UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Věra Ferdiánová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Room, floor, building: A 114, Building A
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Mathematics (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2142
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Ferdiánová, V. a Branny, M. Constructions of a square and a regular pentagon only with a compass. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings 2018 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 338-347. ISBN 978-802274765-3.
Ferdiánová, V. Rhodes University, JAR. 2015.

All publications

Ferdiánová, V. a Branny, M. Constructions of a square and a regular pentagon only with a compass. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings 2018 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 338-347. ISBN 978-802274765-3.
Ferdiánová, V. a PORUBA, J. Vybraná pravidelná a polopravidelná tělesa v Mongeově promítání. In: 38. konference o geometrii a grafice a 27. Sympózium o počítačovej geometrii SCG´ 2018: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2018 2018-09-10 Blansko. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, 2018. s. 69-76. ISBN 978-80-214-5652-5.
Škrabánková, J., Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Workshop - Odborný blok IV: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Žáček, M. a Ferdiánová, V. Application of interactive and mobile devices in mathematics and computer science. In: International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science 2016: Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science 2016 Jakarta. Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742: CRC Press, 2017. s. 45-48. ISBN 978-1-138-03516-4.
Ferdiánová, V. GeoGebra materials for LMS moodle focused on Monge projection. Electronic Journal of e-Learning. 2017, č. 15, s. 259-268. ISSN 1479-4403.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. How to Motivate Pupils to Be Interested in Maths: an Inspiration Resulting from One Mathematical Competition. In: Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s. 109-119. ISBN 978-83-8084-056-0.
Ferdiánová, V. Mascheroniho konstrukce. In: SLOVENSKO ? ČESKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE. Vršatec. 2017.
Ferdiánová, V. a Poruba, J. New Tools for Monge Projection in GeoGebra. In: 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2017. s. 527-534. ISBN 978-80-227-4650-2.
Ferdiánová, V. New Tools for Monge Projection in GeoGebra. In: Aplimat 2017. Bratislava. 2017.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2017.
Ferdiánová, V. CIII-Freemover-1516-93856, BME Budapešť. 2016.
Ferdiánová, V. Papírové modely ve výuce geometrie. In: DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2016.
Ferdiánová, V. Přístroje stereovize: 25. ročník mezinárodního sympózia o počítačové geometrii. In: 36. konference o geometrii a grafice. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Ferdiánová, V. a PORUBA, J. Special 3D models for monge projection. In: APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Proceedings 2016-02-04 Bratislava. Bratislava: APLIMAT 2016, 2016. s. 349-361. ISBN 978-80-227-4531-4.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences 2016-06-29 Kraków. Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences, 2016. s. 72-74. ISBN 978-83-8084-037-9.
Ferdiánová, V. Using anaglyphs in descriptive geometry. In: 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016: Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016 2016-10-26 Praha. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 194-200. ISBN 978-1-911218-17-3.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2016.
Kolcun, A., Ferdiánová, V. a Žáček, M. 36. konference o geometrii a grafice: 25. ročník mezinárodního sympózia o počítačové geometrii [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2016.
Ferdiánová, V. Akaki Tsereteli State University, Shota Rustaveli State University,Georgia. 2015.
Ferdiánová, V. Characterizations of some special curves in four-dimensional space. In: 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015: APLIMAT 2015 - 14th Conference on Applied Mathematics, Proceedings 2015-02-03 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 276-282. ISBN 978-80-227-4314-3.
Ferdiánová, V. Rhodes University, JAR. 2015.
Žáček, M. a Ferdiánová, V. Solving Logic Problems with Associative Networks in the Course of Knowledge Representation. In: International Conference on Industrial Technology and Management Science: Advances in Computer Science Research 2014 China. France: ATLANTIS PRESS, 2015. ATLANTIS PRESS, 2015. s. 121-124. ISBN 978-94-6252-123-0.
Ferdiánová, V., Hrabálková, K. a Poruba, J. The influence of interactive materials on students' study results. In: Mathematica V, Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 7-13. Mathematica V. ISBN 978-80-561-0296-1.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2015.
Ferdiánová, V. Curves Generated by Rotation in Four-Dimensional Space. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: APLIMAT 2014. Bratislava: STU Bratislava. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Letní přírodovědná škola - Výprava do světa šifer [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: Teaching and learning science at all levels education. Kraków: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2014. s. 70-79. ISBN 978-83-7271-880-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do Přírody: Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. a Konečná, P. Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. Speciální případy křivek ve čtyřrozměrném. G - Slovak Journal for Geometry and Graphics. 2014, roč. 11, s. 29-38. ISSN 1336-524X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Problems of Secondary School's Students. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Kubíčková, M. a Trzyniecká, Z. 19 let ostravského semináře o výuce matematiky. Učitel matematiky. 2014, roč. 22, č. 2, s. 121-126. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2014.
Šustek, J., Ferdiánová, V., Kolář, M. a Novotný, L. 24th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. PřF OU, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. a Žáček, J. Algorithms of Convex hull for Four-Dimensional Cubes. In: APLIMAT 2013 Proceedings. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-227-3865-1.
Ferdiánová, V. Důležitost motivačních úloh v hodinách matematiky. ISBN 978-80-248-3251-7.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Ferdiánová, V. a Kolcun, A. Illumination model for the cylindrical Surface and ring-shaped light source. In: Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. Prešov: Technická univerzita v Košicích se sídlem v Prešově, 2013. Technická univerzita v Košicích se sídlem v Prešově, 2013. s. 184-187. ISBN 1847-9065.
Ferdiánová, V. a Žáček, M. Motivation of Students for Geometry. In: 2nd International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, ICEEE 2013: Motivation of Students for Geometry 2013-09-23 Lodz, Poland. Lodz, Poland: IEEE Computer Society, 2013. IEEE Computer Society, 2013. s. 70-73. ISBN 978-1-4673-5093-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013, s. 59-69. ISSN 1802-825X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics.. In: XX. CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE Litoměřice 2013. Litoměřice. 2013.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Kolouch, O. a Šustek, J. 7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Konečná, P., Šustek, J. a Ferdiánová, V. Kouzla Přírody: Kouzla Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Ferdiánová, V. Osvětlovací modely vrtu.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Levoča. 2012.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Ferdiánová, V., Hurtík, P. a Kolcun, A. Reconstruction of the borehole wall using video records. In: Aplimat 2012: 11th International Conference. s. 265-270. ISBN 978-80-89313-58-7.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. The innovation of a course Introduction to Mathematics. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 37-40. ISBN 978-80-8084-954-2.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Šustek, J. a Kolouch, O. 6th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Šustek, J., Malíková, R., Ferdiánová, V., Novotný, L., Havelková, M. a STOLAŘOVÁ, M. Matematická analýza. 2011.
Ferdiánová, V. Popularizace lineární algebry pro informatické obory.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Ferdiánová, V. a Hurtík, P. Rekonstrukce stěny vrtu z videa pořízeného kamerou. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2011. s. 11-16. ISBN 978-80-86407-32-6.
Ferdiánová, V. Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru. In: Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru. ISBN 978-80-248-2524-3.
Ferdiánová, V. Rotace těles ve čtyřrozměrním prostoru.
Malíková, R. a Ferdiánová, V. The 6th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Malíková, R. a Ferdiánová, V. The 7th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Ferdiánová, V. VISIBILITY CRITERION FOR FOUR-DIMENSIONAL GEOMETRIC SOLIDS. In: Aplimat 2011:10th International Conference. s. 639-644. ISBN 978-80-89313-51-8.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L. a Šustek, J. 5th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2011.
Malíková, R., Ferdiánová, V. a Novotný, L. 9. setkání matematických fyziků [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně a zajímavými pokusy z chemie [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2010.
Hančl, J., Šustek, J. a Ferdiánová, V. 4th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Hrádek ve Slezsku, Česká republika. 2010.


AbbreviationSubject
MACH2Matematika pro chemiky 2
VIMITVyužití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I
6UMI1Úvod do studia matematiky pro inform.
7VIMIVyužití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I
ALGOPAlgoritmy optimalizace
AMARKKapitoly z aplik. matematiky
INDIPIntegrální a diferenciální počet
KAMATKapitoly z aplikované matematiky
KONGOKonstrukční geometrie
MATH1Matematika 1
MATH2Matematika 2
PPPR1Průběžná pedagogická praxe 1
SAMRASeminář z aplikované matematiky
SAMRKSeminář z aplikované matematiky
SEPRASeminář k pedagogickým praxím
SSMATZáklady matematiky
SYGEOSyntetická geometrie
WSSMTElementary Mathematics
XMAT1Matematika 1
XMAT2Matematika 2
XSMTMZáklady matematiky
XSSMTZáklady matematiky
YKOGSKonstrukční geometrie pro SŠ
YKOGZKonstrukční geometrie pro ZŠ
2MAT1Matematika 1
2MAT2Matematika 2
6GEO2Syntetic and construct geometry
6LAG4Linear Algebra 4
6MAN1Mathematical Analysis 1
6MAN2Mathematical Analysis 2
6TEMAMatrix Theory
7AMRKKapitoly z aplik. matematiky
7DMA1Didaktika matematiky 1
7GEO2Syntetická a konstrukční geometrie
7KAMTKapitoly z aplikované matematiky
7LAG4Lineární algebra 4
7MAN1Matematická analýza 1
7MAN2Matematická analýza 2
7MAT1Matematika pro přírodní vědy 1
7MAT2Matematika pro přírodní vědy 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7SAMASeminář z aplikované matematiky
7SMRKSeminář z aplikované matematiky
7TEMATeorie matic
7VPDMVybrané problémy z didaktiky matematiky
1AMAPKapitoly z aplikované matematiky
1AMRPSeminář z aplikované matematiky
1MARKKapitoly z aplik. matematiky
1SAMKSeminář z aplikované matematiky


AuthorTitleType of thesisYear
Filsáková KarolinaGeometric Problems Solved by CalculationMaster's thesis 2018 
Lakomá LucieTasks in booksMaster's thesis 2018 
Mitoraj JosefMotivational tasks in descriptive geometry for grammar schoolsMaster's thesis 2018 
Poruba JakubGeometric Solids in Monge ProjectionMaster's thesis 2018 
Bazgierová EliškaDifferent views of conicsMaster's thesis 2017 
Kubiczková KláraGeometric imagination of secondary school studentsMaster's thesis 2017 
Davidová KláraActiving teaching methods in mathematicsMaster's thesis 2016 
Hrabálková KateřinaGeoGebra in Specific Areas of Higher MathematicsMaster's thesis 2015 
Branny MichaelMascheroni ConstructionsBachelor's thesis 2018 
Brzosková AndreaComplex numbers around usBachelor's thesis 2017 
Maliňáková LuciePuzzles of probabilityBachelor's thesis 2017 
Rusňák MartinPower of CryptanalysisBachelor's thesis 2017 
Filsáková KarolinaGeometric ProofsBachelor's thesis 2016 
Kubinová MarkétaWeather lore in the light of statisticsBachelor's thesis 2016 
Kuliha MichalClassification of Ruled SurfacesBachelor's thesis 2016 
Poruba JakubGeometric shapes in Monge projectionBachelor's thesis 2016 
Raška JiříUse of propositional calculus in solving word tasksBachelor's thesis 2016 
Spratková MonikaThe application of financial mathematics in practiceBachelor's thesis 2015 
Davidová KláraThe Use of Board Games in Science TeachingBachelor's thesis 2014 


Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
Main solverMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Period6/2016 - 12/2016
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub