UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Šárka Cimalová

Šárka Cimalová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Room, floor, building: M 405, Building M
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2325
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Bitomský, M., Mládek, J. a Cimalová, Š. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 2018, č. 31, s. 1-6. ISSN 14338319.

All publications

Bitomský, M., Mládek, J. a Cimalová, Š. Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 2018, č. 31, s. 1-6. ISSN 14338319.
Cimalová, Š. Co roste na skládkách?. In: Svět rostlin - T film. Ostrava. 2016.
Plátek, M., Šandera, M., Cimalová, Š. a Benda, D. Návrat želvy bahenní do přírody České republiky: výjimečný potenciál pískovny Hulín pro biodiverzitu. 2016.
Cimalová, Š. a Gřundělová, A. Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. Acta Musei Beskidensis. 2016, s. 11-24.
Cimalová, Š. a Gřundělová, A. Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. In: Naše příroda 2 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Vepštaite-Monstaviče , I., Stanevičiene , R., Luksa, J., Strazdaite-Žieliene , Ž., Naumovas , D., Žilakauskis , A., Cimalová, Š. a Serviene , E. The impact of biogeography on diversity of yeast and killer viruses. In: Experimental Approaches to Evolution and Ecology Using Yeast and Other Model Systems: The impact of biogeography on diversity of yeast and killer viruses. EMBO conference 2016-10-19 Heidelberg. s. 124-124.
Cimalová, Š. Vegetation of the Landfill Supíkovice (Olomouc Region, Czech Republic). Acta Musei Silesiae. 2016, č. 65, s. 75-81. ISSN 2336-3193.
Bitomský, M. a Cimalová, Š. Which physical traits of weed seeds determine food preferences of granivorous ground beetles (Coleoptera: Carabidae). In: 7th International Weed Science Congres: 7TH INTERNATIONAL WEED SCIENCE CONGRESS "Weed Science and Management to Feed the Planet" 2016-06-19 Praha. s. 656-656.
Živný, M. a Cimalová, Š. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.. 2015.
Bitomský, M. a Cimalová, Š. Seed mass diversity in weed plant communities on the Central European spatial scale. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Brno. 2015.
Bitomský, M. a Cimalová, Š. Seed mass diversity in weed plant communities on the Central European spatial scale. In: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns: 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science; Book of abstracts 2015-07-19 Brno. Brno: Masaryk University, 2015. Masaryk University, 2015. s. 46-46. ISBN 978-80-210-7860-4.
Cimalová, Š. Letní přírodovědná škola - sekce biologie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Cimalová, Š. Nebojme se trav - soubor pracovních listů. 2014.
Cimalová, Š. Příroda v noci - sekce biologie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII.. Acta Musei Silesiae. 2014, č. 63, s. 69-82. ISSN 2336-3193.
Cimalová, Š. Letní přírodovědná škola na KBE [Workshop]. PřF OU, Chittussiho 10, Ostrava-Slezská Ostrava, Česká republika. 2013.
Cimalová, Š. Orchideje jako synantropní druhy?. In: Příroda ve městě. Ostrava: EKOFILM 2013. 2013.
Cimalová, Š. Orchideje jako synantropní druhy?. In: Sborník z konference "Příroda ve městě". Ostravská univerzita Přf OU, 2013. s. 2-3.
Balner, V., Beneš, J., Bezděčka, P., Bezděčková, K., Cimalová, Š., Číhal, L., Deckerová, H., Dolný, A., Dvořák, L., Gajdošík, M., Graca, M., Holuša, J., Holý, K., Horká, I., Horsák, M., Hudeček, J., Jarošová, L., Kočárek, P., Kupka, J. a Kuras, T. et al. Příroda Slezska. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2013. 480 s. ISBN 978-80-86224-95-4.
Cimalová, Š. Rostliny v pohybu; Léčivky a jejich vlastnosti - soubor pracovních listů. 2013.
Cimalová, Š. a Kunc, T. Synantropní druhy vstavačovitých (Orchidaceae) a ekologické charakteristiky jejich přirozených a a synantropních habitatů. In: Ekologie 2013. Česká společnost pro ekologii, 2013. s. 36-36.
Cimalová, Š. a Kunc, T. Vstavačovité na synantropních stanovištích (Ekologická valence druhů). In: Ekologie 2013, Brno. Brno: Česká společnost pro ekologii. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Cimalová, Š. Cereal weeds on extensively cultivated fields in Zonguldak province (Turkey). In: International Biological Conference on the Middle and Central Asia. Biodiversity and its Conservation. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Cimalová, Š. Ekologické charakteristiky území Severní Moravy s potenciálním výskytem polních kultur: Metodický podklad pro velkoplošný sběr dat. 2012.
Cimalová, Š. Interesting weed records from cereal fields in Zonguldak province (Turkey). Časopis slezského zemského muzea (A). 2012, roč. 61, č. 3, s. 219-225. ISSN 1211-3026.
Plášek, V., Cimalová, Š. a Tureček, T. International Biological Conference on the Middle and Central Asia Biodiversity and its Conservation [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2012, roč. 61, č. 3, s. 255-264. ISSN 1211-3026.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Opálková, M. a Cimalová, Š. Analysis of synanthropic vegetation in the territory of the city of Ostrava. Časopis Slezského zemského muzea (A). 2011, roč. 60, s. 201-212. ISSN 1211-3026.
Plášek, V., Cimalová, Š., Hlisnikovský, D. a Prymusová, Z. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2011, roč. 60, č. 3, s. 284-288. ISSN 1211-3026.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M., Koníček, L., Bartošová, R., Houdková, Z. a Cimalová, Š. 2. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Cimalová, Š. Monitoring chráněných území Moravskoslezského kraje - cévnaté rostliny. In: Ochrana přírody Moravskoslezského kraje. Ostrava: Moravskoslezský kraj, odbor ŽP. 2010.
Cimalová, Š., Hlavatá, J., Kučová, A., Foltynová, P. a Pfeiferová, A. Revize lokalit vybraných druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin. Časopis slezského zemského muzea (A). 2010, roč. 59, č. 3, s. 233-251. ISSN 1211-3026.
Hlavatá, P., Cimalová, Š., Foltynová, P., Kučová, A., Pfeiferová, A., Plášek, V. a Tureček, T. Update of Red list of vascular plants and bryophytes in Moravian-Silesian region. In: International biological konference, Wigry 2010. Wigry: Wigierski Park narodowy. 2010.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2010, roč. 59, č. 3, s. 273-280. ISSN 1211-3026.
Cimalová, Š. a Lososová, Z. Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effects of environmental factors on species composition. PLANT ECOLOGY. 2009, roč. 203, s. 45-57. ISSN 1385-0237.
Lososová, Z. a Cimalová, Š. Effect of different cultivation types on native and alien weed species richness and diversity in Moravia (Czech Republic). BASIC AND APPLIED ECOLOGY. 2009, č. 10, s. 456-465. ISSN 1439-1791.
Drozd, P., Dolný, A., Kočárek, P., Plášek, V., Cimalová, Š. a Horká, I. Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy: II. celostátní konference České společnosti pro ekologii [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Cimalová, Š. SEGETÁLNÍ VEGETACE SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVY. 2009.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III.. Časopis slezského zemského muzea (A). 2009, roč. 58, č. 3, s. 239-242. ISSN 1211-3026.
Kočárek, P., Plášek, V., Malachová, K. a Cimalová, Š. Environmental changes and biological assessment IV. 2008.
Cimalová, Š., Chytrý, M. a Lososová, Z. Local and regional factors determining species composition of Central European weed vegetation. In: 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: MU, 2008. MU, 2008. s. 27-27.
Lososová, Z. a Cimalová, Š. Native and alien weed species richness and diversity under different regime of disturbances. In: 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: MU-Brno, 2008. MU-Brno, 2008. s. 71-71. ISBN 978-80-210-4585-9.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I.. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2008, roč. 57, č. 1, s. 45-48. ISSN 1211-3026.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2008, roč. 57, č. 3, s. 271-275. ISSN 1211-3026.
Cimalová, Š. Alien and invasive species of the Odra watershed river vegetation. In: Mezinárodní Biologická konference. Opole. 2007.
Cimalová, Š. LANDSCAPE COVER EFFECTS ON WEED VEGETATION COMPOSITION (METHODOLOGY BASED ON USING GIS). In: Threatened Weedy Plant Species. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007. Slovak University of Agriculture in Nitra, 2007. s. 15-17. ISBN 978-80-8069-949-9.
Cimalová, Š. Nepůvodní a invazní druhy břehových porostů povodí Odry. In: Przyrodnicze wartości Polsko-Czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Opole: Lis, J.A. & Mazur, M., 2007. Lis, J.A. & Mazur, M., 2007. s. 221-221.
Plášek, V. a Cimalová, Š. Regionální botanika. 2007.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Lososová, Z., Chytrý, M., Cimalová, Š., Otýpková, Z., Pyšek, P. a Tichý, L. CLASSIFICATION OF WEED VEGETATION OF ARABLE LAND IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. FOLIA GEOBOT. 2006, s. 259-273. ISSN 1211-9520.
Cimalová, Š. Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2006, roč. 55, s. 165-192. ISSN 1211-3026.
Cimalová, Š. Komplexní vyhodnocení rostlinných společenstev monitorovaných profilů vodních toků povodí Odry. 2006.
Plášek, V., Cimalová, Š., Tureček, T. a Drobíková, L. Live Bryological Exposition -The New Phenomenon in Botanical Gardens of The Central Europe. In: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Szczyrk. 2006.
Plášek, V., Cimalová, Š., Tureček, T. a Drobiková, L. Mechárium - unikátní výuková expozice mechorostů. 2006.
Cimalová, Š. LANDSCAPE COVER EFFECTS ON WEED VEGETATION COMPOSITION (METHODOLOGY BASED ON USING GIS)/ Vliv krajinného pokryvu na druhovou skladbu plevelové vegetace (metodika s využitím GIS). In: Threatened weedy plant species/ Ohrozené druhy burín. Nitra. 2005.
Cimalová, Š. Využití GIS ve studiu závislosti skladby plevelové segetální vegetace na krajinném pokryvu. 2005.
Dolný, A., Kočárek, P., Cimalová, Š., Ulčák, Z. a Krpeš, V. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. 2004.
Cimalová, Š. Polní plevele - bioindikační složka agrocenóz severní Moravy. In: BIOINDIKACE II: 2003-10-16 Bartošovice.
Cimalová, Š. a Tureček, T. Výuková systematická expozice Botanické zahrady PřF OU. 2004.
Cimalová, Š. Vzácné a ohrožené druhy plevelů regionu - revize lokalit a založení semenné banky. 2004.
Lososová, Z., Chytrý, M., Cimalová, Š., Kropáč, Z., Otýpková, Z., Pyšek, P. a Tichý, L. Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. J VEG SCI. 2004, roč. 15, č. 3, s. 415-422. ISSN 1100-9233.
Cimalová, Š. Biosystematická studie polyploidního komplexu Campanula patula: G4 2268. 2003.
Cimalová, Š. Diverzita rostlin na ostrovních biotopech odkališť. 2003.
Cimalová, Š. a Plášek, V. Inventarizace botanických sbírek a založení odborného herbária na PřF OU Ostrava. 2003.
Cimalová, Š. Segetální vegetace severní Moravy a Slezska. 2003.
Cimalová, Š. Společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů; č. FRVŠ G4: 757. 2003.
Cimalová, Š. Společenstva teplomilných lemů třídy Trifolio-Geranietea v České Republice. č.:FRVŠ G4: 2274. 2003.
Cimalová, Š. Srovnání sukcese řasových společenstev rybníků různého stáří č.: FRVŠ G4:248. 2003.
Cimalová, Š. Studijně-výstavní kolekce odlitků rostlinných druhů Evropy. č. FRVŠ G4:789. 2003.
Cimalová, Š. Vytvoření databáze lokalit Orchideaceae v jižních a západních Čechách. č.: FRVŠ G4:1291. 2003.
Cimalová, Š. Hodnocení stavu plevelových cenóz v ostravském regionu jako sezónně dynamické složky. 2002.
Cimalová, Š. Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu Natura 2000. Časopis Slezského Zemského muzea. 2001, roč. 50, s. 42-50. ISSN 0323-0627.


AbbreviationSubject
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BCHRZBiologie chráněných druhů rostlin a živ.
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
FVRSBFylogeneze a systém výtr. a sem. rostlin
FYLDIFylogeneze a diverzita organizmů
FYLVRFylogeneze a systém vyšších rostlin
KVECRKvětena a vegetace České republiky
MOMEBModerní metody sběru a vyhodn.botan.dat
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
RESYBRepetitorium syst. biologie pro učitele
TECV2Terénní cvičení z biologie 2
TECV3Terénní cvičení z biologie 3
VEGSEVegetace střední Evropy
VEGSSVegetace střední Evropy
WFEX1Field excursion 1
WFEX2Field excursion 2
XBCHRBiologie chráněných druhů rostlin a živ.
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YFVROFylogeneze a systém výtr. a sem. rostlin
6BIROBiodiverzita rostlin (přednáška)
6FLCRFlora of the Czech Republic
7BAPRBakalářská práce
7BIRCBiodiverzita rostlin (cvičení)
7BIRGBiodiverzita rostlin (cvičení)
7BIRPBiodiverzita rostlin (přednáška)
7BODAModerní metody sběru a vyhodn.botan.dat
7DEPRDeterminační praktikum - rostliny
7DIPRDiplomová práce
7DOZRDruhová ochrana živočichů a rostlin
7KVCRKvětena České republiky
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC2Terénní cvičení 2
7TEC3Terénní cvičení 3
7VECRVegetace ČR
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2


AuthorTitleType of thesisYear
Gavlasová PetraPlant Indicators of Climate Change of the Model Area of ??the Beskydy Protected Landscape AreaMaster's thesis 2018 
Bitomský MartinBroad-scale patterns of seed diversity in European weed vegetationMaster's thesis 2016 
Dudková KateřinaTaxonomic and ecological characteristics of the species Gypsophila muralis L.Master's thesis 2016 
Nekorancová EvaAnalysis of the vegetation structure in the surroundings of the mountain lodges in the Hrubý Jeseník Mts.Master's thesis 2016 
Hlavatá JanaAnalysis of composition and species richness of natural types of vegetation in the basin of Vsetin Bečva riverMaster's thesis 2011 
Pfeiferová AnnaAnalysis of factors affecting composition and species richness of natural communities Phragmition communis Koch 1926 in the Oder basinMaster's thesis 2011 
Hlinka TomášSeason changes of meadow vegetation on White Cross (Beskydy mountains)Master's thesis 2009 
Toman MarekAnalysis of growth local ÚSES Krnov - Krásné Loučky and design of functionary bio corridorMaster's thesis 2009 
Bulvová HanaThe floristic study of the area eastern from IvančiceMaster's thesis 2008 
Mičková PetraStudy of vegetation of exposed pond bottoms in protected landscape area Poodří and near surroundingsMaster's thesis 2008 
Pospíšilová IvaEcological study of taxons Betula pendula and Betula pubescens in Litovelske Pomoravi Protected Landscape AreaMaster's thesis 2008 
Koloničná TáňaA Comparison of Methods for the Spatial Analysis in Plant EcologyMaster's thesis 2007 
Poláchová AndreaNATURAL RENEWAL OF BEECH WOODS IN THE PÍSEK MOUNTAINSMaster's thesis 2006 
Nerádová KvětaTaxonomic study of the species Viscum album L.Bachelor's thesis 2019 
Němcová KláraThe dynamics of vegetation in ecotone communitiesBachelor's thesis 2018 
Gavlasová PetraComparison of botanical databases focusing on plant traitsBachelor's thesis 2016 
Gřundělová AlžbětaAssessment of the species composition of the floodplain vegetation in the revitalized part of the Bílovka riverBachelor's thesis 2015 
Hlisnikovský DavidFerroviatic flora of Ostrava-City districtBachelor's thesis 2015 
Bitomský MartinThe seed coat thickness in the context of seed predation by granivorous ground beetles (Coleoptera, Carabidae)Bachelor's thesis 2014 
Cyroňová JanaScientific Herbarium of the University of OstravaBachelor's thesis 2014 
Dudková KateřinaSynanthropic communities of the potential natural vegetation of woodrush-oak and silver fir-oak woodlands in the region of the city of Ostrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)Bachelor's thesis 2014 
Honzková MichaelaAnalysis of the actual vegetation on the choiced heaps in the city of OstravaBachelor's thesis 2014 
Máhriková LuciaRuderal vegetation of ancient human settlements of western part of Horná Orava Region.Bachelor's thesis 2014 
Nekorancová EvaPlant communities of river gravel banks of mountain streams in the PLA JeseníkyBachelor's thesis 2014 
Plucnarová DenisaActual forest communities of the potential natural vegetation of woodrush-oak and silver fir-oak woodlands in the region of the city of Ostrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum)Bachelor's thesis 2014 
Kunc TomášOccurence of orchid species (Orchidaceae Juss.) on the synathropic habitats of Northern Moravia and Silesia.Bachelor's thesis 2013 
Opálková MarieAnalysis of synantropical vegetation on the territory of the Ostrava cityBachelor's thesis 2011 
Sokola OndřejAluvial forest vegetation changes in Záhlinické rybníky Natural parkBachelor's thesis 2011 
Machalová SimonaOutline of the strategic plan of elimination of selected invasive species of plants in the PLA PoodříBachelor's thesis 2010 
Šťastný PetrBank vegetation study of lower stream of Morava riverBachelor's thesis 2010 
Čolasová SimonaEcological characteristics of chozen river-bank alien speciesBachelor's thesis 2009 
Hlavatá JanaBank vegetation study of Vsetín Bečva riverBachelor's thesis 2009 
Pfeiferová AnnaThe Study of Shore Vegetation of the Ponds around LanškrounBachelor's thesis 2009 
Juráková JanaThe plant communities development on fallowsBachelor's thesis 2008 
Velčovská MartinaBank vegetation study of Mohelnice riverBachelor's thesis 2008 
Juřica JanMapping populations of the Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes subsp. majalis in the Odersko microregionBachelor's thesis 2007 
Šigutová LucieEvaluation of condition of the Morávka river bank vegetationBachelor's thesis 2007 
Gbelcová AlenaEXPANSION AND ECOBIOLOGY OF TEPHROSERIS LONGIFOLIA SUBSP. MORAVICA IN THE WHITE CARPATHIANSBachelor's thesis 2006 
Hlinka TomášComparative Study of Quarries Vegetation in the Žulová RegionBachelor's thesis 2006 
Kovářová AnežkaAQUATIC AND WETLAND PHYTOCENOSES IN A COAL MINING-AFFECTED REGION OF KARVINÁ-DARKOV AND LOUKY NAD OLŠÍBachelor's thesis 2006 
Mičková PetraINVENTORY BOTANICAL RESEARCH OF NATURAL SANCTUARY KAMENNÁ U STAŘÍČEBachelor's thesis 2006 
Holubová DanaThe Botanical exploration of the Ski Area - Kopřivnice, Červený kámen, for the proposition of Managerment purposeBachelor's thesis 2005 


Komplexní inovace biologických terénních cvičení s ohledem na program výchovy
Main solverMgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Aktualizace Červeného seznamu rostlin a mechorostů Moravskolezského kraje
Main solverMgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub