Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Informatics and Computers

Rostislav Fojtík

Rostislav Fojtík

Academic degree, name, surname:Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Room, floor, building: C 101, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Informatics and Computers (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2176
E-mail:No record found.Swift a New Programming Language for Development and Education
Rostislav Fojtík
Year: 2020, Digital Science 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing
journal article

Focus and content of teaching informatics at primary and secondary schools
Rostislav Fojtík
Year: 2019
abstract in proceedings

Experience with distance learning of informatics
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Problems of Distance Education
Rostislav Fojtík
Year: 2018, ICTE Journal
journal article

Teaching of Object-Oriented Programming
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Modern mobile technology in education
Rostislav Fojtík
Year: 2017
abstract in proceedings

The Ozobot and education of programming
Rostislav Fojtík
Year: 2017, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences
journal article

Distance Learning of Applied Informatics
Rostislav Fojtík
Year: 2016
abstract in proceedings

Comparison of full-time and distance learning programming
Rostislav Fojtík
Year: 2015, Journal of Technology and Information Education
journal article

New Processor Architecture and Its Use in Mobile Application Development
Rostislav Fojtík
Year: 2022
abstract in proceedings

Cooperative learning in computer science education
Rostislav Fojtík
Year: 2020
abstract in proceedings

Mobile Technology as a goal and motivation in teaching and everyday use
Rostislav Fojtík
Year: 2020
abstract in proceedings

Swift a New Programming Language for Development and Education
Rostislav Fojtík
Year: 2020, Digital Science 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing
journal article

Analýza obsahu výuky informatiky na základních a středních školách
Rostislav Fojtík
Year: 2019
abstract in proceedings

Focus and content of teaching informatics at primary and secondary schools
Rostislav Fojtík
Year: 2019
abstract in proceedings

Mobile technologies and teenagers
Rostislav Fojtík
Year: 2019
abstract in proceedings

The motivation of students in distance learning
Rostislav Fojtík
Year: 2019
abstract in proceedings

Can contemporary children exist without digital technologies?
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Experience with distance learning of informatics
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Problems of Distance Education
Rostislav Fojtík
Year: 2018, ICTE Journal
journal article

Teaching of Object-Oriented Programming
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Výuka objektově orientovaného programování na střední škole
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Distanční výuka informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2017, Journal of Technology and Information Education
journal article

Distanční výuka programování
Rostislav Fojtík
Year: 2017
abstract in proceedings

Modern mobile technology in education
Rostislav Fojtík
Year: 2017
abstract in proceedings

The Ozobot and education of programming
Rostislav Fojtík
Year: 2017, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences
journal article

The virtual world, mobile technology and return to the real world
Rostislav Fojtík
Year: 2017, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences
journal article

Výukový kurz Programování v C/C++
Rostislav Fojtík
Year: 2017
abstract in proceedings

Distance Learning of Applied Informatics
Rostislav Fojtík
Year: 2016
abstract in proceedings

From the virtual world to the real world
Rostislav Fojtík
Year: 2016
abstract in proceedings

Učitelé informatiky a mobilní počítačové prostředky
Rostislav Fojtík
Year: 2016
abstract in proceedings

Comparison of Full-Time and Distance Learning
Rostislav Fojtík
Year: 2015, Procedia - Social and Behavioral Sciences
journal article

Comparison of full-time and distance learning programming
Rostislav Fojtík
Year: 2015, Journal of Technology and Information Education
journal article

Ebooks and Mobile Devices in Education
Rostislav Fojtík
Year: 2015, Procedia - Social and Behavioral Sciences
journal article

Přidej se k nám a buď IN-formatik
Vladimíra Sehnalová, Radim Farana, Martin Žáček, Tomáš Sochor, Martin Kotyrba, Rostislav Fojtík, David Bražina ... other authors
Year: 2015
organizing conference, workshop

Tvorba žákovských projektů s využitím ICT
Rostislav Fojtík, Vladimíra Sehnalová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzdělávání budoucích učitelů informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2015
abstract in proceedings

Design Patterns in the Teaching of Programming
Rostislav Fojtík
Year: 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences
journal article

Mobile Technologies Education
Rostislav Fojtík
Year: 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences
journal article

Mobilní technologie ve výuce programování
Rostislav Fojtík
Year: 2014
abstract in proceedings

The inclusion of design patterns in the the teachingof programming
Rostislav Fojtík
Year: 2014, Journal of Technology and Information Education
journal article

3D Visualization in Teaching Anatomy
David Bražina, Rostislav Fojtík, Zuzana Rombová
Year: 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences
journal article

Modern approches to teaching programming
Rostislav Fojtík
Year: 2013, Journal of Technology and Information Education
journal article

Constructivist Approaches of Innovation in one School-University Partnership
Eva Volná, Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Year: 2012, WAXMANN
specialist book chapter

Evaluace workshopů
Rostislav Fojtík
Year: 2012
abstract in proceedings

A communication software for users with special needs
Rostislav Fojtík
Year: 2011
abstract in proceedings

Educational and communication software for users with special needs
Rostislav Fojtík
Year: 2011
abstract in proceedings

Extreme Programming in development of specific software
Rostislav Fojtík
Year: 2011, Procedia Computer Science
journal article

Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders
Rostislav Fojtík
Year: 2011, International Journal on Information Technologies and Security
journal article

Agile methodology and development of software for users with specific disorders
Rostislav Fojtík
Year: 2010
abstract in proceedings

E-learning and secondary schools
Rostislav Fojtík, Pavel Hornsteiner
Year: 2010
abstract in proceedings

ObjectFirst approaches programming teaching
Rostislav Fojtík
Year: 2010
abstract in proceedings

Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders
Rostislav Fojtík
Year: 2010
abstract in proceedings

Development of software for users with specific disorders
Rostislav Fojtík
Year: 2009
abstract in proceedings

Distanční výuka informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2009
abstract in proceedings

Programování na základních a středních školách
Rostislav Fojtík, Dita Jirásková
Year: 2009
abstract in proceedings

Teaching of programming at secondary schools
Rostislav Fojtík, Michaela Drozdová
Year: 2009
abstract in proceedings

Testování a e-learning
Rostislav Fojtík
Year: 2009
abstract in proceedings

Tvorba software pro uživatele se specifickými poruchami
Rostislav Fojtík, Veronika Fojtíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder
Rostislav Fojtík
Year: 2009
abstract in proceedings

Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce
Rostislav Fojtík
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Architektura počítačů a základy operačních systémů
Rostislav Fojtík, Cyril Klimeš
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT for motivation in education
Rostislav Fojtík, Svatava Fojtíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Mechanismy pro zajištění kvality e-learningu
Rostislav Fojtík
Year: 2008
abstract in proceedings

Programování v C++
Rostislav Fojtík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Srovnání úspěšnosti studentů v distanční a prezenční formě studia
Rostislav Fojtík
Year: 2008
abstract in proceedings

Distanční výuka programování
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Elektronická komunikace a možnosti aktivizace distančních studentů
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Modern approaches teaching programming
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

New trends in education of informatics at secondary school
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

Objektově orientované programování ve výuce studentů středních škol
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači
Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík
Year: 2007, Matematika - fyzika - informatika I
journal article

Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači II.
Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík
Year: 2007, Matematika - fyzika - informatika I
journal article

Softwarové prostředky pro přípravu a řízení projektů
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

Standardy a jejich dodržování v distanční výuce provozované pomocí internetu
Rostislav Fojtík
Year: 2007
abstract in proceedings

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík, Eva Volná, Zdeňka Telnarová
Year: 2007
abstract in proceedings

Výuka programování na střední škole
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Volná, Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Year: 2007
organizing conference, workshop

13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Volná, Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Year: 2007
organizing conference, workshop

IBM Workpalce Collaborative Learning Authoring Tool and didactic tests
Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

INTERDISCIPLINARITY IN TEACHING NUMERICAL ANALYSIS
Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Mobilní technologie jako pomocník při organizaci a správě projektů
Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času
Rostislav Fojtík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času
Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Numerical Methods in Computer Science Education
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika didaktických testů v e-learningu
Rostislav Fojtík
Year: 2006, Technológia vzdelávania
journal article

Problematika didaktických testů v e-learningu
Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika výuky objektově orientovaného programování
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2006
abstract in proceedings

M-learning
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Mobile technologies and distance education
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2005
abstract in proceedings

Mobilní prostředky v e-learningu
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Publikování na webu
Rostislav Fojtík, Jaroslav Knybel, Pavel Smolka
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Soutěž eLearning a jeho vliv na tvorbu kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Spolupráce a realizace online výukových kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rostislav Fojtík
Year: 2005
work experience abroad

Univerzita Konštantína FIlozofa v Nitre
Rostislav Fojtík
Year: 2005
work experience abroad

Distanční forma výuky Aplikované informatiky na Ostravské univerzitě
Rostislav Fojtík
Year: 2004
abstract in proceedings

E-Learning in Computer Science Education
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2004
abstract in proceedings

Online courses for present and distance education
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Year: 2004
abstract in proceedings

Sledování aktivity studentů při online distanční výuce
Rostislav Fojtík
Year: 2004
abstract in proceedings

Výukový kurz Didaktika informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2004
abstract in proceedings

Architektura počítačů
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Činnost tutora při distanční formě E-learningu
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Year: 2003
abstract in proceedings

Hardware počítačů
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Motivy studentů pro výběr distanční e-learningové formy studia aplikované informatiky
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2003
abstract in proceedings

Programování v jazyce C
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Software for production online courses
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Year: 2003
abstract in proceedings

Specific issues of computer science in secondary education
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj objektových aplikací I
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj objektových aplikací 2
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

E-learn v podmienkach budovania dištančných foriem vzdiel
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Year: 2002
abstract in proceedings

Metodika tvorby distančních výukových kurzů pro e-learning
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti distančního vzdelávania s podporou e learningu
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni, Tomáš Nováčik
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti testování v e-learningu
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Architektura počítačů
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C++
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Software pro tvorbu on-line kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Spolupráce při tvorbě elektronických výukových materiálů
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Year: 2002
abstract in proceedings

The Development of E-learning at The University of Ostrava
Rostislav Fojtík
Year: 2002
abstract in proceedings

Dištančné vzdielávanie a E-learning v priprave študentov informatických odborov
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni, Jozef Polák
Year: 2001, Technológia vzdielávania
journal article

Lotus LearningSpace jako prostředí pro distanční výuku
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Možnosti e-learningu v dalším vzdělávání učitelů informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Příprava a organizace výuky prostřednictvím služeb Internetu
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Software pro kapesní počítače
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Současný stav a perspektivy internetové výuky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
Erika Mechlová, Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Umí více učitel nebo žák?
Rostislav Fojtík
Year: 2001, Computer
journal article

Využití multimedií při tvorbě výukových on-line kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Budoucnost nebo fikce?
Rostislav Fojtík
Year: 2000, Computer
journal article

Český učitel a Internet
Rostislav Fojtík
Year: 2000, Computer
journal article

Informační gramotnost
Rostislav Fojtík
Year: 2000, Computer
journal article

Internet jako aktivní prvek výuky
Rostislav Fojtík
Year: 2000
abstract in proceedings

Mobilní prostředky ve výuce
Rostislav Fojtík
Year: 2000
abstract in proceedings

Univerzity bez budov
Rostislav Fojtík
Year: 2000, Computer
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Černín RadimICT addiction among pupils of primary schoolzávěrečná 2021 
Vaněk BohumilCreation of educational escape games using ICT.závěrečná 2021 
Náhlý MatějTeaching the basics of programming using robot OzobotMaster's thesis 2018 
Košťálová ZuzanaA creation of educational materials for programming at secondary schoolMaster's thesis 2017 
Jančar TomášCreating Web Applications for comparison php frameworksMaster's thesis 2016 
Palečková ZdeňkaUsing tablets in educationMaster's thesis 2015 
Škuta PetrThe creation of educational materials for iPadMaster's thesis 2015 
Bajtková IvetaThe usage of interactive board in the teaching of EnglishMaster's thesis 2013 
Jakubčíková MartinaUse of the mobile computers in the educationMaster's thesis 2013 
Kohoutková MichaelaDevelopment and using of multimedia in educationMaster's thesis 2013 
Šmehlík JanDevelopment of mobile applications for users with special needsMaster's thesis 2013 
Madajová MichaelaThe possible usage of LMS in the teaching at secondary schoolsMaster's thesis 2012 
Mecová MichaelaTeaching English by means of e-learningMaster's thesis 2012 
Merta DanielThe assessment of students in the LMSMaster's thesis 2012 
Wieclaw JanA comparison of frameworks for PHP languageMaster's thesis 2012 
Broda LukášUsing Multimedia in EducationMaster's thesis 2011 
Gahér MartinLearning Management SystemMaster's thesis 2011 
Novák RostislavThe utilization of UMTS servicesMaster's thesis 2011 
Rupec StanislavInformation technology in biology teaching in high schoolMaster's thesis 2011 
Hornsteiner PavelPOSSIBILITIES OF E-LEARNING FOR TEACHING IN SECONDARY SCHOOLSMaster's thesis 2010 
Jakubéczy MichalAdvantages and disadvantages of web-application developing in .NETMaster's thesis 2010 
Kubinová VlastaTeaching Computer Programming at Secondary SchoolMaster's thesis 2010 
Nohel PetrHardware in education at primary schoolMaster's thesis 2010 
Cundová PavlínaUtilisation of ICT as didactic instruments in the education at basic school Master's thesis 2009 
Czeczotková BlankaUse of ICT as a didactic instrument in high school educationMaster's thesis 2009 
Drozdová MichaelaTeaching of programming at secondary SchoolsMaster's thesis 2009 
Gamrot DanielSimple Project Control Application DevelopmentMaster's thesis 2009 
Jirásková DitaThe educational issues of programming at the basic schoolsMaster's thesis 2009 
Sojková LucieSoftware in work teacher in primary schoolMaster's thesis 2009 
Sulír MartinCollection of examples and methodical guidelines for computer science education at high schools Master's thesis 2009 
Šamonil KarelUsage of the internet in mobile devicesMaster's thesis 2009 
Nevařil JosefCollection of examples and methodical sheets for the it tuition at the primary schoolsMaster's thesis 2008 
Szkandera PavelElectronic signature usageMaster's thesis 2008 
Vršovský DavidUsage of computers in education at primary schoolsMaster's thesis 2008 
Pulkrábek RomanMOBILE DEVICES IN ELECTRONIC EDUCATIONMaster's thesis 2007 
Holuša JanPossibilities and characteristics of online courses creationMaster's thesis 2006 
Šamonil PetrStream video for using in online educationMaster's thesis 2006 
Ebert MartinCharacterization and thein usage of harddisksBachelor's thesis  
Backová MarieM-learning in the education of children in special schoolsBachelor's thesis 2021 
Macháč PetrApplication to support lectures of numerical analysisBachelor's thesis 2021 
Pawlas JanMobile applications for the use of optical codesBachelor's thesis 2020 
Suranovský LadislavIOS mobile application development toolsBachelor's thesis 2020 
Bojanovský JanComparison of CPU cooling methodsBachelor's thesis 2019 
Jílek JakubMobile Application Development Tools for AndroidBachelor's thesis 2019 
David TomášThe Comparison Between Swift and Java Programming LanguageBachelor's thesis 2018 
Kršák JurajMobile application for optical codeBachelor's thesis 2018 
Kakačka DenisMobile application for communication of children with special needsBachelor's thesis 2017 
Kletenský LubomírMobile application for on-line library catalogue of the University of OstravaBachelor's thesis 2017 
Zatloukalová MichaelaReflex digital cameras and their accessoriesBachelor's thesis 2017 
Baránek VojtěchAn appliction for managing sound profilesBachelor's thesis 2016 
Náhlý MatějLogo interpreter for tabletsBachelor's thesis 2016 
Petřík MiroslavProposal wireless control using eight-bit MCUBachelor's thesis 2016 
Svoboda PatrikVisualization of selected graph algorithmsBachelor's thesis 2016 
Borovec TomášKarel interpreter for tabletsBachelor's thesis 2015 
Homola DanCharacteristics and comparison of processorsBachelor's thesis 2015 
Pavelka MichalCreating materials for teaching object-oriented programmingBachelor's thesis 2015 
Pektor OndřejUsage a tablet as a terminal for controlling prepared data presentation on TVBachelor's thesis 2015 
Dunička RobertDesign and development of e-shopBachelor's thesis 2014 
Glofák VojtěchAn application for the promotion and development of phonation in children with special needsBachelor's thesis 2014 
Holišová ZdeňkaComparison of lenses for digital SLR camerasBachelor's thesis 2014 
Jančar TomášThe use of frameworks in developing content management systemBachelor's thesis 2014 
Juřicová LenkaDevelopment of testing application for tabletsBachelor's thesis 2014 
Kolář VítězslavThe integration of tablets into the industryBachelor's thesis 2014 
Kozel MartinCreation of didactic software for iPadBachelor's thesis 2014 
Miltner JanUsing IT for vertical movement detection based on evaluation of atmospheric pressure variationBachelor's thesis 2014 
Sonnek JanTax filing and invoices creation by web applicationBachelor's thesis 2014 
Hausmeier MartinDevelopment of sports application for OS AndroidBachelor's thesis 2013 
Jančo PetrComparison of software for data erasing and recoveryBachelor's thesis 2013 
Kaboň LukášComparison of digital mirror reflexBachelor's thesis 2013 
Kološ JanDevelopment of Windows Phone 8 applicationsBachelor's thesis 2013 
Kuzník JanUsing audio-visual tools in OS AndroidBachelor's thesis 2013 
Mikuš PavelDevelopment of tablet applications for users with special needsBachelor's thesis 2013 
Molnári ŠtefanCharacteristic of project MonoBachelor's thesis 2013 
Paschek MatějPossibilities of using Apple products in the enterpriseBachelor's thesis 2013 
Pavlásek PavelDevelopment of Web for photographersBachelor's thesis 2013 
Rylko StanislavTools for thinking mapsBachelor's thesis 2013 
Skoumal MartinUsing virtualization toolsBachelor's thesis 2013 
Dužík DanielPossibilities of HTML5 and CSS3Bachelor's thesis 2012 
Kuzník OndřejComparison of Cloud Computing servicesBachelor's thesis 2012 
Luštěk VáclavDevelopment of games for iOSBachelor's thesis 2012 
Měch VáclavDevelopment of Windows Phone applicationsBachelor's thesis 2012 
Šimek VladimírDevelopment of games for operating system AndroidBachelor's thesis 2012 
Třečák JiříDevelopment of application for iOSBachelor's thesis 2012 
Vereš VítDevelopment of applications for MS Windows 8Bachelor's thesis 2012 
Vít MilanComparasion of Objective-C and C++Bachelor's thesis 2012 
Gardoš RobertA comparison of SSDBachelor's thesis 2011 
Jozefko VlastimilComparasion of development tools for C++Bachelor's thesis 2011 
Lacina LiborArduino - server room Air-conditioning management systemBachelor's thesis 2011 
Šmehlík JanDigital video on internetBachelor's thesis 2011 
Bednář MartinProgramming for OS AndroidBachelor's thesis 2010 
Hrneček JanA comparison of development tools for GUIBachelor's thesis 2010 
Klesniak IvoComparison of graphics accelerators for personal computersBachelor's thesis 2010 
Krayzlová LenkaAjax Technology and its usageBachelor's thesis 2010 
Machová GabrielaDigital camerasBachelor's thesis 2010 
Magula PetrA characterization and a comparison of sources of energyBachelor's thesis 2010 
Mikoláš MichalProject and implementation content management system for propagation scienceBachelor's thesis 2010 
Rozsypal RenéDigital television on computerBachelor's thesis 2010 
Bako DanielComparison of operating systems for mobile devicesBachelor's thesis 2009 
Boharčíková AnnaUsing Java application on mobile devicesBachelor's thesis 2009 
Doležalová AndreaComparison of applications of mobile apparatusBachelor's thesis 2009 
Novák RostislavUMTS system development and measurementBachelor's thesis 2009 
Pomichálek JanComparison of communicative parts of school information systems.Bachelor's thesis 2009 
Stepaňuk ViktorCharacteristic and comparsion of types of memory cardsBachelor's thesis 2009 
Stříž EduardCharacteristics and comparison of hard drivesBachelor's thesis 2009 
Šimša TomášA comparison of printers for homeBachelor's thesis 2009 
Vltavský OndřejWeb application in personal useBachelor's thesis 2009 
Volný DavidWYSIWYG editor for creation of valid XHTMLBachelor's thesis 2009 
Kulla LukášConfrontation and rating of graphic adaptersBachelor's thesis 2008 
Kyněra JosefA communication by means of  coded SMSBachelor's thesis 2008 
Maťovka MarekSearch Engine OptimizationBachelor's thesis 2008 
Mlčák DavidTechnology Web 2.0Bachelor's thesis 2008 
Sasýn KamilComparing VJM on various platformsBachelor's thesis 2008 
Veverka MartinCharacteristics and comparison of CMS and editorial systemsBachelor's thesis 2008 
Vlašánek PavelUsage and characterization symmetrical block cipherBachelor's thesis 2008 
Fiala JanA source code to HTML convertorBachelor's thesis 2007 
Gamrot DanielOutliners ComparisonBachelor's thesis 2007 
Machoczek MichalGPS navigationBachelor's thesis 2007 
Stančík BedřichProgression, technology and LCD utilizationBachelor's thesis 2007 
Šamonil KarelFacilities for mobile internet connectionBachelor's thesis 2007 
Šuška PavelCommunications tools for mobile devicesBachelor's thesis 2007 
Bujok PetrComparison programming languages Java and C SharpBachelor's thesis 2006 
Franek TomášRecording, compression and archiving of audio signalBachelor's thesis 2006 
Gažák JanTesting program for mobile deviceBachelor's thesis 2006 
Medlen IgorTypes and characteristics memory devices for mobile digital devicesBachelor's thesis 2006 
Mik TomášUsing the PHP language for internet presentationBachelor's thesis 2006 
Novák JanDEMONSTRATE OF SORTING ALGORITHMBachelor's thesis 2006 
Szkandera PavelTypes and Characteristics of Optical StorageBachelor's thesis 2006 
Žufan Tichý RadekElectronic management of business agendaBachelor's thesis 2006 
Biedrawa MiroslavCompilation of solved and annotated examples from the C languageBachelor's thesis 2005 
Lekeš TomášCRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND THEIR USEBachelor's thesis 2005 
Moškoř PavelProduction animations for e-learningBachelor's thesis 2005 
Nitrai RobinDatabase of Online Tests for Course of Computers ArchitectureBachelor's thesis 2005 
Oliva MiroslavNoise reduction in audio signalBachelor's thesis 2005 
Verner JanInformation System for Customer Relationships in Small EnterprisesBachelor's thesis 2005 


SYNERGIE - Cooperation university with basic schoools and secondary schools
Main solverMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Period6/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder
Main solverMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub