UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Tomáš Galia

Tomáš Galia

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Room, floor, building: L 210, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2360
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Galia, T. Fluviální geomorfologie. 2017.
Galia, T. a Škarpich, V. Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream. River Research and Applications. 2017, č. 33, s. 483-494. ISSN 1535-1467.
Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V., Tichavský, R. a Stoffel, M. Temporal dynamics of instream wood in headwater streams draining mixed Carpathian forests. GEOMORPHOLOGY. 2017, č. 292, s. 35-46. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Šilhán, K. a Škarpich, V. The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. CATENA. 2017, č. 157, s. 424-435. ISSN 0341-8162.
Šilhán, K., Galia, T. a Škarpich, V. Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree roots data. HYDROL PROCESS. 2016, č. 30, s. 4139-4153. ISSN 0885-6087.
Galia, T. a Škarpich, V. Do the coarsest bed fractions and stream power record contemporary trends in steep headwater channels?. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 272, s. 115-126. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 253, s. 305-317. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska annaler: Series A, Physical geography. 2015, s. 437-452. ISSN 1468-0459.
Šilhán, K. a Galia, T. Sediment (un)balance budget in a high-gradient stream on flysch bedrock: A case study using dendrogeomorphic methods and bedload transport simulation. CATENA. 2015, č. 124, s. 18-27. ISSN 0341-8162.
Galia, T. a Hradecký, J. Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic. GEOMORPHOLOGY. 2014, roč. 2014, č. 216, s. 1-12. ISSN 0169-555X.

Všechny publikace - anglicky

Galia, T., Škarpich, V., Smažák, I. a Masarik, M. Effect of grade-control structures on longitudinal sediment connectivity: examples from the flysch Carpathians, Czech Republic. In: EGU General Assembly 2018. Wien. 2018.
Galia, T., Škarpich, V., Smažák, I. a Masarik, M. Effect of grade-control structures on longitudinal sediment connectivity: examples from the flysch Carpathians, Czech Republic. In: EGU General Assembly 2018: Geophysical Research Abstracts 2018-04-09 Wien. Wien: European Geographical Union, 2018. s. 8364-8364.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 53-54. ISBN 978-80-86407-77-7.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Šilhán, K., Tichavský, R., Galia, T. a Škarpich, V. Hydrogeomorphic activity in ungauged Mediterranean gorges: specifics of tree ring data-based study. CATENA. 2018, č. 167, s. 90-99. ISSN 0341-8162.
Galia, T., Tichavský, R., Škarpich, V. a Šilhán, K. Characteristics of large wood in a headwater channel after an extraordinary event: The roles of transport agents and check dams. CATENA. 2018, č. 165, s. 537-550. ISSN 0341-8162.
Galia, T., Škarpich, V., Tichavský, R., Vardakas, L. a Šilhán, K. Longitudinal distribution and parameters of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. Geomorphology. 2018, č. 310, s. 15-28. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V., Tichavský, R., Vardakas, L. a Šilhán, K. Parameters, longitudinal distribution and dynamics of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Galia, T., Škarpich, V., Tichavský, R., Vardakas, L. a Šilhán, K. Parameters, longitudinal distribution and dynamics of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 32-32. ISBN 978-80-86407-77-7.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 76-76. ISBN 978-80-86407-77-7.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 698-706. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 25-25.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. In: Stav geomorfologických výzkumů. Pec pod Sněžkou: Česká asociace geomorfologů. 2017.
Miklín, J. a Galia, T. Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData. 2017.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 17-18.
Galia, T. Fluviální geomorfologie. 2017.
Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V. a Tichavský, R. Geomorphic function and residence time of instream wood in steep headwater chanels: a case study from the Mazák Basin, Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 21-22.
Galia, T. Geomorphology and Hydraulics in Steep Mountain Channels. In: A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecky, E. Hendrickson. Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2017. s. 269-279. ISBN 978-1-498-73082-2.
Galia, T. a Škarpich, V. Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko). Geografie. 2017, č. 122, s. 212-235. ISSN 1212-0014.
Galia, T. a Škarpich, V. Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream. River Research and Applications. 2017, č. 33, s. 483-494. ISSN 1535-1467.
Galia, T. a Škarpich, V. Říční dřevo ve vybraných úsecích řeky Odry v CHKO Poodří. Poodří. 2017, č. 20, s. 5-8. ISSN 1803-2338.
Poledniková, Z. a Galia, T. Společenské vnímání vodohospodářsky upravených a přírodě blízkých vodních toků na příkladu Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí. Těšínsko. 2017, č. 60, s. 99-104. ISSN 0139-7605.
Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V., Tichavský, R. a Stoffel, M. Temporal dynamics of instream wood in headwater streams draining mixed Carpathian forests. GEOMORPHOLOGY. 2017, č. 292, s. 35-46. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Šilhán, K. a Škarpich, V. The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. CATENA. 2017, č. 157, s. 424-435. ISSN 0341-8162.
Galia, T. University of Bonn: Erasmus+ teaching mobility. 2017.
Galia, T. University of Zaragoza: Erasmus+ teaching mobility. 2017.
Galia, T., Škarpich, V., GAJDOŠOVÁ, K. a KRPEC, P. Variability of Wolman pebble samples in gravel/cobble bed streams. Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus. 2017, č. 16, s. 237-246. ISSN 1644-0765.
Galia, T. a Škarpich, V. 3.4 Hydrologie. In: J. Šteffl, R. Hentschová. Hradiště Hrádek u Libochovan. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017. s. 47-55. ISBN 978-80-85321-77-7.
Škarpich, V. a Galia, T. Analýza podélného profilu řek Morávky a Mohelnice v kontextu identifikace morfologických a litologických podmínek. Geoscience Research Reports. 2016, roč. 49, s. 183-189. ISSN 0514-8057.
Škarpich, V., Kašpárek, Z., Galia, T. a Hradecký, J. Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko. Geografie. 2016, č. 121, s. 99-120. ISSN 1212-0014.
Přibyla, Z., Galia, T. a Hradecký, J. Biogeomorphological effects of leaf accumulations in stepped-bed channels: Exploratory study, Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2016, č. 24, s. 2-12. ISSN 1210-8812.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-4. ISBN 978-80-7471-179-4.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Šilhán, K., Galia, T. a Škarpich, V. Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree roots data. HYDROL PROCESS. 2016, č. 30, s. 4139-4153. ISSN 0885-6087.
Galia, T. a Škarpich, V. Do the coarsest bed fractions and stream power record contemporary trends in steep headwater channels?. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 272, s. 115-126. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. In: State of geomorphological research in year 2016. Frýdlant nad Ostravicí. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. In: State of geomorphological research in year 2016: State of geomorphological research in year 2016 - Book of Abstracts 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. s. 68-68. ISBN 978-80-7464-825-0.
Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 253, s. 305-317. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 23-23. ISBN 978-83-945968-1-1.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 53-54. ISBN 978-83-945968-1-1.
Galia, T. Geomorphic impact of historical slate mining activity on gravel-bed streams. Zeitschrift für geomorphologie. 2016, č. 60, s. 247-258. ISSN 0372-8854.
Gurkovský, V. a Galia, T. Grain-size analysis of bed sediments of the torrential Kněhyně Stream. In: State of geomorphological research in the year 2016: State of geomorphological research in the year 2016 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-825-0.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream - case study from the channelized reach of the Olše River (Czech Republic). Zeitschrift für Geomorphologie. 2016, č. 60, s. 327-341. ISSN 0372-8854.
Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V. a Tichavský, R. Instream wood in a steep headwater channel: geomorphic significance of large and small wood. In: EGU General Assembly. Wien, Rakousko. 2016.
Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V. a Tichavský, R. Instream wood in a steep headwater channel: geomorphic significance of large and small wood. In: Geophysical Abstracts Vol. 18- EGU General Assembly 2016: Geophysical Research Abstracts 2016-04-17 Wien, Rakousko. Wien: Copernicus GmbH, 2016. s. 3434-3434. ISSN 1607-7962.
Galia, T., Šilhán, K., Ruiz-Villanueva, V. a Tichavský, R. Mobility and parameters of instream wood in steep headwaters: a case study of the Mazák Stream, Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: State of geomorphological research in the year 2016: State of geomorphological research in the year 2016 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 25-26. ISBN 978-80-7464-825-0.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-5. ISBN 978-80-7471-179-4.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 19-21. ISSN 1210-258X.
Poledníková, Z. a Galia, T. Public perception of channelised and close-to-nature streams. In: State of geomorphological research in the year 2016: State of geomorphological research in the year 2016 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 57-57. ISBN 978-80-7464-825-0.
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 34-34. ISBN 978-83-945968-1-1.
Škarpich, V., Galia, T., Kapustová, V. a Lenart, J. State of geomorphological research in year 2016 - Book of abstracts. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 6-9. ISSN 1210-258X.
Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V. a Šala, V. The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian Geographical Reports. 2016, č. 24, s. 24-31. ISSN 1210-8812.
Galia, T. University of Barcelona: Erasmus+ teaching mobility. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: REFORM's International Conference on River and Stream Restoration. Wageningen. 2015.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. Wageningen, NL: REFORM, 2015. REFORM, 2015. s. 90-90.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in Flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic). In: Sediment matters. Springer International Publishing, 2015. s. 27-38. ISBN 978-3-319-14695-9.
Galia, T. a Škarpich, V. Bankfull widths in steep headwaters of the flysch Carpathians. -. 2015, č. 14, s. 57-64. ISSN 1644-0765.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska annaler: Series A, Physical geography. 2015, s. 437-452. ISSN 1468-0459.
Galia, T., Škarpich, V., Přibyla, Z. a Hradecký, J. Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 30-30. ISBN 978-80-261-0496-4.
Galia, T., Škarpich, V., Přibyla, Z. a Hradecký, J. Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts. In: Role of fieldwork in geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Škarpich, V., Horáček, M., Šala, V. a Galia, T. Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River. In: Role of fieldwork in geomorphology - abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 92-92. ISBN 978-80-261-0496-4.
Škarpich, V., Horáček, M., Šala, V. a Galia, T. Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River. In: Role of fieldwork in geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Galia, T. Litologické vlastnosti štěrků Libotínského potoka (Podbeskydská pahorkatina). Acta Musei Beskidensis. 2015, č. 7, s. 1-8. ISSN 1803-960X.
GAJDOŠOVÁ, K. a Galia, T. Modelování transportu dnových splavenin v pramenném úseku řeky Lubiny v Moravskoslezských Beskydech. Acta Musei Beskidensis. 2015, č. 7, s. 9-22. ISSN 1803-960X.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Mrtvá dřevní hmota v korytech toků. In: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2015. s. 9-9. ISBN 978-80-7417-096-6.
Lenart, J., Mižičová, H., Galia, T. a Škarpich, V. Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, 2015. 86 s. ISBN 978-80-260-7373-4.
Galia, T., Hradecký, J. a Škarpich, V. Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions. In: Sediment matters. Springer International Publishing, 2015. s. 13-26. ISBN 978-3-319-14695-9.
Šilhán, K. a Galia, T. Sediment (un)balance budget in a high-gradient stream on flysch bedrock: A case study using dendrogeomorphic methods and bedload transport simulation. CATENA. 2015, č. 124, s. 18-27. ISSN 0341-8162.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Torrent restorations in the flysch mid-mountain environment: The case study of the Kněhyně Torrent, Czech Republic. s. 48-48.
Galia, T., Hradecký, J., Škarpich, V. a Šilhán, K. Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2015. s. 10-10. ISBN 978-80-7417-096-6.
Galia, T. a Škarpich, V. Connectivity of coarse bed material and the role of stream power in steep flysch-based Carpathian headwaters. In: IGU 2014 Book of Abstracts. Kraków: Jagiellonian university, 2014. Jagiellonian university, 2014. s. 442-442.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic). In: State of geomorphological research in the year 2014. Teplice v Čechách. 2014.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic). In: Geomorphological proceedings 12. Ústí nad Labem, Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. s. 61-61. ISBN 978-80-7414-712-8.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. In: 120 let České geografické společnosti. 1. vydání. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 124-126. ISBN 978-80-905642-1-3.
Galia, T. a Hradecký, J. Estimation of bedload transport in headwater streams using a numerical model (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2014, roč. 49, č. 1, s. 21-31. ISSN 0300-5402.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity. In: IGU 2014 Book of Abstracts. Kraków: Jagiellonian university, 2014. Jagiellonian university, 2014. s. 566-566.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity.. In: IGU Regional Conference, Kraków, Poland. Kraków. 2014.
Galia, T. a Hradecký, J. Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic. GEOMORPHOLOGY. 2014, roč. 2014, č. 216, s. 1-12. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost. Zpravodaj CHKO Beskydy. 2014, roč. 2014, s. 2-2.
Galia, T. a Škarpich, V. Morphological patterns and longitudinal connectivity in Beskydian headwater channels. In: Geomorphological proceedings 12. Ústí nad Labem, Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. s. 24-25. ISBN 978-80-7414-712-8.
Galia, T. a Hradecký, J. Morphological patterns of headwater streams based in flysch bedrock: Examples from the Outer Western Carpathians. CATENA. 2014, č. 119, s. 174-183. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V. a Galia, T. Projevy zdrojových oblastí sedimentů v zrnitostním složení korytových akumulací vodních toků v reliéfu budovaném flyšovými horninami. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2014, roč. 21, s. 33-37. ISSN 1212-6209.
Galia, T. a Šilhán, K. Sediment flux during high-magnitude flood event in a steep channel: a complex approach. In: Geomorfológia a environmentálné výzvy - zborník abstraktov. Bratislava: Asociace slovenských geomrfológov pri SAV, Geografický ústav SAV, 2014. Asociace slovenských geomrfológov pri SAV, Geografický ústav SAV, 2014. s. 15-15. ISBN 978-80-971702-1-9.
Přibyla, Z. a Galia, T. The artificial boulder steps as a modern control works structure in mountain streams. In: Geomorphological proceedings 12. Ústí nad Labem, Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. s. 23-24. ISBN 978-80-7414-712-8.
Galia, T. University of Coimbra: Erasmus+ teaching mobility. 2014.
Galia, T. a Škarpich, V. Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: a case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic). Moravian geographical reports. 2013, č. 21, s. 2-11. ISSN 1210-8812.
Galia, T. a Škarpich, V. Coarse bed sediments in headwater streams: imprints of slope-channel coupling and development of a channel. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Galia, T. a Škarpich, V. Coarse bed sediments in headwater streams: imprints of slope-channel coupling and development of a channel. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava,Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. s. 11-11. ISBN 978-80-86407-37-1.
Škarpich, V. a Galia, T. Contemporary state of regulated river channels in the Moravskoslezské Beskydy Mts and its forefield. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Škarpich, V. a Galia, T. Contemporary state of regulated river channels in the Moravskoslezské Beskydy Mts and its forefield. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-86407-37-1.
Galia, T. a Hradecký, J. Critical conditions for beginning of coarse sediment transport in headwater channels based in flysch rocks (Moravskoslezské Beskydy Mts., Western Carpathians). In: 8th International conference on Geomorphology: 8th International conference (AIG) on Geomorphology - Abstracts volume 2013-08-27 Paris, Francie. Paris: IAG, 2013. IAG, 2013. s. 728-728.
Hradecký, J., Škarpich, V. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost. In: Říční krajina. Olomouc. 2013.
Hradecký, J., Škarpich, V. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost. In: Říční krajina. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, Česká společnost pro krajinnou ekologii, ZO ČSOP Castor, Koalice pro řeky, 2013. Univerzita Palackého Olomouc, Česká společnost pro krajinnou ekologii, ZO ČSOP Castor, Koalice pro řeky, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-87651-03-2.
Galia, T. a Škarpich, V. Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2013, roč. 20, č. 1-2, s. 17-21. ISSN 1212-6209.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation. In: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation. In: Water & Environmental Dynamics: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. s. 484-484. ISBN 978-3-8442-5650-5.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. ISBN 978-80-89062-90-4.
Galia, T. a Hradecký, J. Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and effect of recent human interventions. In: Water & Environmental Dynamics: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. s. 484-484. ISBN 978-3-8442-5650-5.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, s. 265-268. ISSN 1211-0760.
Galia, T. a Hradecký, J. Transport hrubých splavenin v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd. In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 13-20. ISBN 978-80-89062-90-4.
Galia, T. University of Stockholm: Erasmus teaching mobility. 2013.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 21-28. ISBN 978-80-89062-90-4.
Galia, T. a Hradecký, J. Bedload transport and flow resistance in steep channels - introduction to the issues in the context of mountain basins of the Central European region. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 2012, roč. 2012, č. 47, s. 23-33. ISSN 0300-5402.
Galia, T. a Hradecký, J. Coarse sediment transport in Beskydian torrents: Evaluation of critical conditions for bedload motion. In: Geomorfologický sborník 10. Sokolov: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. s. 7-8. ISBN 978-80-260-1823-0.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-260-1823-0.
Galia, T. a Hradecký, J. Critical conditions for the beginning of coarse sediment transport in the torrents of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 2012, roč. 2012, č. 7, s. 5-14. ISSN 1844-489X.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2012, roč. 116, s. 95-109. ISSN 1212-0014.
Galia, T. a Hradecký, J. Morphological patterns of mountain headwater channels of the Outer Western Carpathians.. In: Geomorfologický sborník 10. Sokolov: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. s. 8-9. ISBN 978-80-260-1823-0.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2012, roč. 19, s. 53-58. ISSN 1212-6209.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?. Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, č. 2012, s. 398-400. ISSN 1211-0760.
GALIA, T. a Hradecký, J. BEDLOAD TRANSPORT AND MORPHOLOGICAL EFFECTS OF HIGH-MAGNITUDE FLOODS IN SMALL HEADWATER STREAMS - MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS. (CZECH REPUBLIC). Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2011, roč. 2011, č. 59, s. 238-250. ISSN 0042-790X.
Škarpich, V., GALIA, T., MIČULKOVÁ, J. a Hradecký, J. Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-1. ISBN 978-80-248-2366-9.
Škarpich, V., GALIA, T., MIČULKOVÁ, J. a Hradecký, J. Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava. 2011.
GALIA, T. a Hradecký, J. Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 30-30. ISBN 978-80-7368-444-0.
GALIA, T. a Hradecký, J. Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Škarpich, V., TÁBOŘÍK, P., GALIA, T. a Hradecký, J. Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy). In: XXII sjezd České geografické společnosti. Ostrava. 2010.
Škarpich, V., TÁBOŘÍK, P., GALIA, T. a Hradecký, J. Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy). In: Sborník příspěvků - XXII. Sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-903-2.
Škarpich, V., Hradecký, J., GALIA, T. a MIČULKOVÁ, J. Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic). In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2010. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Škarpich, V., Hradecký, J., GALIA, T. a MIČULKOVÁ, J. Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic). In: EGU General Assembly 2010. Vienna. 2010.
Škarpich, V., GALIA, T., Hradecký, J. a Peč, J. Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2010, roč. 17, s. 199-204. ISSN 1212-6209.
GALIA, T. a Hradecký, J. Introduction into the reasearch of Beskydian headwater streams. In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 75-75. ISBN 978-80-86561-32-5.
GALIA, T. a Hradecký, J. Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.. In: Sborník příspěvků - XXII. Sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 43-48. ISBN 978-80-7368-903-2.
GALIA, T. a Hradecký, J. Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.. In: XXII sjezd České geografické společnosti. Ostrava. 2010.
GALIA, T. Complex geomorphological analysis of the Outer Western Carpathiens high gradient streams - Introduction into the problematics. In: Workshop Doktorandů 2009. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR. 2009.
GALIA, T. Complex geomorphological analysis of the Outer Western Carpathiens high gradient streams - Introduction into the problematics. In: Ph.D. Workshop 2009 Proceedings. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2009. Ústav Geoniky AV ČR, 2009. s. 9-13. ISBN 978-80-86407-78-4.


AuthorTitleType of thesisYear
Gurkovský VáclavEffect of instream wood on channel hydraulics, morphology and sedimentology: an example of the meandering Odra RiverMaster's thesis 2018 
Połedniková ZuzanaRiver restoration design and its public perception - an example study of the Lubina River reach in PříborMaster's thesis 2018 
Kaplová LenkaComplex geomorphological Analysis of the torrent DesnáMaster's thesis 2016 
Miklínová KateřinaSimulation of bedload transport in mountain headwater streams.Master's thesis 2015 
Puchalová JanaMonitoring of bedload transport in gravel-bed rivers: An example of the Bečva river channel-reach near ČernotínMaster's thesis 2015 
Ciesaríková MarkétaDistribution and function of river wood in the selected section of the Morávka RiverBachelor's thesis 2018 
Lešková MonikaPotential mobility of deciduous and conifer instream wood in mountain headwater channelsBachelor's thesis 2018 
Matušková TerezaFine wood mobility in the Sučí StreamBachelor's thesis 2018 
Mildová MichaelaDevelopment of fluvial geomorphology in the Czech Republic, Slovakia and PolandBachelor's thesis 2018 
Podešvová LucieCharacteristic of instream wood in headwater basins under contrast forest managementBachelor's thesis 2018 
Honajzerová BarboraRiver wood parameters of the selected reach of the Velký Škaredý StreamBachelor's thesis 2017 
Hořínková KláraRiver wood parameters of the selected reach of the Bílý StreamBachelor's thesis 2017 
Ježowiczová PavlaHydromorphic assesment of the selected reach of the Ostravice RiverBachelor's thesis 2017 
Krůpová LenkaRiver wood parameters of the Bučací StreamBachelor's thesis 2017 
Masarik MartinGrain-size analysis of bed sediments of the check-dam impacted Tyra StreamBachelor's thesis 2017 
Pavlok MarekEffect of the Žermanice and Těrlicko Reservoirs on channel processesBachelor's thesis 2017 
Skřivánková HanaGeomorphological analysis of the northwestern part of the Radhošťský hřbet RidgeBachelor's thesis 2017 
Smažák IvanGrain-size analysis of bed sediments of the Velká Hanzlůvka StreamBachelor's thesis 2017 
Andrejcová KristýnaAnalysis of flood protections in the Odra river between confluences with the Opava river and the Koblovský potok streamBachelor's thesis 2016 
Batiha AhmadFluvial-geomorphological mapping of Velký potokBachelor's thesis 2016 
Gurkovský VáclavGrain-size analysis of bed sediments of the torrential Kněhyně StreamBachelor's thesis 2016 
Holušová AdrianaWater management regulations and restorations of torrential channelsBachelor's thesis 2016 
Połedniková ZuzanaPublic perception of channelised and close-to-nature streamsBachelor's thesis 2016 
Tahovská ZuzanaInfluence of woody debris in selected streams of the Podbeskydská pahorkatina HillylandBachelor's thesis 2015 
Byloková VeronikaDetailed geomorphological analysis of high-gradient stream: An example of the Červík streamBachelor's thesis 2014 


Development of Western Carpathians and east-sudetic mountains landscape regarding to recent natural hazards
Main solverRNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Tvorba nových předmětů a podpora tvorby studijních materiálů nových předmětů na KFG
Main solverRNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub