Courses

Course title:Spectral methods for structure determination
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Chemistry
Course code:KCH / 7SPME
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Seznámit studenty s možnostmi základních spektrálních metod (infračervená spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie) pro zjištění struktury/strukturních rysů (chemických)látek.