UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Informatics and Computers

Rostislav Fojtík

Rostislav Fojtík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Room, floor, building: A 202, Building A
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Informatics and Computers (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2173
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Fojtík, R. Experience with distance learning of informatics. In: 24th International Conference, ICIST 2018: Information and Software Technologies 2018-10-04 Vilnius. Springer, Cham, 2018. s. 491-501. ISBN 978-3-319-99972-2.
Fojtík, R. Problems of Distance Education. ICTE Journal. 2018, č. Volume 7, s. 14-23. ISSN 1805-3726.
Fojtík, R. Teaching of Object-Oriented Programming. In: 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 2018-05-02 Štúrovo, Slovensko. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 273-282. ISBN 978-80-7598-059-5.
Fojtík, R. Výuka objektově orientovaného programování na střední škole. In: Didinfo 2018: Sborník konference Didinfo 2018 2018-04-04 Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. s. 55-62. ISBN 978-80-7494-424-6.
Fojtík, R. Distanční výuka informatiky. Journal of Technology and Information Education. 2017, č. Volume 9, s. 61-70. ISSN 1803-537X.
Fojtík, R. Distanční výuka programování. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017 2017-11-08 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2017. s. 96-107. ISBN 978-80-7435-691-9.
Fojtík, R. Modern mobile technology in education. In: Distance learning, simulation and communication 2017: Distance learning, simulation and communication 2017 2017-05-31 Brno. Brno: Univerzita obrany, 2017. s. 54-60. ISBN 9788072314157.
Fojtík, R. The Ozobot and education of programming. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017, č. Volume 4, s. 8-16. ISSN 2547-8818.
Fojtík, R. The virtual world, mobile technology and return to the real world. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017, č. Volume 4, s. 1-7. ISSN 2421-8030.
Fojtík, R. Výukový kurz Programování v C/C++. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017 2017-11-08 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2017. s. 22-25. ISBN 978-80-7435-691-9.
Fojtík, R. Distance Learning of Applied Informatics. In: DIVAI 2016, 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Conference Proceedings 2016-05-02 Štúrovo, Slovensko. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 297-306. ISBN 978-80-7552-249-8.
Fojtík, R. From the virtual world to the real world. In: Information and Communication Technology in Education 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: University of Ostrava, 2016. University of Ostrava, 2016. s. 32-38. ISBN 978-80-7464-850-2.
Fojtík, R. Učitelé informatiky a mobilní počítačové prostředky. In: DidactIG 2016: DidactIG 2016, sborník příspěvků 2016-02-02 Liberec, Česká republika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. Technická univerzita v Liberci, 2016. s. 27-30. ISBN 978-80-7494-189-4.
Fojtík, R. Comparison of Full-Time and Distance Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, roč. 2015, č. Volume 182, s. 402-407. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Comparison of full-time and distance learning programming. Journal of Technology and Information Education. 2015, roč. 2015, č. Volume 7, s. 35-42. ISSN 1803-537X.
Fojtík, R. Ebooks and Mobile Devices in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, roč. 2015, č. Volume 182, s. 742-745. ISSN 1877-0428.
Sehnalová, V., Farana, R., Žáček, M., Sochor, T., Kotyrba, M., Fojtík, R. a Bražina, D. Přidej se k nám a buď IN-formatik [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava, Česká republika. 2015.
Fojtík, R. a Sehnalová, V. Tvorba žákovských projektů s využitím ICT. 2015.
Fojtík, R. Vzdělávání budoucích učitelů informatiky. In: Didinfo 2015. Banská Bystrica, SLovensko: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, Slovensko, 2015. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, Slovensko, 2015. s. 53-55. ISBN 978-80-557-0852-2.
Fojtík, R. Design Patterns in the Teaching of Programming. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. Volume 143, s. 352-357. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Mobile Technologies Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. 143, s. 342-346. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Mobilní technologie ve výuce programování. In: Mobilní technologie ve výuce programování. Bánska Bystrica, Slovensko: Univeryita Mateja Bela, Fakulta pr9rodn7ch vied v Banskej Bzstrici, 2014. Univeryita Mateja Bela, Fakulta pr9rodn7ch vied v Banskej Bzstrici, 2014. s. 26-31. ISBN 978-80-557-0698-6.
Fojtík, R. The inclusion of design patterns in the the teachingof programming. Journal of Technology and Information Education. 2014, roč. 2014, č. 6, s. 19-29. ISSN 1803-537X.
Bražina, D., Fojtík, R. a Rombová, Z. 3D Visualization in Teaching Anatomy: 3D Visualization in Teaching Anatomy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014, roč. 2014, č. Volume 143, s. 367-371. ISSN 1877-0428.
Fojtík, R. Modern approches to teaching programming. Journal of Technology and Information Education. 2013, roč. 2013, č. 5, s. 58-62. ISSN 1803-537X.
Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. Constructivist Approaches of Innovation in one School-University Partnership. In: What's Worth Aiming for in Educational Innovation and Change?. Germany: WAXMANN, 2012. s. 109-121. ISBN 978-3-8309-2747-1.
Fojtík, R. Evaluace workshopů. In: Závěrečná konference projektu Synergie. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2012. s. 11-19. ISBN 978-80-7368-965-0.
Fojtík, R. A communication software for users with special needs. In: Use of E-learning in the Developing of the Key Competence. Katowice-Cieszyn, Polsko: Studio-Noa, University of Silesia, 2011. Studio-Noa, University of Silesia, 2011. s. 357-367. ISBN 978-83-60071-39-7.
Fojtík, R. Educational and communication software for users with special needs. In: Proceedings of Internationl Conference e-Learning'11. Bukurešť: Editura ASE, 2011. Editura ASE, 2011. s. 70-74. ISBN 978-606-505-459-2.
Fojtík, R. Extreme Programming in development of specific software. Procedia Computer Science. 2011, roč. 2011, s. 1464-1468. ISSN 1877-0509.
Fojtík, R. Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, roč. 2011, č. 1/2011, s. 19-26. ISSN 1313-8251.
Fojtík, R. Agile methodology and development of software for users with specific disorders. In: International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Polsko: IEEE Computer Society Press, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010. IEEE Computer Society Press, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010. s. 687-691. ISBN 978-83-60810-27-9.
Fojtík, R. a Hornsteiner, P. E-learning and secondary schools. In: ICTE 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 71-74. ISBN 978-80-7368-775-5.
Fojtík, R. ObjectFirst approaches programming teaching. In: Proceedings of the international conference on E-learning and the knowledge society. Riga, Lotyšsko: JUMI Riga, Latvia, 2010. JUMI Riga, Latvia, 2010. s. 221-225. ISBN 978-9984-30-181-5.
Fojtík, R. Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders. In: Proceedings of the international conference on E-learning and the knowledge society. Riga, Litva: JUMI Riga, Latvia, 2010. JUMI Riga, Latvia, 2010. s. 119-124. ISBN 978-9984-30-181-5.
Fojtík, R. Development of software for users with specific disorders. In: e-Learning 2009. Bulharsko: Universtiy of Ruse, 2009. Universtiy of Ruse, 2009. s. 226-231. ISSN 1313-9207.
Fojtík, R. Distanční výuka informatiky. In: Distanční výuka informatiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.A.Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita J.A.Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 24-30. ISBN 978-80-7414-126-3.
Fojtík, R. a Jirásková, D. Programování na základních a středních školách. In: Objekty 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 75-83. ISBN 978-80-7435-009-2.
Fojtík, R. a Drozdová, M. Teaching of programming at secondary schools. In: ICTE 2009. Ostrava: University of Ostrava, 2009. University of Ostrava, 2009. s. 77-81. ISBN 978-80-7368-459-4.
Fojtík, R. Testování a e-learning. Nitra, Slovensko: Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2009. Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2009. s. 46-49. ISBN 978-80-8094-579-4.
Fojtík, R. a Fojtíková, V. Tvorba software pro uživatele se specifickými poruchami. In: Tvorba software 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 23-28. ISBN 978-80-248-2012-5.
Fojtík, R. Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder. In: ICTE 2009. Ostrava: Universtiy of Ostrava, 2009. Universtiy of Ostrava, 2009. s. 86-89. ISBN 978-80-7368-459-4.
Fojtík, R. Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce. 2009.
Fojtík, R. a Klimeš, C. Architektura počítačů a základy operačních systémů. 2008.
Fojtík, R. a Fojtíková, S. ICT for motivation in education. In: ICTE 2008. s. 172-175. ISBN 978-80-7368-577-5.
Fojtík, R. Mechanismy pro zajištění kvality e-learningu. In: Inovačný proces v e-learningu. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008. s. 28-34. ISBN 978-80-225-2510-7.
Fojtík, R. Programování v C++. 2008.
Fojtík, R. Srovnání úspěšnosti studentů v distanční a prezenční formě studia: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. In: DIVAI 2008 - Distančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 148-153. ISBN 978-80-8094-317-2.
Fojtík, R. Distanční výuka programování. In: DIVAI 2007. Nitra, Slovensko: FPV UKF v Nitre, 2007. FPV UKF v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8094-123-9.
Fojtík, R. Elektronická komunikace a možnosti aktivizace distančních studentů. In: Informatický seminár Katedry infomatiky 2007. Nitra, Slovensko: Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2007. Katedra informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2007. s. 44-49. ISBN 978-80-8094-167-3.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Modern approaches teaching programming. In: E-learning Conference 2007. Istanbul, Turecko: Bahcesehir University, 2007. Bahcesehir University, 2007. s. 24-28. ISBN 978-975-6437-75-9.
Fojtík, R. a Habiballa, H. New trends in education of informatics at secondary school. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 239-243. ISBN 978-80-7368-388-7.
Fojtík, R. Objektově orientované programování ve výuce studentů středních škol. In: Objekty 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 180-184. ISBN 978-80-248-1635-7.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači. Matematika - fyzika - informatika I. 2007, roč. 17, č. 11, s. 171-182. ISSN 1210-1761.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. Od teorie formálních jazyků k jednoduchému překladači II.. Matematika - fyzika - informatika I. 2007, roč. 17, č. 12, s. 334-338. ISSN 1210-1761.
Fojtík, R. Softwarové prostředky pro přípravu a řízení projektů. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 21-25. ISBN 978-80-7368-396-2.
Fojtík, R. Standardy a jejich dodržování v distanční výuce provozované pomocí internetu. In: Sborník mezinárodní konference Podmínky akreditace e-learningových programů. Poděbrady: ČADUV, 2007. ČADUV, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-86710-11-2.
Habiballa, H., Fojtík, R., Volná, E. a Telnarová, Z. VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. In: ISKI 2007. Nitra, SK: KI FPV UKF Nitra, 2007. KI FPV UKF Nitra, 2007. s. 50-57. ISBN 978-80-8094-167-3.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Výuka programování na střední škole. In: Sborník konference Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 30-34. ISBN 978-8-7368-295-8.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Fojtík, R. IBM Workpalce Collaborative Learning Authoring Tool and didactic tests. In: Information And Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 242-245. ISBN 80-7368-199-4.
Habiballa, H., Volná, E. a Fojtík, R. INTERDISCIPLINARITY IN TEACHING NUMERICAL ANALYSIS. In: ACTA Mathematica 9. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2006. s. 85-93. ISBN 80-8094-036-3.
Fojtík, R. Mobilní technologie jako pomocník při organizaci a správě projektů. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 128-132. ISBN 80-7368-200-1.
Fojtík, R. Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času. 2006.
Fojtík, R. Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času. In: eLearning 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 27-32. ISBN 80-7041-416.
Habiballa, H. a Fojtík, R. Numerical Methods in Computer Science Education. In: Proc. of 5th International Conference Aplimat 2006. Bratislava: SjF STU, 2006. SjF STU, 2006. s. 342-348. ISBN 80-967305-4-1.
Fojtík, R. Problematika didaktických testů v e-learningu. Technológia vzdelávania. 2006, roč. XIV, č. 4, s. 10-12. ISSN 1335-003X.
Fojtík, R. Problematika didaktických testů v e-learningu. In: DIVAI 2006. Nitra: DIVAI 2006, 2006. DIVAI 2006, 2006. s. 42-47. ISBN 80-8050-975-1.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Problematika výuky objektově orientovaného programování. In: Objekty 2006. Praha: CZU, 2006. CZU, 2006. s. 349-354. ISBN 80-213-1568-7.
Fojtík, R. M-learning. In: ICTE 2005. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 57-61. ISBN 80-7368-081-5.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Mobile technologies and distance education. In: Proccedings of E-Learning Conference. s. 27-32. ISBN 90-70963-92-2.
Fojtík, R. Mobilní prostředky v e-learningu. In: VI.Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra, Slovensko: FPV UKF Nitra, 2005. FPV UKF Nitra, 2005. s. 334-337. ISBN 80-8050-813-5.
Fojtík, R., Knybel, J. a Smolka, P. Publikování na webu. 2005.
Fojtík, R. Soutěž eLearning a jeho vliv na tvorbu kurzů. In: eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. Gaudeamus, 2005. s. 28-32. ISBN 80-7041-595-9.
Fojtík, R. Spolupráce a realizace online výukových kurzů. In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra, Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. s. 52-56. ISBN 80-8050-828-3.
Fojtík, R. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2005.
Fojtík, R. Univerzita Konštantína FIlozofa v Nitre. 2005.
Fojtík, R. Distanční forma výuky Aplikované informatiky na Ostravské univerzitě. In: DIVAI 2004: DIVAI 2004 2004-05-20 Nitra. Nitra: DIVAI 2004, 2004. DIVAI 2004, 2004. s. 44-48. ISBN 80-8050-691-4.
Fojtík, R. a Habiballa, H. E-Learning in Computer Science Education. In: E-Learning Conference: E-Learning and the Knowledge Society 2004-09-05 Brusel. s. 49-53. ISBN 90-70963-89-2.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Online courses for present and distance education. In: ICTE 2004: ICTE 2004 2004-08-31 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 64-67. ISBN 80-7042-993-3.
Fojtík, R. Sledování aktivity studentů při online distanční výuce. In: V.Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: V.Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2004-03-26 Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: FPV UKF Nitra, 2004. FPV UKF Nitra, 2004. s. 294-298. ISBN 80-8050-670-1.
Fojtík, R. Výukový kurz Didaktika informatiky. In: Seminář eLearning: Sborník konference eLEarning 2004 2004-11-09 Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2004. Univerzita Hradec Králové, 2004. s. 56-59. ISBN 80-7041-798-6.
Fojtík, R. Architektura počítačů. 2003.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Činnost tutora při distanční formě E-learningu. In: IV.Vedecká konferencia doktorandov: IV.Vedecká konferencia doktorandov 2003-03-21 Nitra, Slovensko. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. s. 214-218. ISBN ISN 80-8050-582-9.
Fojtík, R. Hardware počítačů. 2003.
Fojtík, R. a Habiballa, H. Motivy studentů pro výběr distanční e-learningové formy studia aplikované informatiky. In: ICT ve vzdělávání: Acta didactica 6 Nitra. Nitra: FPV UKF, 2003. FPV UKF, 2003. s. 123-126.
Fojtík, R. Programování v jazyce C. 2003.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Software for production online courses. In: ICTE 2003: ICTE 2003 2003-09-16 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 169-172. ISBN ISBN 80-7042-888-0.
Habiballa, H. a Fojtík, R. Specific issues of computer science in secondary education. In: ICTE 2003: Specific issues of computer science in secondary education. In Proceedings of Information and Communication technology in education 2003 2003-09-16 Rožnov p.R. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 81-84. ISBN 80-7042-888-0.
Fojtík, R. Vývoj objektových aplikací I. 2003.
Fojtík, R. Vývoj objektových aplikací 2. 2003.
Fojtík, R. a Turčáni, M. E-learn v podmienkach budovania dištančných foriem vzdiel. In: E-learn Žilina, Slovensko.
Fojtík, R. Metodika tvorby distančních výukových kurzů pro e-learning. In: III.konference doktorandov: III.konference doktorandov Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 138-142. ISBN 80-8050-501-2.
Fojtík, R., Turčáni, M. a Nováčik, T. Možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti distančního vzdelávania s podporou e learningu. In: Seminář e-learning: Sborník semináře e-learning 13.11.2002 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 209-214. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Možnosti testování v e-learningu. In: ICTE 2002: ICTE 2002 9.9.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 108-111. ISBN 80-7042-828-7.
Fojtík, R. Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Architektura počítačů. In: Seminář e-learning: Sborník semináře e-learning 2002-11-13 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 26-29. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C. In: Semináře e-learning: Sborník semináře e-learning 2002-11-13 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 30-33. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Příprava a realizace on-line výukových kurzů: Programování v C++. In: Seminář e-learning: Sborník semináře e-learning 2002-11-13 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 34-37. ISBN ISBN 80-7041-509-6.
Fojtík, R. Software pro tvorbu on-line kurzů. In: Pedagogický software 2002 České Budějovice. ISBN 80-85645-46-7.
Fojtík, R. a Turčáni, M. Spolupráce při tvorbě elektronických výukových materiálů. In: ICTE 2002: ICTE 2002 9.9.2002 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 194-197. ISBN 80-7042-828-7.
Fojtík, R. The Development of E-learning at The University of Ostrava. In: CompSysTech'2002: CompSysTech'2002 2002-06-20 Sofie, Bulharsko. Rousse, Bulgaria: Avangard Print Ltd., 2002. Avangard Print Ltd., 2002. s. 341-344. ISBN 954-9641-28-7.
Fojtík, R., Turčáni, M. a Polák, J. Dištančné vzdielávanie a E-learning v priprave študentov informatických odborov. Technológia vzdielávania. 2001, roč. 9, č. 12, s. 2-7. ISSN 1335-003X.
Fojtík, R. Lotus LearningSpace jako prostředí pro distanční výuku. In: II.konferencia doktorandov: II.konferencia doktorandov 2001-02-07 . Nitra, Slovenská republika: Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. s. 81-85. ISBN 80-8050-38.
Fojtík, R. Možnosti e-learningu v dalším vzdělávání učitelů informatiky. In: Nové trendy v príprave informatikov: Nové trendy v príprave informatikov 2001-05-30 . Nitra, Slovenská republika: Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. Fakulta prírodných vied v Nitre, 2001. s. 128-134. ISBN 80-8050-41.
Fojtík, R. Příprava a organizace výuky prostřednictvím služeb Internetu. In: Konference ČADUV 2001: Konference ČADUV 2001 2001-03-31 . Brno: ČADUV, 2001. ČADUV, 2001. s. 48-52. ISBN neni.
Fojtík, R. Software pro kapesní počítače. In: Tvorba softwaru 2001: Tvorba softwaru 2001 2001-05-29 . Ostrava: TANGER spol. s r.o. Ostrava, 2001. TANGER spol. s r.o. Ostrava, 2001. s. 27-34. ISBN 80-85988-59-3.
Mechlová, E. a Fojtík, R. Současný stav a perspektivy internetové výuky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. In: BELCOM 01: BELCOM 01 Praha. Praha: ČVUT Praha, 2001. ČVUT Praha, 2001. s. 00-00.
Fojtík, R. Umí více učitel nebo žák?. Computer. 2001, roč. 8, č. 2, s. 52-52. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Využití multimedií při tvorbě výukových on-line kurzů. In: ICTE 2001: ICTE 2001 2001-09-17 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 64-68. ISBN 80-7042-808-2.
Fojtík, R. Budoucnost nebo fikce?. Computer. 2000, roč. 7, s. 59-59. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Český učitel a Internet. Computer. 2000, roč. 7, s. 80-80. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Informační gramotnost. Computer. 2000, roč. 7, s. 68-68. ISSN 1210-8790.
Fojtík, R. Internet jako aktivní prvek výuky. In: PKKP 2000: PKKP 2000 2000-06-12 . Hradec Králové: Gaudeamus při VŠP Hradec Králové, 2000. Gaudeamus při VŠP Hradec Králové, 2000. ISBN 80-7041-280-1.
Fojtík, R. Mobilní prostředky ve výuce. In: ICTE 2000: ICTE 2000 2000-09-19 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 189-193. ISBN 80-7042-795-7.
Fojtík, R. Univerzity bez budov. Computer. 2000, roč. 7, s. 57-57. ISSN 1210-8790.


AbbreviationSubject
APZOSArchitektura počítačů a základy OS
DIDS1Didaktika informatiky 1
DIDS2Didaktika informatiky 2
PRGCCProgramování v C/C++
PRGC1Programování v C
PRGC2Programování v C++
PRGMAVývoj mobilních aplikací
PROC1Programování v C
PROC2Programování v C++
PVVPVPedagog. výzkum ve vzdělávání přír. věd
XAPOSArchitektura počítačů a základy OS
XAPZOArchitektura počítačů a základy OS
XPRGCProgramování v C/C++
XPRGMVývoj mobilních aplikací
XPRO1Programování v C
XPRO2Programování v C++
XZDIFSpráva a archivace dig.fotog. - ECDL DF1
XZDI2Úprava digitálních fotografií - ECDL DF2
YAPOSArchitektura počítačů a operační systémy
YARPCArchitektura počítačů
YHEPBHygiena, ergon. a prav. bezp. s ICT
YOBO1Objektové programování 1
YOBO2Objektové programování 2
YPVCMPočítač a volný čas dětí a mládeže
Y2APOArchitektura počítačů a operační systémy
Y2OBPObjektové programování
Y2ZPGZáklady programování
ZDIFOSpráva a archivace dig.fotog. - ECDL DF1
ZDIF2Úprava digitálních fotografií - ECDL DF2
1APZOArchitektura počítačů a základy OS
1PRO1Programování v C
1PRO2Programování v C++
2APOSArchitektura počítačů a základy OS
2APZOArchitektura počítačů a základy OS
2PRGCProgramování v C/C++
2PRGMVývoj mobilních aplikací
2PRO1Programování v C
2PRO2Programování v C++
2ZDIFSpráva a archivace dig.fotog. - ECDL DF1
2ZDI2Úprava digitálních fotografií - ECDL DF2
3APZOArchitektura počítačů a základy OS
6APZOArchitektura počítačů a základy OS
7APOSArchitektura počítačů a základy OS
7DIN1Didaktika informatiky 1
7DIN2Didaktika informatiky 2
7PRCCProgramování v C/C++
7PRMAVývoj mobilních aplikací
7SMUIStatist. metody pro učitele informatiky


AuthorTitleType of thesisYear
Náhlý MatějTeaching the basics of programming using robot OzobotMaster's thesis 2018 
Košťálová ZuzanaA creation of educational materials for programming at secondary schoolMaster's thesis 2017 
Jančar TomášCreating Web Applications for comparison php frameworksMaster's thesis 2016 
Palečková ZdeňkaUsing tablets in educationMaster's thesis 2015 
Škuta PetrThe creation of educational materials for iPadMaster's thesis 2015 
Bajtková IvetaThe usage of interactive board in the teaching of EnglishMaster's thesis 2013 
Jakubčíková MartinaUse of the mobile computers in the educationMaster's thesis 2013 
Kohoutková MichaelaDevelopment and using of multimedia in educationMaster's thesis 2013 
Šmehlík JanDevelopment of mobile applications for users with special needsMaster's thesis 2013 
Madajová MichaelaThe possible usage of LMS in the teaching at secondary schoolsMaster's thesis 2012 
Mecová MichaelaTeaching English by means of e-learningMaster's thesis 2012 
Merta DanielThe assessment of students in the LMSMaster's thesis 2012 
Wieclaw JanA comparison of frameworks for PHP languageMaster's thesis 2012 
Broda LukášUsing Multimedia in EducationMaster's thesis 2011 
Gahér MartinLearning Management SystemMaster's thesis 2011 
Novák RostislavThe utilization of UMTS servicesMaster's thesis 2011 
Rupec StanislavInformation technology in biology teaching in high schoolMaster's thesis 2011 
Hornsteiner PavelPOSSIBILITIES OF E-LEARNING FOR TEACHING IN SECONDARY SCHOOLSMaster's thesis 2010 
Jakubéczy MichalAdvantages and disadvantages of web-application developing in .NETMaster's thesis 2010 
Kubinová VlastaTeaching Computer Programming at Secondary SchoolMaster's thesis 2010 
Nohel PetrHardware in education at primary schoolMaster's thesis 2010 
Cundová PavlínaUtilisation of ICT as didactic instruments in the education at basic school Master's thesis 2009 
Czeczotková BlankaUse of ICT as a didactic instrument in high school educationMaster's thesis 2009 
Drozdová MichaelaTeaching of programming at secondary SchoolsMaster's thesis 2009 
Gamrot DanielSimple Project Control Application DevelopmentMaster's thesis 2009 
Jirásková DitaThe educational issues of programming at the basic schoolsMaster's thesis 2009 
Sojková LucieSoftware in work teacher in primary schoolMaster's thesis 2009 
Sulír MartinCollection of examples and methodical guidelines for computer science education at high schools Master's thesis 2009 
Šamonil KarelUsage of the internet in mobile devicesMaster's thesis 2009 
Nevařil JosefCollection of examples and methodical sheets for the it tuition at the primary schoolsMaster's thesis 2008 
Szkandera PavelElectronic signature usageMaster's thesis 2008 
Vršovský DavidUsage of computers in education at primary schoolsMaster's thesis 2008 
Pulkrábek RomanMOBILE DEVICES IN ELECTRONIC EDUCATIONMaster's thesis 2007 
Holuša JanPossibilities and characteristics of online courses creationMaster's thesis 2006 
Šamonil PetrStream video for using in online educationMaster's thesis 2006 
Ebert MartinCharacterization and thein usage of harddisksBachelor's thesis  
David TomášThe Comparison Between Swift and Java Programming LanguageBachelor's thesis 2018 
Kršák JurajMobile application for optical codeBachelor's thesis 2018 
Kakačka DenisMobile application for communication of children with special needsBachelor's thesis 2017 
Kletenský LubomírMobile application for on-line library catalogue of the University of OstravaBachelor's thesis 2017 
Zatloukalová MichaelaReflex digital cameras and their accessoriesBachelor's thesis 2017 
Baránek VojtěchAn appliction for managing sound profilesBachelor's thesis 2016 
Náhlý MatějLogo interpreter for tabletsBachelor's thesis 2016 
Petřík MiroslavProposal wireless control using eight-bit MCUBachelor's thesis 2016 
Svoboda PatrikVisualization of selected graph algorithmsBachelor's thesis 2016 
Borovec TomášKarel interpreter for tabletsBachelor's thesis 2015 
Homola DanCharacteristics and comparison of processorsBachelor's thesis 2015 
Pavelka MichalCreating materials for teaching object-oriented programmingBachelor's thesis 2015 
Pektor OndřejUsage a tablet as a terminal for controlling prepared data presentation on TVBachelor's thesis 2015 
Dunička RobertDesign and development of e-shopBachelor's thesis 2014 
Glofák VojtěchAn application for the promotion and development of phonation in children with special needsBachelor's thesis 2014 
Holišová ZdeňkaComparison of lenses for digital SLR camerasBachelor's thesis 2014 
Jančar TomášThe use of frameworks in developing content management systemBachelor's thesis 2014 
Juřicová LenkaDevelopment of testing application for tabletsBachelor's thesis 2014 
Kolář VítězslavThe integration of tablets into the industryBachelor's thesis 2014 
Kozel MartinCreation of didactic software for iPadBachelor's thesis 2014 
Miltner JanUsing IT for vertical movement detection based on evaluation of atmospheric pressure variationBachelor's thesis 2014 
Sonnek JanTax filing and invoices creation by web applicationBachelor's thesis 2014 
Hausmeier MartinDevelopment of sports application for OS AndroidBachelor's thesis 2013 
Jančo PetrComparison of software for data erasing and recoveryBachelor's thesis 2013 
Kaboň LukášComparison of digital mirror reflexBachelor's thesis 2013 
Kološ JanDevelopment of Windows Phone 8 applicationsBachelor's thesis 2013 
Kuzník JanUsing audio-visual tools in OS AndroidBachelor's thesis 2013 
Mikuš PavelDevelopment of tablet applications for users with special needsBachelor's thesis 2013 
Molnári ŠtefanCharacteristic of project MonoBachelor's thesis 2013 
Paschek MatějPossibilities of using Apple products in the enterpriseBachelor's thesis 2013 
Pavlásek PavelDevelopment of Web for photographersBachelor's thesis 2013 
Rylko StanislavTools for thinking mapsBachelor's thesis 2013 
Skoumal MartinUsing virtualization toolsBachelor's thesis 2013 
Dužík DanielPossibilities of HTML5 and CSS3Bachelor's thesis 2012 
Kuzník OndřejComparison of Cloud Computing servicesBachelor's thesis 2012 
Luštěk VáclavDevelopment of games for iOSBachelor's thesis 2012 
Měch VáclavDevelopment of Windows Phone applicationsBachelor's thesis 2012 
Šimek VladimírDevelopment of games for operating system AndroidBachelor's thesis 2012 
Třečák JiříDevelopment of application for iOSBachelor's thesis 2012 
Vereš VítDevelopment of applications for MS Windows 8Bachelor's thesis 2012 
Vít MilanComparasion of Objective-C and C++Bachelor's thesis 2012 
Gardoš RobertA comparison of SSDBachelor's thesis 2011 
Jozefko VlastimilComparasion of development tools for C++Bachelor's thesis 2011 
Lacina LiborArduino - server room Air-conditioning management systemBachelor's thesis 2011 
Šmehlík JanDigital video on internetBachelor's thesis 2011 
Bednář MartinProgramming for OS AndroidBachelor's thesis 2010 
Hrneček JanA comparison of development tools for GUIBachelor's thesis 2010 
Klesniak IvoComparison of graphics accelerators for personal computersBachelor's thesis 2010 
Krayzlová LenkaAjax Technology and its usageBachelor's thesis 2010 
Machová GabrielaDigital camerasBachelor's thesis 2010 
Magula PetrA characterization and a comparison of sources of energyBachelor's thesis 2010 
Mikoláš MichalProject and implementation content management system for propagation scienceBachelor's thesis 2010 
Rozsypal RenéDigital television on computerBachelor's thesis 2010 
Bako DanielComparison of operating systems for mobile devicesBachelor's thesis 2009 
Boharčíková AnnaUsing Java application on mobile devicesBachelor's thesis 2009 
Doležalová AndreaComparison of applications of mobile apparatusBachelor's thesis 2009 
Novák RostislavUMTS system development and measurementBachelor's thesis 2009 
Pomichálek JanComparison of communicative parts of school information systems.Bachelor's thesis 2009 
Stepaňuk ViktorCharacteristic and comparsion of types of memory cardsBachelor's thesis 2009 
Stříž EduardCharacteristics and comparison of hard drivesBachelor's thesis 2009 
Šimša TomášA comparison of printers for homeBachelor's thesis 2009 
Vltavský OndřejWeb application in personal useBachelor's thesis 2009 
Volný DavidWYSIWYG editor for creation of valid XHTMLBachelor's thesis 2009 
Kulla LukášConfrontation and rating of graphic adaptersBachelor's thesis 2008 
Kyněra JosefA communication by means of coded SMSBachelor's thesis 2008 
Maťovka MarekSearch Engine OptimizationBachelor's thesis 2008 
Mlčák DavidTechnology Web 2.0Bachelor's thesis 2008 
Sasýn KamilComparing VJM on various platformsBachelor's thesis 2008 
Veverka MartinCharacteristics and comparison of CMS and editorial systemsBachelor's thesis 2008 
Vlašánek PavelUsage and characterization symmetrical block cipherBachelor's thesis 2008 
Fiala JanA source code to HTML convertorBachelor's thesis 2007 
Gamrot DanielOutliners ComparisonBachelor's thesis 2007 
Machoczek MichalGPS navigationBachelor's thesis 2007 
Stančík BedřichProgression, technology and LCD utilizationBachelor's thesis 2007 
Šamonil KarelFacilities for mobile internet connectionBachelor's thesis 2007 
Šuška PavelCommunications tools for mobile devicesBachelor's thesis 2007 
Bujok PetrComparison programming languages Java and C SharpBachelor's thesis 2006 
Franek TomášRecording, compression and archiving of audio signalBachelor's thesis 2006 
Gažák JanTesting program for mobile deviceBachelor's thesis 2006 
Medlen IgorTypes and characteristics memory devices for mobile digital devicesBachelor's thesis 2006 
Mik TomášUsing the PHP language for internet presentationBachelor's thesis 2006 
Novák JanDEMONSTRATE OF SORTING ALGORITHMBachelor's thesis 2006 
Szkandera PavelTypes and Characteristics of Optical StorageBachelor's thesis 2006 
Žufan Tichý RadekElectronic management of business agendaBachelor's thesis 2006 
Biedrawa MiroslavCompilation of solved and annotated examples from the C languageBachelor's thesis 2005 
Lekeš TomášCRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS AND THEIR USEBachelor's thesis 2005 
Moškoř PavelProduction animations for e-learningBachelor's thesis 2005 
Nitrai RobinDatabase of Online Tests for Course of Computers ArchitectureBachelor's thesis 2005 
Oliva MiroslavNoise reduction in audio signalBachelor's thesis 2005 
Verner JanInformation System for Customer Relationships in Small EnterprisesBachelor's thesis 2005 


SYNERGIE - Cooperation university with basic schoools and secondary schools
Main solverMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Period6/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder
Main solverMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub