Courses

Course title:English for Geographers 1
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Human Geography and Regional Development
Course code:KSG / 7ANG1
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. (G); Bc. Lucie Horáková
Language:English
ISCED F broad:Social sciences, journalism and information
Annotation:Předmět KSG/7ANG1 je zaměřen na rovnoměrné rozvíjení jazykových znalostí studentů. Výuka je koncipována na základě práce s první polovinou učebnice Life (National Geographic Learning) na úrovni B1+. Během hodin se studenti budou věnovat gramatickým a poslechovým cvičením, bude taktéž rozvíjena odborná i obecná slovní zásoba. Jak gramatické jevy, tak slovní zásoba budou procvičovány v diskuzích na dané téma. Cílem kurzu je odbourat ostych z mluveného projevu, upřesnit gramatické jevy, rozšířit slovní zásobu, naučit studenty práci s textem a vést je k četbě zahraniční odborné literatury. Studenti budou před zařazením do kurzu testováni dle rozřazovacího testu. Studenti, kteří v testu dosáhnou úrovně B1+ budou mít možnost zapsat si pouze předmět KSG/7ANG2. Předmět KSG/7ANG1 jim bude uznán. Studenti, kteří se prokáží platným mezinárodně uznávaným certifikátem (FCE, CAE) na úrovni nejméně B2 budou mít uznány oba předměty.