Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Informatics and Computers

Eva Burianová


Academic degree, name, surname:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Room, floor, building: C 413, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Informatics and Computers (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2172
E-mail:No record found.Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
Eva Burianová
Year: 2016
abstract in proceedings

Využíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení
Eva Burianová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Počítačová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pokročilé techniky práce s MS Wordem
Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010
Eliška Treterová, Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovace informatických předmětů
Eva Burianová, Cyril Klimeš
Year: 2013
abstract in proceedings

Modelování v rozhodovacích procesech
Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prezentační program PowerPoint - praktické využití
Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Systémová dynamika
Eva Burianová, Stanislava Mildeová
Year: 2013
abstract in proceedings

Textový editor Word - praktické využití
Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech
Eliška Treterová, Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy podnikání a managementu pro informatiky
Eva Burianová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak využít ICT v projektovém vyučování
Eva Burianová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Barvy Přírody
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček
Year: 2011
organizing conference, workshop

17. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Year: 2011
organizing conference, workshop

2. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček, Radka Bartošová, Zuzana Houdková, Šárka Cimalová ... other authors
Year: 2011
organizing conference, workshop

16. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Year: 2010
organizing conference, workshop

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Year: 2009
organizing conference, workshop

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Dynamic model of the collegue study sphere
Eva Burianová
Year: 2008
abstract in proceedings

Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky
Eva Burianová, Autorský Kolektiv
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Píšeme a prezentujeme bakalářské a diplomové práce
Eva Burianová, Vladimíra Sehnalová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj
Eva Burianová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zkušenosti s realizací projektu OP RLZ Modulární systém studijních programů na VŠ v MSK
Eva Burianová
Year: 2008
abstract in proceedings

Dynamic Simulation Model as a Decision Support of Management at the Ostrava Univerzity
Eva Burianová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamics simulation model as a decision support of management Ostrava University
Eva Burianová
Year: 2007
abstract in proceedings

Modelování systému na podporu rozhodování s využitím metody systémové dynamiky
Eva Burianová
Year: 2007
abstract in proceedings

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Year: 2007
abstract in proceedings

Realizace celoživotního vzdělávání učitelů - příprava a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Year: 2007
abstract in proceedings

Simulace dynamických modelů s využitím metod systémové dynamiky
Eva Burianová
Year: 2007
abstract in proceedings

Textový editor
Eva Burianová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Začínáme s on-line kurzy v prostředí Moodle
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT a změna výuky jako motivační prvek
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Year: 2006
abstract in proceedings

Interaktivní tabule ve výuce
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Year: 2006
abstract in proceedings

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Year: 2006
abstract in proceedings

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Year: 2006, Technologia vzdelávania - Učitel
journal article

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokročilé techniky MS Wordu
Eva Burianová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu PowerPoint
Eva Burianová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2006
abstract in proceedings

Zpracování dokumentů v MS Word pro začínající uživatele
Eva Burianová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diplomový projekt
Eva Burianová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2005
abstract in proceedings

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2005
abstract in proceedings

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modular system for post graduate education of teacher
Eva Burianová
Year: 2005
abstract in proceedings

Projektové vyučování
Eva Burianová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Year: 2005
abstract in proceedings

LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2004
abstract in proceedings

Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvorba projektů s využitím ICT
Eva Burianová
Year: 2004
abstract in proceedings

Matematický a výukový software
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do aplikačních programů
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do didaktiky informatiky
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do operačních systémů
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do systémové dynamiky
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití aplikačních programů ve výuce
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základní pojmy z operačních systémů
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

E-learning as a Possible Solution for Distance Education
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

ICT and DSS in Conditions of School Management
Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

Počítačové systémy, periférie, operační systémy
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Systémová dynamika a její modelování
Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

Systémová dynamika a systémové myšlení ve výuce
Eva Burianová
Year: 2002
abstract in proceedings

Simulační model jako systém na podporu rozhodování
Eva Burianová
Year: 2001
abstract in proceedings

Systémová dynamika
Eva Burianová, Eliška Treterová
Year: 2001
abstract in proceedings

Textové a prezentační programy
Eva Burianová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do informačních a komunikačních technologií
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití ICT a DSS v podmínkách řízení škol
Eva Burianová
Year: 2001
abstract in proceedings

Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 2001
abstract in proceedings

Project of in-service teacher centre
Eva Burianová
Year: 2000
abstract in proceedings

Využití principů systémové dynamiky a simulací ve vzdělávání
Eva Burianová
Year: 2000
abstract in proceedings

Youth Culture and Technology in the Czech Republic
Zdeňka Telnarová, Fritz Schumacher, Eva Burianová, Laura Lengel, Laura Lengel
Year: 2000, Ablex Publishing
specialist book chapter

Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1999
abstract in proceedings

Kultura a informační technologie
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 1999
abstract in proceedings

The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1999
abstract in proceedings

Středisko nových IT pro ZŠ a SŠ
Eva Burianová
Year: 1998
abstract in proceedings

Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1997
abstract in proceedings

The centre of teachers in service education at university of Ostrava
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1997
abstract in proceedings

The forms of further teachers education at University of Ostrava in the czech republic
Eva Burianová
Year: 1997
abstract in proceedings

Utilising Information Technology at Primary and Secondary School
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Year: 1997
abstract in proceedings

Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1997
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
APLPTAplikační programy - pokročilé techniky
POPORPočítačová podpora tvorby projektu
PPPC2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
PPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
PROJEProjektové vyučování s ICT
TEWC2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
TEWPVZpracování textu - Word - ECDL M3
TEXPVPráce s tabulkami - Excel - ECDL M4
UVALPÚvod do aplikačních programů
XAPPTAplikační programy - pokročilé techniky
XMORPModelování v rozhodovacích procesech
XPOPOPočítačová podpora tvorby projektu
XPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
XPPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
XPROJProjektové vyučování s ICT
XTEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
XTEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
XUVAPÚvod do aplikačních programů
XZAMAZáklady managementu
XZPMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky
XZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
YVPVPVyužití počítače ve vzdělávacím procesu
Y2ASOAplikační software
Y2DISDidaktika informatiky B - pro SŠ
Y2DIZDidaktika informatiky A - pro 2.st.ZŠ
Y2OBZObhajoba závěrečné práce
Y2POZProjektové vyučování s ICT A-pro 2.st.ZŠ
Y2PROProjektové vyučování s ICT B - pro SŠ
Y2SE1Seminář k závěrečné práci I
Y2SE2Seminář k závěrečné práci II
Y2ZSIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro SŠ
Y2ZZIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro ZŠ
ZAMANZáklady managementu
ZPOMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky
2APPTAplikační programy - pokročilé techniky
2ORACOracle
2POPOPočítačová podpora tvorby projektu
2PPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
2PPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
2TEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
2TEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
2UVAPÚvod do aplikačních programů
2ZAMAZáklady managementu
2ZPMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky
2ZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
7APPTAplikační programy - pokročilé techniky
7PROJProjektové vyučování s ICT
7ZPMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky


AuthorTitleType of thesisYear
Místecký PetrProjects to be Applied in Teaching the General Knowledge Subjects at Primary/Secondary Schools Applying the ITMaster's thesis 2010 
Nováková JanaTeaching of Computing at Primary School in Compliance with Framework Teaching ProgrammeMaster's thesis 2010 
Kapcala MartinProject of engaging of learning programs to teaching at primary schoolsMaster's thesis 2009 
Vytlačil JanProject teaching at basic school with application of ICTMaster's thesis 2009 
Místecký JanProject teaching in subject Computer Science at primary schoolMaster's thesis 2008 
Slíva PetrThe application of ICT in Mathematics teaching for elementary schoolsMaster's thesis 2008 
Walig KamilICT and cross-curricular relations at basic schoolMaster's thesis 2008 
Vlach LukášElectronic exercise book for education at elementary schoolMaster's thesis 2007 
Tvrdý MichalSimulator of physical processes and events for utilization at primary school - mechanicsMaster's thesis 2006 
Janík PeterDesign and implementation of a web application for processing a business planBachelor's thesis 2022 
Janíková IvanaDesign and implementation of IS CŽVBachelor's thesis 2021 


Increasing professional competence of staff at schools and educational intitutions in the Moravian-Silesian region within the area of mathematics, computer technology and using ICT at schools
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period2/2012 - 12/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Creation of distant educational modules for lifelong education at the Faculty of Science, University of Ostrava,according to §60, 111/1998 Coll. on universities.
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period5/2011 - 4/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Improving professional skills of the academic staff of the Ostrava University in Ostrava and the Silesian University in Ostrava
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Development of management and staff competencies in the institutions of higher education in theMoravian-Silesian region (supported by ICT)
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
The Modular System of Further Education for Staff of Schools and School Institutions in Moravian-Silesian Region
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period11/2008 - 10/2011
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Tvorba koncepce celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Návrh a realizace modulárního systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period10/2005 - 10/2007
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
rss
social hub