UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Martin Solik

Martin Solik

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Martin Solik, Ph.D.
Room, floor, building: L 445, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 731 688 743
+420 553 46 2348
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Solik, M. Strategický potenciál ruskej mäkkej moci. 2018.
Solik, M., Fiľakovský, J. a Baar, V. Belarusian and Ukrainian Autocephalous Orthodox Churches and National Identity: Comparison. Politické vedy. 2017, roč. 2017, č. 20, s. 116-163. ISSN 1335-2741.
Solik, M. a Baar, V. Ruská pravoslávna cirkev ako nástroj ruskej náboženskej mäkkej moci v zahraničí. Prípadová štúdia Ukrajiny. Annales sciencia politica. 2017, roč. 6, s. 19-46. ISSN 1339-0732.
Solik, M. Canadian Institute of Ukrainian Studies, Faculty of Arts, University of Alberta, Edmonton. 2016.
Solik, M. a Baar, V. Koncept ´Ruského sveta´ ako nástroj implementácie soft power v ruskej zahraničnej politike. Politické vedy. 2016, roč. 19, s. 8-47. ISSN 1335-2741.
Solik, M. The Religious Aspect in the shaping of national identity. A Case Study of Ukraine. In: Identités, Démocratie, Frontires - Identities, Democracy, Borders: International Conference - Colloque International. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. 2016.
Solik, M. a Fiľakovský, J. Comparison of the Belarusian Autocephalous Church and the Ukrainian Autocephalous Church with regard to the construction of national identity. In: 7. ročník mezinárodní studentské konference NEW WAVE. Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova: Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova. 2015.
Solik, M. European University Viadrina Frankfurt (Oder) - Ukrainian Summer School. 2015.
Solik, M. Institute of Political Studies 'Political Sphere', Minsk. 2015.
Solik, M. a Baar, V. Islam na Kryme a radikalizmus: Postoj Ruska ku krymským Tatárom po anexii polostrova - represia, alebo integrácia?. Politologická Revue. 2015, roč. 21, s. 31-63. ISSN 1211-0353.
Solik, M. Petrohradská štátna univerzita. 2015.
Solik, M. Soft power v ruskej zahraničnej politike - Prípadová štúdia Ukrajiny. In: INTERPOLIS 2015. XII. ročník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: INTERPOLIS´15 - Zborník vedeckých prác 2015 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. s. 167-172. ISBN 978-80-557-1074-7.
Solik, M. Soft power v ruskej zahraničnej politike - Prípadová štúdia Ukrajiny. In: INTERPOLIS 2015. XII. ročník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Banská Bystrice: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. 2015.
Solik, M. Eastern Europe Studies Centre (EESC), Vilnius. 2014.
Solik, M. Institute for Policy Studies, Washington, D.C. 2014.
Solik, M. a Baar, V. Krymská anexia a destabilizácia Ukrajiny ako demonštrácia hegemonistického postavenia Ruska?. Střední Evropa. 2014, roč. 30, s. 25-61. ISSN 0862-691X.
Solik, M. The Russian Orthodox Church as a source of the russian soft power. In: 8th ECPR General Conference. Glasgow: The European Consortium for Political Research (ECPR). 2014.


AuthorTitleType of thesisYear
Toloch JeronýmRunning a hybrid war - a sophisticated phenomenon of combat in Russia-Ukraine conflict.Bachelor's thesis 2018 


No record found.

social hub