Courses

Course title:Physical Chemistry 1
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7FCH1
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad:Natural sciences, mathematics and statistics
Annotation:Seznámit studenty se základním teoretickým a poznatkovým aparátem pro kvantitativní popis fyzikálně chemických soustav a ukázat jejich aplikaci na fázové, chemické a elektrodové rovnovážné stavy za idealizovaných podmínek.