Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Environmental Center

Jiří Kalina


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Room, floor, building: C 403, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2189
E-mail:No record found.Activated carbon-based coloured titania nanoparticles with high visible radiation absorption and excellent photoactivity in the degradation of emerging drugs of wastewater
Safa Benjedim, Jesica Castelo-Quiben, Esther Bailon-Garcia, El Mostapha Lotfi, Agustin Perez-Cadenas, Václav Slovák, Jiří Kalina, Francisco Carrasco-Marin ... other authors
Year: 2021, CARBON
journal article

Origami pro chemii a smartphone
Michal Lach, Jiří Kalina, Kateřina Trčková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance
Jakub Nezval, Michal Štroch, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Year: 2017, Biologia Plantarum
journal article

Development of an Advanced HPLC-MS/MS Method for the Determination of Carotenoids and Fat-Soluble Vitamins in Human Plasma
Barbora HRVOLOVÁ, Miriam Martínez-Huélamo, Mariel Colmán-Martínez, Sara Hurtado-Barroso, Rosa Maria Lamuela-Raventós, Jiří Kalina ... other authors
Year: 2016, International journal of molecular sciences
journal article

THE COMPARISON OF PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF LUTEIN STANDARDS ACQUIRED BY DIFFERENT SUPPLIERS
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New sampling method for routine monitoring of selected pharmaceuticals in surface water
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2015, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)
journal article

Sample pretreatment for analysis of benzodiazepines in serum and urine
Marek Mucha, Petr Kurka, Jiří Kalina
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spektrální kvalita FAR a nízká dávka UV-B jako významné faktory ovlivňující optické vlastnosti listů jahodníku obecného.
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová, T. M. Robson
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení antioxidační aktivity luteinu
Barbora HRVOLOVÁ, Lenka Portychová, Dana Vaněrková, Jiří Kalina
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The dried knotweed - an alternative biosorbent for elimination of selected polutants from water?
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The pilot study on Ibuprofen uptake by carrot
Marek Mucha, Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2015, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)
journal article

The Stability Aspects of Prepared cis isomers of lutein
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2015, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)
journal article

Advanced method for determination of lutein and its cis isomers
Barbora HRVOLOVÁ, Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Degradace Luteinu v čase
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experiment pro výuku - fotometrie
Jiří Kalina, Barbora HRVOLOVÁ, Jana Krohová, Maroš Šmondrk, Marek Penhaker
Year: 2014, CHEM LISTY
journal article

Křídlatka - alternativa pro čištění vod
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z METOD FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Barbora HRVOLOVÁ, Tomáš Zelenka, Jiří Kalina
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Messages go against the phlo: Ramets use UV-B to signal pre-emptive activation of photoprotection in their parents.
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová, Thomas Matthew Robson
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Methods for determination of pharmaceuticals in surface water
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE - INOVACE LABORATORNÍHO CVIČENÍ
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina, Tomáš Zelenka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Václav Slovák, Marie Solárová, Martin Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
organizing conference, workshop

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

The bag method as method for pre-treatment of real water sample
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The bag method as method for pre-treatment of real water sample
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
abstract in proceedings

The lability aspects of prepared cis isomers of lutein
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The lability aspects of prepared cis isomers of lutein
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2014
abstract in proceedings

A simple method for selective extraction of lutein and zeaxanthin from plant material
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2013
abstract in proceedings

A simple method for selective extraction of lutein and zeaxanthin from plant material
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bag method - method for pre-treatment of real samples of water
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2013
abstract in proceedings

Fotostabilita cis izomerů luteinu
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2013
abstract in proceedings

Fotostabilita cis izomerů luteinu
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC/MS method for ibuprofen determination
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC/MS method for ibuprofen determination
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Year: 2013
abstract in proceedings

CHANGES IN PHENOLIC COMPOUND PROFILE, UV-SHIELDING PROPERTIES AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENT COMPOSITION OF SPRING BARLEY LEAVES DURING THE REACCLIMATION FROM HIGH TO LOW IRRADIANCE OF PAR
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Year: 2013
abstract in proceedings

Changes in the composition of soluble phenolic compounds in spring barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) primary leaves under the influence of different PAR levels and combined effect of UV-A and UV-B radiation
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapalinová chromatografie - hmotnostní spektrometrie LC-MS (UHPLC-qTOF)
Jiří Kalina, Marek MUCHA, Jakub Nezval
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti stanovení hormonální antikoncepce v povrchových vodách
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Year: 2013
abstract in proceedings

Možnosti stanovení hormonální antikoncepce v povrchových vodách
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preferential biosynthesis of B-dihydroxylated flavone derivates induced by high irradiance increase the antioxidant acitivity of barely leaf extracts
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles
Daniel Kováč, Zbyněk Malenovský, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Alexander Ač, Věroslav Kaplan, Jan Hanuš ... other authors
Year: 2013, Journal od Experimental Botany
journal article

Stanovení ibuprofenu pomocí hmotnostní spektrometrie
Marek Mucha, Jiří Kalina
Year: 2013
abstract in proceedings

The Effect of PAR and its Spectral Quality on the Compositions of Soluble Phenolic Compounds in Spring Barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) Primary Leaves
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití hmotnostního spektrometru v kvalitativní analýze fenolických látek obsažených v rostlinném materiálu
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití techniky HPLC-DAD-MS při studiu vybraných UV-protektivních sekundárních metabolitů vyšších rostlin
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Marek MUCHA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Adam Pukowiec
Year: 2013
abstract in proceedings

Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Adam Pukowiec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka
Jiří Kalina, Barbora Hrvolová, Marek Penhaker
Year: 2013
results with legal protection

HPLC metoda stanovení benzodiazepinů
Marek MUCHA, Petr Kurka, Jiří Kalina
Year: 2012, Chemické Listy
journal article

HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Year: 2012, Chemické listy
journal article

Ibuprofen analysis by flow injection method
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ibuprofen analysis by flow injection method
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Year: 2012
abstract in proceedings

Stanovení benzodiazepinů v nemocničních laboratořích
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Year: 2012
abstract in proceedings

Stanovení benzodiazepinů v nemocničních laboratořích
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The developement of qualitative and quantitative analysis for determination phenolics compounds
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Year: 2012
abstract in proceedings

The development of qualitative and quantitative analysis for determination of phenolics compounds
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analytická chemie v fyziologii rostlin
Jiří Kalina, Jakub Nezval, Barbora Hrvolová, M. Zgarbová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Termostabilita cis izomerů luteinu
Barbora Hrvolová, Jiří Kalina
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj HPLC-DAD metody stanovení vybraných fenolických látek a její aplikace při studiu vlivu různých radiačních podmínek na jejich akumulaci v listech ječmene jarního
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě
Petra Konečná, Marie Solárová, Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová, Jiří Kalina, Zuzana Václavíková, Jan Šustek ... other authors
Year: 2011
organizing conference, workshop

Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature
Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jana Podolinská, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2010, J PLANT PHYSIOL
journal article

Adsorption of phenol on carbon aerogels
Jiří Kalina, Simona Martiníková, Václav Slovák
Year: 2010
abstract in proceedings

Koktejl
Marie Solárová, Václav Slovák, Jiří Kalina
Year: 2010
radio and televison broadcast

Simultánní stanovení obsahu nestrukturních sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla
P. Teslová, Jiří Kalina, Otmar Urban
Year: 2010, CHEM LISTY
journal article

THERMAL ANALYSIS AND PREPARATION OF CARBON AEROGELS
Václav Slovák, Simona Martiníková, Jiří Kalina
Year: 2010
abstract in proceedings

Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky
L. Šigut, Otmar Urban, Vladimír Špunda, P. Teslová, M. Zgarbová, Jiří Kalina ... other authors
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature
Vladimír Špunda, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martin Navrátil ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis
Jana Podolinská, L. Nadkanská, Václav Karlický, Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Extrakce vybraných karotenoidů a fenolických látek z křídlatky (Reynoutria SPP.), UV-VIS spektrofotometrická a HPLC-DAD analýza získaných extraktů
Barbora Hrvolová, Jakub Nezval, Jiří Kalina
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identification and quantification of UV-absorbing phenolic compounds in barley leaves. Standardization of HPLC-DAD technique
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Izolace luteinu a zeaxantinu ultrazvukem a selektivními rozpouštědly z křídlatky
Jiří Kalina, Barbora Hrvolová
Year: 2009
results with legal protection

Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies
Martina Košvancová, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Miroslav Hrstka, Jiří Kalina, Ivana Tomášková, Vladimír Špunda, Michal Marek ... other authors
Year: 2009, PLANT SCI
journal article

Selektivní extrakce vybraných karotenoidů
Barbora Hrvolová, Jiří Kalina
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martina Košvancová, Otmar Urban, Ladislav Šigut, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2
Michal Štroch, Jana Podolinská, Václav Karlický, Monika Babicová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differences in the photosynthetic UV-B response between European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) K a r s t.) saplings
Mirka Šprtová, Michal Marek, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2008, Ekologia Bratislava
journal article

Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance
Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2008, Journal of Plant Physiology
journal article

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... other authors
Year: 2008
organizing exhibition (E)

Sezónní dynamika aktivity enzymu Rubisco a pigmentů xantofylového cyklu smrku a buku pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Marie Duciucová, Martina Košvancová, Otmar Urban
Year: 2008
abstract in proceedings

Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to combined exposure to higher irradiance and temperature
Michal Štroch, Jana Podolinská, Daniel Vrábl, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2007
abstract in proceedings

Denní průběh fotosyntetických charakteristik během aklimace na zvýšenou ozářenost a teplotu u rostlin smrku ztepilého
Jana Podolinská, Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2007
abstract in proceedings

Differences in pigment composition, photosynthetic rates and chlorophyll fluorescence images of sun and shade leaves of four tree species
Hartmut K. Lichtenthaler, Alexander Ač, Michal Marek, Jiří Kalina, Otmar Urban
Year: 2007, Plant Physiology and Biochemistry
journal article

Fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého kultivovaného v přirozené a zvýšené koncentraci CO2 v průběhu dne
Jiří Kalina, Radka Bukovská, Marie Duciucová, Otmar Urban, Martina Košvancová
Year: 2007
abstract in proceedings

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina ... other authors
Year: 2007
organizing exhibition (E)

Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Alexander Ač, Otmar Urban, Michal Marek ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie)
Jiří Kalina, Jiří Kalina, Roman Maršálek, Roman Maršálek
Year: 2007
editorial work

Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem
Otmar Urban, Alexander Ač, Jiří Kalina, Tibor Priwitzer, Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... other authors
Year: 2007, Photosynthetica
journal article

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití homogenátu pro stanovení aktivity enzymu Rubisco pro další analýzy
Jiří Kalina, Marie Duciucová, Radka Bukovská, Otmar Urban
Year: 2007
abstract in proceedings

Změna aktivity a množství enzymu Rubisco v sazenicích buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Martina Košvancová, Jiří Kalina, Miroslav Hrstka, Otmar Urban
Year: 2007
abstract in proceedings

Acclimation of the Norway spruce seedlings to combined high irradiance and elevated temperature regimes simulating the summer conditions
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jana Podolinská, Jiří Kalina
Year: 2006
abstract in proceedings

Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jiří Kalina
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Daily course of the maximum rate of in vivo Rubisco carboxylation in beech leaves exposed to ambient and elevated CO2 concentration
Martina Košvancová, Jiří Kalina, Otmar Urban
Year: 2006
abstract in proceedings

Estimation of CO2 assimilation rate on a basis of chlorophyll and Rubisco enzyme content
Jiří Kalina, Radka Bukovská, Otmar Urban
Year: 2006
abstract in proceedings

Lesní ekosystémy zdrojem CO2
Otmar Urban, Jiří Kalina, Radek Pokorný, Vladimír Špunda, Michal Marek
Year: 2006, EKO - ekologie a společnost
journal article

Rubisco - jeden z mnoha enzymů
Jiří Kalina, Otmar Urban, Radka Bukovská
Year: 2006
abstract in proceedings

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Michal Marek
Year: 2005, Plant Science
journal article

Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance
Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Kristina Kuldová
Year: 2005
abstract in proceedings

Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina
Year: 2005
abstract in proceedings

Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2005
abstract in proceedings

Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spectrophotometric determination of Rubisco content and activity - the daily course
Jiří Kalina, Hana Chvojková
Year: 2005
abstract in proceedings

Studium vlivu zvýšené koncentrace CO2: metodické příspěvky ke studiu fotosyntézy
Jiří Kalina
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition
Daniel Vrábl, Kristina Kuldová, Michal Štroch, Jiří Kalina
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition
Daniel Vrábl, Kristina Kuldová, Michal Štroch, Jiří Kalina
Year: 2004
abstract in proceedings

Contribution to optimalization of HPLC methodics for determination photosynthetic pigment contents
Kristina Kuldová, Jiří Kalina
Year: 2004
abstract in proceedings

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Marek, Vanessa Luis Díaz
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Marek, Vanessa Luis Díaz
Year: 2004
abstract in proceedings

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Michal Marek, Irga Sibisse Gonzáles Gonzáles
Year: 2004
abstract in proceedings

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Michal Marek, Irga Sibisse Gonzáles Gonzáles
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optická spektroskopie I
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Michal Štroch, Martin Navrátil, Irena Kurasová ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2004, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Spectrophotometrical determination of Rubisco activity - cheaper, more precision
Hana Chvojková, Jiří Kalina
Year: 2004
abstract in proceedings

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Year: 2004, Ekológia (Bratislava)
journal article

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Year: 2004, Ekológia (Bratislava)
journal article

Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2003
abstract in proceedings

Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Year: 2003, Photosynthetica
journal article

Control mechanisms of photosynthetic capacity under elevated CO2 concentration: evidence from three experiments with Norway spruce trees
Otmar Urban, Radek Pokorný, Jiří Kalina, Michal Marek
Year: 2003, Photosynthetica
journal article

Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2003
abstract in proceedings

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) saplings
Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Year: 2003, Photosynthetica
journal article

Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2003, Photosynthetica
journal article

Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration
Michal Štroch, Irena Kurasová, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration
Michal Štroch, Irena Kurasová, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2002
abstract in proceedings

Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Kurasová
Year: 2002
abstract in proceedings

Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Kurasová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Year: 2002
abstract in proceedings

Differentiation of photosynthetic apparatus of exposed and shaded needles within young Norway spruce stand
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Marková, Michal Marek
Year: 2002
abstract in proceedings

Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2002, Photosynthesis Research
journal article

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2002
abstract in proceedings

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2002, Photosynthesis Research
journal article

The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles
Jiří Kalina, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Year: 2002
abstract in proceedings

The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles
Jiří Kalina, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Year: 2002
abstract in proceedings

Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... other authors
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques
Jiří Kalina, Otmar Urban, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... other authors
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Glass domes with adjustable windows: A novel technique for exposing juvenile forest stands to elevated CO2 concentration
Otmar Urban, Dalibor Janouš, Radek Pokorný, Irena Marková, Marian Pavelka, Zdeněk Fojtík , Miroslava Šprtová, Jiří Kalina, Michal Marek ... other authors
Year: 2001, Photosythetica
journal article

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Jana Rychtárová , Věra Kerlínová, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2001
abstract in proceedings

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of  77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban
Year: 2000
abstract in proceedings

Kultivační sféra se systémem otočných oken: nová technika expozice lesních porostů zvýšenou koncentrací CO2
Otmar Urban, Radek Pokorný, David Pospíšil, Jiří Kalina
Year: 2000
abstract in proceedings

Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban, Michal Marek ... other authors
Year: 2000
abstract in proceedings

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
abstract in proceedings

Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1999, Photosynthetica
journal article

Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter
Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1999
abstract in proceedings

Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce
Michal Marek, Miroslava Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Year: 1999, Phyton
journal article

Seasonal changes of photosynthetic assimilation of Norway spruce under the impact of enhanced UV-B radiation
Miroslava Šprtová, Michal Marek, Ladislav Nedbal, Ondřej Prášil, Jiří Kalina
Year: 1999, Plant Science
journal article

Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
abstract in proceedings

Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels
Irena Lachetová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1998
abstract in proceedings

Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... other authors
Year: 1998
abstract in proceedings

Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1998
abstract in proceedings

Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence
Martin Čajánek, Michal Štroch, Irena Lachetová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1998, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Hana Pavlíčková, Michal Marek
Year: 1998, Journal of Plant Physiology
journal article

Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Miroslava Šprtová
Year: 1998, Plant Science
journal article

Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová
Year: 1998
abstract in proceedings

Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce
Mirka Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Year: 1998
abstract in proceedings

Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Jan Vrána
Year: 1998
abstract in proceedings

Clonal differences in the response of dark and light reactions of photosynthesis to elevated atmospheric CO2 in poplar
Jiří Kalina, Reinhart Ceulemans
Year: 1997, Photosynthetica
journal article

Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1997
abstract in proceedings

Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. I. Light penetration and photosynthesis
Michal Marek, Irena Marková, Jiří Kalina, Dalibor Janouš
Year: 1997, Lesnictví - Forestry
journal article

Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. II Seasonal changes of photosynthetic pigments
Michal Marek, Jiří Kalina, Jan Nauš
Year: 1997, Lesnictví - Forestry
journal article

Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2
Jiří Kalina, Denis Rougemont, Martin Čajánek, G. Mohren, Vladimír Špunda, K. Kramer, Michal Marek, S. Sabaté ... other authors
Year: 1997, Kluwer Academic Publishers
specialist book chapter

Chlorophyll fluorescence temperature curves of spruce needles from different whorls of spruce tree
Petr Ilík, Marcela Vystreilová, Jan Nauš, Jiří Kalina
Year: 1997, Photosynthetica
journal article

Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the following spring
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek, Jan Nauš
Year: 1997, Photosynthetica
journal article

The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Petr Ilík, Jiří Kalina, Jan Nauš
Year: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

The photosynthetic irradiance response of photosynthesis of Norway spruce spruce exposed to long-term elevation of CO2 concentration
Michal Marek, Miroslava Šprtová, Jiří Kalina
Year: 1997, Photosynthetica
journal article

Comparison of two experimental devices used in the investigations into the long-term effects of elevated CO2
Michal Marek, Jiří Kalina
Year: 1996, Photosynthetica
journal article

First and second year aboveground growth and productivity of two Populus hybrids grown at ambient and elevated CO2
Reinhart Ceulemans, Biyun Shao, Jiří Kalina
Year: 1996, Tree Physiology
journal article

Chambers effects and responses of trees in the experiment using open top chambers
Dalibor Janouš, Vítězslav Dvořák, Jiří Kalina
Year: 1996, Journal of Plant Physiology
journal article

Porovnání plošné hustoty průduchů jehlic smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst) dlouhodobě kultivovaných ve zvýšené koncentraci CO2
Jiří Kalina, Zdeňka Hajnová
Year: 1996
abstract in proceedings

Globální klimatické změny - integrace jejich účinku na fyziologii produkce biomasy v měřítku lesního porostu
Michal Marek, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

Response of photosynthetic carbon assimilation of Norway spruce exposed to long-term elevation of CO2 concentration
Michal Marek, Jiří Kalina, Martina Matoušková
Year: 1995, Photosynthetica
journal article

Combined effects of irradiance and first autumn frost on CO2 assimilation and selected parameters of chlorophyll a fluoresce
Jiří Kalina, Michal Marek, Vladimír Špunda
Year: 1994, Photosynthetica
journal article

Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Year: 1994, Biologia Plantarum
journal article

Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile norway spruce (Picea abies [L.]Karst) induced by the first frost under field conditions
Vladimír Špunda, Michal Marek, Jiří Kalina
Year: 1994
abstract in proceedings

Univerzita Antwerpy (UIA)
Jiří Kalina
Year: 1994
work experience abroad

Responses of photosystem 2 photochemistry and pigment composition in needles of Norway spruce saplings to increased radiation level
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Jan Nauš, Robert Kuropatwa, Miroslav Mašláň, Michal Marek ... other authors
Year: 1993, Photosynthetica
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Hrvolová BarboraThe analysis of bioactive compounds, especially carotenoids, by mass spectrometry techniques and determination of selected properties of luteinDoctoral thesis 2018 
Mucha MarekUtilization of HPLC/MS for identification and quantification of pharmaceuticalsDoctoral thesis 2018 
Nezval JakubQualitative composition and function of plant polyphenols under the different radiation conditionsDoctoral thesis 2016 
Lach MichalImplementation of the chemically oriented experiments using mobile phone as a detector.Master's thesis 2022 
Kulpová NikolaThe absorption spectra and possible photodegradation of selected pharmaceuticalsMaster's thesis 2018 
Šimečková LenkaDevelopment and validation of HPLC/MS and GC/MS methods for determination of selected opiatesMaster's thesis 2016 
Folta JiříApplication of absorption and luminescence phenomena in chemistry teaching at secondary schoolsMaster's thesis 2014 
Mucha MarekValidation of HPLC method for the determination of benzodiazepines and its application to real samplesMaster's thesis 2012 
Hrvolová BarboraTermo and photostability of lutein and zeaxanthin ? optimalization of their extraction and the importace of their isomersMaster's thesis 2011 
Zgarbová MichalaEffect of temperature and radiation conditions on activity and content of Rubisco enzymeMaster's thesis 2011 
Teslová PetraThe differentiations of sugars content in plant material of higher plants under influence of enriched CO2 concentration and acclimated to different temperaturesMaster's thesis 2010 
Karlická MarieThe Importance of Cis-trans Carotenoids in the Photosynthesis of Higher PlantsMaster's thesis 2009 
Kupková VeronikaThe optimalization of extraction methods for determination of UV absorbing substances and photosynthetic pigments for selected plant speciesMaster's thesis 2009 
Nezval JakubThe Detection and Quantification of UV - absorbing Substances and Photosynthetic Pigments of Higher PlantsMaster's thesis 2009 
Bukovská RadkaDIFFERENTIATION OF ACTIVITY AND CONCENTRATION OF RUBISCO IN CONNECTION WITH ENVIRONMENTAL EFFECTSMaster's thesis 2008 
Lišková BarboraPhotosynthetic characteristic of energy important plantsMaster's thesis 2008 
Bogoczová VeronikaUsage of electrophoretic separation of pigment-proteins complexes for photosynthetic apparatus study of higher plantsMaster's thesis 2007 
Vrábl DanielThe dynamics of changes of Norway spruce photosynthetic activity under controlled microclimatic conditions and within crown of Norway spruce in situMaster's thesis 2006 
Chvojková HanaDiferentiation of RUBISCO activity of norway spruce in relation to radiationMaster's thesis 2005 
Studnička PetrDevelopment and validation of the HPLC method for determination of drugs from the selected groupsBachelor's thesis 2021 
Lach MichalPhytoremediation of amoxicillin and paracetamol using duckweedBachelor's thesis 2020 
Kolářová MichaelaComparison of well water with respect to the presence of organic compounds by mass spectrometry and UV-Vis in Třebovice and MarkvartoviceBachelor's thesis 2019 
Šlachtová AdélaWater quality monitoring by mass spectrometry in the Ostravice River during the Colours of Ostrava festivalBachelor's thesis 2019 
Brada MartinTesting apparatus for UV degradation of drugs in waterBachelor's thesis 2018 
Hinštová RadmilaExtraction of dermatologically effective substances of the snail mucusBachelor's thesis 2017 
Pešáková VeronikaDevelopment and validation of HPLC-MS method for determination of selected antibiotics and its aplication on real samplesBachelor's thesis 2016 
Pukowiec AdamAdsorption and desorption of selected drugs using carbon gels and plant materialBachelor's thesis 2013 
Solný MarekSpectrophotometric study of polycondensation of resorcinol and formaldehydeBachelor's thesis 2013 
Folta JiříThe photostability of UV absorbing compoundsBachelor's thesis 2012 
Hrvolová BarboraSelective extraction of selected carotenoidsBachelor's thesis 2009 
Zgarbová MichalaDiferenciation of activity and content of Rubisco enzym in tree species grown in elevated CO2 concetrationBachelor's thesis 2009 
Teslová PetraCreation of methodics for determination of sugars content in plant tissues of higher plantsBachelor's thesis 2008 
Karlická MarieVerification of possible determination of xanthophyll cycle pigments from the extract for the enzyme Rubisco assayBachelor's thesis 2007 
Nezval JakubThe modification of analytical methods of photosynthetic pigments and other specific substances from assimilatory apparatus extractsBachelor's thesis 2007 
Červeň JiříOptimalization of metodology of measuring LRC a CRC using gazometrical systeme Ciras 2 for plants aclimated to different range of iradiancesBachelor's thesis 2006 
Lišková BarboraThe possibilities to use plants in power industryBachelor's thesis 2006 
Bukovská RadkaWays of quantitative assignment of enzym RubiscoBachelor's thesis 2005 
Madarászová HajnalkaPossibilities of starch assesment in vegetable tissueBachelor's thesis 2005 


Pollutants in water - their determination and possibilities of their removal
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Determination of antioxidant activity of lutein
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace laboratorních cvičení z Metod fyzikální chemie
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Methods for determination of drugs in real samples and the possibilities of their removal
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Determination of cis/trans isomers of lutein by HPLC/MS
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Zavedení metod hmotnostní spektrometrie - HPLC/MS
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Standardizace HLPC separace a identifikace fenolických látek
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Obnova přístrojového vybavení laboratoře separačních metod
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
GA 522/06/0930
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Kombinovaný vliv působení zvýšené koncentrace CO2 a vysoké ozářenosti na fotosyntetický aparát smrku a ječmene v kontrolovaných podmínkách
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2000 - 12/2002
Provider
Statefinished
rss
social hub