Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Jan Hradecký

Jan Hradecký

Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Room, floor, building: L 104, Building L
L 221, Building L
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 734 796 545
+420 553 46 2101
E-mail:No record found.Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti v území v souvislosti s dopady změny klimatu ve velkoplošných chráněných územích
Jan Hradecký, Matěj Horáček, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Oto Kaláb, Zdeněk Frélich, Stanislav Ruman, Petr Birklen, Jiří Kroča ... other authors
Year: 2020
certified methodologies and procedures

Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology
Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecký, Erik Hendrickson
Year: 2018, CRC Press, Taylor & Francis Group
specialist book

Selected Principles of Fluvial Geomorphology
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2018, CRC Press, Francis & Taylor Group
specialist book chapter

Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context
Jan Hradecký, Rudolf Brázdil
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Landscapes and Landforms of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2016, Springer
specialist book

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Radek Dušek, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... other authors
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Hydrogeomorfologie studovaných úseků dolního Labe
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka
Year: 2022
certified methodologies and procedures

Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie. Průběžná zpráva projektu za rok 2021
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Frouz, Martin Hanel, Jan Čuda, Eva Volfová, Jakub Borovec, Věroslava Hadincová, Martin Heřmanovský, Václav Hradílek, Lukáš Vaverka ... other authors
Year: 2022
research report

Degradation of multi-thread gravel-bed rivers in medium-high mountain settings: Quantitave analysis and possible solutions
Václav Škarpich, Tereza Macurová, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2020, ECOL ENG
journal article

Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti v území v souvislosti s dopady změny klimatu ve velkoplošných chráněných územích
Jan Hradecký, Matěj Horáček, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Oto Kaláb, Zdeněk Frélich, Stanislav Ruman, Petr Birklen, Jiří Kroča ... other authors
Year: 2020
certified methodologies and procedures

Fluviálně-geomorfologická studie vývoje korytových náplavů řeky Labe v úseku Střekov - státní hranice
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka
Year: 2019
others

Mapa prostorové distribuce rizik vyplývajících z predikovaných změn klimatu v území a identifikací hot spots
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Oto Kaláb, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Radek Kadlubiec, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2019
certified methodologies and procedures

Morphological response of mountain streams to long-term human interventions in the Czech Carpathians
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Year: 2019
abstract in proceedings

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2019
others

Possibilities for stopping of further degradation gravel bed Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2019
abstract in proceedings

Štěrky, štěrky, štěrky... (ne)valící se kameny po Labi
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Václav Gurkovský, Lukáš Vaverka
Year: 2019, Ochrana přírody
journal article

The lock chamber construction project in the lower Elbe River in the Czech Republic and its effect on perspectives of gravel bars
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka, Václav Gurkovský, Jan Hradecký
Year: 2019
abstract in proceedings

Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Year: 2018, Ochrana přírody
journal article

Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea
Tomáš Pánek, Jan Lenart, Jan Hradecký, Helena Hercman, Regis Braucher, Karel Šilhán, Václav Škarpich ... other authors
Year: 2018, QUATERNARY SCI REV
journal article

Fluviálně-geomorfologická studie vývoje korytových náplavů řeky Labe v úseku Střekov - státní hranice
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka, Václav GURKOVSKÝ
Year: 2018
others

Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet
Tomáš Pánek, Oliver Korup, Jan Lenart, Jan Hradecký, Michal Břežný
Year: 2018, QUATERNARY SCI REV
journal article

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
abstract in proceedings

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikace společenstev různých typů vegetace a vyhodnocení jejich vnitřní skladby. Výběr indikátorových druhů pro hodnocení klimatických změn.
Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Jan Hradecký
Year: 2018
others

Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians
Václav Škarpich, Kubín Miroslav, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
abstract in proceedings

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2018
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2018
others

Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology
Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecký, Erik Hendrickson
Year: 2018, CRC Press, Taylor & Francis Group
specialist book

Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Kapustová, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Valentina Zernitskaya, Simon M. Hutchinson, Monika Mulková, Jan Sedláček, Vojtěch Bajer ... other authors
Year: 2018, Land Degradation & Development
journal article

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Year: 2018
abstract in proceedings

Selected Principles of Fluvial Geomorphology
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2018, CRC Press, Francis & Taylor Group
specialist book chapter

Vyhodnocení výstupů srážkoodtokových a hydraulických modelů vstupujících do analýzy rizik pro predikované scénáře změny klimatu, dopady na vodní toky.
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... other authors
Year: 2018
others

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... other authors
Year: 2017
the results realized by the provider

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2017
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... other authors
Year: 2017
others

Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2017, Vodní hospodářství
journal article

Stanovení bilance sedimentů v úseku NPP Skalická Morávka a dotčených úseků a návrh managementu ZCHÚ v souvislostí s degradací koryta řeky Morávky akcelerovanou erozí
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová
Year: 2017
others

Výstupy srážkoodtokového modelování ve vybraných povodích a subpovodích a rešerše a sběr botanických a zoologických dat z CHKO Beskydy
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... other authors
Year: 2017
others

Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko
Václav Škarpich, Zděněk Kašpárek, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2016, Geografie
journal article

Biogeomorphological effects of leaf accumulations in stepped-bed channels: Exploratory study, Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic
Zdeněk Přibyla, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2016, Moravian Geographical Reports
journal article

Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context
Jan Hradecký, Rudolf Brázdil
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps
Jan Miklín, Jan Hradecký
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016
abstract in proceedings

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Year: 2016
abstract in proceedings

Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Year: 2016, GEOMORPHOLOGY
journal article

Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2016
abstract in proceedings

Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2016
abstract in proceedings

Environmental magnetism as a dating proxy for recent overbank sediments of (peri-)industrial regions in the Czech Republic and UK
Monika CHUDANIČOVÁ, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký, Jan Sedláček
Year: 2016, CATENA
journal article

