Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Chemistry

Tomáš Zelenka

Tomáš Zelenka

Academic degree, name, surname:Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Room, floor, building: C 411, Building C
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2210
E-mail:No record found.The role of the oxygen functional groups in adsorption of copper (II) on carbon surface
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Roman Maršálek, Alžběta Parchaňská
Year: 2020, SCI TOTAL ENVIRON
journal article

Alternative determination of the skeletal density of solids using a manometric gas physisorption apparatus: A systematic and methodological study
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Gabriela Hotová
Year: 2019, MICROPOR MESOPOR MAT
journal article

POROZITA VLHKÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ 1H-NMR RELAXOMETRIE
Václav Slovák, Eva Kinnertová, Tomáš Zelenka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preparation of the floating carbon/TiO2 materials for the removal of organic pollutants from water
Tomáš Zelenka, Daniela Smékalová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust
Jana ŠTEFELOVÁ, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Year: 2017, Wood Science and Technology
journal article

Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols
Boleslav Taraba, Tomáš Zelenka
Year: 2017, J THERM ANAL CALORIM
journal article

Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics
Tomáš Zelenka
Year: 2016, MICROPOR MESOPOR MAT
journal article

The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol
Petra Veselá, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Martin Koštejn, Martin Mucha
Year: 2016, J ANAL APPL PYROL
journal article

Adsorption and desorption of nitrogen on different-sized subbituminous coal: Kinetics of micro- and mesopore filling
Tomáš Zelenka
Year: 2015
abstract in proceedings

Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics
Tomáš Zelenka, Boleslav Taraba
Year: 2014, INT J COAL GEOL
journal article

Alkaline Earth Metal-Organic Frameworks For Selective Gas Adsorption And Energy Storage
Nikolas Király, Tomáš Zelenka, Dominika Capková, Vera Mayen, Miroslav Almáši
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Amine Modified HKUST-1 For Enhanced Carbon Dioxide And Hydrogen Storage
Robin Saini, Klaudia Simanova, Tomáš Zelenka, Anshu Sharma, Miroslav Almasi
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of MOF-76(Gd) Activation/Carbonization on the Cycle Performance Stability in Li-S Battery
Dominika Capková, Tomáš Kazda, Nikolas Király, Ashmu Sharma, Tomáš Zelenka, Andrea Straková-Fedorková, Miroslav Almáši ... other authors
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of metal-organic framework MOF-76(Gd) activation/carbonization on the cycle performance stability in Li-S battery
Dominika Capkova, Tomas Kazda, Oldrich Cech, Nikolas Kiraly, Tomáš Zelenka, Pavel Cudek, Ashmu Sharma, Virginie Hornebecq, Andrea Fedorkova-Strakova ... other authors
Year: 2022, Journal of Energy Storage
journal article

Porous carbon monoliths from ice-NaOH templated dissolved cellulose
Arjeta Kryeziu, Václav Slovák, Julien Parmentier, Tomáš Zelenka, Severinne Rigolet
Year: 2022, Industrial Crops and Products
journal article

Sr(II) and Ba(II) Alkaline Earth Metal-Organic Frameworks (AE-MOFs) as Materials for Energy Storage and Selective Gas Adsorption
Nikolas Király, Dominika Capková, Tomáš Kazda, Róbert Gyepes, Tomáš Zelenka, Miroslav Almáši ... other authors
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anionic zinc(II) metal-organic framework post-synthetically modified by alkali-ion exchange: Synthesis, characterization and hydrogen adsorption properties
Miroslav Almasi, Anshu Sharma, Tomáš Zelenka
Year: 2021, INORG CHIM ACTA
journal article

HIERARCHICKY PORÉZNÍ UHLÍKATÉ MONOLITY
Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Madhav Prabhakar Chavhan ... other authors
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CHARAKTERIZACE PORÉZNÍCH MATERIÁLŮ FYZISORPCÍ PLYNŮ - DŮLEŽITÉ EXPERIMENTÁLNÍ ASPEKTY
Tomáš Zelenka
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porous carbons at the University of Ostrava
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Gabriela Zelenková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postsynthetic Amine-Modified HKUST-1 for Enhanced Carbon Dioxide and Hydrogen Storage
Klaudia Simanová, Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Anshu Sharma, Miroslav Almáši
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thermoporometry of carbons: Is a delta layer really constant?
Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Václav Slovák
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thermoporometry of porous carbon: The effect of the carbon surface chemistry on the thickness of non-freezable pore water layer (delta layer)
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Year: 2021, MICROPOR MESOPOR MAT
journal article

Thermoporometry: the effect of the carbon surface chemistry on the amount of non-freezable water
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toward a viable ecological method for regenerating a commercial SCR catalyst - Selectively leaching surface deposits and reconstructing a pore landscape
Maciej Kapkowski, Tomasz Siudyga, Rafal Sitko, Anna Niemczyk-Wojdyla, Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Sylwia Golba, Adam Smolinski, Jaroslaw Polanski ... other authors
Year: 2021, Journal of Cleaner Production
journal article

Alkali Ion Exchanged Anionic Metal-Organic Framework ZnBTC for Hydrogen Storage
Miroslav Almáši, Anshu Sharma, Tomáš Zelenka
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CHARAKTERIZACE PORÉZNÍCH MATERIÁLŮ FYZISORPCÍ PLYNŮ - PŘÍKLADY CHYBNÉ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
Tomáš Zelenka
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROBLEMATIKA PORÉZNÍCH LÁTEK JAKO NADSTAVBOVÝ MATERIÁL PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Martin Harok, Dana Kričfaluši, Tomáš Zelenka
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scientific internship (1 month), University of Silesia in Katowice, Hierarchically porous carbon monolith for the catalytic application
Tomáš Zelenka
Year: 2020
work experience abroad

TERMOPOROMETRIE: VLIV POVRCHOVÉ CHEMIE UHLÍKU NA MNOŽSTVÍ NEMRZNOUCÍ VODY V PÓRECH
Gabriela Zelenková, Václav Slovák, Tomáš Zelenka
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of the oxygen functional groups in adsorption of copper (II) on carbon surface
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Roman Maršálek, Alžběta Parchaňská
Year: 2020, SCI TOTAL ENVIRON
journal article

Alternative determination of the skeletal density of solids using a manometric gas physisorption apparatus: A systematic and methodological study
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Gabriela Hotová
Year: 2019, MICROPOR MESOPOR MAT
journal article

Gas physisorption for porosity characterization - some examples of misinterpretations
Tomáš Zelenka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porosity characterization of wet solids: DSC thermoporometry and 1H NMR relaxometry
Václav Slovák, Petra Bulavová, Eva Kinnertová, Tomáš Zelenka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

POROZITA VLHKÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ 1H-NMR RELAXOMETRIE
Václav Slovák, Eva Kinnertová, Tomáš Zelenka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Measurement of a skeletal density of solids using a physisorption apparatus
Tomáš Zelenka, Vojtěch Stefan, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Soňa Študentová, Gabriela Hotová, Lenka BLÁHOVÁ ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření skeletální hustoty pevných látek pomocí fyzisorpčního zařízení
Tomáš Zelenka, Vojtěch Stefan, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Soňa Študentová, Gabriela Hotová, Lenka BLÁHOVÁ ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preparation of the floating carbon/TiO2 materials for the removal of organic pollutants from water
Tomáš Zelenka, Daniela Smékalová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust
Jana ŠTEFELOVÁ, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Year: 2017, Wood Science and Technology
journal article

Porous carbons for adsorption applications
Václav Slovák, Petra Bulavová, Tomáš Zelenka, Julien Parmentier, Gabriela Hotová, Eva KINNERTOVÁ, Jana Štefelová ... other authors
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols
Boleslav Taraba, Tomáš Zelenka
Year: 2017, J THERM ANAL CALORIM
journal article

Study of transport kinetics during the adsorption and desorption of N2 at 77 K on microporous and mesoporous materials
Tomáš Zelenka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics
Tomáš Zelenka
Year: 2016, MICROPOR MESOPOR MAT
journal article

Advanced methods for the characterization of surfaces
Tomáš Zelenka, Petra Bulavová, Gabriela Hotová, Marta BUKÁČKOVÁ, Eva Kinnertová, Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák ... other authors
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

KINETIKA ADSORPCE A DESORPCE N2 (- 196 °C) V PRŮBĚHU ZAPLŇOVÁNÍ MIKROPÓRŮ A MEZOPÓRŮ O RŮZNÝCH VELIKOSTECH
Tomáš Zelenka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plenární přednáška - ADSORPCE PLYNŮ: STANDARDNÍ METODA K CHARAKTERIZACI PORÉZNÍCH MATERIÁLŮ
Tomáš Zelenka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol
Petra Veselá, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Martin Koštejn, Martin Mucha
Year: 2016, J ANAL APPL PYROL
journal article

Adsorption and desorption of nitrogen on different-sized subbituminous coal: Kinetics of micro- and mesopore filling
Tomáš Zelenka
Year: 2015
abstract in proceedings

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z METOD FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Barbora HRVOLOVÁ, Tomáš Zelenka, Jiří Kalina
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE - INOVACE LABORATORNÍHO CVIČENÍ
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina, Tomáš Zelenka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sorption experiments on carbon solids
Tomáš Zelenka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics
Tomáš Zelenka, Boleslav Taraba
Year: 2014, INT J COAL GEOL
journal article

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Studium texturních a adsorpčních parametrů uhlíkatých adsorbentů
Tomáš Zelenka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumný pobyt
Tomáš Zelenka
Year: 2014
work experience abroad

Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies
Václav Slovák, Petra Veselá, Jana ŠTEFELOVÁ, Monika Palkovská, Tomáš Zelenka
Year: 2013, ICTAC News
journal article

Cellulose acetate-based carbon xerogels and cryogels
Jana ŠTEFELOVÁ, Martin Mucha, Tomáš Zelenka
Year: 2013, Materials Characterisation VI
journal article

Effect of pre-treatment procedure on micropore system characteristics of subbituminous coal
Tomáš Zelenka
Year: 2013, Materials Characterisation VI
journal article

Možnosti termické analýzy při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů, xerogelů a kryogelů.
Václav Slovák, Petra VESELÁ, Jana Štefelová, Monika Palkovská, Tomáš Zelenka, Tomáš Čeplík, Veronika Bandevská ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souvislost mezi mikroporézními charakteristikami uhlíkatých adsorbentů a jejich schopností adsorbovat Pb(II) z vodných roztoků
Tomáš Zelenka, Jana Štefelová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS
Jana Štefelová, Martin Mucha, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv způsobu předúpravy na mikroporézní parametry hnědého uhlí zjištěné adsorpcí CO2
Tomáš Zelenka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of pyrolysis conditions on the specific surface area of carbon aerogels
Tomáš Zelenka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemické rovnováhy kolem nás i v nás
Roman Maršálek, Tomáš Zelenka
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů
Tomáš Zelenka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů
Tomáš Zelenka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace
Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Harok MartinPorous solids as an advanced material for education in secondary schoolsMaster's thesis 2021 
Huďa MarekStudy of texture changes of solids after adsorption of pollutantsMaster's thesis 2020 
Smékalová DanielaPreparation of the floating carbon materialsMaster's thesis 2018 
Zelená LucieOrdered porous silicasBachelor's thesis 2021 
Ostřanská MarkétaThe effect of degassing conditions of solids on their porosity determined by the nitrogen sorption at 77 KBachelor's thesis 2020 
Harok MartinStudy of texture parameters of solids by nitrogen and argon adsorptionBachelor's thesis 2019 
Stefan VojtěchDetermination of skeletal density of solids by volumetric sorption analyzerBachelor's thesis 2018 
Smékalová DanielaStudy of volumetric changes of carbon solids during change of their moistureBachelor's thesis 2016 


Synthesis, characterization and application of porous materials
Main solverMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Advanced porous materials - synthesis, characterization and application
Main solverMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub