Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Human Geography and Regional Development

Tadeusz Siwek

Tadeusz Siwek

Academic degree, name, surname:prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Room, floor, building: L 404, Building L
Position:
Research interests and teaching:Perception of geographical space, ethnic questions
Department (Faculty): Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2344
+420 731 444 485
E-mail:
Personal website:http://www.researchgate.net/profile/Tadeusz-SiwekNo record found.Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837-1910
Krzysztof Ostafin, Dominik Kaim, Tadeusz Siwek, Anna Miklar
Year: 2020, Scientific Data
journal article

Otázka vnitřních hranic v návrhu federalizace Rakousko-Uherska Aurela Popoviciho
Tadeusz Siwek
Year: 2020, Academia
specialist book chapter

Silesian Identity Across the Internal Border of the EU
Tadeusz Siwek
Year: 2018, Springer International Publishing
specialist book chapter

Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Pavel Ptáček, Petr Kladivo, Pavel ROUBÍNEK, Tadeusz Siwek, Karen Ziener
Year: 2017, Studia Socjologiczne
journal article

Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś
Tadeusz Siwek
Year: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
specialist book chapter

Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Year: 2012, Geografie
journal article

Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
Year: 2012, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
journal article

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Year: 2011, Česká geografická společnost
specialist book

Současná geografie očima českých geografů
Tadeusz Siwek
Year: 2010, Geografie
journal article

Colloquium Opole 2021
Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz
Year: 2021
organizing conference, workshop

Czech and Polish perception of the Turks during centuries
Tadeusz Siwek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demografický vývoj domorodých Australanů
Tadeusz Siwek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Depopulation of the Moravian-Silesian Region and the theory of the middle income trap
Tadeusz Siwek
Year: 2021, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

EUGEO 2021 - předseda vědeckého výboru kongresu evropských geografů
Tadeusz Siwek
Year: 2021
organizing conference, workshop

Herczawa-Hrčava: najbardziej czeska czy najbardziej pragmatyczna wieś na Zaolziu?
Tadeusz Siwek
Year: 2021, Rozwój regionalny i polityka regionalna
journal article

Postrzeganie działalności polskiej opozycji antykomunistycznej w społeczeństwie ówczesnej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Religia i religijność w Czechach jako obiekt badań
Tadeusz Siwek
Year: 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego
specialist book chapter

Transfer of New World geographical names to Central Europe
Tadeusz Siwek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vylidňování Moravskoslezského kraje a teorie pasti středního příjmu
Tadeusz Siwek
Year: 2021, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Warianty podziału Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920 z perspektywy geografii politycznej
Tadeusz Siwek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837-1910
Krzysztof Ostafin, Dominik Kaim, Tadeusz Siwek, Anna Miklar
Year: 2020, Scientific Data
journal article

Komentář k polským prezidentským volbám 2020
Tadeusz Siwek
Year: 2020
radio and televison broadcast

Otázka vnitřních hranic v návrhu federalizace Rakousko-Uherska Aurela Popoviciho
Tadeusz Siwek
Year: 2020, Academia
specialist book chapter

Etnické hranice v geografickém prostoru: jak je mapovat?
Tadeusz Siwek
Year: 2019
abstract in proceedings

Religiosity in Czechia: a specific case among post-communist countries
Tadeusz Siwek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Tadeusz Siwek
Year: 2019
work experience abroad

Európska dimenzia aktivít našich geografických spoločností
Tadeusz Siwek, René Matlovič
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imiona i nazwiska ludności na Zaolziu - urzędowo i w codziennym użyciu
Tadeusz Siwek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industrializacja socjalistyczna po czesku: przykład Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception of toponyms in the Czech-Polish border area: a lifelong observation (keynote)
Tadeusz Siwek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych
Barbara Baarová, Tadeusz Siwek
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Problematika vnitřních hranic v projektu Spojených států Velkého Rakouska
Tadeusz Siwek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Silesian Identity Across the Internal Border of the EU
Tadeusz Siwek
Year: 2018, Springer International Publishing
specialist book chapter

Wkład czeskich geografów w kształtowanie Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego
Tadeusz Siwek
Year: 2018, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ
specialist book chapter

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe
Pavel Raška, Petr Dostál, Jan Daniel Bláha, Libor Jelen, Miroslav Kopáček, Lenka Slavíková, Monika Stehlíková, Tereza Aubrechtová, Tadeusz Siwek ... other authors
Year: 2018, Wolters Kluwer ČR
specialist book

Edukacja międzykulturowa na dużą odległość: edukacyjne i ekologiczne działania czeskiego wolontariatu w Ladakhu
Tadeusz Siwek, Zuzana Nestrojová
Year: 2017, Edukacja międzykulturowa
journal article

Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Pavel Ptáček, Petr Kladivo, Pavel ROUBÍNEK, Tadeusz Siwek, Karen Ziener
Year: 2017, Studia Socjologiczne
journal article

Colloquium Opole 2015: Pojęcie wojny i pokoju we współczesnej Europie
Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Magdalena Moj
Year: 2016
editorial work

Colloquium 2016
Tadeusz Siwek
Year: 2016
organizing conference, workshop

Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś
Tadeusz Siwek
Year: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
specialist book chapter

Ideologické prvky ve vybraných českých a polských učebnicích geografie v období totalitního sytému
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

International Geographical Union - General assembly
Tadeusz Siwek
Year: 2016
work experience abroad

Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie
Tadeusz Siwek, Barbara Baarová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recent immigration to Czechia: a case of Chinese
Tadeusz Siwek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uniwersytet Gdański
Tadeusz Siwek
Year: 2016
work experience abroad

Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach okresu komunistycznego
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

120 years of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek, Vít Jančák
Year: 2016
editorial work

Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Marek Mazurkiewicz, Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Annemarie Franke ... other authors
Year: 2015
editorial work

Colloquium 2015
Tadeusz Siwek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Delphi method in an estimation of tourist places
Tadeusz Siwek
Year: 2015, Prace Geograficzne
journal article

Mental maps of the World of the children in Ladakh - first results
Tadeusz Siwek, Zuzana Nestrojová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ochrona zdrowia (1945-1989)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Ochrona zdrowia (1989-2015)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Polské prezidentské volby
Tadeusz Siwek
Year: 2015
radio and televison broadcast

Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989)
Luděk Krtička, Krzysztof Nowak, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak, Luděk Krtička
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Przemysł (1945-1989)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Universidad de Barcelona
Tadeusz Siwek
Year: 2015
work experience abroad

Universidade de Lisboa
Tadeusz Siwek
Year: 2015
work experience abroad

Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach geografii okresu komunistycznego
Tadeusz Siwek, Roman Matykowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zmiany rozmieszczenia i struktury ludności Zaolzia w ostatnim dwudziestoleciu
Tadeusz Siwek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bez narodowości - nowe zjawisko w Republice Czeskiej i na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Colloquium Opole 2014
Tadeusz Siwek
Year: 2014
organizing conference, workshop

Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Tadeusz Siwek, Ondřej Slach
Year: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań
specialist book chapter

Identity of Negritos in the Philippines and its recent changes
Tadeusz Siwek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krym v budoucnosti: ukrajinský, ruský nebo tatarský?
Tadeusz Siwek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New aspects of minority policy in Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uniwersytet Jagielloński Kraków
Tadeusz Siwek
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Warszawski
Tadeusz Siwek
Year: 2014
work experience abroad

Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.
Petr Rumpel, Tadeusz Stryjakiewicz, Ondřej Slach, Tadeusz Siwek, Tadeusz Stryjakiewicz, Emilia Jaroszewska, Szymon Marcinczak ... other authors
Year: 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
specialist book chapter

120 let České geografické společnosti
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Vít Jančák
Year: 2014
editorial work

Česko-polské pomezí na Těšínsku: kulturně-geografický pohled
Tadeusz Siwek
Year: 2013, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
specialist book chapter

Globalization 2013
Luděk Krtička, Tadeusz Siwek, Jan Ženka
Year: 2013
organizing conference, workshop

Mocne i słabe strony tożsamości śląskiej po polskiej i czeskiej stronie granicy
Tadeusz Siwek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obnovenie geografického výskumu toponym vo svete a v Česku
Tadeusz Siwek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otvos Loránd University Budapest
Tadeusz Siwek
Year: 2013
work experience abroad

Uniwersytet Gdański
Tadeusz Siwek
Year: 2013
work experience abroad

Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Year: 2012, Geografie
journal article

Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí
Tadeusz Siwek
Year: 2012, SOCIOL CAS
journal article

Geografie cestovního ruchu v Americe
Jan Havrlant, Přemysl Mácha, Tadeusz Siwek
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

International Geographical Union
Tadeusz Siwek
Year: 2012
work experience abroad

Kto jest Polakiem a kto Czechem w oczach młodego pokolenia na przykładzie opinii o popularnej piosenkarce
Tadeusz Siwek
Year: 2012
abstract in proceedings

Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
Year: 2012, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
journal article

Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
Tadeusz Siwek, Bohumil Frantál, Jakub Jaňura, Pavel Klapka, Josef Kunc, Eva Nováková, Robert Osman, Václav Toušek, Petr Tonev, Zdeněk Szczyrba, Jaroslav Maryáš ... other authors
Year: 2012, Masarykova univerzita
specialist book

Vlakem přes Tibet
Tadeusz Siwek
Year: 2012, Geografické rozhledy
journal article

Vrije Universiteit Brussel
Tadeusz Siwek
Year: 2012
work experience abroad

A Political-Geographic Map of Poland before the 2011 Election
Tadeusz Siwek
Year: 2011, Politics in Central Europe
journal article

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Year: 2011, Česká geografická společnost
specialist book

Przygraniczne miasto podzielone jako ośrodek rozwoju subregionalnego na przykładzie zespołu miejskiego Cieszyn - Český Těšín.
Tadeusz Siwek, Katarzyna Kulczyńska, Roman Matykowski
Year: 2011
abstract in proceedings

Universidad de Sevilla
Tadeusz Siwek
Year: 2011
work experience abroad

Úvod do studia geografie I.
Tadeusz Siwek, Tomáš Hoch
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Demograficzne uwarunkowania wzajemnych stosunków między krajami Unii Europejskiej w XXI wieku
Tadeusz Siwek
Year: 2010
abstract in proceedings

Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Year: 2010
abstract in proceedings

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2010, Przegląd Geograficzny
journal article

Současná geografie očima českých geografů
Tadeusz Siwek
Year: 2010, Geografie
journal article

Stockholm University
Tadeusz Siwek
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Warszawski
Tadeusz Siwek
Year: 2010
work experience abroad

Why beyond globalisation?
Tadeusz Siwek, Monika Šumberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Cieszyn - Český Těšín - Teschen: Geteilte und geeinte Stadt
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Dlaczego Orłowa?
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Measurement of migration flows to Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Místa narození profesorů geografie v Česku
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców miast czeskich
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich
Tadeusz Siwek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polacy w Republice Czeskiej w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

Teschen Silesia: 90 years after dividing
Tadeusz Siwek
Year: 2009
abstract in proceedings

The perception of public city transport in Zlín (Czech Republic) as an alternative to individual transport by its potential users according to the level of their income
Tadeusz Siwek, Oldřich HÁJEK
Year: 2009, Moravian Geographical Reports
journal article

Universidade de Coimbra
Tadeusz Siwek
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Jagielloński Kraków
Tadeusz Siwek
Year: 2009
work experience abroad

Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová
Year: 2008
abstract in proceedings

Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej
Kamila Bogdová, Tadeusz Siwek
Year: 2008
abstract in proceedings

Demography in the Age of Globalization
Tadeusz Siwek
Year: 2008
abstract in proceedings

Development, Environment and Migration
Robert Stojanov, Jiří Novosák, Jeremiah M. Opiniano, Tadeusz Siwek, Gemenne Francois
Year: 2008, Univerzita Palackého
specialist book

Globalisation and Its Impact on Localities
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Vladimír Baar, Vladimír Baar
Year: 2008
editorial work

Hodnocení vlivu cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku metodami GIS
Tadeusz Siwek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Horyzonty tożsamości europejskich
Tadeusz Siwek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

International Geographical Union
Tadeusz Siwek
Year: 2008
work experience abroad

Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności Czeskiego Cieszyna
Tadeusz Siwek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności miasta Český Těšín
Tadeusz Siwek
Year: 2008, Dokumentacja Geograficzna
journal article

Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech)
Tadeusz Siwek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Světové zásoby ropy
Tadeusz Siwek
Year: 2008
radio and televison broadcast

Teschen Silesia: 90 years after dividing
Tadeusz Siwek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek
Year: 2008, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego
journal article

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa
Tadeusz Siwek
Year: 2008
work experience abroad

Aktualne problemy Czeskiego Towarzystwa Geograficznego
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Contemporary problems of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Contemporary Problems of the Czech Geographical Society
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel
Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová
Year: 2007, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
journal article

České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel
Kamila Bogdová, Tadeusz Siwek
Year: 2007, Sociologický časopis - Czech Sociological Review
journal article

Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego
Tadeusz Siwek, Martin Kovář
Year: 2007
abstract in proceedings

EUGEO - sdružení evropských geografických společností
Tadeusz Siwek
Year: 2007
work experience abroad

Mikroregiálne strediská a spádové obvody funkčného mestského regiónu Prešov v kontexte komunálnej reformy na Slovensku - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Stela Lovacká
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Morawianie i Slązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Možnosti geografie v identifikácii, aproximácii a plánovaní usporiadania priestorových prvkov - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Marián Halás
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Možný vliv změny metodiky sčítání lidu v roce 2001 na národnostní strukturu Česka
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Multiculturalism from minority perspective: the case of Poles in Czechia 1989-2007
Tadeusz Siwek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiculturalism from Minority Perspective: the Case of Poles in Czechia 1989-2007
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Od viditelnosti minorit k jejich percepci majoritou
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Průvodce cestovního ruchu
Tadeusz Siwek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozšiřování Evropské unie
Tadeusz Siwek, Petr Rumpel
Year: 2007, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Teschen: a town divided and united
Tadeusz Siwek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The attitude of Polish minority in the Czech Republic to European Union
Tadeusz Siwek
Year: 2007
abstract in proceedings

Universidad de Sevilla
Tadeusz Siwek
Year: 2007
work experience abroad

Vnútorná štruktúra mesta z hladiska kvality života - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Ivan Andráško
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vybrané aspekty dlouhodobých tendencí vývoje sňatečnosti a porodnosti v podmínkách České republiky - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Ludmila Fialová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa
Tadeusz Siwek
Year: 2007
work experience abroad

Attitude of Polish Minority in Czechia to the European Union
Tadeusz Siwek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech Silesia: a Periphery of the Czech State
Tadeusz Siwek
Year: 2006, Europa XXI
journal article

Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego
Tadeusz Siwek, Martin Kovář
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Year: 2006
work experience abroad

Globalisation and its Impact to Society, Regions and States
Tadeusz Siwek, Vladimír Baar
Year: 2006
editorial work

Jak zatrzymać młodzież w regionie Ostrawy?
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek
Year: 2006, Przegląd Geograficzny
journal article

Migrace jako globální fenomén
Jiří Novosák, Robert Stojanov, Tadeusz Siwek, Tomáš Drobík
Year: 2006, Mezinárodní politika
journal article

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Percepce geografického prostoru
Tadeusz Siwek
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Posouzení alternativy odsunu Němců z Československa z hlediska regionálního rozvoje českého pohraničí
Tadeusz Siwek
Year: 2006, Folia Geographica
journal article

Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Some remarks to recent situation in Teschen Silesia
Tadeusz Siwek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy
Tadeusz Siwek
Year: 2006
work experience abroad

Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky.
Tadeusz Siwek, Robert Stojanov, Jiří Novosák, Martin Kovář, Michaela Pokrupová, Dana Baťová ... other authors
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Ethnic Identity vs. Declared Nationality in the Czech Part of Teschen Silesia (Zaolzie)
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Etické prvky v aplikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Year: 2005
work experience abroad

Geographical Differentiation of Religion and Religiosity in Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Revista Română de Geografie Politică
journal article

Kartograficzny obraz nierzeczywistych krain
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Przegląd Kartograficzny
journal article

Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Space - Society - Economy
journal article

Loajalita Poláků v době Pražského jara
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Nova Scotia and South Moravia: The Comparative Study of Regional Sustainability - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Leona Gabrielová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Publikační strategie pro geografy
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Geografie. Sborník České geografické společnosti
journal article

Rychvald 1305-2005
Tadeusz Siwek
Year: 2005, Město Rychvald
specialist book

Statistické vyhodnocení současných migračních proudů do Česka
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Université Paris IV - Sorbonne
Tadeusz Siwek
Year: 2005
work experience abroad

Vybrané aspekty chudoby na Slovensku s bližším zreteľom na ženy - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Alena Rochovská
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Counterfactual Geography: Phantom of German Minority in Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Year: 2004
work experience abroad

Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context
Tadeusz Siwek, Vladimír Baar
Year: 2004
editorial work

Globalised World
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

Laicyzacja Czech: Analiza przestrzenna
Tadeusz Siwek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

National Identity vs. Declared Nationality in Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Severní Amerika a Austrálie - Sociálně-ekonomické problémy
Tadeusz Siwek
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Sławomir Sitek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia mniejszości polskiej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

The Lack of Experience in Democratic Dialogue: Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

Wypieranie "mniejszości narodowych" przez "cudzoziemców" w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

Czeskie mapy rowerowe
Tadeusz Siwek
Year: 2003
abstract in proceedings

Czeskie mapy rowerowe
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Year: 2003
work experience abroad

Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język polski w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nástroje na zlepšení motivace pracovníků Ostravské univerzity k podávání výzkumných projektů
Tadeusz Siwek
Year: 2003
abstract in proceedings

Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problemy narodowościowe Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Silesian Identity outside of Poland
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2003, Economic and Environmental Studies
journal article

Silesian Identity outside of Poland
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2003, Economic and Environmental Studies
journal article

Smíšená manželství Poláků v Česku v historické a geografické perspektivě
Tadeusz Siwek
Year: 2003
abstract in proceedings

Statystyczni i niestatystyczni Polacy w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2003, Wspólnota Polska
journal article

Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia polskiej mniejszości na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Lack of Experience in Democratic Dialogue: The Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Virtuální prostor v geografii
Tadeusz Siwek
Year: 2003, Geografie. Sborník České geografické společnosti
journal article

Wirtualna historia Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2003
abstract in proceedings

Czeskie miasta po roku 1989
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Česká menšina na polském Těšínsku - kontrafaktuální pohled
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Česká menšina na polském Těšínsku: kontrafaktuální pohled
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski?
Tadeusz Siwek
Year: 2002, Olza
specialist book

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Tadeusz Siwek
Year: 2002
work experience abroad

Morawianie
Tadeusz Siwek
Year: 2002, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
journal article

Nasza historia na opak
Tadeusz Siwek
Year: 2002, Zwrot
journal article

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2001
abstract in proceedings

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Year: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Year: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2001
abstract in proceedings

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2001
abstract in proceedings

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2001
abstract in proceedings

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2001
abstract in proceedings

Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000
Tadeusz Siwek
Year: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
journal article

Nad wynikami spisu ludności
Tadeusz Siwek
Year: 2001, Zwrot
journal article

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Year: 2001, Uniwersytet Opolski
specialist book chapter

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Year: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
journal article

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Year: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book

Kdo jsou dnešní Slezané
Tadeusz Siwek
Year: 2000, Geografie. Sborník České geografické společnosti
journal article

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2000, Geografie Sborník ČGS
journal article

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2000, Geografie Sborník ČGS
journal article

Mapping Silesian Identity in Czechia
Tadeusz Siwek
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Year: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Vědomí slezské identity v mentální mapě
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Sosna
Year: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
specialist book chapter

Příspěvek ke zkoumání etnické hranice
Tadeusz Siwek
Year: 1999, Geografie. Sborník české geografické společnosti
journal article

Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství
Tadeusz Siwek
Year: 1999
abstract in proceedings

Vrije Universiteit Brussel
Tadeusz Siwek
Year: 1999
work experience abroad

Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií
Tadeusz Siwek
Year: 1998
abstract in proceedings

Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki
Tadeusz Siwek
Year: 1998, Przegląd Polonijny
journal article

Postoje menšin k procesu evropské integrace na příkladu polské menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Year: 1998
abstract in proceedings

Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 1998
abstract in proceedings

Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej - habilitační práce
Tadeusz Siwek, Jadwiga Kosowska-Rataj
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Zaolzie zmierza do Europy
Tadeusz Siwek
Year: 1998, Śląsk
journal article

Demografická charakteristika polské menšiny v České republice
Tadeusz Siwek, Karel Kadłubiec
Year: 1997, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Małżeństwa mieszane na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 1997
abstract in proceedings

Nové přístupy ke zkoumání česko-polské etnické hranice
Tadeusz Siwek
Year: 1997, Slezský sborník
journal article

Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 1997
abstract in proceedings

The Polish Minority in the Czech Republic
Tadeusz Siwek, Petr Holý, Marek Szcepański
Year: 1997, Uniwersytet Słąski
specialist book chapter

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Młynek, Władysław Sosna
Year: 1997, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
specialist book chapter

Česko-polská etnická hranice
Tadeusz Siwek
Year: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Granica etniczna na obszarach wysokozurbanizowanych
Tadeusz Siwek
Year: 1996
abstract in proceedings

Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku
Tadeusz Siwek
Year: 1996, Geografické rozhledy
journal article

Two Polish Minorities in the Czech Republic
Tadeusz Siwek
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etnické proměny Izraele a Palestiny
Tadeusz Siwek
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Year: 1995
abstract in proceedings

Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Year: 1995, Slezský sborník
journal article

Podział Czechosłowacji a mniejszość polska
Tadeusz Siwek
Year: 1994, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
journal article

Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego (z polskiej i czeskiej strony granicy)
Tadeusz Siwek
Year: 1994
abstract in proceedings

Badania nastrojów społecznych na Zaolziu w roku 1992
Tadeusz Siwek
Year: 1993
abstract in proceedings

Přeměny v jihoslovanských státech a v Albánii
Tadeusz Siwek
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 1992, Zaranie Śląskie
journal article

Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 1992, Przegląd Polonijny
journal article

Polsko a jeho historické kořeny
Tadeusz Siwek
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Contact Field of the Young People at the Czechoslovak-Polish Border
Tadeusz Siwek
Year: 1992
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 1992
abstract in proceedings

Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych
Tadeusz Siwek
Year: 1991, Zaranie Śląskie
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ZPEGPPercepce environm. rizik v geograf. pr.
AMERXAmerika - SG problémy A
BAKS2Bakalářský seminář 2
EEPCREthnic problems of the Czech Republic
GEOTETeoretická geografie
GLOBXGlobální problémy lidstva
MCRAMDestinace cestovního ruchu - Amerika
MCRPRSlužby a průvodcovství v cestovním ruchu
NARODNárodnostní problematika v ČR
OBPPGObhajoba bakalářské práce
OMPPGObhajoba diplomové práce
PEGEPPercepce geografického prostoru
QCCN1Článek nerecenzovaný v češtině 1
QCCN2Článek nerecenzovaný v češtině 2
QCCR1Článek recenzovaný v češtině 1
QCCR2Článek recenzovaný v češtině 2
QCCR3Článek recenzovaný v češtině 3
QCIC1Článek v impaktovaném časopise 1
QCIC2Článek v impaktovaném časopise 2
QCZN1Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 1
QCZN2Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
QCZR2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
QDIFPDifuzní procesy v kulturním prostoru
QDIZPOdevzdání a obhajoba dizertační práce
QDPRRDifuzní procesy v regionálním rozvoji
QIDENVybrané problémy regionální identity
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
QMPKGModely v politické a kulturní geografii
QMVK1Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 1
QMVK2Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 2
QMVK4Aktivní účast na mez. konf. 4
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QMVPAZapojení do mezinár. výzk. projektu A
QMVPBZapojení do mezinár. výzk. projektu B
QNVK1Aktivní účast na národ. věd. konf. 1
QNVPAZapojení do národního výzk. projektu A
QNVPBZapojení do národního výzk. projektu B
QNVPCZapojení do národního výzk. projektu C
QPED1Pedagogická činnost 1
QPED2Pedagogická činnost 2
QPERCProblém percepce v behaviorální geografi
QRIGPObhajoba rigorózní práce
QRIGTVypracování a předl. tezí rig. práce
QSGPMSpol.-geog. problémy vybraného makroreg.
QSZZDStátní závěrečná zkouška doktorská
QTZKGTeoretické základy kulturní geografie
QUTM1Učební text nebo metodika 1
QUTM2Učební text nebo metodika 2
QUTM3Učební text nebo metodika 3
QUTM4Učební text nebo metodika 4
QUTM5Učební text nebo metodika 5
QVKN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
QVOLGVolební geografie
QVYS1Výběrový seminář 1
QVYS2Výběrový seminář 2
QZPD1Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 1
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 2
QZPD3Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 3
QZPK1Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 1
QZPK2Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 2
QZPK3Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 3
QZPS1Zahraniční studijní pobyt střednědobý 1
QZPS2Zahraniční studijní pobyt střednědobý 2
QZPS3Zahraniční studijní pobyt střednědobý 3
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SZBP1Část SZZ: Politická G a politologie
SZBP2Část SZZ: Kulturní geografie
SZBP3Část SZZ: Spol.-geogr. probl. světa a ČR
SZNP1Část SZZ: Pol.-geogr. a geopol. probl.sv
SZNP2Část SZZ: Kul.-geogr. a geokul. probl.sv
SZNP3Část SZZ: Pol., národn. a soc. probl.ČR
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
XGEOTTeoretická geografie
XHISPDějiny Polska
XPEGEPercepce geografického prostoru
YAMERAmerika
YGLOSGlobální systémy světa
YSEVASev. Amerika a Austrálie - SG problémy
YUVGEÚvod do studia geografie a propedeutika
YVGGOÚvod do geografie
Y3PERPercepce geografického prostoru
Y3TEGTeoretická geografie
7AMERRegionální geografie Ameriky
7GEOTTheoretical Geography
7GLOPGlobální problémy lidstva
7GODUGeogr. obyvatelstva a demografie pro UG
7MGS2Magisterský seminář 2
7NARONárodnostní problematika v Česku
7OBBPObhajoba bakalářské práce
7OBMPObhajoba diplomové práce
7PEGEPercepce geografického prostoru
7PKG2Pol. a kult. geografie 2
7SGAMSociální geografie Ameriky
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie
7XGEOTheoretical Geography
7XPEGPercepce geografického prostoru
7XRAMRegionální geografie Ameriky
7ZZB1Politická geografie a politologie
7ZZB2Kulturní geografie
7ZZB3Spol.-geogr. probl. světa a ČR
7ZZM1Politická geografie
7ZZM2Kulturní geografie
7ZZM3PG a kulturněgeografické aplikace na ČR
8TESGVybrané teoretické přístupy v soc. geog.
9TESGVybrané teoretické přístupy v soc. geog.


AuthorTitleType of thesisYear
Baarová BarbaraReflections on the political and cultural geography of China, Russia and the USA in Czech textbooks in the context of contemporary geopolitical realityDoctoral thesis 2021 
Král OndřejStrategical aspects of Austro-Prussian war 1866 from military geography point of viewDoctoral thesis 2019 
Kupský AdamImpact of the Educational System on the Integration of Immigrants Into the Society: A Case Study of SwedenDoctoral thesis 2019 
Pekajová LíviaQualitative probe in the specific migration aspects of young migrants from the Visegrad area countriesDoctoral thesis 2016 
Šerý MiloslavRegional identity of inhabitants and the continuity of a socio-historical developmentDoctoral thesis 2014 
Herot PavelPerception of Ostrava region environment and its impact on socioeconomic processesDoctoral thesis 2012 
Stojanov RobertEnvironmentally-induced Migration in the WorldDoctoral thesis 2010 
Novosák JiříSpatial analysis of Brownfields in the Ostrava RegionDoctoral thesis 2009 
Hájek OldřichEnvironmental Aspects of Transport Provision in Zlin AgglomerationDoctoral thesis 2008 
Pelikánová MichalaLega Nord (the Northern League) as an expression of cultural and economical diffrences of Northern Italy on the political scene.Master's thesis  
Vjačka DanielFree City od Danzig (1920-1939) as a solution of historical political-geographic problemMaster's thesis 2022 
Heinz ViktorComparison of tendencies towards a dissolution of Czechoslovakia in 1992 in the Czech part and Slovak part of the federation stateMaster's thesis 2021 
Kubica ŠtěpánResource curse on example of the Democratic Republic Congo and BotswanaMaster's thesis 2019 
Podleśny LukášElectoral geography of a municipality Vendryně in local elections between 1990-2018Master's thesis 2019 
Dekařová VladimíraPerception of environmental questions in Havířov and Český TěšínMaster's thesis 2018 
Janková Andrea MarieTerritorial identity of three generations of recent Krnov populationMaster's thesis 2018 
Sládeček MartinWhat do Scots want? Political-geographic analysisMaster's thesis 2018 
Stojović JovanChanges of ethnic structure of population of the Republic of Serbian Krajina after its incorporation to CroatiaMaster's thesis 2018 
Švasta JaromírImpact of globalization for national teams on example of participants of an European Football Championship 2016Master's thesis 2018 
Hochman DanielSport clubs as elements of a territorial identity among inhabitatnts of Nový JičínMaster's thesis 2017 
Stieborský MatoušKosovo and Vojvodina: two paths to self-determinationMaster's thesis 2017 
Kaštovská ZinaPhilippine migration policy: a case of migration to CanadaMaster's thesis 2015 
Medla AndrejVisual culture of advertising smog in public space of the city of Liptovský MikulášMaster's thesis 2015 
Dzido IvanSome aspects of the integration process in contemporary Sweden in the context of integration policy and the work of non-profit organizationsMaster's thesis 2014 
Hradišťan MichalChange of election support areas of the Civic Democratic Party during elections to the Czech parliament 1992-2013Master's thesis 2014 
Jíchová DominikaFormation of Macedonian identityMaster's thesis 2014 
Kondělková MiroslavaPerception of industrial area of the Ústí Region in Czech media in comparison with region of OstravaMaster's thesis 2014 
Navrátil DavidPaths to autonomy in Southern Tyrol and Corsica: a comparisonMaster's thesis 2014 
Chrastinová LucieTerrorism motivated by separatism in Europe in the second half of 20th centuryMaster's thesis 2013 
Dřímalová DitaResearch of some identity elements of Vietnam children in ChebMaster's thesis 2013 
Franková LucieChanges of identity of the Poles in Teschen Silesia in three generationsMaster's thesis 2013 
Hoňková ZuzanaSpatial organization of the churches in CzechiaMaster's thesis 2013 
Koutná SimonaAnalysis of geographical educational contents in the school educational programmes in the high schools in Prostějov and PřerovMaster's thesis 2013 
Krystyníková PetraRecent construction of Balkan in the Czech media - The View of BalkanismMaster's thesis 2013 
Roiková HelenaObjective and subjective aspects of moving of Polish High School from Orlová to KarvináMaster's thesis 2013 
Skokanová PetraMulticultural education and its realization in geography at grammar schoolsMaster's thesis 2013 
Trávníček JakubGeographical analysis of election results of Christian-Democratic Party (1920-2010) in Valašské Klobouky regionMaster's thesis 2013 
Volný PatrikHistory of relationship between Czechs and Germans in Krnov in the years 1938-1946Master's thesis 2013 
Bartošková RenataSocial conditions of extremistic elements in behavior of population in some Czech micro-regionsMaster's thesis 2012 
Blažková MichaelaComparative analysis of connectios between Czechia and some developing countries belonged to communist sphere of interestMaster's thesis 2012 
Frimmel HátaTravel preferences of European countries among high school studentsMaster's thesis 2012 
Hájková VěraEuropean minority languages as a topic at high school educationMaster's thesis 2012 
Odehnalová MonikaTransformation of the Moravian identity between 1990-2012: a case study of BlanskoMaster's thesis 2012 
Saganová EvaAnalysis of knowledge of Polish minority among pupils in the Czech schools in Teschen SilesiaMaster's thesis 2012 
Vrzalová IvanaComparison of activities of Jehovah's Witnesses in some European countriesMaster's thesis 2012 
Gbelec PeterAppreciation of possible variations of local autorithy of Hungarian minority in SlovakiaMaster's thesis 2011 
Martinák PetrMacedonian problem seen from Macedonian, Greek and Bulgarian perspectiveMaster's thesis 2011 
Patočková KateřinaAnticipation of future unification of Korean statesMaster's thesis 2011 
Pšenica DavidElectoral geography of contemporary TurkeyMaster's thesis 2011 
Zahnašová RadkaThe attitudes of German society to the Turkish community in the context of German immigration policy on an example of the town Bad UrachMaster's thesis 2011 
Baxa VáclavCURRENT DEVELOPMENT OF CZECH PERIPHERAL REGION HABITATION - THE SITUATION IN TACHOV REGIONMaster's thesis 2010 
Blažková AlexandraInteractive and multicultural teaching issues of American Indians in the USAMaster's thesis 2010 
Daňhelová MichaelaComparative study of geography of election in Czechia and Spain in the first two decades after fall of totalitarian regimeMaster's thesis 2010 
Kolínek OndřejElectoral geography of contemporary FranceMaster's thesis 2010 
Ličková DanielaAnalysis of Acting of Commissions for National Minorities in Municipalities of Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2010 
Rusinská KateřinaCharakteristics of nationalism in contemporary NorwayMaster's thesis 2010 
Knejp JanAdaptation of the administrative division of India to its ethnic structureMaster's thesis 2009 
Pleva MartinPolitical-geographical analysis of the Czech-Polish conflict for Teschen Silesia 1918-1920Master's thesis 2009 
Foltýnová VeronikaGeography of the Amish SocietyMaster's thesis 2008 
Kolář JiříGeographical Analysis of Elections in present GermanyMaster's thesis 2008 
Matal OndřejThe Hungarian Minority in Slovakia after 1989Master's thesis 2008 
Vichová VeronikaGeographic analysis of election in ItalyMaster's thesis 2008 
Jiránek JanSERBS IN CROATIAMaster's thesis 2007 
Kleslo TomášTHE SPECIFIC FEATURES OF RUTHENIAN ETHNIC AND THE REGION OF CARPATHIAN RUTHENIAMaster's thesis 2007 
Laštuvková LucieThe Maghreb countries from the viewpoint of cultural differences important for tourismMaster's thesis 2007 
Bílý PavelPolitical separation of Czech and Slovak Federative RepublicMaster's thesis 2006 
Malíková EvaTerritorial and Political development of Swiss ConfederationMaster's thesis 2006 
Peterek PavelPolitical and Socio-Economic development of the Republic of Ireland after joining the European communitiesMaster's thesis 2006 
Vlčková ŠtěpánkaPolitical-Geographic paper problem of Northern IrelandMaster's thesis 2006 
Machát DavidProgrammes for the Integration of the Romany People in Southern MoraviaMaster's thesis 2005 
Zyder JanCzech-Polish ethnical and political border in Tesin SilesiaMaster's thesis 2005 
Tutková AnetaThe development of immigration policy in Portugal 1945-2012Bachelor's thesis  
Kirchnerová BarboraSituation of indigenous people in Chile: Indians and PolynesiansBachelor's thesis 2021 
Prchala VojtěchSingapore, as an example of the coexistence of several languages, religions and cultures in the Czech high school teachingBachelor's thesis 2021 
Šitavanc JaromírNational minorities in contemporary Poland and their futureBachelor's thesis 2021 
Vávrová JohanaMigration of children from Greece to Czechoslovakia after civil war in the 1940sBachelor's thesis 2021 
Wiesner PatrikGeographical analysis of distribution of NHL clubs in Northern AmericaBachelor's thesis 2021 
Abdulla FatenCultural differences between north and south YemenBachelor's thesis 2020 
Juráňová ŠárkaDevelopment of territory and population of a municipality Stará Bělá as a topic of teachingBachelor's thesis 2020 
Vjačka DanielChanging of ethnicity in Latvia: reality and contrafactual scenariosBachelor's thesis 2020 
Frydová RadkaIran as a surprisingly successful destination of tourismBachelor's thesis 2019 
Hudcová LucieGlobalisation of the sport: A case of participants of the ski-school in JapanBachelor's thesis 2019 
Strzelec JanA difference between national minorities and foreigners in Czechia as a part a high school educationBachelor's thesis 2019 
Adámková LucieŠtramberk as a local centre of cultural tourismBachelor's thesis 2018 
Hermannová KristýnaGood practice of solution of national conflict in the South Tyrol as a topic of a school lessonBachelor's thesis 2018 
Janas AdamSpecific features of international tourism in ArgentinaBachelor's thesis 2018 
Komárková LindaAn escalation of discrimination policy against Jewish population in Germany in the first half of 20th century on some examplesBachelor's thesis 2018 
Lihotská VandaAn estimation of rise of integration problems of imigrants to Germanyas a consequence of change their structure in the last 20 yearsBachelor's thesis 2018 
Malerz DanielMulticulturalism in Canada as a topic of teaching at the Czech schoolBachelor's thesis 2018 
Fidlerová MichaelaDeveloping strategy of ecotourism in LaosBachelor's thesis 2017 
Hermanová LucieAn evaluation of relevance of chosen cultural elements in tourism in EgyptBachelor's thesis 2017 
Hlavička MichalDevelopment of population of Region Zlín as a topic of school lectureBachelor's thesis 2017 
Mazur OndřejSpecific position of French minority in Italian province Valle d'Aosta during 20th centuryBachelor's thesis 2017 
Smutný MarekDevelopment of population of region Vysočina as a topic of school lectureBachelor's thesis 2017 
Srch OndřejDifferences between north and south Italy in the offer of cultural tourismBachelor's thesis 2017 
Stankuš SebastiánEthnic tourism as a tool of promotion of Australian Aboriginal culture and improving of their life conditionsBachelor's thesis 2017 
Ženatíková MarieThe casinos in the today Indian reservations in the USA as a source of economy for their inhabitantsBachelor's thesis 2017 
Holaň LukášResearch of differences in popularity of some football big clubs among fans in a city and in a countrysideBachelor's thesis 2016 
Lasáková MartinaLanguage situation on the Channel IslandsBachelor's thesis 2016 
Němcová EsterForeigners in the eastern federal states in GermanyBachelor's thesis 2016 
Sládeček MartinVenice as a centre of cultural tourism: advantages and problemsBachelor's thesis 2016 
Stojović JovanCitizenship of Montenegro after independence in Montenegrin identity contextBachelor's thesis 2016 
Balon RobinSilesian identity in the Jablunkov regionBachelor's thesis 2015 
Dreiseitlová KateřinaHranice as a centre of tourist regionBachelor's thesis 2015 
Garbová ŠárkaDevelopment of Frenštát pod Radhoštěm as a tourist centreBachelor's thesis 2015 
Hickelová PavlínaGeographical distribution of English language around the recent world and CzechiaBachelor's thesis 2015 
Horák TomášTendencies to re-emigration among Czechs in BanatBachelor's thesis 2015 
Horáková LenkaQuestion of integration of immigrants from Maghreb in France in the statistic comparisonBachelor's thesis 2015 
Vlčková PetraSpecific conditions of tourism development in the tourist region Opavian SilesiaBachelor's thesis 2015 
Mališová MichaelaChange of American Indians from outlaws to the USA citizensBachelor's thesis 2014 
Stočková JanaReviving process of a dead language: a case of ManxBachelor's thesis 2014 
Davidová VeronikaDevelopment of Kopřivnice as a tourist centreBachelor's thesis 2013 
Jagošová AndreaRise of nationalist Jobbik Partyat the Hungarian political stageBachelor's thesis 2013 
Králová HanaChange of distribution of believers in Czech regions in 1950-2011Bachelor's thesis 2013 
Ličková EvaInfluence of political situation in Egypt at tourismBachelor's thesis 2013 
Šimíková KateřinaTerritorial aspects of Basque autonomyBachelor's thesis 2013 
Švasta JaromírChange of political support map of main political parties in Czechia during parliament election in 2006 and 2010Bachelor's thesis 2013 
Brosová LuciaPosition of Jewish monuments in Poland in tourismBachelor's thesis 2012 
Goppold JanIs the drug organized crime in Mexico a sign of a failing state?Bachelor's thesis 2012 
Owczarzová BeataPolish minority in Teschen Silesia in the educational perspectiveBachelor's thesis 2012 
Pavlíková IvanaThe Roma in Czech and Spain: comparationBachelor's thesis 2012 
Šotkovský AdamContemporary problems of the Czech minority in Romanian BanatBachelor's thesis 2012 
Tarabíková LenkaThe slovac minority in Hungary in the past and todayBachelor's thesis 2012 
Dzido IvanDemographic and social consequences of radical population change in Opava region after World War IIBachelor's thesis 2011 
Hoňková ZuzanaNew religion in Czechia - IslamBachelor's thesis 2011 
Hradišťan DavidPosition of Australian Aborigines in historyBachelor's thesis 2011 
Trávníček JakubGeographical aspects of a fail of the Christian-Democratic Party in the election 2010Bachelor's thesis 2011 
Bartošková RenataPolitical extremism in today CzechiaBachelor's thesis 2010 
Franková LucieDemographic and social changes of Polish minority in Teschen Silesia in the second half of 20th centuryBachelor's thesis 2010 
Frimmel HátaPhenomenon of Libertas Party on the European political stageBachelor's thesis 2010 
Hájková VěraChanging position of Irish language as communication toolBachelor's thesis 2010 
Roiková HelenaArea of spatial activity of Polish High School in Orlová 1909-1939Bachelor's thesis 2010 
Skokanová PetraLangage minority policy in SwedenBachelor's thesis 2010 
Vrzalová IvanaJehova's Witnesses in CzechiaBachelor's thesis 2010 
Zbranková MichaelaCzech-Vatican relations as a special case of bilateral international relationsBachelor's thesis 2010 
Dostál JiříHistorical and geographical analysis of racism in the worldBachelor's thesis 2009 
Odehnalová MonikaCatalonia in the political and language structure of SpainBachelor's thesis 2009 
Saganová EvaThe Charter for Regional or minority languagesBachelor's thesis 2009 
Suchý MarekComparison of population changes in Osoblaha region 1945-2007Bachelor's thesis 2009 
Bezděková EvaQuebec question as an example of ethnic conflictBachelor's thesis 2008 
Zahnašová RadkaCEFTA - foregoing step to integration with EUBachelor's thesis 2008 
Bartoň AntonínReligious map of contemporary Europe Bachelor's thesis 2007 
Bazgierová DagmarExternal contacts of municipality BystřiceBachelor's thesis 2007 
Bulová PavlaExternal contacts of village Mosty u JablunkovaBachelor's thesis 2007 
Dřímalová DitaFOREIGN POLITICS OF COMMUNIST CZECHOSLOVAKIA TOWARDS AFRICAN COUNTRIESBachelor's thesis 2007 
Gorzolková RenataCuba on the international scene during the reign of Fidel CastroBachelor's thesis 2007 
Janíček DominikComparison of Canadian and Australian policies of multiculturalismBachelor's thesis 2007 
Jelínek JanPOLITICAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF UZBEKISTANBachelor's thesis 2007 
Kopecká LenkaThe Progress of The Population in District BřeclavBachelor's thesis 2007 
Mičková BarboraComparision of religious situation in Poland and Czech Republic in  communist periodBachelor's thesis 2007 


Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period10/2021 - 2/2022
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Individual and organizational decision-making in environmental risk reduction.determinants, motivations and efficiency
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Spatial models of behaviour in transforming urban environment: time geographical approach
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka, Slovenska a Polska
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub