UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Jiří Červeň

Jiří Červeň

Academic degree, name, surname:Mgr. Jiří Červeň, Ph.D.
Room, floor, building: M 113, Building M
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Environmental Center
University Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 2273
E-mail:
Personal website:No record found.Identification of Distinct Amino Acid Composition of Human Cruciform Binding Proteins
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Martin Bartas, Václav Brázda, Jack Liao, Pavla Bažantová ... other authors
Year: 2019, Molecular Biology
journal article

The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria
Martin Bartas, Michaela Čutová, Václav Brázda, Patrik Kaura, Jiří Šťastný, Jan Kolomazník, Jan Coufal, Pratik Goswami, Jiří Červeň, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2019, Molecules
journal article

Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences
Martin Bartas, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Petr Pečinka
Year: 2018, BIOCHIMIE
journal article

The Amino Acid Composition of Quadruplex Binding Proteins Reveals a Shared Motif and Predicts New Potential Quadruplex Interactors
Václav Brázda, Jiří Červeň, Martin Bartas, Nikol Mikysková, Jan Coufal, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2018, Molecules
journal article

Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí
Jiří Červeň
Year: 2016
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výzkumná stáž
Jiří Červeň
Year: 2016
work experience abroad

Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon Electrode
Jiří Červeň, Luďěk Havran, Petr Pečinka, Miroslav Fojta
Year: 2015, ELECTROANAL
journal article

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identification of Distinct Amino Acid Composition of Human Cruciform Binding Proteins
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Martin Bartas, Václav Brázda, Jack Liao, Pavla Bažantová ... other authors
Year: 2019, Molecular Biology
journal article

The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria
Martin Bartas, Michaela Čutová, Václav Brázda, Patrik Kaura, Jiří Šťastný, Jan Kolomazník, Jan Coufal, Pratik Goswami, Jiří Červeň, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2019, Molecules
journal article

Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences
Martin Bartas, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Petr Pečinka
Year: 2018, BIOCHIMIE
journal article

Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells
Martin Bartas, Jiří Červeň, Jan Oppelt, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča, Václav Procházka, Václav Brázda, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2018, Oncology letters
journal article

Preferential binding of p53 and BRCA1 proteins to naturally occurring G-quadruplexes forming sequences
Jiří Červeň, Nikol Mikysková, Anna Niziolová, Martin Bartas, Václav Brázda, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Six-stacked G-quadruplexes as a preferential target of p53
Martin Bartas, Nikol Mikysková, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Vladimír Špunda, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Amino Acid Composition of Quadruplex Binding Proteins Reveals a Shared Motif and Predicts New Potential Quadruplex Interactors
Václav Brázda, Jiří Červeň, Martin Bartas, Nikol Mikysková, Jan Coufal, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2018, Molecules
journal article

BIODEGRADATION OF ORGANOPOLLUTANTS BY SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM POLLUTED SITES IN CHINA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bioinformatic study of putative five and six stacked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome
Martin Bartas, Václav Brázda, Jiří Červeň, Václav Karlický, Vladimír Špunda, Petr Pečinka ... other authors
Year: 2017
abstract in proceedings

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Hana Sezimová, Petr Pečinka
Year: 2016, Journal of Biosciences and Medicines
journal article

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Petr Pečinka, Kateřina Malachová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Year: 2016
abstract in proceedings

Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí
Jiří Červeň
Year: 2016
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Petr Pečinka, Rong Ji ... other authors
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumná stáž
Jiří Červeň
Year: 2016
work experience abroad

Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon Electrode
Jiří Červeň, Luďěk Havran, Petr Pečinka, Miroslav Fojta
Year: 2015, ELECTROANAL
journal article

Effect of transition metals on sequencespecific binding of p53 family proteins
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Petr Pečinka, Matěj Adámik, Vlastimil Tichý, Marie Brázdová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Electrochemical approach for detection of p53-DNA interactions
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová
Year: 2014
abstract in proceedings

Kontaminace prostředí a změny na molekulárně genetické úrovni
Petr Pečinka, Jiří Červeň, Pavla Bažantová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Miroslav Fojta, Kateřina Malachová, Hana Sezimová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013, WATER RES
journal article

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013
others

EMSA detection of p53 sequence non-specific binding in PCR produced human DNA analogues
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Barbora Chvátalová, Marie Brázdová
Year: 2013, J BIOMOL STRUCT DYN
journal article

Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Jana Kukutschová, Vlastimil Matějka , Peter Filip ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo
Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Marie Brázdová
Year: 2012
abstract in proceedings

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová ... other authors
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová, Pavel Hasal, Jaromir Pocedic ... other authors
Year: 2011, CURR OPIN BIOTECH
journal article

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... other authors
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Jana Kukutschová, P. Filip ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Year: 2009
abstract in proceedings

Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of genotoxicity by the means of DNA repair enzymes
Petr Pečinka, Petr Kočárek, Zuzana Pavlíčková, Vítězslav Plášek, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová ... other authors
Year: 2008, University of Ostrava
specialist book chapter

Oxidative damage of DNA induced in plasmid by the reactions with chemical agents
Zuzana Pavlíčková, Petr Kočárek, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová ... other authors
Year: 2008, University of Ostrava
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found. Database Maintenance.No record found. Database Maintenance.Robotická pipetovací stanice pro laboratoř experimentální biologie
Main solverMgr. Jiří Červeň, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Dar
Statesolved
rss
social hub