UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Chemistry

Roman Maršálek

Roman Maršálek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Room, floor, building: C 506, Building C
Position:Head of Department, Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Environmental Center
Phone number, mobile: +420 597 09 2190
+420 737 443 663
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Maršálek, R. Adsorption of lead ions and surfactants on sheep wool and pyrolysis material prepared from wool. Waste Forum. 2018, s. 299-306. ISSN 18040195.
Maršálek, R. a Mucha, M. Interaction among clays and bovine serum albumin. In: 8th International Colloids Conference. Shanghai: Elsevier. 2018.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. Interaction of BSA and metal oxide nanoparticles. In: 8th International Colloids Conference. Shanghai: Elsevier. 2018.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. Interaction of BSA with ZnO, TiO2 and CeO2 Nanoparticles. In: NANOCON 2018. Brno. 2018.
BUKÁČKOVÁ, M., Rusnok, P. a Maršálek, R. Mathematical methods in calculation of zeta potential BSA. J SOLUTION CHEM. 2018, 47(12), s. 1942-1952. ISSN 0095-9782.
Maršálek, R. Adsorption of surfactants. In: 7th International Colloids Conference. Sitges. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele I., Analýza učebnic. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele II., Dotazník a test. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Maršálek, R. a BUKÁČKOVÁ, M. Interaction between bovine serum albumin and CeO2. In: NANOCON: NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2017-10-18 Brno. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. s. 437-442. ISBN 978-808729481-9.
BUKÁČKOVÁ, M., Maršálek, R. a Rusnok, P. Mathematical processing of zeta potential BSA. In: 7th International Colloids Conference. Sitges: Elsevier. 2017.
Nanoparticles of ZnO - Change of Zeta Potential and Adsorption of BSA. In: NANOCON. Brno. 2017.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. NANOPARTICLES OF ZNO - CHANGE OF ZETA POTENTIAL AND ADSORPTION OF BSA. In: NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2018-10-10 Brno. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. s. 473-478. ISBN 978-808729481-9.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. Effect of several parameters on the zeta potential of bovine serum albumin. In: 6th International Colloids Conference. Berlín. 2016.
Maršálek, R. a SASSIKOVÁ, M. Characterization of the size distribution of subbituminous coal by laser diffraction. INSTRUM SCI TECHNOL. 2016, č. 44, s. 233-240. ISSN 1073-9149.
Maršálek, R. Influence of temperature on the adsorption of BSA on CeO2. In: 6th International Colloids Conference. Berlín. 2016.
Vliv pH, teploty a koncentrace na zeta potenciál BSA. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Maršálek, R. INTERACTION OF CERIUM OXIDE NANOPARTICLES WITH BOVINE SERUM ALBUMIN. In: 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnology. Colombo. 2015.
Maršálek, R. Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2. International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2014, č. 8, s. 1228-1231. ISSN 1307-6892.
Maršálek, R. Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2. In: ICBN 2014 : XII International Conference on Biotechnology and Nanotechnology. Sydney: WASET. 2014.
Maršálek, R. Adsorption of Selected Ions on Ferro-Precipitates from Aqueous Solutions. In: Chemistry: The Key to our Sustainable Future. XIV. vyd. Springer Netherlands, 2014. s. 173-187. ISBN 978-94-007-7388-2.
Maršálek, R. Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal Content. International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2014, č. 8, s. 1173-1176. ISSN 1307-6892.
Maršálek, R. Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal Content. In: ICCEMS 2014 : XII International Conference on Chemical, Environment and Medical Sciences. Melbourne: WASET. 2014.
Bielniková, H., Dvořáčková, J., Malachová, K., Maršálek, R. a Kukutschová, J. Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles. TANGER Ltd., 2014. s. 152-152. ISBN 978-80-87294-55-0.
Maršálek, R. Particle size and zeta potential of ZnO. APCBEE Procedia. 2014, s. 13-17. ISSN 2212-6708.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Maršálek, R. Autorský zákon v prostředí VŠ. Havířov: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 154 s. ISBN 978-80-7464-343-9.
Navrátilová, Z. a Maršálek, R. Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite. In: Clay Minerals inf Nature - Their Characterization, Modification and Application. 1. vyd. InTech, 2012. s. 273-294. ISBN 978-953-51-0738-5.
Maršálek, R. a Zelenka, T. Chemické rovnováhy kolem nás i v nás. 2012.
Maršálek, R. The adsorption of selected ions on ferro-precipitate from aqueous solutions. In: International conference om pure and applied chemistry ICPAC 2012. Mauritius. 2012.
Maršálek, R. Zeta potential - Applications. In: International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Singapore: International association of computer science and information technology press, 2012. International association of computer science and information technology press, 2012. s. 15-19. ISBN 978-981-07-2428-3.
Maršálek, R. ADSORPCE Pb+II, Cu+II A Cr+III NA ŽELEZITÝCH SRAŽENINÁCH. In: 63. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2011.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. Adsorption potential of coals and carbon to phenol - thermodynamic aspects. In: 28th International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsurgh. 2011.
Maršálek, R. a Navrátilová, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. CHEM PAP. 2011, č. 65, s. 77-84. ISSN 0366-6352.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of Heavy Metal Ions on Coals and Carbons. In: Waste Water - Treatment and Reutilization (Ed. F.S.G. Einschlag). První. vyd. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 321-338. ISBN 978-953-307-249-4.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA PŘÍRODNÍM UHLÍ - PŘÍSPĚVEK K OSVĚTLENÍ MECHANISMU SORPCE. CHEM LISTY. 2011, roč. 105, č. 105, s. 966-971. ISSN 0009-2770.
Maršálek, R. a Peter, R. REDUCING OF ZINC IN FERRITE SLURRIES - GOETHITE PROCESS. In: Proceedings: 15th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Czech republic: Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, 2011. Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, 2011. s. 153-158. ISBN 978-80-248-2388-1.
Maršálek, R. Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2011. 2011.
Maršálek, R. Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2011. 2011.
Maršálek, R. The Adsorption of Lead Using Altered Coals. In: International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Singapore: International association of computer science and information technology press, 2011. International association of computer science and information technology press, 2011. s. 58-62. ISBN 978-981-08-9923-3.
Maršálek, R. The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate. In: International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Singapore: International association of computer science and information technology press, 2011. International association of computer science and information technology press, 2011. s. 23-27. ISBN 978-981-08-9079-7.
Maršálek, R. The Adsorption of SDS on Ferro-Precipitates. World academy of science, engineering and technology An international Journal of Science, Engineering and Technology. 2011, roč. 2011, s. 534-537. ISSN 2010-376X.
Maršálek, R. a Taraba, B. The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals. COLLOID SURFACE A. 2011, č. 383, s. 80-85. ISSN 0927-7757.
Maršálek, R. The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate. International Journal of Environmental Science and Development (IJESD). 2011, roč. 2011, č. 2, s. 253-258. ISSN 2010-0264.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Maršálek, R. a Slovák, V. Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní. 2010.
Maršálek, R. a Peter, R. Možnosti srážení železa z roztoku - goethitový proces. In: Odpadové fórum. Praha: CEMC, 2010. CEMC, 2010. s. 1-7. ISBN 978-80-85990-12-6.
Maršálek, R. a Peter, R. Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process. In: Ecbalance. Tokio. 2010.
Maršálek, R. Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2010. 2010.
Maršálek, R. Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2010. 2010.
Taraba, B., Veselá, P., Maršálek, R. a Navrátilová, Z. TEMPERATURE AS A FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS. In: 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 2010. University of Pittsburgh, 2010. s. 343-348. ISBN 1-890977-27-6.
Maršálek, R. THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF CTAB ON COALS. In: Surface forces. Moskva-St.Petersburg. 2010.
Taraba, B. a Maršálek, R. THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF SDS ON COALS. In: 27th PCC Conference Proceedings. Pittsburgh University, USA: Pittsburgh University, 2010. Pittsburgh University, 2010. s. 65-75. ISBN 1-890977-27-6.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím. In: 62. sjezd chemických společností. Pardubice. 2010.
Maršálek, R. Závěrečná zpráva projektu 2A-1TP/1083. 2010.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of the CTAB on coals. In: International conference on coal science and technology. Kapské město. 2009.
Maršálek, R. a Navrátilová, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. In: 60th Annual meeting of ISE. Beijing. 2009.
Taraba, B., Maršálek, R. a Veselá, P. Effect of Temperature on Lead (II) Adsorption at Coals. In: 2009 Internation Conference on Coal Science and Technology. Kapské město. 2009.
Ruppenthalová, L. a Maršálek, R. KONKURENČNÍ ADSORPCE TĚŽKÝCH KOVŮ NA ALTEROVANÉM UHLÍ. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2009. Slovenská chemická společnost, 2009. s. 122-122. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. a Taraba, B. Materiál pro odstraňování iontů těžkých kovů z odpadních vod. 2009.
Slovák, V., Taraba, B. a Maršálek, R. Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí. In: Ostravský seminář termické analýzy - Sborník příspěvků. Ostrava: ČSCH, 2009. ČSCH, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-86238-63-0.
Maršálek, R. The influence of surfactants on the zeta potential of coals. ENERG SOURCE PART A. 2009, roč. 31, s. 66-75. ISSN 1556-7036.
Maršálek, R. a Taraba, B. VLIV TEPLOTY NA ADSORPCI CTAB NA UHLÍ. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2009. Slovenská chemická společnost, 2009. s. 63-64. ISSN 1336-7242.
Slovák, V., Maršálek, R., Kuzněcovová, L., Ruppenthalová, L. a Janíček, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In: ChemZi. Bratislava: SCHS, 2008. SCHS, 2008. s. 79-79. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of SDS on coal. In: Colloids for Nano- and Biotechnology. Heidelberg: Springer, 2008. Springer, 2008. s. 163-168. ISBN 978-3-540-85133-2.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of sodium dodecyl sulphate on coal. In: III International conference of colloid chemistry and physicochemical mechanics, program and summaries. Moskva: URSS, 2008. URSS, 2008. s. 31-31. ISBN 978-5-9710-0219-2.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Carbon paste electrode modified with coal. In: Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 121-121. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Slovák, V., Maršálek, R., Janíček, M., Kohutová, H., Zelenka, T., Ráblová, L. a Kukuczka, R. Sorpce těžkých kovů na přírodním uhlí. In: ODPADOVÉ FÓRUM 2008. Milovy: PCHE, 2008. PCHE, 2008. s. 4307-4310. ISBN 978-80-02-02012-7.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Odpadové fórum 2008. s. 219-227. ISBN 978-80-02-02012-7.
Maršálek, R. Využití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 654-655. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Maršálek, R., Kuzněcovová, L., Ruppenthalová, L. a Janíček, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In: SCHS. Bratislava. 2007.
Maršálek, R. ADSORPTION OF THE SDS ON THE CARBONACEOUS MATERIALS. In: 9th Conferece on colloid chemistry. Siófok. 2007.
Maršálek, R. ADSORPTION OF THE SDS ON THE CARBONACEOUS MATERIALS. In: 9th Conference on colloid chemistry. s. 126-126. ISBN 978-963-9319-70-7.
Maršálek, R. DVPP-vnitřní potřeba či povinnost. In: Modulový systém celoživotního vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 52-54. ISBN 978-80-7368-394-8.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R. a Kalina, J. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 2007.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of Heavy Metals and Phenol on Altered Bituminous Coals. Energy Sources, Part A. 2007, s. 885-894. ISSN 1556-7036.
Maršálek, R. a Slovák, V. Levné sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Sborník přednášek 3, Odpadové fórum 2007. Praha: PCHP-PetroChemProgress, 2007. PCHP-PetroChemProgress, 2007. s. 3391-3397. ISBN 978-80-02-01894-0.
Slovák, V., Maršálek, R. a Peter, R. Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis. In: SFC07 Congress. Paris. 2007.
Maršálek, R. Průmyslová chemie II.. 2007.
Maršálek, R. Průmyslová chemie III.. 2007.
Kalina, J. a Maršálek, R. Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie). 2007.
Maršálek, R. Školská legislativa. 2007.
Maršálek, R. The influence of the SDS on the zeta potential of the carbonaceous materials. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing, part I. Ostrava: Publishing services department, VŠB-TU, 2007. Publishing services department, VŠB-TU, 2007. s. 197-201. ISBN 978-80-248-1277-9.
Slovák, V. a Maršálek, R. Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?. In: Sborník přednášek 3, Odpadové fórum 2007. Praha: PCHP-PetroChemProgress, 2007. PCHP-PetroChemProgress, 2007. s. 3528-3531. ISBN 978-80-02-01894-0.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In: ChemZi. Bratislava: SCHS, 2007. SCHS, 2007. s. 73-74. ISBN 1336-7242.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In: 59. zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Maršálek, R. Chemické výpočty. 2006.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Maršálek, R. INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí). In: Přinos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 149-152. ISBN 80-7368-225-7.
Maršálek, R. pH, hlavní faktor ovlivňující zeta potenciál. In: Zbornik zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2006. FPV UKF v Nitre, 2006. s. 27-. ISBN 80-8050-960-3.
Maršálek, R. Přírodní uhlí jako adsorbent pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. ISBN 80-248-1070-0.
Maršálek, R. a Slovák, V. THE INFLUENCE OF OXYGEN CONTENT ON ZETA POTENTIAL OF CARBONACEOUS MATERIALS. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU: Publishing services department, VŠB-TU, 2006. Publishing services department, VŠB-TU, 2006. s. 361-365. ISBN 80-248-1088-3.
Maršálek, R. Zeta potenciál jílových minerálů. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 9, s. 594-594. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Maršálek, R. a Taraba, B. Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 579-579. ISBN 0009-2770.
Maršálek, R. Adsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádání. 2005.
Maršálek, R. pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2. In: Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, 2005. FPV UKF, 2005. s. 124-127. ISBN 80-8050-813-5.
Maršálek, R. pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2. In: FPV UKF. Nitra. 2005.
Maršálek, R. a Palarčík, J. Porovnání přístrojů na měření zeta potenciálu. In: Sborník příspěvků 7. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, 2005. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, 2005. s. 48-49. ISBN 80-7194-775-X.
Maršálek, R. Průmyslová chemie I, aneb bez chemie dům nepostavíš. 2005.
Maršálek, R. The adsorption of lead using altered coals. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Publishing services department, VŠB- Technical University of Ostrava, 2005. Publishing services department, VŠB- Technical University of Ostrava, 2005. s. 293-298. ISBN 80-248-0786-6.
Maršálek, R. Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů. ChemZi. 2005, roč. 1, s. 136-137. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů. In: 57. zjazd chemických spoločností. Tatranské Matliare. 2005.
Maršálek, R. Základní výpočty ve fyzikální chemii. 2005.
Maršálek, R. Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí. 2002.
Taraba, B., Maršálek, R. a Vojtěšek, M. Adsorpční chování alterovaných černých uhlí. In: 5. česko-polská konference: Documenta geonica 2002 2002-11-06 Ústav geoniky AV ČR Ostrava. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2002. Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2002. s. 221-226. ISBN 80-86360-30-x.
Taraba, B. a Maršálek, R. Adsorpční využití alterovaného černého uhlí. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 2002, roč. 9, č. 12, s. 3-6. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of heavy metals and phenol on altered bituminous coals. In: 4th UK Meeting on coal research and its applications. Imperial College, London. 2002.
Taraba, B., Maršálek, R. a Kaloč, M. Immobilization of heavy metals using altered bituminous coals. In: 51.Berg-und Huttenmannischen Tag 2000: Freiberger Forschungshefte 2000-06-14 . Freiberg: Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, 2000. Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, 2000. s. 159-169. ISBN 3-86012-113-8.
Taraba, B. a Maršálek, R. Úloha specifické a nespecifické sorpce při imobilizaci těžkých kovů na alterovaném černém uhlí. Chemické listy. 2000, roč. 94, s. 847-847. ISSN 0009-2770.


AuthorTitleType of thesisYear
Světlovský LukášThe photocatalytic degradation using the prepared TiO2 ? laboratory reactorMaster's thesis 2018 
Foitziková LucieAdsorption of proteins to the surface of nanoparticles of metal oxidesMaster's thesis 2015 
Šimášková OlgaPreparation of selected nanoparticles of metal oxides and their comparison with commercial productsMaster's thesis 2015 
Lisník JiříDetermination of ZnO particles size distribution and their interaction with selected surfactantMaster's thesis 2014 
Mizeráková JúliaParticles size distribution of particulate matterMaster's thesis 2014 
Sassiková MarkétaMethodological aspects of determination particle size distribution using the laser diffraction methodMaster's thesis 2014 
Blaha AlešAdsorption of surfactant on coalMaster's thesis 2010 
Manfrinová NikolaThe influence of temperature on anionic surfactant adsorption on coal samplesMaster's thesis 2010 
Bőhm ViktorAdsorption of lead onto sheep woolBachelor's thesis 2017 
Juřica TomášInteraction between bovine serum albumin and clay surfaceBachelor's thesis 2017 
Světlovský LukášThe photocatalytic degradation of methylene blue using the prepared TiO2Bachelor's thesis 2016 
Gabrišová MartinaPreparation of zinc oxide nanoparticles and their characterizationBachelor's thesis 2015 
Kareš JiříThe influence of pH on zeta potential of ZnOBachelor's thesis 2014 
Janochová KarolínaAdsorption of copper and selected anion on ferrous adsorbentsBachelor's thesis 2012 
Laryšová AnetaAdsorption of lead and selected anion on ferrous adsorbentsBachelor's thesis 2012 
Lisník JiříAdsorption of surfactants on ferrous adsorbentsBachelor's thesis 2012 
Sassiková MarkétaAdsorption of chromium on ferrous adsorbentsBachelor's thesis 2012 
Korbel TomášThe influence of temperature on surfactants adsorption on montmorilloniteBachelor's thesis 2010 
Pospíšil JanThe adsorption of cationic surfactant on coalsBachelor's thesis 2010 
Kuzněcovová LucieAdsorption of lead on altered coalBachelor's thesis 2009 
Machová JanaSorption of lead on subbituminous coalBachelor's thesis 2009 
Ruppenthalová LucieAdsorption of cadmium on altered coalBachelor's thesis 2009 
Pastva JakubAdsorption of cadmium on subbituminous coalBachelor's thesis 2008 
Taurková PetraMONITORING OF SELECTED QUALITY INDICATORS OF THE VSETÍNSKÁ BEČVA RIVER AND THE MEDŮVKA CREEKBachelor's thesis 2008 
Matějů KateřinaMEASURING OF THE ZETA POTENTIAL OF THE CARBONACEOUS PARTICLESBachelor's thesis 2007 
Petříková MarieThe adsorption of lead using altered coal - column studiesBachelor's thesis 2006 
Šandová PavlínaThe influence of surfactants on the zeta potential of carbonaceous particleBachelor's thesis 2006 


Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period9/2016 - 8/2017
ProviderKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj studijních oborů katedry chemie
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Research of technology treatment of Zn-Fe sludges coming from zinc chloride production
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period7/2009 - 12/2011
ProviderMinisterstvo průmyslu a obchodu
Statefinished
Inovace laboratoře texturních parametrů
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Immobilization of heavy metals from waste waters by using nature carbonaceous materials
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period11/2006 - 12/2009
ProviderMinisterstvo průmyslu a obchodu
Statefinished
The zeta potential of carbonaceous materials - the mechanisms of collectors' adsorption
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub