UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Jan Lenart

Jan Lenart

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Room, floor, building: L 209, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2306
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Tábořík, P., Lenart, J., Blecha, V., Vilhelm, J. a Turský, O. Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology. 2017, č. 2017, s. 59-70. ISSN 0169-555X.
Lenart, J., Schuchová, K. a Steblová, K. Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, č. 49, s. 129-136. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Šesták, L. Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, roč. 49, s. 239-246. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Smutková, E. Kontaminace území Chráněné krajinné oblasti Beskydy pevným antropogenním odpadem. Acta Musei Beskidensis. 2016, č. 8, s. 1-9. ISSN 1803-960X.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Lenart, J. Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic). J CAVE KARST STUD. 2015, č. 77, s. 165-176. ISSN 1090-6924.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia. AUC Geographica. 2013, roč. 38, č. 38, s. 35-50. ISSN 0300-5402.
Pánek, T., Šilhán, K., TÁBOŘÍK, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L. a Pazdur, A. Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 130, s. 352-364. ISSN 0169-555X.

All publications

Pánek, T., Lenart, J., Hradecký, J., Hercman, H., Braucher, R., Šilhán, K. a Škarpich, V. Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea. QUATERNARY SCI REV. 2018, 1 February(181), s. 76-92. ISSN 0277-3791.
Pánek, T., Korup, O., Lenart, J., Hradecký, J. a Břežný, M. Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet. QUATERNARY SCI REV. 2018, 194(15 August), s. 39-54. ISSN 0277-3791.
Schuchová, K. a Lenart, J. Retence povodňových vod starými důlními díly: Retence povodňových vod starými důlními díly. Geografické rozhledy. 2018, č. 27, s. 34-37.
Břežný, M., Pánek, T., Lenart, J., Grygar, R., Tábořík, P. a McColl, S. Sackung and enigmatic mass movement folds on a structurally-controlled mountain ridge. Geomorphology. 2018, 322(Prosinec), s. 175-187. ISSN 0169555X.
Lenart, J., Kašing, M., Tábořík, P., Piotrowska, N. a Pawlyta, J. The Cyrilka cave-the longest crevice-type cave in Czechia: structural controls, genesis, and age. International Journal of Speleology. 2018, 47(3), s. 379-392. ISSN 0392-6672.
Lenart, J. a Kupka, J. The fauna and exploration of the Cyrilka crevice-type cave. Acta Musei Beskidensis. 2018, č. 10, s. 1-11. ISSN 1803-960X.
Břežný, M., Pánek, T., Lenart, J., Zondervan, A. a Braucher, R. 10Be dating reveals pronounced Mid-to Late Holocene activity of deep-seated landslides in the highest part of the Czech Flysch Carpathians. QUATERNARY SCI REV. 2018, 195(1.9.2018), s. 180-194. ISSN 0277-3791.
Lenart, J., Tichavský, R., Večeřa, J., Kapustová, V. a Šilhán, K. Genesis and geomorphic evolution of the Velké pinky stopes in the Zlatohorská Highlands, Eastern Sudetes. GEOMORPHOLOGY. 2017, č. 296, s. 91-103. ISSN 0169-555X.
Schuchová, K. a Lenart, J. Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic. In: 10th Geosymposium of Young Researchers ?Silesia 2017?. Zabrze: Ostravská univerzita. 2017.
Schuchová, K. a Lenart, J. Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic. In: 10th Geosymposium of Young Researchers ?Silesia 2017?: 10th Geosymposium of Young Researchers ?Silesia 2017? 2017-09-21 Zabrze.
SCHUCHOVÁ, K. a Lenart, J. Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic. In: Česká asociace geomorfologů (ČAG). Pec pod Sněžkou: Ostravská univerzita. 2017.
Tábořík, P., Lenart, J., Blecha, V., Vilhelm, J. a Turský, O. Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology. 2017, č. 2017, s. 59-70. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze. Zprávy o geologických výzkumech. 2017, č. 50, s. 255-261. ISSN 2336-5757.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 12-12.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predispozice a geneze rozsedlinových jeskyní v Labském dole v Krkonoších. Opera Corcontica. 2017, č. 54, s. 155-168. ISSN 0139-925X.
Lenart, J. a Miklín, J. Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 37-46. ISSN 1744-5647.
Schuchová, K. a Lenart, J. Retence povodňových vod starými důlními díly. In: České podzemí. Horní Blatná: Ostravská univerzita. 2017.
Lenart, J. Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2017, č. 24, s. 21-27. ISSN 1212-6209.
Lenart, J., Schuchová, K. a Steblová, K. Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, č. 49, s. 129-136. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Šesták, L. Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech. Zprávy o geologických výzkumech. 2016, roč. 49, s. 239-246. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Smutková, E. Kontaminace území Chráněné krajinné oblasti Beskydy pevným antropogenním odpadem. Acta Musei Beskidensis. 2016, č. 8, s. 1-9. ISSN 1803-960X.
Pánek, T. a Lenart, J. Landslide landscape of the Moravskoslezské Beskydy Mountains and their surroundings. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 347-359. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
Škarpich, V., Wagner, J., Lenart, J., Fedorowicz, J., Kotrla, P., Antonín, J., Kašing, M., Lasota, V. a Wagner, J. Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 2012 až 2015. In: Speleofórum 2016. Sloup. 2016.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, Česká republika. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Kapustová, V. a Lenart, J. State of geomorphological research in year 2016 - Book of abstracts. 2016.