Giant landslides and highstands of the Caspian Sea
Tomáš Pánek, Oliver Korup, Jozef Minár, Jan Hradecký
Year: 2016, GEOLOGY
journal article

Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream - case study from the channelized reach of the Olše River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2016, Zeitschrift für Geomorphologie
journal article

Introduction
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Landscapes and Landforms of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2016, Springer
specialist book

Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2016
abstract in proceedings

Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016, Ochrana přírody
journal article

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Radek Dušek, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... other authors
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Jan Hradecký, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... other authors
Year: 2016, Springer International Publishing
specialist book chapter

Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Year: 2016, Ochrana přírody
journal article

The polygenetic origin and surface development of the Laspi slope deformation in the Crimean Mountains
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Radek Tichavský
Year: 2016, Z GEOMORPHOL
journal article

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Jan Miklín, Jan Hradecký
Year: 2016, Geografie
journal article

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2015
abstract in proceedings

Are sackungen diagnostic features of (de)glaciated mountains?
Tomáš Pánek, Pavel Mentlík, Bob Ditchburn, Albert Zondervan, Kevin Norton, Jan Hradecký ... other authors
Year: 2015, GEOMORPHOLOGY
journal article

Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in Flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2015, Springer International Publishing
specialist book chapter

Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2015, Geografiska annaler: Series A, Physical geography
journal article

Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland
Jan Urban, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Petr Tábořík
Year: 2015, GEOMORPHOLOGY
journal article

Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Zdeněk Přibyla, Jan Hradecký
Year: 2015
abstract in proceedings

Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Zdeněk Přibyla, Jan Hradecký
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2015, Geografie - Sborník České geografické společnosti
journal article

Mrtvá dřevní hmota v korytech toků
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2015
abstract in proceedings

Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions
Tomáš Galia, Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2015, Springer International Publishing
specialist book chapter

Torrent restorations in the flysch mid-mountain environment: The case study of the Kněhyně Torrent, Czech Republic
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2015
abstract in proceedings

Tree-age control on reconstructed debris-flow frequencies: examples from a regional dendrogeomorphic reconstruction in the Crimean Mountains
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Markus Stoffel
Year: 2015, EARTH SURF PROC LAND
journal article

Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Jan Hradecký, Václav Škarpich, Karel Šilhán
Year: 2015
abstract in proceedings

Anthropogenic change in geomorphic processes on slopes of the Girova Mt (Outer Western Carpathians): Peat bog record of the 16 and 17th century colonisation
Tomáš Pánek, Veronika Kapustová, Jan Hradecký
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014
abstract in proceedings

Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Tadeusz Siwek, Václav Škarpich, Vít Jančák, Jan Hradecký
Year: 2014, Česká geografická společnost
specialist book chapter

Estimation of bedload transport in headwater streams using a numerical model (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014, Acta Universitatis Carolinae Geographica
journal article

Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014
abstract in proceedings

Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity.
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014, GEOMORPHOLOGY
journal article

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2014
abstract in proceedings

Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Year: 2014, Zpravodaj CHKO Beskydy
journal article

Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Filip Hartvich, Vlasta Jankovská, Jan Klimeš, Petr Tábořík, Miroslav Bubík, Veronika Smolková, Jan Hradecký ... other authors
Year: 2014, LANDSLIDES
journal article

Morphological patterns of headwater streams based in flysch bedrock: Examples from the Outer Western Carpathians
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2014, CATENA
journal article

Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for sedimentary record interpretation)
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2013
abstract in proceedings

Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for the sedimentary record interpretation)
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2013
abstract in proceedings

Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2013, CATENA
journal article

Critical conditions for beginning of  coarse sediment transport in  headwater channels based in  flysch rocks (Moravskoslezské Beskydy Mts., Western Carpathians)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Holocene reactivations of catastrophic complex flow-like landslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic/Slovakia)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Ivo Baroň, Karel Šilhán
Year: 2013, Quaternary Research
journal article

Implications of spatial distribution of rockfall reconstructed by dendrogeomorphological methods
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013, NAT HAZARD EARTH SYS
journal article

Industrial pollution as a marker inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industrial pollution in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Year: 2013
abstract in proceedings

Karstification as a Predisposing Factor of Seismically Triggered Landslides: Case Study from the Crimean Mountains (Ukraine): Introduction to the Problem
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Veronika Smolková
Year: 2013
abstract in proceedings

Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Veronika Smolková, Václav Stacke
Year: 2013
abstract in proceedings

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Jan Sedláček, Valentina Zernitskaya, Jaroslav Kadlec, Anna Pazdur, Tomáš Řehánek ... other authors
Year: 2013, HOLOCENE
journal article

Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Lenart
Year: 2013
abstract in proceedings

Low-gradient megalandslides at the northern boundary of the Caucasus-Crimean orogene: seismically induced?
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... other authors
Year: 2013
abstract in proceedings

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Year: 2013
abstract in proceedings

Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Year: 2013
abstract in proceedings

Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2013
abstract in proceedings

Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and effect of recent human interventions
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Daniel HAVLŮ, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Jan Hradecký ... other authors
Year: 2013, CATENA
journal article

The May 2010 Landslide Event in the Eastern Czech Republic
Tomáš Pánek, Dénes Lóczy, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Hradecký
Year: 2013, Springer Netherlands
specialist book chapter

The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

The use of magnetic susceptibility and other proxies for investigation of overbank sediments in the anthropogenic influenced floodplain of the Olse River, Czech Republic
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2013
abstract in proceedings

Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2013, Vodní hospodářství
journal article

Transport hrubých splavenin v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

Vodohospodářský management beskydských štěrkonosných toků v povodí řeky Morávky
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2013, Acta Musei Beskidensis
journal article

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2013
abstract in proceedings

A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Jan Hradecký, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... other authors
Year: 2012, GEOMORPHOLOGY
journal article

Bedload transport and flow resistance in steep channels - introduction to the issues in the context of mountain basins of the Central European region
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2012, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
journal article

Coarse sediment transport in Beskydian torrents: Evaluation of critical conditions for bedload motion
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2012
abstract in proceedings

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2012
abstract in proceedings

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Critical conditions for the beginning of coarse sediment transport in the torrents of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2012, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
journal article

Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2012, Geografie - Sborník České geografické společnosti
journal article

Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2012
abstract in proceedings

Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... other authors
Year: 2012
abstract in proceedings

Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphological patterns of mountain headwater channels of the Outer Western Carpathians.
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2012
abstract in proceedings

Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Year: 2012, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Pavel Zahradníček ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Pavel Zahradníček ... other authors
Year: 2012
abstract in proceedings

Recent Landform Evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic)
Jaromír Demek, Dénes Lóczy, Jan Hradecký, Miloš Stankoviansky, Karel Kirchner, Adam Kotarba, Tomáš Pánek, Aleš Létal, Irena Smolová ... other authors
Year: 2012, Springer
specialist book chapter

Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Year: 2012, Vodní hospodářství
journal article

The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2012, GEOMORPHOLOGY
journal article

Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2012
abstract in proceedings

BEDLOAD TRANSPORT AND MORPHOLOGICAL EFFECTS OF HIGH-MAGNITUDE FLOODS IN SMALL HEADWATER STREAMS - MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS. (CZECH REPUBLIC)
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2011, Journal of Hydrology and Hydromechanics
journal article

Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology
Jan Hradecký, Jozef Minár, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2011
organizing conference, workshop

Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Jan Lenart, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Anna Pazdur ... other authors
Year: 2011, GEOMORPHOLOGY
journal article

Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Klimeš, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Hradecký, Martin Šťastný ... other authors
Year: 2011, GEOMORPHOLOGY
journal article

Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Year: 2011
abstract in proceedings

Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Excursion guide book - Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
Václav Škarpich, Petr Tábořík, Jan Hradecký
Year: 2011, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
journal article

Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ, Jan Hradecký
Year: 2011
abstract in proceedings

Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ, Jan Hradecký
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2011
abstract in proceedings

Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2011
abstract in proceedings

Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček ... other authors
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček ... other authors
Year: 2011
abstract in proceedings

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček ... other authors
Year: 2011, LANDSLIDES
journal article

Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Petr TÁBOŘÍK
Year: 2011, Moravian geographical reports
journal article

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland
Piotr Migoń, Tomáš Pánek, Ireneusz Malik, Jan Hradecký, Piotr Owczarek, Karel Šilhán ... other authors
Year: 2010, GEOMORPHOLOGY
journal article

Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer Western Carpathians and its palaeoenvironmental significance
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2010
abstract in proceedings

Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Klimeš, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Klimeš, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fluvial morphosystems of the Czech part of the carpathian region in the context of the changes in fluvial systems of Europe
Jan Hradecký, Tomáš Gwóźdź
Year: 2010
abstract in proceedings

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Włodzimierz Margielewski, Petr TÁBOŘÍK, Jan Urban, Jan Hradecký, Czesław Szura ... other authors
Year: 2010, GEOMORPHOLOGY
journal article

Holocene development of the large slope deformation Kykula, Kysucké Beskydy Mts. (Slovakia)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jan Hradecký, Jan Peč
Year: 2010, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus Foredeep, Russia)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2010
abstract in proceedings

Introduction into the reasearch of Beskydian headwater streams
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Recent morphogenesis of gravel bars of the Ostravice River - a concept of monitoring
Zdeněk Kašpárek, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Karel Šilhán
Year: 2010, Geological Society, London
specialist book chapter

The largest prehistoric landslide in northwestern Slovakia: Chronological constraints of the Kykula long-runout landslide and related dammed lakes
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jozef Minár, Valentina Zernitskaya ... other authors
Year: 2010, GEOMORPHOLOGY
journal article

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zastosowanie tomografii elektroodporowej do rozpoznawania i badania jasniń pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych
Tomáš Pánek, Jan Urban, Petr TÁBOŘÍK, Włodzimierz Margielewski, Jan Hradecký, Czesław Szura ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Complex geomorphological analysis of the Beskyd mountain stream. An example Malá Ráztoka stream.
Jan Hradecký, Tomáš Galia
Year: 2009
abstract in proceedings

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2009
abstract in proceedings

Geoekológia
Peter Tremboš, Jozef Minár, Ľudovít Mičian, Jan Hradecký
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geomorphic evidence of ancient catastrophic flow type landslides in the mid-mountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2009, International Journal of Sediment Research
journal article

Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2009
abstract in proceedings

Charakteristika biotopu minoh mihule ukrajinské Eudontomyzon mariae) na Račím potoce
Jiří Křesina, Lubomír Hanel, Jan Hradecký
Year: 2009, Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim
specialist book chapter

Investigation of recent catastrophic landslides in teh flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
Jan Klimeš, Ivo Baroň, Tomáš Pánek, J. Burda, F. Kresta, Jan Hradecký ... other authors
Year: 2009, NAT HAZARD EARTH SYS
journal article

Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Oldrich Hungr, Radek Dušek
Year: 2009, Geomorphology, Elsevier
journal article

Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura Nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2009, Moravian Geographical Reports
journal article

Morpho-tectonic evolution of the Crimean mountains (Ukraine) as constrained by apatite fission track data
Tomáš Pánek, Martin Danišík, Jan Hradecký, Wolfgang Frisch
Year: 2009, TERRA NOVA
journal article

Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody: případová studie ze západní části Národního parku Podyjí
Jan Hradecký
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci
Jan Hradecký
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Paleoenvironmentální, geomorfologický a geoekologický význam svahových deformací ve flyšové krajině
Jan Hradecký
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Problematika kleče v Hrubém Jeseníku
Leo Bureš, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Jan Hradecký
Year: 2009
abstract in proceedings

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

The influence of Leaf Accumulations on the Function of Step-Pool systems in Mountain Streams
Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Year: 2009
abstract in proceedings

Time constraints for the evolution of a large slope collapse in karstified mountainous terrain of the southwestern Crimean Mountains, Ukraine
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Viola Altová
Year: 2009, GEOMORPHOLOGY
journal article

Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy
Leo Bureš, Martin Adamec, Jan Hradecký, Radim Kočvara, Josef P. Halda, Tomáš Kuras, Magda Zmrhalová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: Case studies from the Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2008, Polska Akademia Nauk
specialist book chapter

Deep-seated gravitational slope deformations and their influence on consequent mass movements (case studies from the highest part of the Czech Carpathians)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2008, Natural Hazards, Springer
journal article

Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
journal article

Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jiří Švarc
Year: 2008, Moravian Geographical Reports
journal article

Giant ancient landslide in the Alma water gap (Crimean Mountains, Ukraine): notes to the predisposition, structure, and chronology
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008, Landslides, Springer
journal article

Giant Holocene landslides in the Crimean Mountains (Ukraine): types, distribution and predisposition
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008
abstract in proceedings

Giant low-gradient landslidesin the northern periphery of the Crimean Mountains: predisposition, structure, chronology and links to adjacent regions
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008
abstract in proceedings

Gigantic low-gradient landslides in the northern periphery of the Crimean Mountains (Uklraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008, Geomorphology
journal article

Influence of Man-Made Barriers on Gravel Transport and Formation of Gravel Accumulations and Other Geomorphic Consequences (Western Carpathians, Czech Republic)
Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Landslide dams in the flysch Carpathians: contribution to understanding the Holocene landscape development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon and U/Th-series datings
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon dating and U/Th-series datings
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008
abstract in proceedings

Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkovývh lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok
Jan Hradecký, Martin Děd
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití metody automatizované digitální granulometrie při analýze akumulačních forem koryt vybraných štěrkonosných toků (Západní Karpaty, ČR)
Jan Hradecký
Year: 2008
abstract in proceedings

Aplikace principů krajinoekologického plánování v managementu ochrany přírody nivní krajiny CHKO Poodří
Jan Hradecký, Lenka Řondíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Autonomní republika Krym
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2007, Geografické rozhledy
journal article

Cerrado brazileiro - ohrožený biom Jižní Ameriky
Jan Hradecký
Year: 2007, Geografia
journal article

Geomorfologický sborník 6
Jan Hradecký, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Tomáš Pánek
Year: 2007
editorial and language revision

Geomorphic evidences of ancient catastrophic flow-like landslides in the midmountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Year: 2007, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
journal article

Hluboká svahová deformace na Čertově mlýně
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Martin Adamec
Year: 2007
abstract in proceedings

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor (Ukrajina)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2007
abstract in proceedings

Landslide complex in the northern part of the Silesian Beskydy Mountains (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radka Klimová
Year: 2007, Landslides; Springer
journal article

Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Kirchner
Year: 2007, Wydawnictwo Pandit
specialist book chapter

Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main mountain ridge and northern foothills
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main ridge and northes foothills
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2007
abstract in proceedings

(Non-)Sustained Management of Water Streams - Problems of Gravel-Bed Rivers (Czech Republic)
Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Ouro Preto - metropole brazilského rudohoří
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2007, Geografia
journal article

Přírodní poměry České republiky
Jan Hradecký, Aleš Dolný, Tomáš Pánek, Dan Bárta, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser, Otakar Holuša ... other authors
Year: 2007, ČSOP, MŽP ČR, Taita
specialist book chapter

Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Sesuvné hráze v české části flyšových Karpat: základní typy, geomorfometrie, sedimentologie a datování
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2007
organizing conference, workshop

Štěrkonosný tok Morávka - vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření
Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Zdroje a parametry dnových sedimentů bystřinných toků Moravskoslezských Beskyd (na příkladu toku Tyra)
Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
Jan Hradecký, Igor Pelíšek
Year: 2006
abstract in proceedings

Effect of Holocene Landslide Activity on the Landscape Pattern And Behaviour in The Czech Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Kirchner, Jan Lacina
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2006
abstract in proceedings

Large-scale landslides in the culmination part of the Czech flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2006
abstract in proceedings

Large-scale landslides in the culmination part of the Czech Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (ukrajina)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2006
abstract in proceedings

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (Ukrajina): predispozice, stáří a vztah ke kvartérnímu vývoji reliéfu
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2006
abstract in proceedings

Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Year: 2006
abstract in proceedings

Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd.
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Year: 2006
abstract in proceedings

Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians
Jan Hradecký
Year: 2006
abstract in proceedings

Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians
Jan Hradecký
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
Jan Hradecký
Year: 2006
abstract in proceedings

Rocklides in the Crimean mountains (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rockslides in the Crimean Mountains (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2006
abstract in proceedings

Water Streams as Antropogenically Disturbed Landscape Elements - Cases from Czech Carpathians.
Jan Hradecký
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Čantoryjská hornatina
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2005, Geografické rozhledy
journal article

Dvě tváře pohoří Bucegi
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2005, Geografické rozhledy
journal article

Gravitational disequilibrium of the mountain ridges of the culmination part of flysch Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Morfologické a geofyzikální projevy extenze vevrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras
Year: 2005, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
journal article

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
R. Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Year: 2005, Geografický časopis
journal article

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Eva Břízová
Year: 2004, Geografie - Sborník ČGS
journal article

Geomorphology of the flysch Carpathians: morphostructural polygenesis and dynamic development of the georelief (on the example of the Western Beskydy Mts, the Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004, Czech Geographic Society
specialist book chapter

Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
journal article

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Year: 2003, Univerzita Karlova v Praze
specialist book chapter

Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras, Martin Adamec
Year: 2003, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Příroda severního Norska - čas probuzení.
Jan Hradecký
Year: 2003, Geografia
journal article

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Slope processes of the Czech part of Silesian Beskydy Mts.: occurence, preconditions and dating
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slope processes of the Czech part of the Silesian Beskydy Mts - occurence, preconditions and dating
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2003, Geomorphologia Slovaca
journal article

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Eva Břízová, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2003, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
journal article

Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
Jan Hradecký
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků.
Jan Hradecký
Year: 2002, Geomorphologia Slovaca
journal article

HODNOCENÍ ČASOVÝCH ZMĚN MORFODYNAMIKY BESKYDSKÝCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ HISTORICKÝCH MAP A LETECKÝCH SNÍMKŮ
Jan Hradecký
Year: 2002, Geomorphologia Slovaca
journal article

Hory severního Řecka
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2002, Geografia - Časopis pre základní, stredné a vysoké školy
journal article

Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Monika Mulková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování
Monika Mulková, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Contemporary geomorphological processes of culmination parts in the Ukrainian Carpathians
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek
Year: 2001
abstract in proceedings

Dynamika současných krajinotvorných procesů v ukrajinské části Východních Karapt (Černohorský a Marmarošský masiv)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Ivan Kruhlov, Jan Prášek
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean Peninsula (Ukraine)
Jan Prášek, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Ivan Kruhlov
Year: 2001, Acta Universitatis Carolinae
journal article

Krymské hory
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2001, Geografia
journal article

Nauka o krajině. Učební texty Ostravské univerzity v Ostravě
Jan Hradecký, Ladislav Buzek
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Současná morfodynamika povodí Kvasného potoka a Lazeščiny v ukrajinské části Východních Karpat
Jan Hradecký
Year: 2001
abstract in proceedings

Geomorfologická rizika vývoje krajiny Krymských hor (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Geomorfologické výzkumy v oblasti Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000, Zprávy o geomorfologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
journal article

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jan Prášek
Year: 2000, Univerzita Karlova
specialist book chapter

Geomorphology od the Smrk Mt. area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000, Moravian Geographical Report
journal article

Mezinárodní pracovní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů"
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000, Sborník České geografické společnosti
journal article

Morfotektonika a dynamika současných geomorfologických procesů v jižní části Krymu (Ukrajina)
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Morfotektonika a dynamika současných krajinotvorných procesů v jižní části Krymu
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky
Jan Hradecký
Year: 2000
abstract in proceedings

Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2000, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
journal article

Vodopád na Bučacím potoce
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000, Časopis Slezského muzea
journal article

Význam katastrofických geomorfologických procesů při hodnocení dynamiky krajiny (na příkladu klíčových lokalit Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Faktory ovlivňující hydrologický režim pramene v povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Year: 1999
abstract in proceedings

Reliéf krymského Čatyr-Dagu
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 1999
abstract in proceedings

The iniciation of cooperation between the Geographical Faculty in Lviv (Ukraine) and the Department of Physical Geography and Geoecology of the University of Ostrava
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Year: 1999
abstract in proceedings

Vliv porostních obnov na hydrologický režim pramene v experimentálním povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Year: 1999
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
XPRIVÚvod do přírodních věd
2PRIVÚvod do přírodních věd
6PRIVÚvod do studia biologie
7PRIVÚvod do přírodních věd
DIPLSDiplomový seminář
EKOLCGeoekologie - cvičení
EKOLKGeoekologie
ENVI1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
ENVI2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
FGTCVGeoekologie - terénní cvičení
FLUG1Fluviální geomorfologie 1
GEVYMGeoekologický výzkum a mapováni
KFGSEÚvod do studia na KFGG
KREKOKrajinná ekologie
KRMAGKrajinný management
KRSEMSeminář z krajinné ekologie
OBPOBObhajoba bakalářské práce
PEBIQPedogeografie a biogeografie - cvičení A
PEBIWPedogeografie a biogeografie - cvičení B
PEBIXPedogeografie a biogeografie A
PEBIYPedogeografie a biogeografie B
REVITManagement a revitalizace vodních toků
SZOB1Část SZZ: Ekologie
SZOB2Část SZZ: Fyzická geografie
SZOB3Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
SZON1Část SZZ: Obecná a užitá geoekologie
SZON2Část SZZ: Leg. a tech. prostředky OTK
SZON3Část SZZ: Environ. model. a GIT v OTK
SZTB1Část SZZ: Ekologie
SZTB2Část SZZ: Základy fyzické geografie
SZTB3Část SZZ: Metody v OTK
UDGEMUžitá a dynamická geomorfologie
UZEKQUžitá geoekologie - cvičení
UZEKXUžitá geoekologie
XENV1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
XENV2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
YPEDOPedogeografie a biogeografie
ZAPMAZapojení do mezinárod. výzk. projektu A
ZAPMBZapojení do mezinárod. výzk. projektu B
ZAPNAZapojení do národního výzk. projektu A
ZAPNBZapojení do národního výzk. projektu B
ZAPNCZapojení do národního výzk. projektu C
ZAUMKAktivní účast na mezinár. věd.konferenci
ZAUM2Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 2
ZAUM3Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 3
ZAUM4Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 4
ZAUNKAktivní účast na národ. věd. konferenci
ZAUN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
ZAUN3Aktivní účast na národ. věd. konf. 3
ZAUN4Aktivní účast na národ. věd. konf. 4
ZCLIMČlánek v impaktovaném časopise
ZCLI2Článek v impaktovaném časopise 2
ZCLI3Článek v impaktovaném časopise 3
ZCLI4Článek v impaktovaném časopise 4
ZCLNCČlánek ve sborníku z konf. v češtině
ZCLNJČlánek ve sborníku z konf. v cizím j.
ZCLRCČlánek recenzovaný v češtině
ZCLRJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
ZCNC2Článek ve sborníku z konf. v češtině 2
ZCNC3Článek ve sborníku z konf. v češtině 3
ZCNC4Článek ve sborníku z konf. v češtině 4
ZCNJ2Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 2
ZCNJ3Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 3
ZCNJ4Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 4
ZCRC2Článek recenzovaný v češtině 2
ZCRC3Článek recenzovaný v češtině 3
ZCRJ2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
ZCRJ3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
ZCRJ4Článek recenzovaný v cizím jazyce 4
ZFLUGFluviální geosystémy
ZGEKEMetody komplexního FG výzkumu
ZOBHDObhajoba disertační práce
ZSZZDStátní závěrečná zkouška (doktorská)
ZTEDPTeze disertační práce
ZVYSEVýběrový seminář
ZVYS2Výběrový seminář 2
ZVY1LVýuka 1 LS
ZVY1ZVýuka 1 ZS
ZVY2LVýuka 2 LS
ZVY2ZVýuka 2 ZS
ZVY3LVýuka 3 LS
ZVY3ZVýuka 3 ZS
7BCF2Bakalářská práce FG
7BCK2Bakalářská práce KG
7BCO2Bakalářská práce OTK
7DIOKDiplomová práce OTK
7ENV1Zákl. env. geografie v lokál. rozvoji 1
7ENV2Zákl. environ. geogr. v lokál. rozvoji 2
7FG3CFyzická geografie 3 - cvičení
7FG3PFyzická geografie 3
7FG3UFyzická geografie 3 pro UG
7FLUGFluviální geomorfologie
7KRA1Krajinný management 1
7KRA2Krajinný management 2
7OBPFObhajoba bakalářské práce FG
7OBPKObhajoba bakalářské práce KG
7OBPOObhajoba bakalářské práce OTK
7SFB1Část SZZ: Environmentální geografie
7SFB2Část SZZ: Aplikovaná a regionální FG
7SKB1Část SZZ: Environmentální geografie
7SKB2Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
7SOB1Část SZZ: Environmentální geografie
7SOB2Část SZZ: Krajinný management a vybrané
7XEN1Zákl. environ. geogr. v lokál. rozvoji 1
7XEN2Zákl. environ. geogr. v lokál. rozvoji 2
7ZAEGZáklady environmentální geografie
8FLUGFluviální geosystémy
8GEKEMetody komplexníh FG výzkumu
QPHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj
8PHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj v ekosyst.
9PHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj v ekosyst.


AuthorTitleType of thesisYear
Aubrechtová TerezaIntegration of chosen Environmental Issues into Spatial Planning PolicyDoctoral thesis  
Borák LiborGeoecological impact of litter-fall and woody debris at high gradient streamsDoctoral thesis 2017 
Chudaničová MonikaEnvironmental magnetism and its application in the study of recent overbank sedimentsDoctoral thesis 2016 
Miklín JanLandscape structure changes at the confluence of the Morava and Dyje RiversDoctoral thesis 2015 
Galia TomášGeomorpholohy of high-gradient channels and their significance in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their piedmountain landscapeDoctoral thesis 2012 
Škarpich VáclavDisconnectivity of Beskydian rivers in context of accelerated deep erosionDoctoral thesis 2012 
Kopřivová VeronikaAnalysis of the bond of alluvial and bank vegetation to the stream bed and alluvial morphology (and its use in revitalization)Master's thesis 2019 
Přibyl MilanThe analysis of anthropogenic impact on riverbed morphology of the river JičínkaMaster's thesis 2015 
Beinhauer LukášGeomorphological and sedimentological parameters of selected high-gradient streams in Moravice River basinMaster's thesis 2014 
Ječmínková IvaSpatial variability of sedimentary record of the Odra River in the selected reachesMaster's thesis 2014 
Klasová PetraDetailed geomorphological mapping and analysis of the channel forms in the NPP Skalická Morávka (2nd phase)Master's thesis 2014 
Kopečková EliškaSpatial variability of sedimentary records in selected reaches of the Lučina riverMaster's thesis 2014 
Polzerová KarolínaAnalysis of the anthropogenic impact on riverbed morphology and floodplain of the chosen section of the river Odra (from its confluence with the Ostravice river)Master's thesis 2014 
Weissmann TomášEvaluation of recultivation in the former area LazyMaster's thesis 2014 
Školudíková MagdalenaSvatý kopeček education trailMaster's thesis 2013 
Vojkůvková LucieAnalysis of the anthropogenic impact on the channel morphology of the Ondřejnice RiverMaster's thesis 2013 
Borák LiborThe use of dendrogeomorphological analyses in the determination of bank-full channels of selected streams within the Moravskoslezské Beskydy MtsMaster's thesis 2012 
Borák LiborThe role of foliar litter-fall at the formation of step-pool systems in mountain streams of the Moravskoslezské Beskydy Mts. on an example of selected channel reachesMaster's thesis 2012 
Chudaničová MonikaGeomorphological and sedimentological conditions of the Olše River chosen segment (Doubrava)Master's thesis 2012 
Polachová LenkaPurpose land-use analysis in Černá Ostravice basinMaster's thesis 2012 
Trombik JiříFactors related to the snow disturbances in allochtonous Norway spruce forests in the Beskydy Mts.Master's thesis 2012 
Košťál JanFluvial relief and fluvial processes on the lower reach of the Olše riverMaster's thesis 2011 
Ryšán MichalRelation of mineral gold in the fluvial sediments to the fluvial geomorphology (Zlatohorska vyrchovina Mts)Master's thesis 2011 
Veselý MatějAnalysis and monitoring of Morávka river Morávka morphologyMaster's thesis 2011 
Aubrechtová TerezaThe landscape plan of the cadastral area Mokré LazceMaster's thesis 2010 
Gwóźdź TomášAnalysis of deep and lateral Erosion of Olše RiverMaster's thesis 2010 
Kašpárek ZdeněkAnalysis of deep and lateral Erosion of Ostravice RiverMaster's thesis 2010 
Lenart JanPseudokarstic geosystems of the northern part of The Outer Western Carpathians (examples of selected locations)Master's thesis 2010 
Šindlerová HanaPreparation of materials for revitalisation of the Krkavčí brookMaster's thesis 2010 
Trojáčková LenkaComplex geomorphological analysis of high-gradient basins in the Ondřejník massifMaster's thesis 2010 
Zdráhalová DarinaData preparation for revitalization of Javorový potok (Třinec, Oldřichovice)Master's thesis 2010 
Zvolánková TerezaThe Analysis of geomorphological hazards in NNR Keprník-ŠerákMaster's thesis 2010 
Ćmielová EvaBed-load transport analysis in the Kopytná catchment areaMaster's thesis 2009 
Galia TomášComplex geomorphological analysis of the torrent Malá RáztokaMaster's thesis 2009 
Křesina JiříSPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF EVOLUTION OF FLUVIAL ECOTOPES IN THE RAČÍ POTOK REGARDING EUDONTOMYZON MARIAE BIOTOPESMaster's thesis 2009 
Přibyla ZdeněkThe complex geomorphological analysis of high-gradient channel of Stoligy Brook in the Moravskoslezské Beskydy MountainsMaster's thesis 2009 
Drastich LukášRestoration of the landscape ecological stability in the cadastral territories of Darkovice and HaťMaster's thesis 2008 
Děd MartinGeomorphological assessment of the river Mohelnice headwaters.Master's thesis 2007 
Doláková PetraGeomorphological analysis of potential and real state of the Lučina riverMaster's thesis 2007 
Dvorník RichardTHE GEODIVERSITY OF SELECTED SLOPE DEFORMATIONS IN WESTERN BESKYDY, CZECH REPUBLICMaster's thesis 2007 
Fišer OtoASSESSMENT OF EROSION PROCESSES IN THE PRADĚD NATIONAL PROTECTED LANDSCAPE AREAMaster's thesis 2007 
Glembová AndreaANALYSIS OF CHANGES OF LANDSCAPE COVER REGARDING TO ACCELERATION PROCESSES OF SLOPE AND FLUVIAL IN AREA OF MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTSMaster's thesis 2007 
Kubešová StanislavaGeomorphological analysis of potential and real state of the tributaries of the Mohelnice riverMaster's thesis 2007 
Švarc JiříThe geodiversity of selected slope deformations in Radhošťská hornatina Mts., Czech RepublicMaster's thesis 2007 
Hennig AntonínProposal practical revitalization procuration on renewal ecological landscape stability in land register BolaticeMaster's thesis 2006 
Jurčík MichalConflicts of interests in CHKO Poodří - North-EastMaster's thesis 2006 
Kubenková VeronikaLandscape Ecological Study of the Natural Preserve of the Oder Basin - landscape characterMaster's thesis 2006 
Motl VojtěchASSESSMENT OF EROSION PROCESSES IN THE NATIONAL PROTECTED AREA PRADĚDMaster's thesis 2006 
Ptašek PetrLandscape ecological study of CHKO Poodří protected landscape area: landscape potentialMaster's thesis 2006 
Řondíková LenkaLandscape ecological study of CHKO Poodří protected landscape area - carrying capacityMaster's thesis 2006 
Uchytilová KateřinaDISTURBANCE SIGNIFICATION OF GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES IN AREA OF ZÁPADNÍ BESKYDYMaster's thesis 2006 
Vávra JiříChannel changes of the Odra River in CHKO Poodří (km 44,2 - 31,4)Master's thesis 2006 
Hrbková LucieThe verification of restoration effectiveness evaluation methodology on selected restoration projectsMaster's thesis 2005 
Pešl VítězslavGeoecological mapping and local territorial system of ecological stability project in the Mostenka river basin (ahead of the Bystricka river confluence)Master's thesis 2005 
Žáčková JanaDetailed geomorphological mapping of Morávka river floodplainMaster's thesis 2005 
Antonín JakubChanges caused by water management and navigation modifications of the riverbed of the lower section of the Odra in the section (Svinov - national border)Bachelor's thesis 2022 
Kolečkářová MonikaImportance of the small-protected areas in the landscape water balance.Bachelor's thesis 2019 
Šín MarekComparison of forest ecosystem functions on sample of selected areasBachelor's thesis 2019 
Di-Giusto JanSoil granulometry changing depending on  morphometric parametersBachelor's thesis 2017 
Horský TomášUtilization of woody debris in revitalisationsBachelor's thesis 2017 
Bročková EsterRestoration of water channels in the built-up areas (case studies)Bachelor's thesis 2016 
Gračková KateřinaRiver landscape and its ecosystem services (a concept of teaching manual)Bachelor's thesis 2016 
Kot PetrRestoration of watercourses on agricultural land (a case study)Bachelor's thesis 2016 
Kovařík JanStand conditions on riverbed accumulations in chosen section of river OlšeBachelor's thesis 2015 
Lešková VeronikaThe landscape perception of wineyards in Czech and Slovak republicBachelor's thesis 2014 
Martináková IvaPerception of landscape elements in industry (mining) landscape by sporadic visitorsBachelor's thesis 2014 
Omylaková SoňaEvaluation of the real state of the channel and floodplain of the Vendryňka RiverBachelor's thesis 2014 
Rusková AlexandraPerception of landscape elements in industry (mining) landscape by local residentsBachelor's thesis 2014 
Vencarová BeátaGeomorphological analysis of the NPR Stará řekaBachelor's thesis 2014 
Voglová AnnaProblem of west border of Polonic subprovince on tripoint of biogeographical subprovinces - assessment of abiotic factorBachelor's thesis 2014 
Basta MichaelInventory of the trees on the Hrabůvka Heap - comparison with the inventory of the SWECO CompanyBachelor's thesis 2013 
Blahutová VeronikaAnalysis of habitat conditions on the slope deformations Skalicka StrazniceBachelor's thesis 2013 
Dufka PavelThe importance of fruit trees for the landscape, the area in the town HlukBachelor's thesis 2013 
Hantáková NatáliaEvaluation of the real state of the channel and floodplain of the Hluchová riverBachelor's thesis 2013 
Jeníková KateřinaRevitalizing action on stream flows (example study)Bachelor's thesis 2013 
Kaplová LenkaEvaluation of the real state of the channel and floodplain of the river DesnaBachelor's thesis 2013 
Puchalová JanaEvaluation of an impact of the potencial Nové Heřminovy Dam on the ecosystem's services of the Opava RiverBachelor's thesis 2013 
Beinhauer LukášEvaluation of the real state of the channel and floodplain of the Moravice river (reach area: Žimrovice to the confluence with the Opava river)Bachelor's thesis 2012 
Ječmínková IvaFluvial geomorphological analysis of a selected reach of the Odra River (CHKO Poodří)/ part ABachelor's thesis 2012 
Klíč MichalFluvial geomorphological analysis of a selected reach of the Odra River (CHKO Poodří) part BBachelor's thesis 2012 
Kopečková EliškaFluvial geomorphological analysis of a selected reach of the Lučina River - part ABachelor's thesis 2012 
Kromsiánová BrigitaThe accesibility of the forest complexes in the area of Šance for big mammals (first part)Bachelor's thesis 2012 
Niemcová VeronikaEvaluation of the real state of the channel and floodplain of the Olše River (Jablunkov-Třinec)Bachelor's thesis 2012 
Weissmann TomášRecreational reclamation on Hrabuvka heapBachelor's thesis 2012 
Bartek PatrikStream channel modifications in urbanized areas and alternative solutionsBachelor's thesis 2011 
Borák LiborBiogeographical characteristic and potentional of introduction chosen woody plants in CZBachelor's thesis 2010 
Chudaničová MonikaAnalysis of the contemporary state of the Lučina River fluvial geosystem (above Žermanice Water Reservoir)Bachelor's thesis 2010 
Kozlová SimonaAnalisis of the contemporary state of the Datyňka Brook fluvial geosystemBachelor's thesis 2010 
Polzerová KarolínaGeomorphological analisis of the palaeochannels in the Odra-Olse confluence areaBachelor's thesis 2010 
Horáček MatějEstimation of abiotic differences in contact area of Polonic and Westcarpathian biogeographical subprovincesBachelor's thesis 2009 
Kukuč TomášEvaluation of contemporary state of Borový and Jestřábí brooks (Moravskoslezské Beskydy)Bachelor's thesis 2009 
Šotkovská TerezaAssessment of real state of the Lomná RiverBachelor's thesis 2009 
Veselý MatějDigital Gravelometer - testing the application of granulometric softwareBachelor's thesis 2009 
Janzová AliceThe occurrence of invasive plant species and their ecological demands in Divoká Orlice river-basin (Orlické hory Mountains PLA)Bachelor's thesis 2008 
Košťál JanFluvial-geomorphological analysis of the Olše River (the reach: confluence with Odra river up to the bridge of road I/59)Bachelor's thesis 2008 
Kozelský VladimírReal fluvial-geomorphologic state of the Malý Lipový potokBachelor's thesis 2008 
Majdová PavlaProject of revitalization about part of water flow and pond in drainage area of Kobylí streamBachelor's thesis 2008 
Peč JanReal fluvial-geomorphologic state of The Velký Lipový potokBachelor's thesis 2008 
Bardoňová EvaRevitalization of small streams by an example of action in Mokre LazceBachelor's thesis 2007 
Pavlíková AlexandraPhytogeografic analysis of the slope deformation in  the valley of Jestřábí potok BrookBachelor's thesis 2007 
Přibyla ZdeněkGeomorphological analysis of the channel reach Tyra and selected tributariesBachelor's thesis 2007 
Trojáčková LenkaGEOMORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF REAL STATE OF THE ŘÍČKA BROOKBachelor's thesis 2007 
Ćmielová EvaGeomorphological assessment of real state of the Kopytna RiverBachelor's thesis 2006 
Křesina JiříEUDONTOMYZON MARIAE BIOTOPE CHANGES IN TIME AND SPACE IN THE RAČÍ POTOKBachelor's thesis 2006 
Glembová AndreaPlace names as indicators of horizontal structure landscape changesBachelor's thesis 2005 


Nespoutané řeky pro další generace
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period3/2022 - 3/2024
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Statesolved
Management optimisation of the Elbe lower reach with respect to the presence of 3270 biotope and improvement of the hydromorphological state as based on an interdisciplinary study.
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2023
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Statesolved
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty 2.0
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Risks identification and possibility of support of landscape natural functions in landscape protected areas influenced by climate change
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Statefinished
Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period4/2018 - 10/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period8/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Late Quaternaryevolution of the complex gravitational slope deformationson the southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine)
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2015
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub