Publications
On an empirical Bayes estimator for the blue of HIV population based on CD-4 count.
Ivan Křivý
Year: 2012
published expert opinions, reviews

On extrapolation of virial coefficients of hard spheres
M. Ončák, Anatol Malijevský, J. Kolafa, S. Labík
Year: 2012, CONDENS MATTER PHYS
journal article

On Fredholm's Theorem of the Alternative and a Corollary of Rohn's Residual Existence Theorem
David Bartl
Year: 2012, Mathematica Pannonica
journal article

On metrizability of invariant affine connections
Demeter Krupka, E. Tanaka
Year: 2012, INT J GEOM METHODS M
journal article

On Templeman averages and variation functions
Radhakrishnan Nair
Year: 2012, Periodica Mathematica Hungarica
journal article

On the inverse variational problem in nonholonomic mechanics
Olga Rossi, Jana Musilová
Year: 2012, Communications in Mathematics
journal article

On the Zermelo problem in Riemannian manifolds
Olga Rossi, Radomír PALÁČEK
Year: 2012, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
journal article

On 2D and 3D parameter derivation for rainfall- runoff models
Martin Adamec, Milan Trizna, Veronika Říhová, Jan Unucka, Marcela Gergeľová
Year: 2012, Acta Montanistica Slovaca
journal article

Open fragmentation channels for ionized rare gas clusters analysis through DIM models
Pavel Naar, Ivan Janeček
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optical indicators of plant physiological activity
Daniel KOVÁČ, Alexander AČ, Ladislav ŠIGUT, Karel KLEM, Otmar Urban
Year: 2012, ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS
journal article

Orthotrichum affine var. bohemicum - features and distribution
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Year: 2012, Nowellia Bryologica
journal article

Osvětlovací modely vrtu
Věra Ferdiánová
Year: 2012
abstract in proceedings

Pákové body sytému jako nástroj pro nastavení parametrů simulace
Michal Janošek, Eva Volná
Year: 2012
abstract in proceedings

Papua Nová Guinea. Jazykové skupiny. Průměrná nadmořská výška výskytu obyvatel jazykové skupiny.
Martin Adamec, Pavel Drozd
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Papua Nová Guinea. Struktura populace dle pohlaví. Pohyb obyvatelstva dle jazykových skupin.
Martin Adamec, Pavel Drozd
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Paradiplatys kubani sp. nov. from Laos (Dermaptera: Diplatyidae)
Petr Kočárek
Year: 2012, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
journal article

Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution
Petr Bujok, Josef Tvrdík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution
Petr Bujok, Josef Tvrdík
Year: 2012
abstract in proceedings

Parallelized simulation package MULTIDYN for HemiQuantal Dynamics with Multiscale Model
Ivan Janeček, René Kalus, F.X. Gadéa, Tomáš JANČA, Pavel Naar, Martin Stachoň, Jan Premus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Particle in the Central Gravitational Field Subject to a Nonlinear Nonholonomic Constraint
Martin Swaczyna, Petr Volný
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception of the historical border between Moravia and Silesia by the Jeseník area residents as partial aspect of their regional identity.
Miloslav Šerý
Year: 2012, Moravian Geographical Reports
journal article

Place Names, Landscape, and Identity
Přemysl Mácha
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Platycleis vittata (Orthoptera: Tettigoniidae) in the northwestern part of its range is close to extinction: is this the result of landscape changes?
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Pavel Marhoul, Hana Skokanová
Year: 2012, J INSECT CONSERV
journal article

Počítačová algebra
Štefan PORUBSKÝ, Jan Šustek, Zuzana Václavíková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2012, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Podpora kultury z Evropské unie
Blanka Marková, Michaela Žarošská, Eva Žáková
Year: 2012, Institut umění - Divadelní ústav
specialist book

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Petra Konečná, Dana Kričfaluši
Year: 2012
abstract in proceedings

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Petra Konečná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov
Zuzana Václavíková
Year: 2012
abstract in proceedings

Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov
Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postdoc stáž Ecological Genetics Research Unit, Department of Biosciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Lukáš Choleva
Year: 2012
work experience abroad

Postdoc stáž Ecological Genetics Research Unit, Department of Biosciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Lukáš Choleva
Year: 2012
work experience abroad

Potenciál využití půdy ploch zaniklých rybníků z hlediska vodohospodářského a zemědělského v povodí Trkmanky a Kyjovky na příkladu k.ú. Čejkovice
Patrik NETOPIL
Year: 2012
abstract in proceedings

Potřeby a rozvoj venkovských společenství
David Walter Novák
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PRACE Spring School 2012, School for Developers of Petascale Applications
Petr Bujok
Year: 2012
work experience abroad

Praktická cvičení algoritmů
Eliška Treterová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě - hodnocení, problémy a řešení
Petra Konečná
Year: 2012
abstract in proceedings

Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě - hodnocení, problémy a řešení
Petra Konečná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prekoncepty žáků ZŠ v termice zdrojem problémových experimentálních úloh
Erika Mechlová
Year: 2012, Matematika-Fyzika-Informatika, časopis pro výuku na základních a středních školách
journal article

Prepic - Prerecognition of pictures
Hashim Habiballa, Vilém Novák
Year: 2012
software

Prešovská univerzita, katedra geografie a regionálního rozvoje
Vincenc Kopeček
Year: 2012
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešove
Luděk Krtička
Year: 2012
work experience abroad

Prezentace dendrochronologické laboratoře Přírodovědecké Fakulty Ostravské univerzity
Karel Šilhán
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Priestorové aspekty hospodárenia miest a obcí na Slovensku v rokoch 2006-2011
Andrej Sopkuliak
Year: 2012
abstract in proceedings

Probability and social science.
Ivan Křivý
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Probability distributions associated with Mathieu type series
Zhivorad TOMOVSKI, Ram Saxena, Tibor K. Pogany
Year: 2012, ProbStat Forum
journal article

PROBLÉMY PŘI URČENÍ STUPNĚ KONVERZE TERMICKÝCH REAKCÍ UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ PRO KINETICKÉ VÝPOČTY Z TERMOANALYTICKÝCH DAT
Václav Slovák
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Process of the REA Concept Transformation
Zdeněk MELIŠ, Jaroslav Ševčík, Jaroslav Žáček, František Huňka
Year: 2012, ECON '12
journal article

Productly Irrational Sequences
Lukáš Novotný
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Productly Linearly Independent Sequences
Lukáš Novotný
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


