Courses

Course title:Thermal analysis of solids
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7TAPL
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Gabriela Zelenková, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Tepelné jevy v pevných látkách, jednotlivé termoanalytické techniky (termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie, termomechanická analýza), jejich provedení, vyhodnocení a zpracování výsledků, analýza uvolňovaných plynů, kinetika termických reakcí z termoanalytických dat, aplikace termoanalytických metod (čistota látek, farmacie, polymery, barviva, hoření, atd.). Praktické ověření teoretických poznatků na skutečných termoanalytických experimentech.