Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Renata Popelková

Renata Popelková

Academic degree, name, surname:RNDr. Renata Popelková, Ph.D.
Room, floor, building: L 301, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2304
E-mail:No record found.GIS Day 2021
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2021
organizing conference, workshop

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Map labeling with the International Phonetic Alphabet: the example of the Middle East
Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2021, Journal of Maps
journal article

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

24. kartografická konference
Radek Dušek, Renata Popelková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2021
organizing conference, workshop

GIS Day 2019
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2019
organizing conference, workshop

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2019
certified methodologies and procedures

Water in most important towns of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2019, Journal of Maps
journal article

Diverzita krajiny České republiky
Renata Popelková, Radek Dušek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GIS Day 2018
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2018
organizing conference, workshop

Changes in woodland cover in the Karviná district from the second half of the 18th century to the beginning of the 21st century
Renata Popelková
Year: 2018, Ekológia
journal article

The mining landscape of the Ostrava-Karviná coalfield: Processes of landscape change from the 1830s to the beginning of the 21st century
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2018, Applied Geography
journal article

GIS Day 2017
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2017
organizing conference, workshop

Landscape diversity of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... other authors
Year: 2017
others

Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region
Monika Mulková, Tomáš Pánek, Renata Popelková, Jan Hradecký, Petr Popelka
Year: 2016, Springer International Publishing
specialist book chapter

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Year: 2016
organizing conference, workshop

Multitemporal aerial image analysis for the monitoring of the  processes in the landscape affected by deep coal mining
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2016, European Journal of Remote Sensing
journal article

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2016
others

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
others

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2014
others

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... other authors
Year: 2014
research reports and final reports of opposed grants

Displays of hard coal deep mining in aerial photos
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
journal article

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2013, Historická geografie
journal article

Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
journal article

The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
abstract in proceedings

Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity
Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2012, -
journal article

Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století
Renata Popelková, Petr Popelka, Monika Mulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitativní a kvantitativní kartografické metody vizualizace změn využití krajiny
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2011, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karvina Mining District, Czech Republic
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2011, Journal of Maps
journal article

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí
Luděk Krtička, Renata Popelková, Martin Adamec
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Detekce změn krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí na základě leteckých snímků
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Year: 2010
organizing conference, workshop

Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction
Renata Popelková
Year: 2010, Slovak Academy of Sciences
specialist book chapter

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The aerial photos to detect changes in the landscape affected by black coal deep mining
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2010
abstract in proceedings

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Year: 2010, Slovak Academy of Sciences
specialist book chapter

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Kvantitativní metody vizualizace změn v krajině
Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2009
abstract in proceedings

Landscape Metrics for the Assessment of Landscape Development Affected by Mineral Resources Extraction
Renata Popelková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Popelková
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development
Monika Mulková, Hana Svatoňová, Renata Popelková
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Year: 2008
organizing conference, workshop

The effects of deep hard coal mining on the landscape development in Lazy Allotment
Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2008
abstract in proceedings

Vizualizace změn v krajině
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Different changes and methods to evaluate developments in cultural and mining landscapes
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Year: 2007
abstract in proceedings

GIS Day 2007
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2007
organizing conference, workshop

Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie
Renata Sedláriková, Radek Dušek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané krajino-ekologické charakteristiky části povodí řeky Olše a jejich vývoj v čase
Renata Sedláriková
Year: 2007
abstract in proceedings

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2006
organizing conference, workshop

Mapy v počítači
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Sedláriková
Year: 2006
abstract in proceedings

The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The hints of the pastness in the dynamic changing landscape
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití leteckých snímků a map při studiu paměti krajiny na příkladu severní části okresu Karviná
Renata Sedláriková
Year: 2006
abstract in proceedings

Vývoj leteckého snímkování a jeho využití pro sledování vývoje těžby nerostných surovin na Jesenicku
Renata Sedláriková
Year: 2006
abstract in proceedings

Den GIS 2004 na Ostravské univerzitě
Renata Sedláriková
Year: 2005, ArcRevue
journal article

GIS Day 2005
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2005
organizing conference, workshop

Paměť krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková
Year: 2005
abstract in proceedings

Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Year: 2005
abstract in proceedings

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Renata Sedláriková
Year: 2004
work experience abroad

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2004
organizing conference, workshop

Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2004
abstract in proceedings

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Renata Sedláriková
Year: 2003
work experience abroad

Kartografické datové zdroje pro zkoumání paměti krajiny na příkladu Karvinska
Renata Sedláriková
Year: 2003
abstract in proceedings

Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU)
Renata Sedláriková
Year: 2003
work experience abroad

Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek
Renata Sedláriková
Year: 2002
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Gajdaczová NataliaAnalysis of the landscape development in cadastral territory Svinov since mid 19th centuryMaster's thesis 2019 
Gřunděl ŠimonAnalysis of landscape development in Zábřeh nad Odrou cadastral area and Výškovice u Ostravy cadastral area since the middle of the 19th centuryMaster's thesis 2019 
Majer FilipAnalysis of landscape development in Poruba cadastral area and Třebovice cadastral area since the middle of the 19th centuryMaster's thesis 2019 
Bašanda PetrAnalysis of a development of the landscape in the cadastral area Staré Město u Karviné, Koukolná and Závada nad Olší from the second half of the 19th centuryMaster's thesis 2010 
Meduňová KateřinaAnalysis of land cover changes in the Tyra basinMaster's thesis 2010 
Mička MarekMultitemporal analysis of landscape development in the cadastral territories Petrovice u Karviné, Prstná and Dolní Marklovice since half of 19th centuryMaster's thesis 2010 
Jůnová PavlaApplication of GPS mapping in management of protected territoriesMaster's thesis 2009 
Karásek PetrAnalysis of landscape development of the Stonava Allotment from the first half of the 19th centuryMaster's thesis 2009 
Podzimková JanaForest stands in Karvina region in historical maps and in presentMaster's thesis 2009 
Mádlová ŠárkaCheck of management of protected areas using geoinformation technologiesMaster's thesis 2008 
Harabiš JakubMAPPING OF VEGETATION COVER ON NORTHERN PART CADASTRAL TERRITORY SKŘEČOŇ AND MONITORING CHANGES OF VEGETATION COVER IN SELECT PART OF RIVER-BASIN OLŠEMaster's thesis 2006 
Nalevajka DavidMapping of vegetation cover on cadastral territory Kopytov and monitoring the changes of vegetation cover in slect part of river-basin OlšeMaster's thesis 2006 
Nečas AlešMonitoring changes of the landscape horizontal structure in the mining territory quarry Louky with using GITMaster's thesis 2006 
Kočicová EvaProcessing vunerable zones of the Odra river basin using geographical information systems (GIS)Master's thesis 2005 
Kluz MarekReneval ecological landscape stability in cadastral territory of Písek u JablunkovaBachelor's thesis  
Sigmund MartinCompare landscape use in first half 19. century with present shape for example cadaster village Bukovec and HrčavaBachelor's thesis  
Gawlasová MonikaPublic map works for monitoring development of relief in mined areaBachelor's thesis 2022 
Ciesielska KarolinaLandscape of cadastral area Bystřice nad Olší from the 1st half of the 19th century compared with current structureBachelor's thesis 2010 
Fabíková SvětlanaLandscape in selected cadastral territories in the central part of Karviná region in the half of the 19th century and at the beginning of the 21st centuryBachelor's thesis 2010 
Pospíšilová PetraThe analysis of suitable localities of other possible presence of selected spicies of plants in CHKO Bílé Karpaty on the grounds of defined conditionsBachelor's thesis 2010 
Trnčák LiborLandscape of cadastral areas Písečná u Jablunkova, Jablunkov and Bocanovice from the first half of the 19th century compared with current structureBachelor's thesis 2010 
Chýlková VeronikaDetection of the locations of possible presence of selected fauna species in CHKO Bílé Karpaty in GISBachelor's thesis 2009 
Melichárek PavelSpecific renewal analysis of forest crop in dependence on zonation in northern part of PLA White CarpathiansBachelor's thesis 2009 
Bednářová JitkaThe critical section analysis of roads in Moravian-Silesian region for migration of animalsBachelor's thesis 2008 
Kastnerová VeronikaLand use in the cadastral territories of Lazy u Orlové, Dolní Suchá and Prostřední Suchá in the 19th and at the beginning of the 21th centuryBachelor's thesis 2008 
Křístková VeronikaMapping of Reynoutria japonica alongside Čeladenka riverBachelor's thesis 2008 
Kubenová JitkaComparison of land use in the first half of the 19th century with current situation via example within Hrčava and Bukovec u Jablunkova village cadastersBachelor's thesis 2008 
Pavlovský LukášPasport of woods and public greenery areas for the town of VratimovBachelor's thesis 2008 
Rozsívalová EvaMapping of quarries in the territory of The White Carpathians Protected Landscape AreaBachelor's thesis 2008 
Staňková BarboraAtlas of the maps of the White Carpathian Protected Landscape AreaBachelor's thesis 2008 
Aubrechtová TerezaReneval ecological landscape stability in cadastral territory Mokré LazceBachelor's thesis 2007 
Galdia RichardLand use in the cadastral territory of Dolní Lutyně in the 19th and at the beginning of the 21th centuryBachelor's thesis 2007 
Hořínková MichaelaLand Use of Karvina-Doly Cadastral Territory in the 19th and at the Beginning of 21st CenturyBachelor's thesis 2007 
Jedelská AdélaLand use in the cadastral territories of Louky nad Olší and Darkov in the 19th and at the beginning of the 21th centuryBachelor's thesis 2007 
Karásek PetrThe mapping of monumental trees in the Karviná district and creation of a project in software ArcGISBachelor's thesis 2007 
Meduňová KateřinaComparison of land use in the first half of the 19th century with current situation via example within Písek u Jablunkova village cadasterBachelor's thesis 2007 
Štíhlová TerezaThe Digital Terrain model of a specific areaBachelor's thesis 2007 
Šafferová JanaSELECTED STAGE OF THE BEČVA RIVER AND ITS MAPPING PRESENT SITUATION AND MONITORING OF DEVELOPMENT OF BED AFTER THE FLOODS IN 1997Bachelor's thesis 2006 
Zvolánková TerezaThe Digital terrain model of a specific areaBachelor's thesis 2006 


No record found.

rss
social hub