UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Monika Mulková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Room, floor, building: L 104, Building L
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2303
+420 731 444 482
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kapustová, V., Pánek, T., Hradecký, J., Zernitskaya, V., Hutchinson, S. M., Mulková, M., Sedláček, J. a Bajer, V. Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic). Land Degradation & Development. 2018, č. 29, s. 894-906. ISSN 1099-145X.
Popelková, R. a Mulková, M. The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century. Applied Geography. 2018, č. 90, s. 28-43. ISSN 0143-6228.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 319-332. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century. první vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7464-823-6.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Popelková, R. a Mulková, M. Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the processes in the landscape affected by deep coal mining. European Journal of Remote Sensing. 2016, č. 49, s. 973-1009. ISSN 2279-7254.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Brno: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, s. 435-463. ISSN 0323-052X.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2014.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa). 2014.
VOJVODÍK, D., Mulková, M. a Adamec, M. Povodí Stonávky - využití území v roce 1836. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - využití území v roce 2012. 2014.
Mulková, M. a Popelková, R. Displays of hard coal deep mining in aerial photos: -. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 2013, roč. 48, č. 1, s. 25-39. ISSN 0300-5402.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2013.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2013.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 49-84. ISSN 0323-0988.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere. 2012, roč. 31, č. 1, s. 75-91. ISSN 1335-342X.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 37-49. ISBN 978-80-210-5799-9.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Popelka, P. a Mulková, M. Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století. In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Mulková, M. a Popelková, R. Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny. In: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 97-125. Spisy PdF Masarykovy univerzity, sv. č. 151. ISBN 978-80-210-5420-2.
Popelková, R. a Mulková, M. Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic. Journal of Maps. 2011, s. 363-375. ISSN 1744-5647.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries. In: 19. mezinárodní konference Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzia. 2011.
Mulková, M. a Popelková, R. Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků. In: XXII. sjezd České geografieké společnosti, Geografie pro život ve 21. století. Ostrava. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: Symposium: 100 Years ISPRS - Advancing Remote Sensing Science. Vídeň. 2010.
Mulková, M. a Popelková, R. The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vienna: Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of Technology, 2010. s. 401-406. ISSN 1682-1777.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 433-447. ISBN 978-80-89325-16-0.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Popelková, R. a Mulková, M. Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. s. 213-220. ISBN 978-80-210-4947-5.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Mulková, M. a Popelková, R. Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vyd. s. 153-159. ISBN 978-80-210-4600-9.
Mulková, M. a Popelková, R. The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment. In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research. Nitra: Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. Institute of Landscape Ecology Slovak Academy od Sciences, 2008. s. 295-302. ISBN 978-80-89325-03-0.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Vizualizace změn v krajině. In: Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2008. TANGER, spol.s r.o., 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-254-1340-1.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: IALE World Congress 2007. Wageningen. 2007.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes. In: 25 Years of Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Wageningen: IALE, 2007. IALE, 2007. s. 892-892. ISBN 978-90-78514-02-2.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2006 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. The hints of the pastness in the dynamic changing landscape. In: The 14thInternational Symposium on Landscape Ecology Research, Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Stará Lesná. 2006.
Dušek, R. a Mulková, M. Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii. 2006.
Sedláriková, R. a Mulková, M. Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií. 2005.
Mulková, M. a Sedláriková, R. Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií. In: Transformační procesy 1990 - 2005. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 213-225. ISBN 80-7368-106-4.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2004 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2004.
Mulková, M. Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography. In: 4th International Symposium Remote Sensing of Urban Areas : The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. Proceedings of the ISPRS WG VII/4 Symposium Remote sensing of urban areas. 2003-06-27 Regensburg. Regensburg: International society for photogrammetry and remote sensing, 2003. International society for photogrammetry and remote sensing, 2003. s. 134-137. ISBN 1682-1777.
Mulková, M. Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography. In: 4th International Symposium: Remote sensing of urban areas . Regensburg. 2003.
Mulková, M. Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí. Geodetický a kartografický obzor. 2003, roč. 49, č. 7, s. 171-176. ISSN 0016-7096.
Mulková, M. Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí. In: 15. kartografická konferencia - Geoinformatizácia kartografie. Zvolen. 2003.
Pánek, T., Hradecký, J. a Mulková, M. Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/. 2002.
Mulková, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování. 2002.
Mulková, M. Mapování antropogenní změn krajiny v poddolovaných oblastech. In: 14. kartografická konference: Sborník 14. kartografické konference 2001-09-11 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 15-16. ISBN 80-7082-781-5.
Mulková, M. Monitoring rekultivačních staveb s využitím DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice v Orlové-Zimném dole. In: Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu: Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu. Sborník referátů z česko-polské konference konané ve dnech 17.-18. května 2001 v Ostravě 2001-05-17 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 32-36. ISBN 80-7042-802-3.
Adamovský, M., Holuša, V., Koudela, R. a Mulková, M. Rozptylová studie mobilních zdrojů emisí v okrese Přerov. 1999.
Adamovský, M., Holuša, V., Koudela, R. a Mulková, M. Rozptylová studie okresu Frýdek-Místek. 1999.
Holuša, V. a Mulková, M. Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. I. etapa. Demografický průzkum oblasti. Část IV. 1998.
Adamovský, M., Holuša, V. a Mulková, M. Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. II. etapa. Studie zdravotního stavu obyvatelstva. Část III. 1998.
Mulková, M., Pavlíček, V. a Prášek, J. Složiště popelovin EDĚ v Orlové-Zimném dole - ideový návrh monitoringu. 1998.
Čech, J., Holuša, V., Knob, J., Mulková, M., Pavlíček, V. a Štěpánek, V. Snížení mobility rizikových prvků kadmia a niklu a zablokování jeho přenosu do potravinového řetězce v kontaminovaných půdách v katastru obcí Raškovice a Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva. 1998.


AuthorTitleType of thesisYear
Dobesch OndřejMultitemporal analysis of landscape development in Košařiska cadastral area from mid 19th centuryMaster's thesis 2018 
Janoszewski TomášThe land cover development in cadastral areas Antošovice and Koblov since the half of 19th century till present daysMaster's thesis 2018 
Nedoma PatrikLandscape changes in the cadastral territories Kunčice nad Ostravicí and Hrabůvka since the mid 19th century to the presentMaster's thesis 2018 
Mikulajčík RadimLand cover change analysis of Guty and Nebory cadastral territories from the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2016 
Szymurda MartinLand cover change analysis of cadastral territories Třinec a Konská from the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2016 
Holušová VeronikaThe landscape development in Petřkovice cadastral area from half of the 19th century till presentMaster's thesis 2015 
Kaločová BarboraAnalysis of landscape evolution in cadastral territory Polanka nad Odrou since the mid 19th century to the present.Master's thesis 2015 
Kozlová SimonaAnthropogenic Relief Forms in the Karvina´s Part of Ostrava-Karvina Mining District (Western Part)Master's thesis 2014 
Vozábová MarkétaMultitemporal analysis of landscape development in Raj from mid 19th centuryMaster's thesis 2014 
Szalayová MartinaThe landscape of mining area of Mariánské Hory from the first half of the 19th century till presentMaster's thesis 2013 
Čouka JanThe landscape development in the mining area of František's Mine from half of the 19th century till presentMaster's thesis 2012 
Doležalová RenátaEvaluation of land use changes in the cadastral areas of Roudno, Karlovec and Nová PláňMaster's thesis 2012 
Václavek MarekLandscape changes in the mining area of Vitkovice 1836 to presentMaster's thesis 2012 
Wrobel LukášAnthropogenic Relief Forms in the Karvina´s Part of Ostrava-Karvina Mining District (Eastern Part)Master's thesis 2012 
Kozelská MichaelaAnthropogenic forms of the relief in the Ostrava's part of the Ostrava-Karvina Mining DistrictMaster's thesis 2011 
Vojvodík DavidResults Comparison of Visual Image Interpretation and Automatic Classification Created in FeatureObjeX SoftwareMaster's thesis 2011 
Begešová PetraSpatiotemporal landscape changes in Slezska Ostrava´s allotmentMaster's thesis 2010 
Křístková VeronikaAnalysis of changes of landscape in cadastral territory RazováMaster's thesis 2010 
Pavlovský LukášThe landscape development in Privoz allotmentMaster's thesis 2010 
Pavlíková AlexandraSpatio-temporal changes of landcape in mining territories Slezská Ostrava III and MichálkoviceMaster's thesis 2009 
Brus JanMonitoring anthropogenic changes of landscape in mining territory quarry Heřmanice with using GITMaster's thesis 2007 
Hefner RadimUtilize aerial photograph at following antropogenic changes of landscape in mining territory quarry DarkovMaster's thesis 2007 
Plačková KateřinaMonitoring antropogenic changes of landscape in the mining territory quarry ČSA with using geoinformational technologiesMaster's thesis 2007 
Večeřová MartinaLandfill MonitoringMaster's thesis 2007 
Bubeníček JanUse of the multitemporal analysis of aerial photographs for monitoring antropogenic changes of landscape demonstrated on the administrative area of SvětecMaster's thesis 2005 
Holečková PavlaPrinciples of the regeneration of vegetation within the process of elimination of brown coal miningMaster's thesis 2005 
Kvak AntonínUtilize aerial photograph at following antropogenic changes of landscape in mining territory quarry Fučík 5Master's thesis 2005 
Svoboda LukášUse of multitemporal analysis of aerial photographs for monitoring of landscape development in the area of water damm Velké DářkoMaster's thesis 2005 
Wieczorková KarlaAnthropogenic changes of landscape in mining territory mine DuklaMaster's thesis 2005 
Türke PavelLand cover analysis in the cadastral area Vendryně in the middle of 19th century and at the early 21st centuryBachelor's thesis 2018 
Gajdaczová NataliaLand cover change analysis of Lyžbice and Karpentná cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2017 
Kopcová AnetaLand cover and its development in the cadastral area Ropice and Rakovec in the mid 19th century and the early 21st centuryBachelor's thesis 2017 
Hulina LukášThe landscape development in Havířov - město cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2015 
Malá BarboraLand cover change analysis of Nýdek cadastral territory in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2015 
Nedoma PatrikLand cover change analysis of Návsí cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2015 
Světoňová HanaLandscape changes in the cadastral territory Petřvald in the half of the 19th century and at the beginning of the 21st century.Bachelor's thesis 2014 
Szymurda MartinLand cover change analysis of Heřmanice cadastral territory in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2014 
Kocich DavidLand cover change analysis of Moravská Ostrava cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2013 
Pasz VáclavLand cover change analysis of Horní Lutyně cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2013 
Světoňová MichaelaLandscape changes in the cadastral territory Michálkovice and Radvanice in the half of the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2013 
Holušová VeronikaLand use analysis in the Hrušov and Muglinov cadastral areas in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2012 
Hykel JiříLand use analysis in cadastral area Rychvald in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2012 
Priesnitz VojtěchRecultivation of landscape in Karviná part of Ostravsko-Karvinský DistrictBachelor's thesis 2012 
Antal MiroslavThe landscape in mining territory Doubrava from the first half of 19th century to presentBachelor's thesis 2010 
Czepczorová BeataLand use changes in the cadastral territory of Dolní LomnáBachelor's thesis 2008 
Filipcová PetraThe inventory of the phytocoenose of the tailings piles Ema and OdraBachelor's thesis 2008 
Matras MartinDevelopment of ecological stress in space Benátky nad JizerouBachelor's thesis 2008 
Mička MarekLand use changes in the cadastral territory of Horní LomnáBachelor's thesis 2008 
Synková RadkaDevelopment of environmental stresses in the region of PřerovBachelor's thesis 2008 
Voznicová TerezaChanges in the land use in the cadastral territory of MorávkaBachelor's thesis 2008 
Chnúrik PeterComparison of landscape utilization in the first half of the 19th century with current situation via example within Mosty u Jablunkova willage cadasterBachelor's thesis 2007 
Hrbáč JanThe digital terrain modelof a specific areaBachelor's thesis 2006 
Ovčáčík MartinTHE DIGITAL TERRAIN MODEL OF A SPECIFIC AREABachelor's thesis 2006 


Inovace učeben geoinformačních technologií
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách 205/06/0965
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
FRVŠ 2950/F6/c, řešitel projektu již na OU NEPRACUJE!!! Mgr. Lubomír Müller, CSc.
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub