Courses

Course title:Work with scientific databases
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7PVDA
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Katarína Holubová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět seznamuje s vyhledáváním a práci ve vědeckých databázích a s nástroji pro zpracovávání genových a proteinových sekvencí.