves sur Viroin 2012
Vítězslav Plášek, Lukáš Číhal
Year: 2012, Nowellia Bryologica
journal article

A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Jan Hradecký, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal
Year: 2012, GEOMORPHOLOGY
journal article

A methodology for creating a conceptual model under uncertainty
Bogdan Walek, Jiří Bartoš, Cyril Klimeš
Year: 2012, World Academy of Science, Engineering and Technology
journal article

A methodology for data migration between different database management systems
Bogdan Walek, Cyril Klimeš
Year: 2012, World Academy of Science, Engineering and Technology
journal article

A note on the short algebraic proof of Farkas' Lemma
David Bartl
Year: 2012, LINEAR MULTILINEAR A
journal article

A property of Quasi-diagonal forms
Andrzej Schinzel
Year: 2012, Michigan Mathematical Journal
journal article

A tool for database testing and optimization
Bogdan Walek, Cyril Klimeš
Year: 2012, International Journal of Computer and Communication Engineering
journal article


