UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Tadeusz Siwek

Tadeusz Siwek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Room, floor, building: L 404, Building L
Position:
Research interests and teaching:percepce geografického prostoru, Severní Amerika, Austrálie
Department/ Faculty: Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2344
+420 731 444 485
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Siwek, T. Silesian Identity Across the Internal Border of the EU. In: T. Havlíček, M. Jeřábek, J. Dokoupil. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 167-177. ISBN 978-3-319-63015-1.
Ptáček, P., Kladivo, P., ROUBÍNEK, P., Siwek, T. a Ziener, K. Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Studia Socjologiczne. 2017, roč. 57, č. 224, s. 167-193. ISSN 0039-3371.
Siwek, T. Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś. In: Marszał, T. (ed.). Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 163-177. ISBN 978-83-8088-004-7.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Bajerski, A. Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus. Geografie. 2012, roč. 117, s. 52-71. ISSN 1212-0014.
Frantál, B., Klapka, P. a Siwek, T. Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2012, roč. 48, s. 833-857. ISSN 0038-0288.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2011. Edice Geographica 7. 164 s. ISBN 978-80-904521-7-6.
Siwek, T. Současná geografie očima českých geografů. Geografie. 2010, roč. 115, č. 115, s. 361-376. ISSN 1212-0014.

Všechny publikace - anglicky

Siwek, T. Silesian Identity Across the Internal Border of the EU. In: T. Havlíček, M. Jeřábek, J. Dokoupil. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 167-177. ISBN 978-3-319-63015-1.
Siwek, T. a Nestrojová, Z. Edukacja międzykulturowa na dużą odległość: edukacyjne i ekologiczne działania czeskiego wolontariatu w Ladakhu. Edukacja międzykulturowa. 2017, č. 7, s. 111-122. ISSN 2299-4106.
Ptáček, P., Kladivo, P., ROUBÍNEK, P., Siwek, T. a Ziener, K. Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Studia Socjologiczne. 2017, roč. 57, č. 224, s. 167-193. ISSN 0039-3371.
Siwek, T., Mazurkiewicz, M., Franke, A. a Moj, M. Colloquium Opole 2015: Pojęcie wojny i pokoju we współczesnej Europie. 2016.
Siwek, T. Colloquium 2016: Polska, Niemcy i Czechy wobec migracji [Konference]. Opole, Polská republika. 2016.
Siwek, T. Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś. In: Marszał, T. (ed.). Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 163-177. ISBN 978-83-8088-004-7.
Siwek, T. a Matykowski, R. Ideologické prvky ve vybraných českých a polských učebnicích geografie v období totalitního sytému. In: Gracová, B. a Tomášek, M. (eds.). Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 140-150. ISBN 978-80-7464-854-0.
Siwek, T. International Geographical Union - General assembly. 2016.
Siwek, T. a Baarová, B. Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie. In: Kongres Czechoznawstwa Polskiego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2016.
Siwek, T. Recent immigration to Czechia: a case of Chinese. In: 33rd International Geographical Congress. Peking: International Geographical Union. 2016.
Siwek, T. Uniwersytet Gdański. 2016.
Siwek, T. a Matykowski, R. Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach okresu komunistycznego. In: B. Gracová, M. Tomášek. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 344-355. ISBN 978-80-7464-854-0.
Siwek, T. a Jančák, V. 120 years of the Czech Geographical Society. 2016.
Siwek, T., Mazurkiewicz, M. a Franke, A. Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse. 2015.
Siwek, T. Colloquium 2015: Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie [Konference]. Opole, Polská republika. 2015.
Siwek, T. Delphi method in an estimation of tourist places. Prace Geograficzne. 2015, č. 141, s. 159-165. ISSN 1644-3586.
Siwek, T. a Nestrojová, Z. Mental maps of the World of the children in Ladakh - first results. In: Kongres EUGEO (sdružení evropských geografů). Budapest: Sdružení evropských geografů EUGEO. 2015.
Siwek, T. Ochrona zdrowia (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 389-392. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. Ochrona zdrowia (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 635-637. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. Polské prezidentské volby. Polské prezidentské volby [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Havrlant, J. a Siwek, T. Przemysł (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 295-302. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. Universidad de Barcelona. 2015.
Siwek, T. Universidade de Lisboa. 2015.
Siwek, T. a Matykowski, R. Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach geografii okresu komunistycznego. In: Obraz období socialismu v současných polských a českých učebnicích. Praha: Česko-polská vědecká společnost, Velvyslanectví Polské republiky v Praze. 2015.
Siwek, T. Zmiany rozmieszczenia i struktury ludności Zaolzia w ostatnim dwudziestoleciu. In: II. Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego. Ustroń: Uniwersytet Sląski, Uniwersytet Łódzki aj.. 2015.
Siwek, T. Bez narodowości - nowe zjawisko w Republice Czeskiej i na Zaolziu. In: Zaozie i Zaolziacy, Genius loci, genius populi. Český Těšín - Jablunkov: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, Swiatowa Rada Badań nad Polonią, Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, Polský svaz kulturně-osvětový v ČR. 2014.
Siwek, T. Colloquium Opole 2014: 10 lat w Unii Europejskiej: Zagrożenia i szanse [Konference]. Opole, Polská republika. 2014.
Rumpel, P., Siwek, T. a Slach, O. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.
Siwek, T. Identity of Negritos in the Philippines and its recent changes. In: Regional Conference. Kraków: International Geographical Union. 2014.
Siwek, T. Krym v budoucnosti: ukrajinský, ruský nebo tatarský?. In: 23. sjezd České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost. 2014.
Siwek, T. New aspects of minority policy in Czechia. In: Symposium "10 Years of EU Eastern Enlargement - The Geographical Balance of a Courageous Step". Vídeň: Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research. 2014.
Siwek, T. Uniwersytet Jagielloński Kraków. 2014.
Siwek, T. Uniwersytet Warszawski. 2014.
Rumpel, P., Slach, O., Siwek, T., Stryjakiewicz, T., Jaroszewska, E. a Marcinczak, S. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. s. 9-15. ISBN 978-83-7986-024-1.
Siwek, T. a Jančák, V. 120 let České geografické společnosti. 2014.
Siwek, T. Česko-polské pomezí na Těšínsku: kulturně-geografický pohled. In: Blue Notes. 1. vyd. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2013. s. 52-55. ISBN 978-80-904810-9-1.
Krtička, L., Siwek, T. a Ženka, J. Globalization 2013: 6th International Conference on Globalization [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Siwek, T. Kto jest Polakiem a kto Czechem w oczach młodego pokolenia na przykładzie opinii o popularnej piosenkarce. In: Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francuskim case study. Cieszyn - Katowice: PAN - Oddział w Katowicach i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, 2013. PAN - Oddział w Katowicach i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, 2013. s. 130-138. ISBN 978-83-89796-66-0.
Siwek, T. Mocne i słabe strony tożsamości śląskiej po polskiej i czeskiej stronie granicy. In: Śląsk w Europie - dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Slezská univerzita v Opavě. 2013.
Siwek, T. Obnovenie geografického výskumu toponym vo svete a v Česku. In: Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii. Smolenice: Geografický ústav SAV. 2013.
Siwek, T. Otvos Loránd University Budapest. 2013.
Siwek, T. Uniwersytet Gdański. 2013.
Siwek, T. a Bajerski, A. Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus. Geografie. 2012, roč. 117, s. 52-71. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, s. 829-831. ISSN 0038-0288.
Havrlant, J., Mácha, P. a Siwek, T. Geografie cestovního ruchu v Americe. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-7464-145-9.
Siwek, T. International Geographical Union. 2012.
Siwek, T. Kto jest Polakiem a kto Czechem w oczach młodego pokolenia na przykładzie opinii o popularnej piosenkarce. In: Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy: Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study. Transcarpathica, tom 1. Katowice: Polska Akademia Nauk - oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ?Olza?,, 2012. Polska Akademia Nauk - oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ?Olza?,, 2012. s. 130-138. ISBN 978-83-89796-66-0.
Frantál, B., Klapka, P. a Siwek, T. Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2012, roč. 48, s. 833-857. ISSN 0038-0288.
Siwek, T., Frantál, B., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Toušek, V., Tonev, P., Szczyrba, Z. a Maryáš, J. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2.
Siwek, T. Vlakem přes Tibet. Geografické rozhledy. 2012, roč. 21, s. 28-29. ISSN 1210-3004.
Siwek, T. Vrije Universiteit Brussel. 2012.
Siwek, T. A Political-Geographic Map of Poland before the 2011 Election. Politics in Central Europe. 2011, roč. 7, č. 7, s. 117-125. ISSN 1801-3422.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2011. Edice Geographica 7. 164 s. ISBN 978-80-904521-7-6.
Siwek, T., Kulczyńska, K. a Matykowski, R. Przygraniczne miasto podzielone jako ośrodek rozwoju subregionalnego na przykładzie zespołu miejskiego Cieszyn - Český Těšín.. In: Namyślak, B. (ed.) Przekształcenia regionalnych struktur funcjonalno-przestrzennych. Tom 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 20. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2011. Uniwersytet Wrocławski, 2011. s. 133-143. ISBN 978-83-62673-11-7.
Siwek, T. Universidad de Sevilla. 2011.
Siwek, T. a Hoch, T. Úvod do studia geografie I.. 2011.
Siwek, T. Demograficzne uwarunkowania wzajemnych stosunków między krajami Unii Europejskiej w XXI wieku. In: Unia Europejska w XXI wieku: Polityczno-prawna wspólnota interesów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. s. 78-92. ISBN 978-83-7611-454-5.
Siwek, T. a Bajerski, A. Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography: Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 347-351. ISBN 978-80-7368-903-2.
Siwek, T. Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej. Przegląd Geograficzny. 2010, roč. 82, č. 82, s. 531-548. ISSN 0033-2143.
Siwek, T. Současná geografie očima českých geografů. Geografie. 2010, roč. 115, č. 115, s. 361-376. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Stockholm University. 2010.
Siwek, T. Uniwersytet Warszawski. 2010.
Siwek, T. a Šumberová, M. Why beyond globalisation?. In: Exploring the limits of globalisation in the regional context. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 5-8. ISBN 978-80-7368-717-5.
Siwek, T. Cieszyn - Český Těšín - Teschen: Geteilte und geeinte Stadt. In: Teschen: Eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert. Dresden: Thelem, 2009. Thelem, 2009. s. 43-55. ISBN 978-3-939888-71-0.
Siwek, T. Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku. In: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Legnica - Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legincy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, 2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legincy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, 2009. s. 97-107. ISBN 978-83-61389-5.
Siwek, T. Dlaczego Orłowa?. In: A jednak zostanie.... W stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Sląsku Cieszyńskim (1909-2009). Orłowa - Czeski Cieszyn: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009. s. 111-115. ISBN 978-80-903673-7-1.
Siwek, T. Measurement of migration flows to Czechia. In: Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warszawa: Warsaw Uniwersity, 2009. Warsaw Uniwersity, 2009. s. 49-54. ISBN 978-83-89502-73-5.
Siwek, T. Místa narození profesorů geografie v Česku. In: Geographia Moravica 1. Sborník prací k šedesátinám doc. RNDr. Václava Touška, CSc.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. Univerzita Palackého, 2009. s. 59-69. ISBN 978-80-244-24.
Siwek, T. Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców miast czeskich. In: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2009. Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2009. s. 287-292. ISBN 978-83-928876-7-6.
Siwek, T. Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich. In: Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 2009.
Siwek, T. Polacy w Republice Czeskiej w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004. In: Diaspora III. Diaspora kobiet polskich. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, 2009. Uniwersytet Szczeciński, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, 2009. s. 185-191. ISBN 978-83-60903-81-0.
Siwek, T. Teschen Silesia: 90 years after dividing. In: Region and Regionalism No 9, Vol. 2. Łódź, Opole: University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2009. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2009. s. 203-210. ISBN 978-83-7126-252-4.
Siwek, T. a HÁJEK, O. The perception of public city transport in Zlín (Czech Republic) as an alternative to individual transport by its potential users according to the level of their income. Moravian Geographical Reports. 2009, roč. 17, č. 17, s. 30-39. ISSN 1210-8812.
Siwek, T. Universidade de Coimbra. 2009.
Siwek, T. Uniwersytet Jagielloński Kraków. 2009.
Bogdová, K. a Siwek, T. Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej. In: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne V. Wrocław: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. s. 45-56. ISBN 978-83-914459-6-9.
Siwek, T. a Bogdová, K. Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej. In: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne V. Wrocław: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. s. 45-56. ISBN 978-83-914459-6-9.
Siwek, T. Demography in the Age of Globalization. In: Globalisation and its impact on localities. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 262-265. ISBN 978-80-7368-452-5.
Stojanov, R., Novosák, J., Opiniano, J. M., Siwek, T. a Francois, G. Development, Environment and Migration: Analysis of Linkages and Consequences. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 221 s. ISBN 978-80-244-1966-4.
Siwek, T. a Baar, V. Globalisation and Its Impact on Localities. 2008.
Siwek, T. Hodnocení vlivu cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku metodami GIS. 2008.
Siwek, T. Horyzonty tożsamości europejskich. 2008.
Siwek, T. International Geographical Union. 2008.
Siwek, T. Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności Czeskiego Cieszyna. In: 57. sjezd Polské geografické společnosti. Białowieża: Polská geografická společnost. 2008.
Siwek, T. Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności miasta Český Těšín. Dokumentacja Geograficzna. 2008, roč. 36, č. 36, s. 196-201. ISSN 0012-5032.
Siwek, T. Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech). 2008.
Siwek, T. Světové zásoby ropy. Světové zásoby ropy [Televizní relace].. Česká televize. 2008.
Siwek, T. Teschen Silesia: 90 years after dividing. In: Politicko-geografická konference. Świnoujście: Uniwersytet Łódzki. 2008.
Rumpel, P. a Siwek, T. Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. 2008, č. 39, s. 77-90. ISSN 1428-9520.
Siwek, T. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa. 2008.
Siwek, T. Aktualne problemy Czeskiego Towarzystwa Geograficznego. In: Geography Science in the Regional Studies. Kielce: Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. s. 93-99. ISBN 978-83-60026-21-2.
Siwek, T. Contemporary problems of the Czech Geographical Society. In: 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kielce. 2007.
Siwek, T. Contemporary Problems of the Czech Geographical Society. In: Geography Science in the Regional Studies. Kielce: Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. s. 85-91. ISBN 978-83-60026-21-2.
Siwek, T. a Bogdová, K. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2007, roč. 43, s. 1039-1053. ISSN 0038-0288.
Bogdová, K. a Siwek, T. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2007, roč. 43, s. 1039-1053. ISSN 0038-0288.
Siwek, T. a Kovář, M. Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego. In: Lewowicki, T. a Urban, J. (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka. Katowice: Gnome, 2007. Gnome, 2007. s. 72-76. ISBN 978-83-87819-05-07.
Siwek, T. EUGEO - sdružení evropských geografických společností. 2007.
Siwek, T. Mikroregiálne strediská a spádové obvody funkčného mestského regiónu Prešov v kontexte komunálnej reformy na Slovensku - doktorská práce . 2007.
Siwek, T. Morawianie i Slązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region. In: Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2007. Uniwersytet Sląski, 2007. s. 145-155. ISBN 978-83-226-1624-6.
Siwek, T. Možnosti geografie v identifikácii, aproximácii a plánovaní usporiadania priestorových prvkov - habilitační práce . 2007.
Siwek, T. Možný vliv změny metodiky sčítání lidu v roce 2001 na národnostní strukturu Česka . In: Regionální demografie. Olomouc: Česká demografická společnost, 2007. Česká demografická společnost, 2007. s. 181-187. ISBN 80-86746-04-6.
Siwek, T. Multiculturalism from minority perspective: the case of Poles in Czechia 1989-2007. In: European multiculturalism as a challenge: policies, successes and failures. Lublin. 2007.
Siwek, T. Multiculturalism from Minority Perspective: the Case of Poles in Czechia 1989-2007. In: Janicki, Wojciech (ed.) European multiculturalism as a challenge: policies, successes and failures. Political Geography Studies No.1. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2007. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2007. s. 127-136. ISBN 978-83-7270-556-9.
Siwek, T. Od viditelnosti minorit k jejich percepci majoritou. In: Česká geografie v Evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. Jihočeská univerzita, 2007. s. 235-238. ISBN 978-80-7040-986-2.
Siwek, T. Průvodce cestovního ruchu. 2007.
Siwek, T. Rozšiřování Evropské unie. In: Geografické aspekty evropské integrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 91-103. ISBN 978-80-7368-264-4.
Siwek, T. Teschen: a town divided and united. In: Teschen: geteilte Stadt in 21 Jahrhundert. Dresden. 2007.
Siwek, T. The attitude of Polish minority in the Czech Republic to European Union. In: Dilemmas of regional policy in the European Union. Łódź - Opole: University of Łódź, Silesian Institute in Opole, 2007. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, 2007. s. 85-93. ISBN 978-83-7126-232-6.
Siwek, T. Universidad de Sevilla. 2007.
Siwek, T. Vnútorná štruktúra mesta z hladiska kvality života - doktorská práce. 2007.
Siwek, T. Vybrané aspekty dlouhodobých tendencí vývoje sňatečnosti a porodnosti v podmínkách České republiky - habilitační práce . 2007.
Siwek, T. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa. 2007.
Siwek, T. Attitude of Polish Minority in Czechia to the European Union. In: 10th . Łódź. 2006.
Siwek, T. Czech Silesia: a Periphery of the Czech State. Europa XXI. 2006, roč. 9, s. 145-150. ISSN 1429-7132.
Siwek, T. a Kovář, M. Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego. In: Edukacja międzykulturowa na pograniczu w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej . Ustroń. 2006.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2006.
Siwek, T. a Baar, V. Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. 2006.
Siwek, T. Jak zatrzymać młodzież w regionie Ostrawy?. In: Colloquium Opole 2005: W zjednoczonej Europie: Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji. Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Sląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji , 2006. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Sląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji , 2006. s. 61-67. ISBN 83-7126-213-2.
Rumpel, P. a Siwek, T. Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny. 2006, roč. 78, č. 5, s. 191-205. ISSN 0033-2143.
Novosák, J., Stojanov, R., Siwek, T. a Drobík, T. Migrace jako globální fenomén. Mezinárodní politika. 2006, roč. 30, s. 15-17. ISSN 0543-7962.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 2006.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 2006.
Siwek, T. Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia. In: Diaspora I. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006. Uniwersytet Szczeciński, 2006. s. 143-150. ISBN 83-7241-519-6.
Siwek, T. Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia. In: Diaspora I. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006. Uniwersytet Szczeciński, 2006. s. 143-150. ISBN 83-7241-519-6.
Siwek, T. Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie. In: Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania II: Diaspora I 18.9.2003 Szczecin. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006. Uniwersytet Szczeciński, 2006. s. 157-168. ISBN 83-7241-519-6.
Siwek, T. Posouzení alternativy odsunu Němců z Československa z hlediska regionálního rozvoje českého pohraničí. Folia Geographica. 2006, roč. 45, s. 462-466. ISSN 1336-6157.
Siwek, T. Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej. In: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. Uniwersytet Opolski, 2006. s. 489-496. ISBN 83-7395-189-.
Siwek, T. Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej. In: Janeczek, J. i Szczepański, M. (red.): Dynamika śląskiej tożsamości. Prace Naukowe Nr 2415. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2006. Uniwersytet Śląski, 2006. s. 87-97. ISBN 83-226-1552-3.
Siwek, T. Some remarks to recent situation in Teschen Silesia. In: Minderheitensprache Polnisch und Mehrsprachigkeit in Czeski Cieszyn/Český Těšín. Bolzano. 2006.
Siwek, T. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy. 2006.
Siwek, T., Stojanov, R., Novosák, J., Kovář, M., Pokrupová, M. a Baťová, D. Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky.. 2006.
Siwek, T. Ethnic Identity vs. Declared Nationality in the Czech Part of Teschen Silesia (Zaolzie). In: Koter, M. and Hefner, K. (eds.): The Role of Borderlands in United Europe: Historical, Ethnic and Geopolitical Problems of Borderlands, Region and Regionalism, No. 7, vol. 2. Łódź, Opole: University of Łódź and Silesian Institute in Opole, 2005. University of Łódź and Silesian Institute in Opole, 2005. s. 115-122-. ISBN 83-7126-199-3.
Siwek, T. Etické prvky v aplikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. In: K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice. Sborník příspěvků ze semináře konaného 7. června 2005. Praha: Úřad vlády ČR - Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005. Úřad vlády ČR - Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005. s. 57-58. ISBN 80-86734-53-6.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2005.
Siwek, T. Geographical Differentiation of Religion and Religiosity in Czechia. Revista Română de Geografie Politică. 2005, roč. 7, s. 59-67. ISSN 1454-2749.
Siwek, T. Kartograficzny obraz nierzeczywistych krain. Przegląd Kartograficzny. 2005, roč. 37, s. 213-216. ISSN 0324-8321.
Siwek, T. Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis. Space - Society - Economy. 2005, roč. 7, s. 227-233. ISSN 1733-3180.
Siwek, T. Loajalita Poláků v době Pražského jara. In: Nosková, H. (red.): K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 215-222. ISBN 80-7285-058-X.
Siwek, T. Nova Scotia and South Moravia: The Comparative Study of Regional Sustainability - doktorská práce. 2005.
Siwek, T. Publikační strategie pro geografy. Geografie. Sborník České geografické společnosti. 2005, roč. 110, s. 116-117. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Rychvald 1305-2005. 1. vyd. Rychvald: Město Rychvald, 2005. 152 s. ISBN 80-239-5132-7.
Siwek, T. Statistické vyhodnocení současných migračních proudů do Česka. In: Migrace, tolerance, integrace II. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2005. Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2005. s. 285-293. ISBN 80-86224-51-1.
Siwek, T. Université Paris IV - Sorbonne. 2005.
Siwek, T. Vybrané aspekty chudoby na Slovensku s bližším zreteľom na ženy - doktorská práce. 2005.
Siwek, T. Counterfactual Geography: Phantom of German Minority in Czechia. In: 30th Congress of International Geographical Union. Glasgow. 2004.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2004.
Siwek, T. a Baar, V. Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. 2004.
Siwek, T. Globalised World. In: Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 7-10. ISBN 80-7368-022-X.
Siwek, T. Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90. In: Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 2004. Uniwersytet Opolski, 2004. s. 41-49. ISBN 83-7395-067-2.
Siwek, T. Laicyzacja Czech: Analiza przestrzenna. In: Religia w czasach zmian. Łódź. 2004.
Siwek, T. National Identity vs. Declared Nationality in Czechia . In: The Role of Borderlands in United Europe. Wigry. 2004.
Siwek, T. Severní Amerika a Austrálie - Sociálně-ekonomické problémy. 2004.
Siwek, T. Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych - doktorská práce . 2004.
Siwek, T. Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia mniejszości polskiej na Zaolziu. In: Lewowicki, T. - Urban, J. - Szczypka-Rusz, A. (red.): Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Cieszyn - Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2004. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2004. s. 72-78. ISBN 83-88410-24-5.
Siwek, T. The Lack of Experience in Democratic Dialogue: Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993. In: Poland and Romania before Enlargement of EU and NATO. Warsaw: IGU Political Geography Commission, 2004. IGU Political Geography Commission, 2004. s. 30-34. ISBN 83-89917-05-X.
Siwek, T. Wypieranie "mniejszości narodowych" przez "cudzoziemców" w Republice Czeskiej. In: Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2004. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2004. s. 221-228. ISBN 83-7395-057-5.
Siwek, T. Czeskie mapy rowerowe. In: 29. Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kraków. 2003.
Siwek, T. Czeskie mapy rowerowe. In: Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii. Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Polskie Towarzystwo Kartograficzne, 2003. Uniwersytet Jagielloński - Polskie Towarzystwo Kartograficzne, 2003. s. 48-50. ISBN 83-88424-28-9.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2003.
Siwek, T. Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90. In: Miasta w okresie przemian III. Jarnołtówek. 2003.
Siwek, T. Język polski w Republice Czeskiej. In: Polonia a Unia Europejska. Kraków. 2003.
Siwek, T. Nástroje na zlepšení motivace pracovníků Ostravské univerzity k podávání výzkumných projektů. In: Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky: Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky 4.2.2003 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 31-34. ISBN 80-7042-834-1.
Siwek, T. Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie. In: Ku Europie: Zadania polskiej diaspory. Szczecin. 2003.
Siwek, T. Problemy narodowościowe Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego. In: Uniwersytet Śląski. Katowice. 2003.
Siwek, T. a Kaňok, J. Silesian Identity outside of Poland. Economic and Environmental Studies. 2003, roč. 5, s. 105-115. ISSN 1642-2597.
Siwek, T. a Kaňok, J. Silesian Identity outside of Poland. Economic and Environmental Studies. 2003, roč. 5, s. 105-115. ISSN 1642-2597.
Siwek, T. Smíšená manželství Poláků v Česku v historické a geografické perspektivě. In: . Opava: Slezský ústav SZM, 2003. Slezský ústav SZM, 2003.
Siwek, T. Statystyczni i niestatystyczni Polacy w Republice Czeskiej. Wspólnota Polska. 2003, s. 10-12. ISSN 1429-8457.
Siwek, T. Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia polskiej mniejszości na Zaolziu . In: Język, komunikacja i edukacja w społeczeństwach wielokulturowych. Wisła. 2003.
Siwek, T. The Lack of Experience in Democratic Dialogue: The Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993. In: Central and Eastern Europe before Enlargement of EU and NATO. Gdynia. 2003.
Siwek, T. Virtuální prostor v geografii. Geografie. Sborník České geografické společnosti. 2003, roč. 108, s. 227-233. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Wirtualna historia Śląska Cieszyńskiego. In: Granice - Obszary przygraniczne - Euroregiony . Katowice: Uniwersytet Śląski , 2003. Uniwersytet Śląski , 2003. s. 37-41. ISBN 83-226-1257-5.
Siwek, T. Czeskie miasta po roku 1989. In: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast Jarnołtówek. Opole: Uniwersytet Opolski, 2002. Uniwersytet Opolski, 2002. s. 45-52. ISBN 83-88796-69-0.
Siwek, T. Česká menšina na polském Těšínsku - kontrafaktuální pohled. In: Národnostní menšiny na přeolomu tisíciletí: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí 12.11.2002 Opava. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 197-206. ISBN 80-86224-40-6.
Siwek, T. Česká menšina na polském Těšínsku: kontrafaktuální pohled. In: Šrajerová, O. (red.): Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 2002. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 2002. s. 197-206. ISBN 80-86224-40-6.
Siwek, T. Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski?. 1. vyd. Český Těšín : Olza, 2002. 144 s. ISBN 80-86082-19-9.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2002.
Siwek, T. Morawianie. Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa. 2002, roč. 11, s. 125-137. ISSN 1230-1698.
Siwek, T. Nasza historia na opak. Zwrot. 2002, s. 8-12. ISSN 0139-6277.
Siwek, T. Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia. In: Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania I: Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania I 18.9.2002 Szczecin. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002. Uniwersytet Szczeciński, 2002. s. 52-56.
Siwek, T. Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu. In: Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku: Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku 13.10.2000 Český Těšín. s. 151-160. ISBN 80-238-8050-0.
Siwek, T. Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka. In: XIII. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti: Geografické informácie 7, II. diel Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 165-170. ISBN 80-8050-543-8.
Siwek, T. Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. In: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej Białystok. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2001. Uniwersytet w Białymstoku, 2001. s. 86-95. ISBN 83-86696-78-6.
Kaňok, J. a Siwek, T. Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna. In: Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykladzie Śląska Cieszyńskiego. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. s. 119-133. Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko. ISBN 83-226-1108-0.
Kaňok, J. a Siwek, T. Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna. In: Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykladzie Śląska Cieszyńskiego. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. s. 119-133. Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko. ISBN 83-226-1108-0.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapa regionální identity českého Slezska. In: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti 6.11.2001 Opava. Opava: Slezský ústav SZM, 2001. Slezský ústav SZM, 2001. s. 105-112. ISBN 80-86224-27-9.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapa regionální identity českého Slezska. In: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti 6.11.2001 Opava. Opava: Slezský ústav SZM, 2001. Slezský ústav SZM, 2001. s. 105-112. ISBN 80-86224-27-9.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapování regionální identity pomocí mentálních map. In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií: Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti - CD ROM 2001-09-25 Olomouc. Olomouc: UP v Olomouci, 2001. UP v Olomouci, 2001. s. 237-241. ISBN 80-244-0364-X.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapování regionální identity pomocí mentálních map. In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií: Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti - CD ROM 2001-09-25 Olomouc. Olomouc: UP v Olomouci, 2001. UP v Olomouci, 2001. s. 237-241. ISBN 80-244-0364-X.
Siwek, T. Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000. Zeszyty Naukowe GWSH. 2001, s. 105-114. ISSN 1428-9520.
Siwek, T. Nad wynikami spisu ludności. Zwrot. 2001, s. 8-13. ISSN 0139-6277.
Siwek, T. Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku. In: Oświata etniczna w Europie Środkowej. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. s. 95-104. ISBN 83-88796-18-6.
Siwek, T. Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí. bulletin česko-polského pohraničí. 2001, s. 2-12. ISSN 1234-396X.
Siwek, T., Zahradnik, S. a Szymeczek, J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 2. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 116 s. ISBN 80-7285-009-1.
Siwek, T. Kdo jsou dnešní Slezané. Geografie. Sborník České geografické společnosti. 2000, roč. 105, s. 90-92. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapping Silesian identity in Czechia. Geografie Sborník ČGS. 2000, roč. 105, s. 190-201. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapping Silesian identity in Czechia. Geografie Sborník ČGS. 2000, roč. 105, s. 190-201. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Mapping Silesian Identity in Czechia. In: 29th International Geographical Congress. Seoul. 2000.
Siwek, T., Zahradnik, S. a Szymeczek, J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 114 s.
Siwek, T. a Kaňok, J. Vědomí slezské identity v mentální mapě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 98 s. ISBN 80-7042-576-8.
Siwek, T. a Kaňok, J. Vědomí slezské identity v mentální mapě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 98 s. ISBN 80-7042-576-8.
Siwek, T. Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Środowisko naturalne-Zarys dziejów - Zarys kultury materialnej i duchowej. 2. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2000. s. 74-86. ISBN 83-88271-07-05.
Siwek, T. Příspěvek ke zkoumání etnické hranice. Geografie. Sborník české geografické společnosti. 1999, roč. 104, s. 1-12. ISSN 1210-115X.
Siwek, T. Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství. In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě 1999-10-05 . Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační středisko Rady Evropy v Praze, 1999. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační středisko Rady Evropy v Praze, 1999. s. 200-208. ISBN 80-86224-10-4.
Siwek, T. Vrije Universiteit Brussel. 1999.
Siwek, T. Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií. In: Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií: Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií 1998-10-13 . Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze, 1998. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze, 1998. s. 223-229. ISBN 80-86224-04-X.
Siwek, T. Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki. Przegląd Polonijny. 1998, roč. 24, s. 25-40. ISSN 0137-303X.
Siwek, T. Postoje menšin k procesu evropské integrace na příkladu polské menšiny v ČR. In: Evropská dimenze v geografickém vzdělávání: Evropská dimenze v geografickém vzdělávání 1998-03-25 . Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1998. s. 235-239. ISBN 80-7042-758-2.
Siwek, T. Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu. In: Instytut nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Šląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, Urząd gminy w Bierawie: Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze wspólczesnej wsi polskiej . Kielce: Instytut nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Šląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, 1998. Instytut nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Šląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, 1998. s. 165-171. ISBN 83-906402-4-4.
Siwek, T. Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej - habilitační práce. 1998.
Siwek, T. Zaolzie zmierza do Europy. Śląsk. 1998, roč. 4, s. 27-28. ISSN 1425-3917.
Siwek, T. Demografická charakteristika polské menšiny v České republice. In: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. s. 43-66. ISBN 80-7042-479-6.
Siwek, T. Małżeństwa mieszane na Zaolziu. In: Śląsk w badaniach jezykoznawczych: badanie pogranicza językowo -kulturowego polsko-czeskiego: Śląsk w badaniach jezykoznawczych: badanie pogranicza językowo -kulturowego polsko-czeskiego. Tom III. Rodzina: Język -tradycja-tożsamość . Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. s. 153-159. ISBN 83-907722-0-5.
Siwek, T. Nové přístupy ke zkoumání česko-polské etnické hranice. Slezský sborník. 1997, roč. 95, s. 40-45. ISSN 0037-6833.
Siwek, T. Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu. In: Irena Floreńska-Bukowska, Halina Rusek: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną,narodową i religijną. Studia etnologiczne i antropologiczne - tom I. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1658: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i religijną . Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. s. 11-15. ISBN 83-226-0759-8.
Siwek, T. The Polish Minority in the Czech Republic. In: Ethnic Minority and Ethnic Majority. Sociological Studies on Interethnic Relations in Poland. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Słąski, 1997. s. 353-365. ISBN 83-226-0742-3.
Siwek, T. Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Śląsk Cieszyński. Geografia i przyroda. 1. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1997. s. 47-54. ISBN 83-903589-9-9.
Siwek, T. Česko-polská etnická hranice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. 96 s. ISBN 80-7042-457-5.
Siwek, T. Granica etniczna na obszarach wysokozurbanizowanych. In: Problemy spoleczne rozvoje regionalnego: Problemy spoleczne rozvoje regionalnego 1996-10-23 . Sosnowiec: Uniwersytet Słąski, Wydział Nauk o Zemi, 1996. Uniwersytet Słąski, Wydział Nauk o Zemi, 1996. s. 67-71. ISBN 83-905643-7-8.
Siwek, T. Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku. Geografické rozhledy. 1996, roč. 6, s. 15-16. ISSN 1210-3004.
Siwek, T. Two Polish Minorities in the Czech Republic. In: 28th International Geographical Congress. Haag. 1996.
Siwek, T. Etnické proměny Izraele a Palestiny. 1995.
Siwek, T. Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji. In: Kultura ludowa na pograniczu: Prace Naukowe Uniwersytetu Šląskiego nr 1520 1995-04-05 . Katowice: Uniwersytet Sląski Katowice, 1995. Uniwersytet Sląski Katowice, 1995. s. 46-53. ISBN 83-226-0620-6.
Siwek, T. Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR. Slezský sborník. 1995, roč. 93, s. 62-66.
Siwek, T. Podział Czechosłowacji a mniejszość polska. Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa. 1994, roč. 3, s. 77-90. ISSN 1230-1698.
Siwek, T. Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego (z polskiej i czeskiej strony granicy). In: Pogranicze jako problem kultury: Pogranicze jako problem kultury 1993-12-13 Opole. Opole: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 1994. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 1994. s. 63-67. ISBN nemá.
Siwek, T. Badania nastrojów społecznych na Zaolziu w roku 1992. In: Społeczne problemy Górnego Śląska we współczesnych badaniach socjologicznych: Społeczne problemy Górnego Śląska we współczesnych badaniach socjologicznych 1992-12-09 . Katowice: Instytut Filologii Słowiańskiej, 1993. Instytut Filologii Słowiańskiej, 1993. s. 282-286. ISBN nemá.
Siwek, T. Přeměny v jihoslovanských státech a v Albánii. 1993.
Siwek, T. Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu. Zaranie Śląskie. 1992, roč. 55, s. 131-141. ISSN 0044-183 X.
Siwek, T. Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Przegląd Polonijny. 1992, roč. 17, s. 161-175. ISSN 0137-303X.
Siwek, T. Polsko a jeho historické kořeny. 1992.
Siwek, T. The Contact Field of the Young People at the Czechoslovak-Polish Border. In: 27th International Geographical Congress. Washington. 1992.
Siwek, T. Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. In: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Katowice: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego 1991-10-05 . Katowice: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Katowice, 1992. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Katowice, 1992. s. 174-179.
Siwek, T. Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych. Zaranie Śląskie. 1991, roč. 54, s. 105-110. ISSN 0044-183X.


AbbreviationSubject
ZPEGPPercepce environm. rizik v geograf. pr.
C3HK1Historie a kultura vybr. slovan. země 1
C3HK2Historie a kultura vybr. slovan. země 2
AMERXAmerika - SG problémy A
EEPCREthnic problems of the Czech Republic
GEOTETeoretická geografie
GLOBXGlobální problémy lidstva
MCRAMDestinace cestovního ruchu - Amerika
MCRPRSlužby a průvodcovství v cestovním ruchu
NARODNárodnostní problematika v ČR
OBPPGObhajoba bakalářské práce
OMPPGObhajoba diplomové práce
PEGEPPercepce geografického prostoru
QCCN1Článek nerecenzovaný v češtině 1
QCCN2Článek nerecenzovaný v češtině 2
QCCR1Článek recenzovaný v češtině 1
QCCR2Článek recenzovaný v češtině 2
QCCR3Článek recenzovaný v češtině 3
QCIC1Článek v impaktovaném časopise 1
QCIC2Článek v impaktovaném časopise 2
QCZN1Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 1
QCZN2Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
QCZR2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
QDIFPDifuzní procesy v kulturním prostoru
QDIZPOdevzdání a obhajoba dizertační práce
QDPRRDifuzní procesy v regionálním rozvoji
QIDENVybrané problémy regionální identity
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
QMPKGModely v politické a kulturní geografii
QMVK1Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 1
QMVK2Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 2
QMVPAZapojení do mezinár. výzk. projektu A
QMVPBZapojení do mezinár. výzk. projektu B
QNVK1Aktivní účast na národ. věd. konf. 1
QNVPAZapojení do národního výzk. projektu A
QNVPBZapojení do národního výzk. projektu B
QNVPCZapojení do národního výzk. projektu C
QPED1Pedagogická činnost 1
QPED2Pedagogická činnost 2
QPERCProblém percepce v behaviorální geografi
QRIGPObhajoba rigorózní práce
QRIGTVypracování a předl. tezí rig. práce
QSGPMSpol.-geog. problémy vybraného makroreg.
QSZZDStátní závěrečná zkouška doktorská
QTZKGTeoretické základy kulturní geografie
QUTM1Učební text nebo metodika 1
QUTM2Učební text nebo metodika 2
QUTM3Učební text nebo metodika 3
QVKN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
QVOLGVolební geografie
QVYS1Výběrový seminář 1
QVYS2Výběrový seminář 2
QZPD1Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 1
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 2
QZPD3Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 3
QZPK1Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 1
QZPK2Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 2
QZPK3Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 3
QZPS1Zahraniční studijní pobyt střednědobý 1
QZPS2Zahraniční studijní pobyt střednědobý 2
QZPS3Zahraniční studijní pobyt střednědobý 3
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SZBP1Část SZZ: Politická G a politologie
SZBP2Část SZZ: Kulturní geografie
SZBP3Část SZZ: Spol.-geogr. probl. světa a ČR
SZNP1Část SZZ: Pol.-geogr. a geopol. probl.sv
SZNP2Část SZZ: Kul.-geogr. a geokul. probl.sv
SZNP3Část SZZ: Pol., národn. a soc. probl.ČR
UVGEOÚvod do studia geografie
XGEOTTeoretická geografie
XHISPDějiny Polska
XPEGEPercepce geografického prostoru
YAMERAmerika
YGLOSGlobální systémy světa
YSEVASev. Amerika a Austrálie - SG problémy
YUVGEÚvod do studia geografie a propedeutika
YVGGOÚvod do geografie
Y3PERPercepce geografického prostoru
Y3TEGTeoretická geografie
7GODUGeogr. obyvatelstva a demografie pro UG
7UVGEÚvod do studia geografie


AuthorTitleType of thesisYear
Kupský AdamImpact of the Educational System on the Integration of Immigrants Into the Society: A Case Study of SwedenDoctoral thesis  
Pekajová LíviaQualitative probe in the specific migration aspects of young migrants from the Visegrad area countriesDoctoral thesis 2016 
Šerý MiloslavRegional identity of inhabitants and the continuity of a socio-historical developmentDoctoral thesis 2014 
Herot PavelPerception of Ostrava region environment and its impact on socioeconomic processesDoctoral thesis 2012 
Stojanov RobertEnvironmentally-induced Migration in the WorldDoctoral thesis 2010 
Novosák JiříSpatial analysis of Brownfields in the Ostrava RegionDoctoral thesis 2009 
Hájek OldřichEnvironmental Aspects of Transport Provision in Zlin AgglomerationDoctoral thesis 2008 
Pelikánová MichalaLega Nord (the Northern League) as an expression of cultural and economical diffrences of Northern Italy on the political scene.Master's thesis  
Sládeček MartinWhat do Scots want? Political-geographic analysisMaster's thesis 2018 
Stojović JovanChanges of ethnic structure of population of the Republic of Serbian Krajina after its incorporation to CroatiaMaster's thesis 2018 
Hochman DanielSport clubs as elements of a territorial identity among inhabitatnts of Nový JičínMaster's thesis 2017 
Stieborský MatoušKosovo and Vojvodina: two paths to self-determinationMaster's thesis 2017 
Kaštovská ZinaPhilippine migration policy: a case of migration to CanadaMaster's thesis 2015 
Medla AndrejVisual culture of advertising smog in public space of the city of Liptovský MikulášMaster's thesis 2015 
Dzido IvanSome aspects of the integration process in contemporary Sweden in the context of integration policy and the work of non-profit organizationsMaster's thesis 2014 
Hradišťan MichalChange of election support areas of the Civic Democratic Party during elections to the Czech parliament 1992-2013Master's thesis 2014 
Jíchová DominikaFormation of Macedonian identityMaster's thesis 2014 
Kondělková MiroslavaPerception of industrial area of the Ústí Region in Czech media in comparison with region of OstravaMaster's thesis 2014 
Navrátil DavidPaths to autonomy in Southern Tyrol and Corsica: a comparisonMaster's thesis 2014 
Dřímalová DitaResearch of some identity elements of Vietnam children in ChebMaster's thesis 2013 
Franková LucieChanges of identity of the Poles in Teschen Silesia in three generationsMaster's thesis 2013 
Golíková LucieTerrorism motivated by separatism in Europe in the second half of 20th centuryMaster's thesis 2013 
Hoňková ZuzanaSpatial organization of the churches in CzechiaMaster's thesis 2013 
Koutná SimonaAnalysis of geographical educational contents in the school educational programmes in the high schools in Prostějov and PřerovMaster's thesis 2013 
Krystyníková PetraRecent construction of Balkan in the Czech media - The View of BalkanismMaster's thesis 2013 
Roiková HelenaObjective and subjective aspects of moving of Polish High School from Orlová to KarvináMaster's thesis 2013 
Skokanová PetraMulticultural education and its realization in geography at grammar schoolsMaster's thesis 2013 
Trávníček JakubGeographical analysis of election results of Christian-Democratic Party (1920-2010) in Valašské Klobouky regionMaster's thesis 2013 
Volný PatrikHistory of relationship between Czechs and Germans in Krnov in the years 1938-1946Master's thesis 2013 
Bartošková RenataSocial conditions of extremistic elements in behavior of population in some Czech micro-regionsMaster's thesis 2012 
Blažková MichaelaComparative analysis of connectios between Czechia and some developing countries belonged to communist sphere of interestMaster's thesis 2012 
Hájková VěraEuropean minority languages as a topic at high school educationMaster's thesis 2012 
Lingrová HátaTravel preferences of European countries among high school studentsMaster's thesis 2012 
Odehnalová MonikaTransformation of the Moravian identity between 1990-2012: a case study of BlanskoMaster's thesis 2012 
Saganová EvaAnalysis of knowledge of Polish minority among pupils in the Czech schools in Teschen SilesiaMaster's thesis 2012 
Vrzalová IvanaComparison of activities of Jehovah's Witnesses in some European countriesMaster's thesis 2012 
Gbelec PeterAppreciation of possible variations of local autorithy of Hungarian minority in SlovakiaMaster's thesis 2011 
Martinák PetrMacedonian problem seen from Macedonian, Greek and Bulgarian perspectiveMaster's thesis 2011 
Patočková KateřinaAnticipation of future unification of Korean statesMaster's thesis 2011 
Pšenica DavidElectoral geography of contemporary TurkeyMaster's thesis 2011 
Zahnašová RadkaThe attitudes of German society to the Turkish community in the context of German immigration policy on an example of the town Bad UrachMaster's thesis 2011 
Baxa VáclavCURRENT DEVELOPMENT OF CZECH PERIPHERAL REGION HABITATION - THE SITUATION IN TACHOV REGIONMaster's thesis 2010 
Blažková AlexandraInteractive and multicultural teaching issues of American Indians in the USAMaster's thesis 2010 
Daňhelová MichaelaComparative study of geography of election in Czechia and Spain in the first two decades after fall of totalitarian regimeMaster's thesis 2010 
Kolínek OndřejElectoral geography of contemporary FranceMaster's thesis 2010 
Ličková DanielaAnalysis of Acting of Commissions for National Minorities in Municipalities of Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2010 
Rusinská KateřinaCharakteristics of nationalism in contemporary NorwayMaster's thesis 2010 
Knejp JanAdaptation of the administrative division of India to its ethnic structureMaster's thesis 2009 
Pleva MartinPolitical-geographical analysis of the Czech-Polish conflict for Teschen Silesia 1918-1920Master's thesis 2009 
Foltýnová VeronikaGeography of the Amish SocietyMaster's thesis 2008 
Kolář JiříGeographical Analysis of Elections in present GermanyMaster's thesis 2008 
Matal OndřejThe Hungarian Minority in Slovakia after 1989Master's thesis 2008 
Vichová VeronikaGeographic analysis of election in ItalyMaster's thesis 2008 
Jiránek JanSERBS IN CROATIAMaster's thesis 2007 
Kleslo TomášTHE SPECIFIC FEATURES OF RUTHENIAN ETHNIC AND THE REGION OF CARPATHIAN RUTHENIAMaster's thesis 2007 
Laštuvková LucieThe Maghreb countries from the viewpoint of cultural differences important for tourismMaster's thesis 2007 
Bílý PavelPolitical separation of Czech and Slovak Federative RepublicMaster's thesis 2006 
Malíková EvaTerritorial and Political development of Swiss ConfederationMaster's thesis 2006 
Peterek PavelPolitical and Socio-Economic development of the Republic of Ireland after joining the European communitiesMaster's thesis 2006 
Vlčková ŠtěpánkaPolitical-Geographic paper problem of Northern IrelandMaster's thesis 2006 
Machát DavidProgrammes for the Integration of the Romany People in Southern MoraviaMaster's thesis 2005 
Zyder JanCzech-Polish ethnical and political border in Tesin SilesiaMaster's thesis 2005 
Malerz DanielMulticulturalism in Canada as a topic of teaching at the Czech schoolBachelor's thesis  
Tutková AnetaThe development of immigration policy in Portugal 1945-2012Bachelor's thesis  
Adámková LucieŠtramberk as a local centre of cultural tourismBachelor's thesis 2018 
Hermannová KristýnaGood practice of solution of national conflict in the South Tyrol as a topic of a school lessonBachelor's thesis 2018 
Komárková LindaAn escalation of discrimination policy against Jewish population in Germany in the first half of 20th century on some examplesBachelor's thesis 2018 
Fidlerová MichaelaDeveloping strategy of ecotourism in LaosBachelor's thesis 2017 
Hermanová LucieAn evaluation of relevance of chosen cultural elements in tourism in EgyptBachelor's thesis 2017 
Hlavička MichalDevelopment of population of Region Zlín as a topic of school lectureBachelor's thesis 2017 
Mazur OndřejSpecific position of French minority in Italian province Valle d'Aosta during 20th centuryBachelor's thesis 2017 
Smutný MarekDevelopment of population of region Vysočina as a topic of school lectureBachelor's thesis 2017 
Srch OndřejDifferences between north and south Italy in the offer of cultural tourismBachelor's thesis 2017 
Stankuš SebastiánEthnic tourism as a tool of promotion of Australian Aboriginal culture and improving of their life conditionsBachelor's thesis 2017 
Ženatíková MarieThe casinos in the today Indian reservations in the USA as a source of economy for their inhabitantsBachelor's thesis 2017 
Holaň LukášResearch of differences in popularity of some football big clubs among fans in a city and in a countrysideBachelor's thesis 2016 
Lasáková MartinaLanguage situation on the Channel IslandsBachelor's thesis 2016 
Němcová EsterForeigners in the eastern federal states in GermanyBachelor's thesis 2016 
Sládeček MartinVenice as a centre of cultural tourism: advantages and problemsBachelor's thesis 2016 
Stojović JovanCitizenship of Montenegro after independence in Montenegrin identity contextBachelor's thesis 2016 
Balon RobinSilesian identity in the Jablunkov regionBachelor's thesis 2015 
Dreiseitlová KateřinaHranice as a centre of tourist regionBachelor's thesis 2015 
Garbová ŠárkaDevelopment of Frenštát pod Radhoštěm as a tourist centreBachelor's thesis 2015 
Hickelová PavlínaGeographical distribution of English language around the recent world and CzechiaBachelor's thesis 2015 
Horák TomášTendencies to re-emigration among Czechs in BanatBachelor's thesis 2015 
Horáková LenkaQuestion of integration of immigrants from Maghreb in France in the statistic comparisonBachelor's thesis 2015 
Vlčková PetraSpecific conditions of tourism development in the tourist region Opavian SilesiaBachelor's thesis 2015 
Mališová MichaelaChange of American Indians from outlaws to the USA citizensBachelor's thesis 2014 
Stočková JanaReviving process of a dead language: a case of ManxBachelor's thesis 2014 
Davidová VeronikaDevelopment of Kopřivnice as a tourist centreBachelor's thesis 2013 
Jagošová AndreaRise of nationalist Jobbik Partyat the Hungarian political stageBachelor's thesis 2013 
Králová HanaChange of distribution of believers in Czech regions in 1950-2011Bachelor's thesis 2013 
Ličková EvaInfluence of political situation in Egypt at tourismBachelor's thesis 2013 
Šimíková KateřinaTerritorial aspects of Basque autonomyBachelor's thesis 2013 
Švasta JaromírChange of political support map of main political parties in Czechia during parliament election in 2006 and 2010Bachelor's thesis 2013 
Brosová LuciaPosition of Jewish monuments in Poland in tourismBachelor's thesis 2012 
Goppold JanIs the drug organized crime in Mexico a sign of a failing state?Bachelor's thesis 2012 
Owczarzová BeataPolish minority in Teschen Silesia in the educational perspectiveBachelor's thesis 2012 
Pavlíková IvanaThe Roma in Czech and Spain: comparationBachelor's thesis 2012 
Šotkovský AdamContemporary problems of the Czech minority in Romanian BanatBachelor's thesis 2012 
Tarabíková LenkaThe slovac minority in Hungary in the past and todayBachelor's thesis 2012 
Dzido IvanDemographic and social consequences of radical population change in Opava region after World War IIBachelor's thesis 2011 
Hoňková ZuzanaNew religion in Czechia - IslamBachelor's thesis 2011 
Hradišťan DavidPosition of Australian Aborigines in historyBachelor's thesis 2011 
Trávníček JakubGeographical aspects of a fail of the Christian-Democratic Party in the election 2010Bachelor's thesis 2011 
Bartošková RenataPolitical extremism in today CzechiaBachelor's thesis 2010 
Franková LucieDemographic and social changes of Polish minority in Teschen Silesia in the second half of 20th centuryBachelor's thesis 2010 
Hájková VěraChanging position of Irish language as communication toolBachelor's thesis 2010 
Lingrová HátaPhenomenon of Libertas Party on the European political stageBachelor's thesis 2010 
Roiková HelenaArea of spatial activity of Polish High School in Orlová 1909-1939Bachelor's thesis 2010 
Skokanová PetraLangage minority policy in SwedenBachelor's thesis 2010 
Vrzalová IvanaJehova's Witnesses in CzechiaBachelor's thesis 2010 
Zbranková MichaelaCzech-Vatican relations as a special case of bilateral international relationsBachelor's thesis 2010 
Dostál JiříHistorical and geographical analysis of racism in the worldBachelor's thesis 2009 
Odehnalová MonikaCatalonia in the political and language structure of SpainBachelor's thesis 2009 
Saganová EvaThe Charter for Regional or minority languagesBachelor's thesis 2009 
Suchý MarekComparison of population changes in Osoblaha region 1945-2007Bachelor's thesis 2009 
Bezděková EvaQuebec question as an example of ethnic conflictBachelor's thesis 2008 
Zahnašová RadkaCEFTA - foregoing step to integration with EUBachelor's thesis 2008 
Bartoň AntonínReligious map of contemporary Europe Bachelor's thesis 2007 
Bazgierová DagmarExternal contacts of municipality BystřiceBachelor's thesis 2007 
Bulová PavlaExternal contacts of village Mosty u JablunkovaBachelor's thesis 2007 
Dřímalová DitaFOREIGN POLITICS OF COMMUNIST CZECHOSLOVAKIA TOWARDS AFRICAN COUNTRIESBachelor's thesis 2007 
Gorzolková RenataCuba on the international scene during the reign of Fidel CastroBachelor's thesis 2007 
Janíček DominikComparison of Canadian and Australian policies of multiculturalismBachelor's thesis 2007 
Jelínek JanPOLITICAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF UZBEKISTANBachelor's thesis 2007 
Kopecká LenkaThe Progress of The Population in District BřeclavBachelor's thesis 2007 
Mičková BarboraComparision of religious situation in Poland and Czech Republic in communist periodBachelor's thesis 2007 
Plachtová MichaelaPresent language situation and language policy in ItalyBachelor's thesis 2007 
Štebel JanThe Place of Czechoslovakia in the Strategic Plans of Warsaw Treaty Organization in the Cold WarBachelor's thesis 2007 
Vaterka AntonLanguage policy in SlovakiaBachelor's thesis 2007 
Vostřelová IlonaEthnic Question in Spain and its Contemporary SolutionBachelor's thesis 2007 
Braunerová MartinaAnalysis of German historical-geographic internal migrationBachelor's thesis 2006 
Kohlová LuciePosition of the Isle of Man in frame to the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandBachelor's thesis 2006 
Patočková KateřinaThe reasons and consequences of dividing the Korean Peninsula into two statesBachelor's thesis 2006 
Paulíková LenkaThe chances of migration from Czech Republic and to Czech Republic after 1989Bachelor's thesis 2006 
Wittková VeronikaContemporary population development in Baltic StatesBachelor's thesis 2006 


Individual and organizational decision-making in environmental risk reduction.determinants, motivations and efficiency
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Spatial models of behaviour in transforming urban environment: time geographical approach
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka, Slovenska a Polska
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub