Courses

Course title:Seminar - Physical Chemistry 2
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7SFC2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad:Natural sciences, mathematics and statistics
Annotation:Na základě řešení praktických příkladů prohloubit a upevnit znalosti o chování reálných fyzikálně chemických soustav - nejen v chemické praxi, ale i v souvislostech každodenního života.