Courses

Course title:Physical Chemistry 2
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7FCH2
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad:Natural sciences, mathematics and statistics
Annotation:Rozšířit poznatky o chování idealizovaných fyzikálně-chemických soustav na úroveň kvantitativního řešení těchto soustav za reálných podmínek.