UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Radek Dušek

Radek Dušek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Room, floor, building: L 301, Building L
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2304
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData Praha. 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Dušek, R. a Popelková, R. Landscape diversity of the Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 486-490. ISSN 1744-5647.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Miklín, J. a Dušek, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. In: Kartografie bez hranic, 22. kartografická konference: Sborník abstraktů 22. kartografické konference 2017-09-06 Liberec. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2017. s. 63-63. ISBN 978-80-7494-351-5.
Miklín, J. a Dušek, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. In: 22. kartografická konference. Liberec. 2017.
Dušek, R. a Kadlubiec, R. Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii. In: Technical Computing Prague 2017. Praha. 2017.
Dušek, R. a Kadlubiec, R. Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii. In: Technical Computing Prague 2017: Sborník příspěvků 24. ročníku konference Technical Computing Prague 2017 2017-11-08 Praha. Praha: The University of Chemistry and Technology, 2017. ISBN 978-80-7592-002-7.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, Česká republika. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodního toku.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky v. n. Sedlice: Plošná ultrazvuková batymetrie.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Brno: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: REFORM's International Conference on River and Stream Restoration. Wageningen. 2015.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. Wageningen, NL: REFORM, 2015. REFORM, 2015. s. 90-90.
Dušek, R., Adamec, M. a Holčák, T. Geometrická přesnost mentálních map. In: 21. kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Miklín, J. a Dušek, R. Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?. In: 21. Kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2014.. 2014.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
Dušek, R. Kartografie - způsob vnímání a zobrazování světa. 2014.
Dušek, R. Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti. In: Aleje legislativní úprava v praxi. Dendrologická, Dobřichovice, o.s., 2014. s. 23-27. ISBN 978-80-7458-059-8.
Dušek, R. a Hanáková, J. Matematika v přírodovědných tématech (soubor pracovních listů pro 3. ročník ZŠ). 2014.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 111, s. 25-40. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology. Paris. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 758-758.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2013.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. ISBN 978-80-89062-90-4.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R., HAVLŮ, D., Brázdil, R., Kašičková, L. a Hradecký, J. The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 104, s. 1-13. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, s. 265-268. ISSN 1211-0760.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Adamec, M. a Dušek, R. Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-260-1823-0.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009. 2012.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Národní technická knihovan z pohledu superelipsy. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, s. 45-50. ISSN 0016-7096.
HAVLŮ, D., Šilhán, K., Pánek, T. a Dušek, R. Prostorove-casová rekonstrukce svahových pohybu na aktivním sesuvném území s využitím metod dendrogeomorfologie (príkladová studie Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Dendrochronologické fórum 2012 - sborník abstraktů. s. 20-20.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?. Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, č. 2012, s. 398-400. ISSN 1211-0760.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R. a HAVLŮ, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R. a Havlů, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 49-49. ISBN 978-80-260-1823-0.
Dušek, R. a Popelková, R. Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity: -. -. 2012, roč. 47, č. -, s. 5-13. ISSN 0300-5402.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, s. 137-141. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. Izolinie - současný pohled na klasickou kartografickou metodu. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 271-275. ISBN 978-80-7368-903-2.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Střední chyba ve všech směrech. Střední chyba ve všech směrech. 2010, roč. 56, s. 12-17. ISSN 0016-7096.
Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O. a Dušek, R. Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, Elsevier. 2009, roč. 103, s. 414-429. ISSN 0169-555X.
Aichler, J., Adamec, M., Bureš, L., Hradecký, J., Dušek, R., Halda, J. P., Kočvara, R., Kuras, T., Merta, L., Pánek, T. a Zmrhalová, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 64-101. ISBN 978-80-87051-69-6.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Přesnost souřadnic z totálních stanic. Geodetický a kartografický obzor. 2009, roč. 55, s. 6-11. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. a Miřijovský, J. Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích. Geografie Sborník České geografické společnosti. 2009, roč. 114, s. 169-178. ISSN 1212-0014.
Dušek, R. Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. Kartografické listy. 2009, roč. 17, s. 64-71. ISSN 1336-5274.
Dušek, R. Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. In: 18. kartografická konference. Olomouc. 2009.
Miřijovský, J. a Dušek, R. Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model. In: 16th Annual Conference Procceedings, Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. Humusoft, 2008. s. 72-72. ISBN 978-80-7080-692-0.
Dušek, R. Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - první díl. Zeměměřič. 2008, roč. 15, s. 22-22. ISSN 1211-488X.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Surface of Constant Accuracy in a Specific Direction - Visualization in MATLAB. In: 16th Annual Conference Proceedings, Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. Humusoft, 2008. s. 28-28. ISBN 978-80-7080-692-0.
Dušek, R. Application of error model to resolve configurations of spatial distance intersection. In: Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. Humusoft, 2007. s. 39-39. ISBN 978-80-7080-658-6.
Sedláriková, R. a Dušek, R. Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Mach, J. Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 58-62. ISBN 978-80-89060-11-5.
Dušek, R. a Mach, J. Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Drozdek, M. Pozemní digitální fotogrammetrie jako možný nástroj monitoringu laterální eroze vodních toků. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 12-13. ISBN 978-80-7368-296-5.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Průsečík přímky s kružnicí (kvazipolární metoda). Geodetický a kartografický obzor. 2007, roč. 53, s. 67-72. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia, Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-89060-11-5.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.. 2006.
Dušek, R. Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací. 2006.
Dušek, R. a Adamec, M. Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích. 2006.
Dušek, R. a Drozdek, M. Modelování přesnosti geomorfologických dat. In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. Humusoft, 2006. s. 31-31. ISBN 80-7080-616-8.
Dušek, R. Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematických máp v semidetailnej mierke. 2006.
Dušek, R. Realizace RVP ZŠ a SŠ s podporou webových zdrojů informací. 2006.
Adamec, M., Dušek, R. a Sedláriková, R. Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografická společnost, 2006. s. 803-809. ISBN 978-80-7040-986-2.
Dušek, R. a Mulková, M. Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii. 2006.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005. 2005.
Dušek, R. a Mach, J. Aproximace Křovákova zobrazení pro geografické účely. In: Mezinárodní konference Technical Computing Prague 2005 - sborník příspěvků. Praha: Humusoft, 2005. Humusoft, 2005.
Dušek, R. Bonitované půdně ekologické jednotky - změny po roce 1990. In: Transformační procesy 1990-2005. Ostrava: Ostravská iniverzita, pobočka České geografické společnosti v Ostravě, 2005. Ostravská iniverzita, pobočka České geografické společnosti v Ostravě, 2005. s. 203-212. ISBN 80-7368-106-4.
Dušek, R. Lokální geodetické sítě v hornické krajině. 2005.
Dušek, R. Referenční plochy ve středoškolských učebnicích geografie. Geodetický a kartografický obzor. 2005, roč. 51, s. 124-128. ISSN 0016-7096.
Duras, R., Hradecký, J., Pánek, T. a Dušek, R. Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí. Geografický časopis. 2005, č. 57, s. 267-284. ISSN 0016-7193.
Dušek, R. a Adamec, M. 2x2 pohledy na měřítko mapy. . In: Sborník 16. kartografické konference.. Brno: Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. s. 63-. ISBN 80-7231-015-1.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004. 2004.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.. In: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích". Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. s. 337-345. ISBN 80-86064-86-7.
Dušek, R. Helmertova křivka v trojrozměrném prostoru. Geodetický a kartografický obzor. 2004, roč. 50, s. 174-179. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. Vliv konfigurace trojrozměrných geodetických úloh na přesnost určovaného bodu. In: MATLAB 2004. Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2004. Humusoft, 2004. s. 109-112. ISBN 80-7080-550-1.
Dušek, R. Obor kartografie a geoinformatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: 15. kartografická konference. Zvolen. 2003.
Dušek, R. Soumrak kartometrie. In: 15. kartografická konference: Geoinformatizácia v kartografii. Zborník rferátov 15. kartografickej konferencie s mezinárodnou účasťou 4.9.2003 Zvolen. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2003. Kartografická spoločnosť SR, 2003. s. 123-126. ISBN 80-89060-04-8.
Dušek, R. Užití systému MATLAB pro stanovení vlivu konfigurace na přesnost geodetických úloh. In: MATLAB 2003: MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference 2003-11-25 Praha. Praha: HUMUSOFT, 2003. HUMUSOFT, 2003. s. 113-116. ISBN 80-7080-526-9.
Dušek, R. Výuka kartografie a geoinformatiky na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: 15. kartografická konference. Zvolen. 2003.
Dušek, R. 3D mapa, virtuální mapa. In: 15. kartografická konference: Geoinformatizácia kartografie. Zborník referátov 15. kartografickej konference s medzinárodnou účasťou 2003-09-04 Zvolen. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2003. Kartografická spoločnosť SR, 2003. s. 111-123. ISBN 80-89060-04-8.
Dušek, R. 3D mapa, virtuální mapa. In: 15. kartografická konference. Zvolen. 2003.
Dušek, R. Potenciální požadavky na kartografické dílo na příkladu souřadnicových systémů pro regionální hydrologický atlas. In: XX. sjezd ČGS: Sborník tématického okruhu K/GIS XX. sjezdu ČGS 28.8 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. Univerzita J. E. Purkyně, 2002. s. 87-92. ISBN 80-7044-410-X.
Dušek, R. a Hájek, O. Vliv konformního zobrazení na rozlohu ČR. In: MATLAB 2002: Sborník příspěvků 10. ročnílu konference MATLAB 2002 7.11. Praha. Praha: Humusoft, 2002. Humusoft, 2002. s. 77-79. ISBN 80-7080-500-5.
Kaňok, J., Voženílek, V., Dušek, R., Drápela, M. V., Novák, S., Mikšovský, M., Friedmanová, L. a Klečková, K. Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Kartografie Praha, a.s., 2000). In: 14. kartografická konference České republiky a Slovenské republiky: Sborník 14. kartografické konference - CD ROM 2001-09-11 . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 521-543. ISBN 80-7082-781-5.
Dušek, R. Prostorová představivost v kartografii. In: 14. kart. konf.: 14. kartografická konference 2001-09-11 Plzeň. Plzeň: ZČU Plzeň, 2001. ZČU Plzeň, 2001. s. 14-15. ISBN 80-7082-781-5.
Dušek, R. Zobrazení délkojevné v loxodromách. In: 14.kart.konf.: 14.kartografická konference 2001-09-11 Plzeň. Plzeň: ZČU Plzeň, 2001. ZČU Plzeň, 2001. s. 13-14. ISBN 80-7082-781-5.
Kaňok, J., Dušek, R., Herber, V., Voženílek, V. a Mikšovský, M. Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999). In: Učebnice geografie 90. let: Učebnice geografie 90. let 2000-04-18 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 164-171. ISBN 80-7042-798-1.
Kaňok, J., Dušek, R., Voženílek, V., Herber, V. a Mikšovský, M. Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999) - kartografické hodnocení. Geodetický a kartografický obzor. 2000, roč. 46, s. 174-176. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. Analýza charakteristik zkreslení Q na podkladě Eckertových zobrazení. 1999.
Dušek, R. a Vlasák, J. Geodezie 50. 1999.
Dušek, R. Loxodroma v matematické kartografii. Geografie. 1999, roč. 104, s. 257-267. ISSN 1210-115X.
Dušek, R. Szacowanie ziemi rolniczej v Republice Czeskiej. In: XII Sympozjum Naukowe, Nowe tendencje w teorii i praktyce urzadzania obszarów wiejskich: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie 1999-09-17 . Kraków: AR w Krakowie, 1999. AR w Krakowie, 1999. s. 133-138. ISBN 0239-9342.
Dušek, R. a Vlasák, J. Geodezie 40. 1998.
Dušek, R. Kartografická specificka regionu Severní Morava a České Slezsko. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Geografie-Geologie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. s. 57-64. ISBN 80-7042-760-4.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Odhad parametrů 2.řádu v polohové síti. Geodetický a kartografický obzor. 1998, roč. 44, s. 223-234. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. a Švehla, F. Optimalizace hraničních úprav. Pozemkové úpravy. 1998, s. 22-24. ISSN nemá.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Řešení konformního zobrazení České republiky pomocí programu MATLAB. Geodetický a kartografický obzor. 1997, roč. 43, s. 119-124. ISSN 0016-7096.
Dušek, R., Skořepa, Z. a Švehla, F. Úprava podkladů k určení faktorů K a R pro univerzální rovnici ztráty půdy. In: 7. mezinárodní konference pozemkových úprav, Jestřábí: Sborník 7. mezinárodní konference pozemkových úprav . Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1997. Ministerstvo zemědělství ČR, 1997. s. 72-77.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Aplikace singulárního rozkladu matice při řešení soustavy rovnic oprav. Geodetický a kartografický obzor. 1995, roč. 41, s. 137-141. ISSN 0016-7096.
Dušek, R., Ratiborský, J. a Skořepa, F. Geodézie (Návody na cvičení I). 1995.
Dušek, R. a Jurka, J. Program pro vydělování pozemků požadované výměry a požadovaného směru hranice. Pozemkové úpravy. 1993, č. 9, s. 17-18. ISSN nemá.


AuthorTitleType of thesisYear
Cveková Dagmar1st Military Survey as a data source for the landscapeMaster's thesis 2018 
Důjková MagdalenaTree Avenues Mapping - Bruntál regionMaster's thesis 2017 
Lešková VeronikaTree Avenues of the Moravian-Silesian Region - Historical Analysis of the Selected Area (Frýdek-Místek and Nový Jičín regions)Master's thesis 2017 
Konvičná MarieSRTM elevation model transformation to S-JTSK and Bpv for the Czech RepublicMaster's thesis 2016 
Krzyžanková SimonaErosion and soil protection measures within the framework of land consolidationMaster's thesis 2015 
Adamík PetrGeodetic survey of locality geographical researchMaster's thesis 2014 
Hanzelková HanaTree Avenues Mapping - Nový Jičín RegionMaster's thesis 2014 
Náplavová RadkaCartographic resources in teaching geography in secondary schoolsMaster's thesis 2014 
Cieslarová JanaInfluence BPEJ update the calculation of water erosion (Cadastral Guntramovice).Master's thesis 2013 
Dedek TomášEvaluation methods of the spatial variation of land useMaster's thesis 2013 
Knapíková BarboraSolitary trees in the landscapeMaster's thesis 2013 
Kolářová ZuzanaWind-breaks like elements of landscapeMaster's thesis 2013 
Machalová SimonaTree Avenues MappingMaster's thesis 2013 
Ševčíková ZuzanaClimatic regions of estimated pedologic ecological unitsMaster's thesis 2013 
Rýznar VojtěchGeodetic monitoring of meander of the Odra river (the third and the fourth period)Master's thesis 2011 
Villertová LucieValuation of estimated pedologic-ecological unit upgrading in territory of Velké Meziříčí and its surroundingsMaster's thesis 2011 
Albrecht JanMonitoring of sector of watercourses bottom of the Morávka riverMaster's thesis 2010 
Bordovská HanaComplex land consolidation in cadastral territory Bílov and processing of antierosion suggestion in a part which try to find a solution to soil erosionMaster's thesis 2010 
Habrman JanAtlas of the river MoravaMaster's thesis 2010 
Horák JaroslavAtlas of island RéunionMaster's thesis 2008 
Sukeníková KláraAtlas of Natural Sites of UNESCO - 2. Part (Asia)Master's thesis 2008 
Žáková VeronikaAtlas of the Moravskoslezské Bedskydy Mts.Master's thesis 2008 
Buršová VeronikaCartographic processing of geomorphological localityMaster's thesis 2007 
Horňanská AndreaPlace names as characteristic of horizontal structure landscape Moravskoslezské BeskydyMaster's thesis 2007 
Kozielková JanaThe survey of geomorphological localityMaster's thesis 2007 
Laryšová IvanaASSURING OF THE MORAVSKÁ BRÁNA TERRITORY´S MIGRATORY TRANSMITTANCE FOR BIG MAMMALS - CONCEPT OF THE CHOSEN ELEMENTS´ SPECIFICATION OF THE REGIONAL ÚSESMaster's thesis 2007 
Miřijovský JakubSURVEY OF CONDITIONS ABOUT THE UTILITY OF A GPS SYSTEM AS A SOURCE OF GEOGRAPHICAL DATA IN THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARKMaster's thesis 2007 
Rončková EvaAtlas of Natural Sites of UNESCO World Heritage list - Part 1 (Europe and Russia)Master's thesis 2007 
Skřivánková MartaCARTOGRAPHIC PROCESSING OF THE GEOMORPHOLOGICAL LOCALITYMaster's thesis 2007 
Válková JitkaDetailed survey of geomorphological localityMaster's thesis 2007 
Byrtus WladyslawMethod of large-scale mapping by the GPS receiver using Kokeš and ArcMap programsMaster's thesis 2006 
Černoch DavidNotions "centre" and "central" in geographyMaster's thesis 2006 
Drozdek MarekApplication of the close-range photogrammetry methods at observation of river-basin changes in CHKO PoodříMaster's thesis 2006 
Jurková NikolaAtlas of the Czech Part of the Slezské Beskydy Mts.Master's thesis 2006 
Kleiner MartinAtlas of MauritiusMaster's thesis 2006 
Mikulášková LucieInfluence of land consolidation in 19th century on the present landscapeMaster's thesis 2006 
Němcová JanaBoundary watercourses of Czech republicMaster's thesis 2006 
Pilková IrenaEuropean tripointsMaster's thesis 2006 
Popelová MonikaCartographic processing of the geomorphological - surveyed locality - northern slope of Mt. Smrk (the valley of the Bučací brook)Master's thesis 2006 
Pudíková LenkaGeodetic survey of geomorphological locality - northern slope of Mt. Smrk (the valley of the Bučací brook)Master's thesis 2006 
Wawrzyczková MarkétaMethods of detailed mapping with the usage of Kokes and ArcMap programsMaster's thesis 2006 
Mach JanApproximation of the Křovák´s projectionMaster's thesis 2005 
Mulíková SoňaReference bodies and surfacesMaster's thesis 2005 
Drábek MatějA cartographic assessment of the actual map's production in the field of fantasy literatureBachelor's thesis 2018 
Kravčík JakubGeodetic survey of the Bílovka river (modified segment) - terrain measurement (1st. phase)Bachelor's thesis 2018 
Urubová BarboraTesting and evaluation of selected mapping applications for mobile phones (smartphones)Bachelor's thesis 2018 
Boturová VěraGeodetic survey of the Bílovka river (modified segment) - data processingBachelor's thesis 2017 
Drbušek JanMapping of tree alleys in Czech-Polish borderlands (Hlučín region)Bachelor's thesis 2017 
Fňukal FilipTree avenues mapping - Osoblaha regionBachelor's thesis 2017 
Ondřeková KarolínaAtlas of watercourse - Zbojičný streamBachelor's thesis 2017 
Prda DominikAtlas of watercourse - Jablůňka streamBachelor's thesis 2017 
Dominik IvoTree avenues mapping - Ostrava regionBachelor's thesis 2016 
Gřunděl ŠimonTree avenues mapping - Karviná regionBachelor's thesis 2016 
Lasota AdamGeodetic survey of the Bílovka river (modified segment) - terrain measurementBachelor's thesis 2016 
Radoch JanGeodetic survey of the Bílovka river (modified segment) - data processingBachelor's thesis 2016 
Svoboda OndřejMethods for evaluation of geometric accuracy of plotting into "blank maps"Bachelor's thesis 2016 
Býmová SimonaTopographical names in the Hodslavice regionBachelor's thesis 2015 
Janoszewski TomášAtlas of the Bohumín regionBachelor's thesis 2015 
Olszarová NatálieTree Avenues Mapping - Opava, Fulnek, Studénka regionsBachelor's thesis 2015 
Pizúr AdamSurvey of transverse profiles on mountain streams for hydrologic modelingBachelor's thesis 2015 
Bártová LucieAnalysis of hydrography in Kroměříž - Hodonín region (focusing on Baťa canal)Bachelor's thesis 2014 
Deme DavidTree avenues mapping - Třinecko regionBachelor's thesis 2014 
Kaloč MatějThe Rail Transport Atlas of Ostrava's RegionBachelor's thesis 2014 
Kašing MartinGeodetic surveying of sections of the Morávka River (km 1,9 - 7,5) for the purpose of hydrological modelingBachelor's thesis 2014 
Lexa MartinGeodetic surveying of sections of the Morávka River (km 1.9 - 7.5) for the purpose of hydrological modeling - data processingBachelor's thesis 2014 
Melicharová MichaelaMonitoring of sector of watercourses bottom of the Morávka river (section 1 - river km 10,7) - compared stages 1-5Bachelor's thesis 2014 
Šupák JakubTree Avenues Mapping - Frýdek-Místek regionBachelor's thesis 2014 
Černochová KateřinaGeodetic survey of meanders of the Odra river - the fifth periodBachelor's thesis 2013 
Fukala IgorThe survey of 2nd stage monitoring of the Morávka river's bottom (2nd section)Bachelor's thesis 2013 
Hadwigerová EliškaThe issue of determination over the border in regions Vidnava and JavorníkBachelor's thesis 2013 
Honajzerová VendulaThe survey of IV. stage monitoring of river bottom Morávka (Section 1 - river km 10,7)Bachelor's thesis 2013 
Konvičná MarieMaps of the Third Military Mapping - cartographic evaluation on the example of Jesenicko regionBachelor's thesis 2013 
Pavlů LukášProcessing the 4th stage monitoring of river bottom Morávka (section 1 - river km 10.7)Bachelor's thesis 2013 
Petrová VendulaMonitoring of the river bank of Odra (7th stage)Bachelor's thesis 2013 
Adamík PetrGeodetic Survey of Flood Plain of River Odra - Locality Stará BěláBachelor's thesis 2012 
Babicová KarolínaMaps of region Hlučín - specific data source for landscapeBachelor's thesis 2012 
Čechová AnnaAnnotated Translation of Surveying Instructions for the Stabile Land RegisterBachelor's thesis 2012 
Fedor JakubProcessing III. stage monitoring of river bottom Morávka (Section I - river km 10.7)Bachelor's thesis 2012 
Fleischhandl EugenAltimetry comparison of the Comenius's map and Müller's mapBachelor's thesis 2012 
Hanzelková HanaGeodetic survey of meanders of the Odra river - the fourth periodBachelor's thesis 2012 
Kočíř JakubAtlas of Jesenicko region - physical geographic partBachelor's thesis 2012 
Kosňovská IvanaMonitoring of the river bank (Odra river - 1st section, 6th stage)Bachelor's thesis 2012 
Machalová MarkétaVerification of the methodology of the mapping of the avenues for selected localityBachelor's thesis 2012 
Moldrzyk JakubThe survey of III. stage monitoring of river bottom Morávka (section I - river km 10.7)Bachelor's thesis 2012 
Škorová NikolThe survey of I. stage monitoring of the Morávka river's bottom (II. section)Bachelor's thesis 2012 
Štefula MarekProcessing of monitoring of sector of watercourses bottom of the Morávka river (1st section , 2nd stage)Bachelor's thesis 2012 
Vašáková LucieAnalysis of mental maps formed by children of elementary schools with regard to the child's ageBachelor's thesis 2012 
Černá MarieMethods of slope visualization in cycle mapsBachelor's thesis 2011 
Janíčková LucieGeodetic survey of meander of the Oder - Part B, the second stageBachelor's thesis 2011 
Klasová PetraMonitoring of the river banks by way of the close-range stereophotogrammetry - 5th stageBachelor's thesis 2011 
Lašková ZuzanaMonitoring of sector of watercourses bottom of the Morávka river (I. section, II. stage)Bachelor's thesis 2011 
Náplavová RadkaThe influence of graphics abbilities on visualization of mental mapsBachelor's thesis 2011 
Prostějovský AdamCreation of Digital terrain model of Malá Ráztoka stream channelBachelor's thesis 2011 
Švec JiříVectorisation of Comenius`s map of MoraviaBachelor's thesis 2011 
Doubravová HelenaPhysicalgeographical analysis of the Müller's map of MoraviaBachelor's thesis 2010 
Navrátil DavidIsolines in physical geographyBachelor's thesis 2010 
Roško TomášSurvey of longitudinal profile of mountain streamsBachelor's thesis 2010 
Ševčík JiříMonitoring of the river bank by way of the close-range stereophotogrammetry - 4th stageBachelor's thesis 2010 
Wrobel LukášPhysical Geography Analysis of Komensky´s MapBachelor's thesis 2010 
Doupal JiříSurveying of chosen shapes of cross section of the basin of LubinaBachelor's thesis 2009 
Jašková PavlínaThe Digitizing of Tourist Routes in Hostýnské vrchyBachelor's thesis 2009 
Kaláb PetrGeodetic surveying of the basin of TichavkaBachelor's thesis 2009 
Mrázek JanGeodetic survey of meanders of the Odra river (the second period of monitoring)Bachelor's thesis 2009 
Myšková TerezaGeodetic survey of meanders of the Odra river - part B, the 1st period of monitoringBachelor's thesis 2009 
Onderka AlešErich von Däniken - Mysteries of the Old Europe; Cartographical EvaluationBachelor's thesis 2009 
Pavloková ZuzanaThe survey of stretch of mountain gills in the northern part of Mts. Moravskoslezské BeskydyBachelor's thesis 2009 
Soška PetrMonitoring of riverside by the help of intersection photogrammetryBachelor's thesis 2009 
Ševčíková ZuzanaMonitoring of the river bank by way of the close-range stereophotogrammetry - 3rd stageBachelor's thesis 2009 
Tempír RadekUsage of echo-sounder in physical geografic mapingBachelor's thesis 2009 
Viačková PavlínaZáhlinice - Influence of land consolidation on the landscape todayBachelor's thesis 2009 
Bičiště VáclavMapping with differential GPS with use of CZEPOSBachelor's thesis 2008 
Hajda JakubConnecting surveys of the locality for the monitoring a water-course (river Morávka, Raškovice)Bachelor's thesis 2008 
Hönig RobinUsage of close-range photogrammetry for monitoring stream bank erosionBachelor's thesis 2008 
Miklín JanAtlas of Palava PLABachelor's thesis 2008 
Ručka FilipGEODETIC SURVEY OF MEANDERS OF THE ODRA RIVER - DETAIL SURVEYBachelor's thesis 2008 
Sekerová PetraPotentialities of intersection photogrammetry in physical-geographic surveyBachelor's thesis 2008 
Habrman JanThe possibilities of uses differential measurement GPS in physicalgeographic mappingBachelor's thesis 2007 
Leinweberová LeaGEODETIC SURVEY OF MEANDERS OF THE ODRA RIVER - CONNECTION TO THE COORDINATE SYSTEMBachelor's thesis 2007 
Albrecht JanWATERCOURSES ? A COMPARISON OF THE BASIC MAP 1:10 000 AND REALITYBachelor's thesis 2006 
Horák JaroslavCreation tematic layer: Monumental trees in the district Nový Jičín, for GIS AOPKBachelor's thesis 2006 
Majvald JanVerification of exactness of acceptor GPS Garmin eTrex for geographic mappingBachelor's thesis 2006 
Podzimková JanaTHE USE OF THE HISTORICAL MAPS FOR THE PHYSICAL-GEOGRAPHIC PURPOSESBachelor's thesis 2006 
Jahnová ZuzanaBachelor workgeodetic sight geomorphology locations SmrcinaBachelor's thesis 2005 
Plačková KateřinaLatinisation of geographical names for sound scriptsBachelor's thesis 2005 
Weissmannová SoňaPoints of three districts of AfricaBachelor's thesis 2005 


No record found.

social hub