UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Chemistry

Michal Haluzík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Room, floor, building: C 307, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2193
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Janochová, K., Haluzík, M. a Bužga, M. Visceral fat and insulin resistance-what we know?. Biomedical papers. 2018, 163(1), s. 19-27. ISSN 1213-8118.
Křenková, K., Haluzík, M. a Haluzík, M. Obezita, tuková tkáň a zánět. Československá fyziologie. 2017, č. 1, s. 26-33. ISSN 1210-6313.
Křenková, K. a Haluzík, M. Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR. In: Zjazd Chemikov. . 2017.
Křenková, K., Haluzík, M. a Lochmanová, A. Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve. In: Sjezd chemiků. . 2016.
KŘENKOVÁ, K., Haluzík, M., Bužga, M. a Lochmanová, A. Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích. In: 67.Zjazd Chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Haluzík, M. a Bužga, M. Izolace mononukleárních buněk metodou Ficcol-Paque z periferní krve pacientů po bariatrických operacích. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Kavalková, P., Kuneš, J., Zícha, J., Haluzík, M., Haluzíková, D., Drápalová, J., Lacinová, Z. a Haluzík, M. Adipose tissue is required for insulin-sensitizing but not for blood pressure-lowering effects of ACE-inhibition: studies on mice with diet-induced obesity and fatless A-ZIP/F-1 mice: Type 2 Diabetes, Insulin Resistance and Metabolic Dysfunction. In: Type 2 Diabetes, Insulin Resistance and Metabolic Dysfunction. s. 95-95.
Haluzík, M. a Haluzík, M. Diabetologie 2011: Diabetes a nádory. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 32-45. ISBN 978-80-7387-461-2.
Haluzík, M. a Peter, R. Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky. 2009.
Haluzík, M., Anderlová, K., Doležalová, R., Adamíková, A., Haluzíková, D., Housová, J., Svačina, Š. a Haluzík, M. Serum adipocyte fatty acid binding protein levels in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity: the influence of fenofibrate treatment.. PHYSIOL RES. 2009, roč. 2009, č. 58, s. 93-99. ISSN 0862-8408.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Haluzík, M. Tuková tkáň jako endokrinní orgán: význam při vzniku a rozvoji inzulínové rezistence a diabetu. 2008.
Doležalová, R., Bošanská, L., Lacinová, Z., Kasalová, Z., Štulc, T., Haluzík, M. a Haluzík, M. Effect of PPAR-gamma agonist treatment on markers of endothelian dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. PHYSIOL RES. 2007, roč. 2007, č. 56, s. 741-748. ISSN 0862-8408.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Haluzíková, D., Doležalová, R., Haluzík, M., Bošanská, L., Dolínková, M., Lacinová, Z., Štulc, T. a Haluzík, M. Effect of PPAR-gamma agonist treatment on markers of endothelian dysfunction in patiens with type 2 diabetes mellitus. In: World Congress on Insulin Resistance Syndrome. Las Vegas. 2006.
Haluzík, M., Lacinová, Z., Dolínková, M., Haluzíková, D., Housa, D., Hořínek, A., Vernerová, Z., Kumstýřová, T. a Haluzík, M. Improvement of insulin sensitivity after peroxisome proliferator-activated receptor-alpha agonist treatment is accompanied by paradoxical increase of circulating resistin levels. ENDOCRINOLOGY. 2006, roč. 2006, č. 147, s. 4517-4524. ISSN 0013-7227.
Haluzík, M., Lacinová, Z., Dolínková, M., Haluzíková, D., Housa, D., Hořínek, A., Vernerová, Z., Kumstýřová, T. a Haluzík, M. Improvement of insulin sensitivity after PPAR-alpha agonist treatment is accompanied by paradoxical increase of circulating resistin levels. In: Keystone symposia. Vancouver. 2006.
Haluzík, M. a Haluzík, M. PPAR-alpha and insulin sensitivity. PHYSIOL RES. 2006, roč. 2006, č. 55, s. 115-122. ISSN 0862-8408.
Haluzík, M. a Haluzík, M. Receptory aktivované peroxizomovými proliferátory (PPAR) a inzulínová senzitivita-experimentální studie.. Československá fyziologie. 2006, s. 21-26.
Housová, J., Wilczek, H., Haluzík, M., Křemen, J., Křížová, J. a Haluzík, M. Adipocyte-Derived Hormones in Heroin Addicts: the Influence of Methadone Maintenance Treatment. Physiological Research. 2005, roč. 2005, č. 2005, s. 73-78. ISSN 0862-8408.
Haluzíková, D., Haluzík, M. a Lacinová, Z. Fenofibrate treatment improves insulin sensitivity in mice with diet-induced obesity despite paradoxical increase in circulating resistin levels.. In: European Association for the Study of Diabetes. Athens, Greece. 2005.
Haluzíková, D., Kleiblova, P., Housová, J., Haluzík, M., Křížová, J., Lacinová, Z., Papežová, H. a Haluzík, M. Serum adiponectin and adipose tissue adiponectin receptors expression in patients with obesity and anorexia nervosa: relationship to nutritional status. In: 3rd World Congress on Insulin Resistance Syndrome. San Francisco . 2005.
Haluzík, M. a Haluzík, M. Tuková tkáň a inzulínová rezistence: experimentální využití transgenních myších modelů. Československá fyziologie. 2005, roč. 54, s. 62-69. ISSN 1210-6313.
Haluzík, M. Význam vybraných adipocytárních hormonů při rozvoji obezity, inzulínové rezistence a diabetu. 2005.
Haluzík, M., Pařízková, J. a Haluzík, M. Adiponectin and Its Role in the Obesity-Induced Insulin Resistance and Related Complications. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. 2004, roč. 2004, č. 2004, s. 123-129. ISSN 0862-8408.


AuthorTitleType of thesisYear
Furmančíková AdélaStudy of external factors that affect the isolation and stability of CD14 + monocytes from peripheral blood.Master's thesis 2019 
Babicová MarieIsolation of mononuclear cells from peripheral blood and their detection by flow cytometry in patients after bariatric surgery treatment.Master's thesis 2018 
Chlapíková HanaThe innovation of laboratory course in biochemistry focused on electrophoretic and spectrophotometric methodsMaster's thesis 2010 
Nguyen Van HaiNative and denaturing serum protein electrophoresis.Bachelor's thesis 2017 
Ondrušíková AndreaDetection of CD14+ mononuclear cells by flow cytometry.Bachelor's thesis 2015 
Pletichová HanaElectrophoresis of blood serum proteins of humans and selected animal species.Bachelor's thesis 2015 
Babicová MarieThe mechanism increasing insulin sensitivity of morbidly obese patiens after bariatric surgery treatment.Bachelor's thesis 2014 
Sližová IvanaUsing electrophoresis for restriction endonucleases DNA cleaving detection.Bachelor's thesis 2014 
Sloviaková SimonaA comparsion of the homocysteine determinations by immunochemical method using analyzer Immulite 2000Xpi and gas chromatography.Bachelor's thesis 2014 
Švábiková LuciaA comparison of the two homocysteine enzymatic determination methods using biochemical analyzer AU 680Bachelor's thesis 2014 
Janků VeronikaNucleic acids agarose gel detection using fluorescent stain ethidium bromide resp. SYBR Green.Bachelor's thesis 2013 
Málková VeronikaOptimization of acrylamide gel preparation procedure for protein electrophoresis.Bachelor's thesis 2013 
Kliš MartinCholesterol and its role in ethiopathogenesis of atherosclerosisBachelor's thesis 2011 
Motlochová MonikaIntroduction, verification and standardization selected practises of laboratory course ?Biochemistry I.? for Faculty of Medicine University of Ostrava.Bachelor's thesis 2011 
Végh RomanToxicity of selective pharmaceuticals used in emergency medicineBachelor's thesis 2009 
Fialová AlenaDetermination of methanol and ethanol in Gin spiritBachelor's thesis 2007 


Inovace laboratorních cvičení z biochemie
Main solverMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Isolation of mononuclear cells from peripheral blood and their detection by flow cytometry in patients after bariatric surgery treatment.
Main solverMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Main solverMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub