International partner universities and institutions

Armenia
NAS RA International scientific educational center Yerevan www.isec.am/en
Estonia
Eesti Maaülikool (Tartu) www.emu.ee
France
Université Claude Bernard Lyon www.univ-lyon1.fr
Cyprus
University of Nicosia (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) www.unic.ac.cy
Lithuania
Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) www.vdu.lt
Vilniaus universitetas www.vu.lt
Poland
Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl
Universytet Jagielloński w Krakowie www.uj.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie www.uksw.edu.pl
Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl
Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach www.us.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl
Portugal
Universidade do Minho (Braga) www.uminho.pt
Universidade da Madeira (Funchal) www.uma.pt
Universidade de Coimbra www.uc.pt
Slovensko
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku www.ku.sk
Slovenia
Univerza v Ljubljani (Ljubljana) www.uni-lj.si
Spain
Universitat Autònoma de Barcelona www.uab.es
Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) www.uclm.es
Universidad de Córdoba www.uco.es
Universidade da Coruña www.udc.es
Universidad de Jaén www.ujaen.es
Universidad de Zaragoza www.unizar.es
Turkey
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi www.comu.edu.tr
Düzce Üniversitesi www.duzce.edu.tr
Gazi Üniversitesi (Ankara) www.gazi.edu.tr
Harran Üniversitesi Şanlıurfa www.harran.edu.tr
Trakya Üniversitesi Edirne www.trakya.edu.tr
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi www.karaelmas.edu.tr/td>

Contact


Updated: 09. 11. 2017