Courses

Course title:Applications of analytical and separation methods
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Physics
Course code:KFY / 8AASM
Credits:15
Semester:Winter / Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Lecture 26 [Hours/Semester], Practical classes 13 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je stručně zopakovat principy vybraných analytických a separačních metod (absorpční spektrometrie, HPLC, elektroforetické techniky) a poté se šířeji věnovat jejich aplikacím v oblasti rostlinné metabolomiky a proteomiky. Student bude podrobně seznámem s vybranými postupy využívanými k identifikaci a kvantifikaci fenolových látek, proteinů, sacharidů, rostlinných pigmentů a jejich derivátů, pigment-proteinových komplexů v tylakoidních membránách rostlin a dalších.