Lenart, J. The Nízký Jeseník - Highland with Abandoned Deep Mines. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016. s. 305-317. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Lenart, J. Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic). J CAVE KARST STUD. 2015, č. 77, s. 165-176. ISSN 1090-6924.
Lenart, J., Mižičová, H., Galia, T. a Škarpich, V. Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, 2015. 86 s. ISBN 978-80-260-7373-4.
Lenart, J. THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC. In: Role of Fieldwork in Geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 59-59. ISBN 978-80-261-0496-4.
Lenart, J. THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC. In: Annual Conference of the Czech Association of Geomorphologists. Plzeň: ČAG. 2015.
Lenart, J. Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.. In: Geomorfologický sborník 12. s. 51-51. ISBN 978-80-7414-712-8.
Lenart, J. Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Teplice. 2014.
Lenart, J. a Pánek, T. Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania" by L. Tîrlă and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013). GEOMORPHOLOGY. 2014, s. 90-95. ISSN 0169-555X.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. Microforms in the crevice-type caves of the Outer Western Carpathians. In: Speleofórum. Sloup. 2014.
Tábořík, P., Lenart, J., Pánek, T., Turský, O., Blecha, V., Hanzelková, J. a Vilhelm, J. Multidisciplinary geophysical survey of deep-seated gravitational slope deformations (case studies from the flysch Outer Western Carpathians). s. 72-72. ISBN 978-80-7414-712-8.
Lenart, J. a Wagner, J. 13th International Symposium on Pseudokarst, Western Outer Carpathians, Czech Republic, 2015. IUS Pseudokarst Commission Newsletter. 2014, s. 38-41.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia. AUC Geographica. 2013, roč. 38, č. 38, s. 35-50. ISSN 0300-5402.
Lenart, J. Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations. In: IAG Paris. Paris. 2013.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 634-634.
Lenart, J. Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012. 2013, s. 313-315. ISSN 0514-8057.
Lenart, J. a Pánek, T. Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Lenart, J. a Pánek, T. Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 25-25. ISBN 978-80-86407-37-1.
Hradecký, J., Pánek, T., Lenart, J., Smolková, V. a Stacke, V. Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine). In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 13-14. ISBN 978-80-86407-37-1.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V., Šilhán, K. a Lenart, J. Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 628-628.
Lenart, J., Wagner, J. a Škarpich, V. Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012. In: Speleofórum. Česká speleologická společnost, 2013. s. 34-37. ISSN 1211-8397.
Lenart, J. a Pánek, T. Speleogenesis of crevice-type caves (Outer Western Carpathians). In: Geomorphologica Slovaca et Bohemica. Association of Slovak Geomorphologists on the SAS et al., 2013. s. 49-49. ISSN 1337-6799.
Lenart, J. THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS. In: 16th International congress of speleology. Brno. 2013.
Lenart, J. a Pánek, T. THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS. In: 16th International congress of speleology - Proceedings, Vol. 3. Česká speleologická společnost, 2013. s. 268-274. ISBN 978-80-87857-09-0.
Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). Slovenský kras. 2012, roč. 50, s. 211-218. ISSN 0560-3137.
Lenart, J. Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy. 2012, č. 22, s. 28-29. ISSN 1210-3004.
Lenart, J. a Pánek, T. The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic). In: Geomorfologický sborník 10. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 26-27. ISBN 978-80-260-1823-0.
Lenart, J. The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic). In: 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Wagner, J. a Lenart, J. V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru. Speleofórum. 2012, roč. 31, s. 53-57. ISSN 1211-8397.
Pánek, T., Šilhán, K., TÁBOŘÍK, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L. a Pazdur, A. Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 130, s. 352-364. ISSN 0169-555X.
Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Demänovská dolina: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 8. vedecká konferencia. 2011.
Lenart, J. Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit). In: Aragonit 16/1-2. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, 2011. Správa slovenských jaskýň, 2011. s. 73-73. ISSN 1335-213X.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Slope tectonics, elektr. sbor. abstr..
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. 2011.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Slope tectonics 2011. Vienna: Slope tectonics 2011. 2011.
TÁBOŘÍK, P., Pánek, T., Lenart, J., Prokešová, R. a Medveďová, A. Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations. In: 1st International Workshop on Geoelectrical Monitoring 2011. Vienna: 1st International Workshop on Geoelectrical Monitoring. 2011.
Lenart, J. Poznámky k výskytu některých bezobratlých v rozsedlinových jeskyních flyše Vnějších Západních Karpat. Acta Musei Beskidensis. 2011, roč. 3, s. 49-54. ISSN 1803-960X.
Lenart, J. Příspěvek k poznání mikroklimatu Ledové jeskyně na Lukšinci v Moravskoslezských Beskydech. Speleofórum. 2011, roč. 30, s. 39-42. ISSN 1211-8397.
Lenart, J. Jeskyně v Ondrášově skále: kombinace krasu a pseudokrasu?. Speleo. 2010, č. 56, s. 8-10. ISSN 1213-4724.
KOMÁRKOVÁ, V., Lenart, J. a Pánek, T. Výzkum svahových deformací v povodí Satiny (Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Ústrav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografie Brno, 2008. s. 23-24. ISBN 978-80-86407-39-5.


AuthorTitleType of thesisYear
Bílá JanaGeoecological characteristisc of old mines in the Veselský hill near OdryMaster's thesis 2019 
Smutková ErikaCurrent trash contamination (littering) on selected areas of Moravian-Silesian, Zlín and Žilina RegionMaster's thesis 2018 
Němec MichalGeomorphology of the Smrk Mt. in Moravskoslezské BeskydyMaster's thesis 2017 
Šesták LukášMicrodisplacements of rock blocks in landslides-affected areas of the Outer Western CarpathiansMaster's thesis 2016 
Kašing MartinCave airflow mechanism of the Velká Ondrášova jeskyně CaveMaster's thesis 2015 
Spathová MartinaGeological Places of Interest in the Vysočina District - An Interactive Teaching Programme for Secondary SchoolsMaster's thesis 2014 
Chalupka FilipRoundness analysis of allochthonous sediments passing through the Rudické propadání - Býčí skála cave system (Moravian Karst)Bachelor's thesis 2017 
Hradil PavelStone tables as indicators of slope deformationsBachelor's thesis 2017 
Bargl BořivojThe mapping of the natural values of the Slezská brána regionBachelor's thesis 2016 
Bílá JanaRemnants of clayey shales mining as landscape elementsBachelor's thesis 2016 
Farská MarieAbandoned mines - problem or historical monument?Bachelor's thesis 2016 
Fujaková StanislavaMapping of possible presence of non-karstic caves in Turzovská highlandsBachelor's thesis 2016 
Kiszová AnetaDetailed topographic measurements of the chosen Satina river channel segments (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2016 
Křiváková MichaelaDatabase of crevice-type caves in the Outer Western Carpathians (2ndBachelor's thesis 2016 
Kucharczyk DanielGeomorphology of chosen crevice-type caves in Outer Western CarpathiansBachelor's thesis 2016 
Smutková ErikaExamples of anthropogenic contamination of Beskydy Protected Landscape AreaBachelor's thesis 2016 
Steblová KateřinaThe origin of the Matějovická cave near OsoblahaBachelor's thesis 2016 
Veličková BarboraWaterfalls of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and its surroundingBachelor's thesis 2016 
Kubiczková LenkaDatabase of the caves in the Outer Western Carpathians (1st phase)Bachelor's thesis 2015 
Macurová TerezaGeomorphology of the western slope of the Kněhyně mt. (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2015 
Kočí Bartusková PetraImpact of historical mining in the Podbeskydí region on present land useBachelor's thesis 2014 
Němec MichalGeomorphological characteristics of the Odra valley between the Čížovice and the Stráž hills (The Nízký Jeseník Mts.)Bachelor's thesis 2014 
Ščurek MatějCrevice-type caves of the Czech republicBachelor's thesis 2014 
Šesták LukášGeomorphology of the Slámova sluj cave (Štramberský kras)Bachelor's thesis 2014 


Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie
Main solverRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Konzultace metod u odborníků v zahraničí vedoucí k inovaci fyzickogeografických předmětů a vedení závěrečných prací
Main solverRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub