The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biology and Ecology

Bohumír Lojkásek


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Room, floor, building: M 227, Building M
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2319
E-mail:
Personal website:No record found.Non-native fish species in River Odra and Morava basins in the Czech Republic.
Bohumír Lojkásek, Satnislav Lusk
Year: 2018, Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales Opava (A)
journal article

Červený seznam mihulí a ryb České republiky
Stanislav Lusk, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková, Milan Muška
Year: 2017, Příroda
journal article

Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel
Year: 2017, Ochrana přírody
journal article

The current threat level of fish in river network of individual sea-drinage areas in the Czech Republic
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel, Věra Lusková, Petr Hartvich
Year: 2016, Acta musei Silesiae Scientiae Naturales
journal article

Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic
Roman Baran, Jan Kubečka, Miroslav Kubín, Bohumír Lojkásek, Tomáš Mrkvička, D Ricard, Martin Rulík ... other authors
Year: 2015, Journal of Fish Biology-
journal article

Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Year: 2014, JIhočeská univerzita v Českých Budějovicích
specialist book

Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic)
Eva Marešová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Year: 2012, BIOLOGIA
journal article

Non-native fish species in River Odra and Morava basins in the Czech Republic.
Bohumír Lojkásek, Satnislav Lusk
Year: 2018, Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales Opava (A)
journal article

Červený seznam mihulí a ryb České republiky
Stanislav Lusk, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková, Milan Muška
Year: 2017, Příroda
journal article

Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel
Year: 2017, Ochrana přírody
journal article

Vnitrodruhová diverzita ichtyofauny České republiky- znalost, ochrana a její perspektiva
Satnislav Lusk, Věra Lusková, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek
Year: 2017, Lampetra: bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojatých vod
journal article

The current threat level of fish in river network of individual sea-drinage areas in the Czech Republic
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel, Věra Lusková, Petr Hartvich
Year: 2016, Acta musei Silesiae Scientiae Naturales
journal article

Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic
Roman Baran, Jan Kubečka, Miroslav Kubín, Bohumír Lojkásek, Tomáš Mrkvička, D Ricard, Martin Rulík ... other authors
Year: 2015, Journal of Fish Biology-
journal article

Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Year: 2014, JIhočeská univerzita v Českých Budějovicích
specialist book

Příroda Slezska
Vít Balner, Jiří Beneš, Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková, Šárka Cimalová, Lukáš Číhal, Helena Deckerová, Aleš Dolný, Libor Dvořák, Martin Gajdošík, Michal Graca, Jaroslav Holuša, Kamil Holý, Ivona Horká, Michal Horsák, Jiří Hudeček, Lenka Jarošová, Petr Kočárek, Jiří Kupka, Tomáš Kuras, Bohumír Lojkásek, Zdeněk Majkus, Patrik Molitor, Vítězslav Plášek, Jindřich Roháček, Magdaléna Roháčová, Jan Sitek, Jiří Stanovský, Jan Ševčík, Jiří Vávra, Ivan Zwach ... other authors
Year: 2013, Slezské zemské muzeum, Opava
specialist book

Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic)
Eva Marešová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Year: 2012, BIOLOGIA
journal article

ČERVENÝ SEZNAM MIHULÍ A RYB ČESKÉ REPUBLIKY - VERZE 2010
Stanislav Lusk, Věra Lusková, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek, Petr Hartvich
Year: 2011, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII)
journal article

Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk , Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2011, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII)
journal article

Rybí společenstva a migrační prostupnost řeky Bečvy (spojené)
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2011, Bull.Lampetra, ZO ČSOP Vlašim
journal article

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) v ichtyocenozách horských toků Beskyd na příkladu povodí Ostravice
Bohumír Lojkásek, Monika Klimentová, Stanislav Lusk, Ivana Myšková
Year: 2011, Acta Musei Beskidensis
journal article

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
Stanislav Lusk, Věra Lusková, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lenka Fremrová, Petr Kaňkovský, Dana Lidlova, Jan SOKOL ... other authors
Year: 2011
the results realized by the provider

Ichthyofauna of the Odra River basin in Moravia and Silesia
Bohumír Lojkásek
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Růst a plodnost plotice obecné Rutilus rutilus (Linnaeus,1758) ve vodní nádrži Morávka
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Year: 2010, Čas. Slez. Muz. Opava
journal article

Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků.
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Na větvi-Zelená sídliště
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
radio and televison broadcast

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Kružberk
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Nepůvodní druhy ryb v ichtyocenózách řek Dyje a Odry v úsecích s vyvinutým záplavovým územím
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2009
abstract in proceedings

Posudek na závěrečnou zprávu o řešení projektu VaV - SP/2d4/55/07
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Projevy antropogenních tlaků ve struktuře rybích společenstev tekoucích vod a predikce jejich vývoje
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) v systému odchovných potoků
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2009, Lampetra
journal article

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Šance
Bohumír Lojkásek
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Růst a plodnost cejna velkého Abramis brama (Linnaeus,1758) ve vodárenské nádrži Kružberk
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava
journal article

Vranka pruhoploutvá Cottus Poecilopus - rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a Hornád (Slovensko) Siberian sculpin Cottus poecilopus: distribution and genetic diversity in the Morava,Odra (Czech Rep),Hornad(Slovakia
Stanislav Lusk, Eva Bartoňová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Ján KOŠČO
Year: 2008
abstract in proceedings

Weather Loach Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) as a bioindicator of a hydrologic regime in the Protected Landscape Area of Poodří.
Bohumír Lojkásek, Lenka Sovíková, Stanislav Lusk
Year: 2008
abstract in proceedings

Zhodnocení aktuálního stavu výskytu populací podoustve říční (Vimba vimba) v povodí Odry a možnosti její repatriace
Bohumír Lojkásek
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

RYBÍ OSÍDLENÍ ŘÍČKY ČELADÉNKY
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2007, Bull.Lampetra, ZO ČSOP Vlašim
journal article

Ryby řeky Olzy
Bohumír Lojkásek
Year: 2007, Bronislaw Ondraszek
specialist book chapter

Spawning migration of brown trout, Salmo trutta in the Morávka Reservoir
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Tomáš Marek
Year: 2007, Folia Zoologica.
journal article

Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2007
abstract in proceedings

Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 2005
Stanislav Lusk , Lubomír Hanel, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Petr Hartvich
Year: 2006
abstract in proceedings

Ichtyofuna povodí Odry - příčiny a perspektivy
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2006
abstract in proceedings

K výskytu vzácných a chráněných druhů mihulí a ryb v povodí řeky Moravy
Stanislav Lusk , Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Lukáš Merta
Year: 2006
abstract in proceedings

Komplexní vyhodnocení ichtyocenóz monitorovaných profilů vodních toků povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Nepůvodní druhy ryb povodí Odry na Moravě a ve Slezsku
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Ivo Papoušek
Year: 2006
abstract in proceedings

Přidej se - A co na to piskoři ?
Bohumír Lojkásek
Year: 2006
radio and televison broadcast

Přidej se - Lysohorské proměny
Bohumír Lojkásek
Year: 2006
radio and televison broadcast

Přidej se - Nejen černé zlato
Bohumír Lojkásek
Year: 2006
radio and televison broadcast

Ichtyofauna vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

The Impact of the Extreme Floods in July 1997 on the Ichthyocenosis of the Oder Catchment Area (Czech Republic)
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková, Pavel Drozd
Year: 2005, HYDROBIOLOGIA
journal article

Výsledky průzkumu ichtyofauny vybraných říčních profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Fish Communities in Poodří Protected Landscape Area (the Odra River Basin)
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2004, Czech Journal of Animal Science
journal article

Ichtiofauna dorzecza gornego biegu Odry na terenie Republiki Czeskiej
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2004, Archives of Polisch Fischeries
journal article

Ichtyologická studie Moravskoslezského kraje
Bohumír Lojkásek
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... other authors
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Řeka ostravice - Hydrologické poměry a změny, vodohospodářské využití a revitalizační možnosti
Vladislav Kříž, Bohumír Lojkásek
Year: 2004
abstract in proceedings

The impact of methods of fishery management on the diet of otters ( Lutra lutra )
Lukáš Poledník, René Mitrenga, Kateřina Poledníková, Bohumír Lojkásek
Year: 2004, FOLIA ZOOL
journal article

Bolen dravý Aspius aspius ( Linnaeus, 1758) v údolní nádrži Žermanice
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek, Tomáš Marek, Vladimír Veselý
Year: 2003, Práce a Studie Muz. Beskyd ( Přír. vědy)
journal article

Charakteristika hydrologického systému CHKO Beskydy a vliv managementu na stav ichtyocenóz
Stanislav Lusk , Věra Lusková, Karel Halačka, Bohumír Lojkásek
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Ichtiofauna dorzecza gornego biegu Odry na terenie Republiki Czeskiej
Bohumír Lojkásek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Povodňové revitalizace v Rožnovské Bečvě
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2003, Bulletin Lampetra V, 2003
journal article

Výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis l. 1758) v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek
Year: 2003
abstract in proceedings

Arboretum, Biota
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská univerzita,Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Druhová diverzita ryb v aluviu střední části CHKO Poodří
Bohumír Lojkásek
Year: 2002
abstract in proceedings

Ichtyofauna říční sítě řeky Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rezervace
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská Univerzita,Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Hydrobiological biomonitoring in the Odra river basin
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2001
abstract in proceedings

Ichtyologická charakteristika vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Ohrožené a bioindikačně významné druhy mihulovců a ryb v povodí řeky Odry na území Moravy a Slezska
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2001
abstract in proceedings

Rybí společenstvo, migrační prostupnost a čistota vody řeky Ostravice
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Barbora Matýsková
Year: 2001, Časopis Slezského Zemského Muzea, vědy přírodní
journal article

Arboretum,Biota,Rezervace
Bohumír Lojkásek
Year: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Čáp černý
Bohumír Lojkásek
Year: 2000
librettos, screeplays

Fish communities in the drainage area of the Osoblaha River and effect of the 1997 Flood
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2000, Czech Journal of Animal Science Živočišná výroba
journal article

Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Charakteristika rybích společenstev vybraných profilův povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Moravská brána(kap.7.1), Ostravská pánev(kap.7.2), Mapa bioindikátorů-ryby (B4)In Rast G., Obrdlík P.,Nieznianski P.,(eds.): Atlas niv Odry,103 pp, mapové přílohy B1-9,C1-52. WWF Deutschland-Auen-Institut
Bohumír Lojkásek
Year: 2000, WWF Deutschland-Auen-Institut
specialist book

Populace okouna říčního Perca fluviatilis Linnaeus,1758 ve vodárenské nádrži Šance
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Rybí společenstva nivy řeky Odry
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Year: 2000
abstract in proceedings

Výskyt vranek (Cottus) ve vodních tocích na území okresu Frýdek - Místek
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2000
abstract in proceedings

Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Změny ve výskytu populací mihule potoční Lampetra planeri ( Bloch,1784 ) v okrese Frýdek - Místek následkem povodně 1997
Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Aktuální stav základních složek vodní bioty v CHKO Poodří
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Ichtyocenózy vybraných profilů v povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Pochop rákosní
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
librettos, screeplays

Přízpěvek k poznání druhové diverzity ryb v povodí řeky Odry
Bohumír Lojkásek, Iva Šindlerová, Přemysl Jaroň
Year: 1999
abstract in proceedings

Rádio na polštář
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
radio and televison broadcast

Vydra říční
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
librettos, screeplays

Zastávka na tahové cestě, Novomlýnské nádrže. In: Vencálek J.e(ed.): Slovácko, geografie místního regiónu pro základní školy,115 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ichtyocenóza řeky Morávky
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
abstract in proceedings

Lovy beze zbraní
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
radio and televison broadcast

Mapování výskytu vydry říční (Lutra lutra L.)na rozhraní České republiky, Slovenska a Polska v zimě roku 1996
Petr Grendziok, Jan Korňan, Bohumír Lojkásek
Year: 1998
abstract in proceedings

Pstruží námluvy
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
librettos, screeplays

Ryby okresu Karviná
Bohumír Lojkásek, Jan Malura, Věra Koutecká, Věra Koutecká
Year: 1998, Okresní úřad Karviná
specialist book chapter

Vliv povodní v červenci 1997 na diverzitu ryb ve vodních tocích
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Karel Pražák
Year: 1998
abstract in proceedings

CKO Litovelské Pomoraví. In: Vencálek J.,: Haná a Horní Pomoraví, geografie místního regionu,112 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radio na polštář
Bohumír Lojkásek
Year: 1997
radio and televison broadcast

Naše ryby, Tématický sešit
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The first information on the age composition and the growth of Pike Esox lucius Linnaeus, 1758 in a Šance reservoir
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
abstract in proceedings

The first information on the age composition and the growth of Roach Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)in a Šance reservoir
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
abstract in proceedings

Vývoj druhové diverzity ichtyocenózy vodárenské nádrže Morávka v průběhu 30 let
Bohumír Lojkásek
Year: 1996
abstract in proceedings

Ichtyocenóza vodárenské nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Lovy slovy
Bohumír Lojkásek
Year: 1995
radio and televison broadcast

V Chráněné krajinné oblasti Poodří, Výplaz na Lysů.In: Vencálek J.,: Severní Morava a české Slezsko,geografie místního regiónu pro základní školy,112 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj ichtyocenózy pstruhové nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Year: 1995
abstract in proceedings

Antropogenní ovlivnění vodních ekosystémů v povodí nádrží Šance a Morávka
Bohumír Lojkásek
Year: 1994
abstract in proceedings

K potravě a výskytu vydry říční (Lutra lutra.L.) na území CHKO Beskydy
Bohumír Lojkásek, Petr Grendziok
Year: 1994
abstract in proceedings

Shrnutí výsledků jednorázového mapování výskytu vydry říční na území CHKO Beskydy
Petr Grendziok, Bohumír Lojkásek
Year: 1994
abstract in proceedings

Strunatci, Ryby, Obojživelníci, Plazi. In:Vondřejc J.a kol.:Zoologické praktikum, Učební texty PřF Ostravské univerzity, 206 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Růst jelce tlouště Leuciscus cephalus (Osteichthyes: Cyprinidae) ve vodárenské nádrži Šance
Bohumír Lojkásek
Year: 1993
abstract in proceedings

Studie ekologickýxch faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Baška
Jaroslav Ašmera, Lumír Dokoupil, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Antonín Ryška
Year: 1993
abstract in proceedings

Studie ekologických faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Olešná
Bohumír Lojkásek, Jaroslav Ašmera, Antonín Ryška
Year: 1992
abstract in proceedings

Jak rostou ryby v beskydských vodárenských nádržích
Bohumír Lojkásek
Year: 1990, Rybářství, časopis Českého rybářského svazu
journal article

Vývoj rybí obsádky nádrže Šance
Bohumír Lojkásek, Alexandr Skácel, Kolektiv Autorů
Year: 1990, Dům techniky ČSVTS Ostrava
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ANTVLHodnocení antropogenních vlivů na ŽP
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
FSTCVCvičení z fylogeneze a systému strunatců
FSTSBFylogeneze a systém strunatců
FYLSTFylogeneze a systém strunatců
ICHTYIchtyologie
OBRCRObratlovci České republiky
OBRCSObratlovci České republiky
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SZSBBČást SZZ: Botanika a protistologie
SZSBEČást SZZ: Ekologie
SZSBOČást SZZ: Obecná biologie
SZSBZČást SZZ: Zoologie a antropologie
SZZK7Část SZZ: Biologie
SZZ10Část SZZ: Biologie s didaktikou
TECV3Terénní cvičení z biologie 3
XANTVHodnocení antropogenních vlivů na ŽP
XBIORRevitalizace, rekultivace a biodegradace
XFSTSSystém a ekologie strunatců
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YFYSTFylogeneze a systém strunatců
ZOOGEZoogeografie
6ICHTIchtyologie
7BAPRBakalářská práce
7BISCBiodiverzita strunatců (cvičení)
7BISGBiodiverzita strunatců (cvičení)
7DIPRDiplomová práce
7ICHTIchtyologie
7OBCRObratlovci České republiky
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEC3Terénní cvičení z biologie 3
ZBTKEBiota v krajině


AuthorTitleType of thesisYear
Klikáčová VěraPopulations dynamic of selected species of fauna in CzechMaster's thesis 2015 
Vrtěl PetrITCHYOCENOSIS OF THE WATER RESERVOIR KRUŽBERK AS INDICATOR OF THE ACTUAL ECOLOGICAL STATUSMaster's thesis 2015 
Zástěrová AdélaMorphological variability of the Silesian population of Apodemus agrariusMaster's thesis 2014 
Zbytovská VendulaPopulations dynamics of selected species of fauna in Moravia, Silesia and East BohemiaMaster's thesis 2014 
Zikmundová AlenaInternal morphology and physiology of spiral valve of recent Elasmobranchii and posibillity of its application on material of fossil coprolites.Master's thesis 2013 
Klimentová MonikaMigration and selected population parameters of Siberian sculpin (Cottus poecilopus Heckel 1837) in the Beskydy mountain streamsMaster's thesis 2012 
Křížek MartinGrowth of roach Rutilus rutilus (Linnaeus,1758)in the water reservoir KružberkMaster's thesis 2011 
Doležálková MarieInterspecific transfer of mitochondrial DNA via non-Mendelian hybrids: a case in western Palearctic water frogsMaster's thesis 2010 
Medzihorský VladimírMicrohabitat selection for forest rodents species (Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus)Master's thesis 2010 
Michálková JanaOrnithocoenosis in field area in NovojičínskoMaster's thesis 2010 
Domanská SoňaDistribution of water frogs Pelophylax esculentus Comlex in EvropaMaster's thesis 2009 
Ľuptovcová TeréziaThe air pollution in Košice regionMaster's thesis 2009 
Molitor PatrikTHE BIRDS OF PREY OF HLUČÍNSKÁ PAHORKATINA HILLSMaster's thesis 2009 
Řezníčková JanaInfluence of species composition and gynogenesis onto biotype diversityMaster's thesis 2009 
Sekaninová MichaelaThe bird community in field area in Podbeskydská pahorkatina.Master's thesis 2009 
Szkanderová KateřinaThe river Lomná and its inflows as a biocorridor for hydrobiontsMaster's thesis 2009 
Janová KateřinaThe influence of foxes vaccination on incidence of rabies of vertebratea in the Czech republicMaster's thesis 2008 
Cetkovská OlgaChosen ecological chracteristics of population of the chub Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) in the Ondřejnice riverMaster's thesis 2007 
Chrudina RobertPopulation of the European river otter (Lutra lutra) in longitudinal profile of the Oder River Master's thesis 2007 
Hejduková RomanaTHE HUMMINGBIRDS (FAMILY TROCHILIDAE) IN COLLECTIONS OF SILESIAN MUSEUMMaster's thesis 2007 
Janošková LucieOrnithocenoses of the Komenského Sady Park in OstravaMaster's thesis 2007 
Kawuloková JanaAquatic birds on ponds in JistebníkMaster's thesis 2007 
Pavlíková KateřinaSelected paramaters in population of dace Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) in the river OndřejniceMaster's thesis 2007 
Adamičková VeronikaGrowth of bream Abramis brama (Linnaeus, 1758) on water reservoir KružberkMaster's thesis 2006 
Březinová PavlaPOPULATION OF ROACH Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) IN THE WATER RESERVOIR MORÁVKAMaster's thesis 2006 
Klvaňová HanaSELECTED PARAMETERS OF THE POPULATION OF COMMON PERCH PERCA FLUVIATILIS LINNAEUS, 1758 IN THE WATER-SUPPLY RESERVOIR MORÁVKAMaster's thesis 2006 
Tomalík PavelPtáci albrechtičských rybníkůMaster's thesis 2006 
Urbanský DenisLong-term changes in songbird breeding biology in the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Širuček JiříDevelopment of the salmonids abundance in water flows within the River Odra Basin. The proposed solution of issues using the example of Czech Fishing Union, local unit in Frýdek-Místek".Bachelor's thesis 2017 
Honová EliškaOriginal species of fish in collections of educatinal institution of Northmoravian regionBachelor's thesis 2014 
Faldík AlešSunfish Leucaspius delineatus (Heckel 1843) in the Moravian part of the Odra River BasinBachelor's thesis 2013 
Fialová LucieThe population of Rana dalmatina in Protected Landscape Area PoodříBachelor's thesis 2013 
Poljaková Michaela The Hazel Dormouse (Muscardinus avellanarius)- A great mistery of Slovak and Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Řezníčková AdélaDensity, dispersion and habitat preferences of the European beaver (Castor fiber L.) population in the Morava River floodplain between the cities of Otrokovice and Uherské Hradiště.Bachelor's thesis 2013 
Kamínková JitkaThe occurrence of lynx Lynx lynx (Linnaeus, 1758) in selected locations of Vsetínské and Hostýnské hillsBachelor's thesis 2012 
Vrtěl PetrVimba bream Vimba vimba Linnaeus, 1758 in the basin the Morava and Odra riversBachelor's thesis 2012 
Zástěrová AdélaMorphometric characteristics of populations Striped Field Mouse in selected localities of the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Zbytovská VendulaDynamics of populations of selected species of fauna in Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2012 
Klimentová MonikaSiberian sculpin populations in streams of Beskydy mountainsBachelor's thesis 2010 
Turoň TomášThe Olše river in the territorial system of the ecological stabilityBachelor's thesis 2010 
Zikmundová AlenaSelachians in the collections of the museums in Czech RepublicBachelor's thesis 2010 
Baran RomanFish preferences of habitat in heavy - loaded antropogenic sections of Ostravice riverBachelor's thesis 2009 
Chovančíková JanaEffectivity of road underpasses during amphibian seasonal migration routes: a case study in Trnávka villageBachelor's thesis 2009 
Bílá MichaelaAmphibian monitoring, migration routes and barriers in the Přívrat pondsBachelor's thesis 2008 
Doležálková MarieThe population of Salamandra salamandra on the hill KožnáBachelor's thesis 2008 
Křížek MartinSpatiae Distribution of Juvenile Fish in the Ostravice River in the Ostrava CityBachelor's thesis 2008 
Majtánová ZuzanaReproduction of Rana dalmatina in swimming holes in north-west part of Suchdol forest, Protected Landscape Area PoodříBachelor's thesis 2008 
Staníková DenisaSummary of recent knowledge in Carpathian newt (Triturus montandoni, Boulenger, 1880)Bachelor's thesis 2008 
Šifrová HelenaOn the occurrence of lizards of the family Lacertidae in the Ostrava region and their associated parasitesBachelor's thesis 2008 
Baňasová ZuzanaThe downhill courses in the territory of Protected area of the Slovak paradise in relation to nature protectionBachelor's thesis 2007 
Cajsbergerová HanaThe influence of Slezská Harta water reservoir on the water quality of the Kružberk water reservoirBachelor's thesis 2007 
Dobeš AntonínCONTRIBUTION TO THE FORAGING BEHAVIOUR OF THE MARSH HARRIER (CIRCUS AERUGINOSUS) OVER THE SELECTED PATCHES IN PLA POODŘÍBachelor's thesis 2007 
Domanská SoňaPieces of knowledge to distribution of water frogs RanaBachelor's thesis 2007 
Gallová BarboraPassableness of landscape for mammals in the area of Rožnov troughBachelor's thesis 2007 
Králíková VeronikaWaterfowls of selected surroundings in Karviná regionBachelor's thesis 2007 
Ľuptovcová TeréziaThe air pollution in Žilina regionBachelor's thesis 2007 
Medzihorský Vladimír Microhabitat selection for forest small mammals (Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus, Sorex araneus)Bachelor's thesis 2007 
Mikolášová EvaBird community in field area in Podbeskydí HillsBachelor's thesis 2007 
Szkanderová KateřinaThe river Lomná as a biocoridor for aquatic animalsBachelor's thesis 2007 
Šebestová ŠárkaBird society in an agricultural area of HlucinBachelor's thesis 2007 
Válová PetraWater birds of some ponds in Olomouc and Prostějov districtBachelor's thesis 2007 
Volná LenkaBird community in field area in OstravaBachelor's thesis 2007 
Watzlawiková TerezieWaterfowls of the river Opava and its surroundingsBachelor's thesis 2007 
Baláž MarianThe growth of perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) in Kružberk water-supply reservoirBachelor's thesis 2006 
Havlíčková KateřinaWINTER DISTRIBUTION OF THE DIPPER (CINCLUS CINCLUS) IN KRALICKÝ SNĚŽNÍKBachelor's thesis 2006 
Hlaváčová ZuzanaEvolution of the wolf population on Czech Republic territory - history and presentBachelor's thesis 2006 
Indrová LenkaPOPULATION OF BLACKBIRD, THRUSH AND FINCH WITH CONTINUITY OF TAWNY OWLBachelor's thesis 2006 
Janová KateřinaThe influence of foxes vaccination on hydrophobia appearanceBachelor's thesis 2006 
Makovičková PetraThe downhill courses in the territory of Protected area of the Beskydy Mountains in relation to nature protectionBachelor's thesis 2006 
Měráková EvaPopulation structure of water frogs (Rana esculenta complex) in a range of the Nízký jeseník: morphology, ploidy investigations, population densityBachelor's thesis 2006 
Pluháček DavidTHE SELECTED CHARACTERS OF GUDGEON Gobio gobio Linnaeus, 1758 POPULATION IN THE MORÁVKA VALLEY RESERVOIRBachelor's thesis 2006 
Řezníčková JanaField survey and marking methods of amphibias: theory and practiceBachelor's thesis 2006 
Čajka DaliborPOPULATION OF THE RIFFLE MINNOW Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) IN THE RIVER BEČVABachelor's thesis 2005 
Pernická EliškaAvipoxvirus infections: findings in the northeast part of the Czech Republic (moravskoslezský kraj)Bachelor's thesis 2005 


The biological and ecological requirements of fishes: factors determining the function of fish ladders
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/2007 - 12/2010
ProviderKatedra biologie a ekologie, Ministerstvo životního prostředí
Statefinished
Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period6/2009 - 9/2009
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na "zdraví" říčních systémů v České republice
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/2001 - 12/2004
Provider
Statefinished
Vliv predace vydry říční (Lutra lutra) na rybí obsádku toků v rybníkářské oblasti
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/2000 - 12/2002
Provider
Statefinished
Rybí společenstva parmového pásma - základ diverzity ichtyofauny České republiky
Main solverdoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Period1/1997 - 12/1999
Provider
Statefinished
rss
social hub