Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Monika Mulková


Academic degree, name, surname:RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Room, floor, building: L 221, Building L
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2307
E-mail:No record found.GIS Day 2021
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2021
organizing conference, workshop

24. kartografická konference
Radek Dušek, Renata Popelková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2021
organizing conference, workshop

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2019
certified methodologies and procedures

Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Kapustová, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Valentina Zernitskaya, Simon M. Hutchinson, Monika Mulková, Jan Sedláček, Vojtěch Bajer ... other authors
Year: 2018, Land Degradation & Development
journal article

The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2018, Applied Geography
journal article

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... other authors
Year: 2017
others

Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region
Monika Mulková, Tomáš Pánek, Renata Popelková, Jan Hradecký, Petr Popelka
Year: 2016, Springer International Publishing
specialist book chapter

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Year: 2016
organizing conference, workshop

Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the  processes in the landscape affected by deep coal mining
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2016, European Journal of Remote Sensing
journal article

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2016
others

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
others

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2014
research reports and final reports of opposed grants

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2014
others

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... other authors
Year: 2014
research reports and final reports of opposed grants

Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa)
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Povodí Stonávky - využití území v roce 1836
David VOJVODÍK, Monika Mulková, Martin Adamec
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Povodí Stonávky - využití území v roce 2012
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Displays of hard coal deep mining in aerial photos
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
journal article

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Year: 2013
certified methodologies and procedures

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Year: 2013
certified methodologies and procedures

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2013, Historická geografie
journal article

Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
journal article

The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
abstract in proceedings

Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století
Renata Popelková, Petr Popelka, Monika Mulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2011, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2011, Journal of Maps
journal article

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Year: 2010
organizing conference, workshop

Seminář pro učitele geografie
Vladimír Baar, Luděk Krtička, Martin Kovář, Tomáš Hoch, Zuzana HOUDKOVÁ, Monika Šumberová, Monika Mulková ... other authors
Year: 2010
organizing conference, workshop

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2010
abstract in proceedings

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Year: 2010, Slovak Academy of Sciences
specialist book chapter

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2009
abstract in proceedings

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development
Monika Mulková, Hana Svatoňová, Renata Popelková
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2008
abstract in proceedings

Vizualizace změn v krajině
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Year: 2007
abstract in proceedings

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2006
organizing conference, workshop

The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The hints of the pastness in the dynamic changing landscape
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii
Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Year: 2005
abstract in proceedings

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2004
organizing conference, workshop

Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography
Monika Mulková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of changes of the land-use in stoped grounds by means of aerial photography
Monika Mulková
Year: 2003
abstract in proceedings

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multitemporální analýza leteckých snímků poddolovaných oblastí
Monika Mulková
Year: 2003, Geodetický a kartografický obzor
journal article

Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Monika Mulková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování
Monika Mulková, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Mapování antropogenní změn krajiny v poddolovaných oblastech
Monika Mulková
Year: 2001
abstract in proceedings

Monitoring rekultivačních staveb s využitím DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice v Orlové-Zimném dole
Monika Mulková
Year: 2001
abstract in proceedings

Rozptylová studie mobilních zdrojů emisí v okrese Přerov
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Radan Koudela, Monika Mulková
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Rozptylová studie okresu Frýdek-Místek
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Radan Koudela, Monika Mulková
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. I. etapa. Demografický průzkum oblasti. Část IV
Václav Holuša, Monika Mulková
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Dětmarovice-NUZ EDĚ. Podklady pro EIA. II. etapa. Studie zdravotního stavu obyvatelstva. Část III
Miroslav Adamovský, Václav Holuša, Monika Mulková
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Složiště popelovin EDĚ v Orlové-Zimném dole - ideový návrh monitoringu
Monika Mulková, V. Pavlíček, Jan Prášek
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Snížení mobility rizikových prvků kadmia a niklu a zablokování jeho přenosu do potravinového řetězce v kontaminovaných půdách v katastru obcí Raškovice a Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva
Josef Čech, Václav Holuša, J. Knob, Monika Mulková, V. Pavlíček, V. Štěpánek ... other authors
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Fujaková StanislavaMultitemporal analysis of landscape development in the cadastral areas Český Těšín and Mosty u Českého Těšína from the mid-19th century.Master's thesis 2019 
Dobesch OndřejMultitemporal analysis of landscape development in Košařiska cadastral area from mid 19th centuryMaster's thesis 2018 
Janoszewski TomášThe land cover development in cadastral areas Antošovice and Koblov since the half of 19th century till present daysMaster's thesis 2018 
Nedoma PatrikLandscape changes in the cadastral territories Kunčice nad Ostravicí and Hrabůvka since the mid 19th century to the presentMaster's thesis 2018 
Mikulajčík RadimLand cover change analysis of Guty and Nebory cadastral territories from the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2016 
Szymurda MartinLand cover change analysis of cadastral territories Třinec a Konská from the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2016 
Holušová VeronikaThe landscape development in Petřkovice cadastral area from half of the 19th century till presentMaster's thesis 2015 
Kaločová BarboraAnalysis of landscape evolution in cadastral territory Polanka nad Odrou since the mid 19th century to the present.Master's thesis 2015 
Kozlová SimonaAnthropogenic Relief Forms in the Karvina´s Part of Ostrava-Karvina Mining District (Western Part)Master's thesis 2014 
Vozábová MarkétaMultitemporal analysis of landscape development in Raj from mid 19th centuryMaster's thesis 2014 
Szalayová MartinaThe landscape of mining area of Mariánské Hory from the first half of the 19th century till presentMaster's thesis 2013 
Čouka JanThe landscape development in the mining area of František's Mine from half of the 19th century till presentMaster's thesis 2012 
Doležalová RenátaEvaluation of land use changes in the cadastral areas of Roudno, Karlovec and Nová PláňMaster's thesis 2012 
Václavek MarekLandscape changes in the mining area of Vitkovice 1836 to presentMaster's thesis 2012 
Wrobel LukášAnthropogenic Relief Forms in the Karvina´s Part of Ostrava-Karvina Mining District (Eastern Part)Master's thesis 2012 
Prášková MichaelaAnthropogenic forms of the relief in the Ostrava's part of the Ostrava-Karvina Mining DistrictMaster's thesis 2011 
Vojvodík DavidResults Comparison of Visual Image Interpretation and Automatic Classification Created in FeatureObjeX SoftwareMaster's thesis 2011 
Begešová PetraSpatiotemporal landscape changes in Slezska Ostrava´s allotmentMaster's thesis 2010 
Křístková VeronikaAnalysis of changes of landscape in cadastral territory RazováMaster's thesis 2010 
Pavlovský LukášThe landscape development in Privoz allotmentMaster's thesis 2010 
Pavlíková AlexandraSpatio-temporal changes of landcape in mining territories Slezská Ostrava III and MichálkoviceMaster's thesis 2009 
Brus JanMonitoring anthropogenic changes of landscape in mining territory quarry Heřmanice with using GITMaster's thesis 2007 
Hefner RadimUtilize aerial photograph at following antropogenic changes of landscape in mining territory quarry DarkovMaster's thesis 2007 
Plačková KateřinaMonitoring antropogenic changes of landscape in the mining territory quarry ČSA with using geoinformational technologiesMaster's thesis 2007 
Večeřová MartinaLandfill MonitoringMaster's thesis 2007 
Bubeníček JanUse of the multitemporal analysis of aerial photographs for monitoring antropogenic changes of landscape demonstrated on the administrative area of SvětecMaster's thesis 2005 
Holečková PavlaPrinciples of the regeneration of vegetation within the process of elimination of brown coal miningMaster's thesis 2005 
Kvak AntonínUtilize aerial photograph at following antropogenic changes of landscape in mining territory quarry Fučík 5Master's thesis 2005 
Svoboda LukášUse of multitemporal analysis of aerial photographs for monitoring of landscape development in the area of water damm Velké DářkoMaster's thesis 2005 
Wieczorková KarlaAnthropogenic changes of landscape in mining territory mine DuklaMaster's thesis 2005 
Matušová TerezaLand cover analysis in the cadastral area of Dolní Lutyně in 1947 and 2018Bachelor's thesis 2021 
Türke PavelLand cover analysis in the cadastral area Vendryně in the middle of 19th century and at the early 21st centuryBachelor's thesis 2018 
Gajdaczová NataliaLand cover change analysis of Lyžbice and Karpentná cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2017 
Kopcová AnetaLand cover and its development in the cadastral area Ropice and Rakovec in the mid 19th century and the early 21st centuryBachelor's thesis 2017 
Hulina LukášThe landscape development in Havířov - město cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2015 
Malá BarboraLand cover change analysis of Nýdek cadastral territory in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2015 
Nedoma PatrikLand cover change analysis of Návsí cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2015 
Světoňová HanaLandscape changes in the cadastral territory Petřvald in the half of the 19th century and at the beginning of the 21st century.Bachelor's thesis 2014 
Szymurda MartinLand cover change analysis of Heřmanice cadastral territory in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2014 
Kocich DavidLand cover change analysis of Moravská Ostrava cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2013 
Pasz VáclavLand cover change analysis of Horní Lutyně cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2013 
Světoňová MichaelaLandscape changes in the cadastral territory Michálkovice and Radvanice in the half of the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2013 
Holušová VeronikaLand use analysis in the Hrušov and Muglinov cadastral areas in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2012 
Hykel JiříLand use analysis in cadastral area Rychvald in the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2012 
Priesnitz VojtěchRecultivation of landscape in Karviná part of Ostravsko-Karvinský DistrictBachelor's thesis 2012 
Antal MiroslavThe landscape in mining territory Doubrava from the first half of 19th century to presentBachelor's thesis 2010 
Czepczorová BeataLand use changes in the cadastral territory of Dolní LomnáBachelor's thesis 2008 
Filipcová PetraThe inventory of the phytocoenose of the tailings piles Ema and OdraBachelor's thesis 2008 
Matras MartinDevelopment of ecological stress in space Benátky nad JizerouBachelor's thesis 2008 
Mička MarekLand use changes in the cadastral territory of Horní LomnáBachelor's thesis 2008 
Synková RadkaDevelopment of environmental stresses in the region of PřerovBachelor's thesis 2008 
Voznicová TerezaChanges in the land use in the cadastral territory of MorávkaBachelor's thesis 2008 
Chnúrik PeterComparison of landscape utilization in the first half of the 19th century with current situation via example within Mosty u Jablunkova willage cadasterBachelor's thesis 2007 
Hrbáč JanThe digital terrain modelof a specific areaBachelor's thesis 2006 
Ovčáčík MartinTHE DIGITAL TERRAIN MODEL OF A SPECIFIC AREABachelor's thesis 2006 


Inovace učeben geoinformačních technologií
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách 205/06/0965
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
FRVŠ 2950/F6/c, řešitel projektu již na OU NEPRACUJE!!! Mgr. Lubomír Müller, CSc.
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub