UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Chemistry

Václav Slovák

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Room, floor, building: C 305, Building C
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Environmental Center
Phone number, mobile: +420 553 46 2197
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kinnertová, E. a Slovák, V. Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels. THERMOCHIM ACTA. 2018, roč. 660, s. 37-43. ISSN 0040-6031.
Kinnertová, E. a Slovák, V. Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, s. 1215-1222. ISSN 1588-2926.
Hotová, G. a Slovák, V. Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry. THERMOCHIM ACTA. 2018, roč. 666, s. 82-90. ISSN 0040-6031.
Hotová, G., Slovák, V., Soares, O. S., Figueiredo, J. L. a Pereira, M. F. Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature. Carbon. 2018, roč. 134, s. 255-263. ISSN 0008-6223.
MOTLOCHOVÁ, M., Slovák, V., Pližingrová, E., Klementová, M., Bezdička, P. a Šubrt, J. Thermal decomposition study of nanostructured amorphous lithium, sodium and potassium metatitanates. Thermochimica Acta. 2018, 670(1), s. 148-154. ISSN 0040-6031.
ŠTEFELOVÁ, J., Zelenka, T. a Slovák, V. Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust. Wood Science and Technology. 2017, roč. 51, č. 6, s. 1321-1338. ISSN 1432-5225.
Hotová, G. a Slovák, V. Determination of the Surface Oxidation Degree of the Carbonaceous Materials by Quantitative TG-MS Analysis. ANAL CHEM. 2017, roč. 89, s. 1710-1715. ISSN 0003-2700.
Štefelová, J., Slovák, V., Siqueira, G., Olsson, R. T., Tingaut, P., Zimmermann, T. a Sehaqui, H. Drying and Pyrolysis of Cellulose Nanofibers from Wood, Bacteria, and Algae for Char Application in Oil Absorption and Dye Adsorption. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, č. 5, s. 2679-2692. ISSN 2168-0485.
PALKOVSKÁ, M., Slovák, V., Šubrt, J., Boháček, J. a Havlín, J. Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study. Thermochimica Acta. 2017, roč. 647, s. 1-7. ISSN 0040-6031.

All publications

Golas, M. a Slovák, V. Adsorpce jako demonstrační experimenty. In: 70. Sjezd chemiků. Zlín. 2018.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption. In: Barrande-Vltava 2018. Strasbourg. 2018.
Slovák, V., Kryeziu, A. a Taules, S. Cork based floating adsorbent/photocatalyst. In: 14th Pannonian International Sympozium on Catalysis. Vysoké Tatry. 2018.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Facile synthesis of soft-templated carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption from liquid media. Microporous and Mesoporous Materials. 2018, 272(272), s. 155-165. ISSN 1387-1811.
Kinnertová, E. a Slovák, V. Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels. THERMOCHIM ACTA. 2018, roč. 660, s. 37-43. ISSN 0040-6031.
Hotová, G. a Slovák, V. Kinetické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů. In: 70. Sjezd chemicků. Zlín. 2018.
Kinnertová, E. a Slovák, V. Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, s. 1215-1222. ISSN 1588-2926.
Slovák, V. a Kinnertová, E. Kinetika kondenzace resorcinolu s formaldehydem z neizotermních DSC měření. In: 70. Sjezd chemiků. Zlín. 2018.
Zelenka, T., Stefan, V., Slovák, V., Lhotka, M., Študentová, S., Hotová, G. a BLÁHOVÁ, L. Measurement of a skeletal density of solids using a physisorption apparatus. In: 9th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting. Štrasburk. 2018.
Zelenka, T., Stefan, V., Slovák, V., Lhotka, M., Študentová, S., Hotová, G. a BLÁHOVÁ, L. Měření skeletální hustoty pevných látek pomocí fyzisorpčního zařízení. In: 70. sjezd chemických společností. Zlín. 2018.
Hotová, G. a Slovák, V. Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry. In: 9th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting (Barrande-Vltava 2018). Strasbourg. 2018.
Hotová, G. a Slovák, V. Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry. THERMOCHIM ACTA. 2018, roč. 666, s. 82-90. ISSN 0040-6031.
Hotová, G., Slovák, V., Soares, O. S., Figueiredo, J. L. a Pereira, M. F. Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature. Carbon. 2018, roč. 134, s. 255-263. ISSN 0008-6223.
Kinnertová, E., Slovák, V., Parmentier, J., Vaulot, C. a Delmotte, L. Porosity of carbonaceous materials by low field 1H-NMR. In: 9th French-Czech Chemistry Meeting. Strasbourg. 2018.
Slovák, V., Bulavová, P. a Kinnertová, E. Studium porozity vlhkých materiálů. In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice. 2018.
Motlochová, M., Slovák, V., Pližingrová, E. a Šubrt, J. Termický rozklad nanostrukturních lithných, sodných a draselných metatitanátů. In: 70. Sjezd chemiků. Zlín. 2018.
MOTLOCHOVÁ, M., Slovák, V., Pližingrová, E., Klementová, M., Bezdička, P. a Šubrt, J. Thermal decomposition study of nanostructured amorphous lithium, sodium and potassium metatitanates. Thermochimica Acta. 2018, 670(1), s. 148-154. ISSN 0040-6031.
ŠTEFELOVÁ, J., Zelenka, T. a Slovák, V. Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust. Wood Science and Technology. 2017, roč. 51, č. 6, s. 1321-1338. ISSN 1432-5225.
Hotová, G. a Slovák, V. Determination of the Surface Oxidation Degree of the Carbonaceous Materials by Quantitative TG-MS Analysis. ANAL CHEM. 2017, roč. 89, s. 1710-1715. ISSN 0003-2700.
Štefelová, J., Slovák, V., Siqueira, G., Olsson, R. T., Tingaut, P., Zimmermann, T. a Sehaqui, H. Drying and Pyrolysis of Cellulose Nanofibers from Wood, Bacteria, and Algae for Char Application in Oil Absorption and Dye Adsorption. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, č. 5, s. 2679-2692. ISSN 2168-0485.
Kinnertová, E. a Slovák, V. Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC and low field NMR. In: 19th International Sol-Gel Conference. Liege. 2017.
Kinnertová, E. a Slovák, V. Kinetics of resorcinol-formaldehyde polymerization by DSC. In: 13th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Loano. 2017.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Mesoporous carbon monoliths prepared by soft templating process. In: 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. Lisabon. 2017.
Slovák, V., Bulavová, P., Zelenka, T., Parmentier, J., Hotová, G., KINNERTOVÁ, E. a Štefelová, J. Porous carbons for adsorption applications. In: 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. Lisabon. 2017.
Kinnertová, E., Slovák, V. a Bulavová, P. Sledování kinetiky polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC. In: Termoanalytický seminář. Ostrava. 2017.
Hotová, G. a Slovák, V. The effect of the surface oxidation degree on the adsorption properties of carbon cryogels. In: 19th International Sol-Gel Conference. Liege. 2017.
PALKOVSKÁ, M., Slovák, V., Šubrt, J., Boháček, J. a Havlín, J. Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study. Thermochimica Acta. 2017, roč. 647, s. 1-7. ISSN 0040-6031.
Bulavová, P., Slovák, V. a Parmentier, J. Thermal events in organic gels soft-templated by Pluronic F127. In: Sol Gel 2017. Liege. 2017.
Slovák, V. a Kinnertová, E. Thermoanalytical study of resorcinol-formaldehyde gels. In: 13th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Loano. 2017.
Hotová, G., Slovák, V., Soares, S. O. a Figueiredo, J. L. Využití TG-MS analýzy ke studiu povrchu uhlíkatých materiálů. In: Termoanalytický seminář. Ostrava. 2017.
Hotová, G. a Slovák, V. Determination of the surface oxidation degree of the carbonaceous materials by quantitative TG-MS analysis. In: XXXVIII National Congress on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics. Ischia. 2016.
KINNERTOVÁ, E., Slovák, V. a Veselá, P. DSC as a tool for the study of resorcinol-formaldehyde polycondensation. In: XXXVIII National Congress on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics. Ischie. 2016.
PALKOVSKÁ, M., Slovák, V., Šubrt, J., Boháček, J., Barbieriková, Z., Brezová, V. a Fajgar, R. Investigation of the thermal decomposition of a new titanium dioxide material: TA/MS and EPR study. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016, č. 125, s. 1071-1078. ISSN 1388-6150.
Slovák, V. a Štefelová, J. KINETIKA PYROLÝZY NANOVLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLŮ. In: 68. sjezd chemických společností. Praha: Česká společnost chemická. 2016.
Slovák, V. a Štefelová, J. PYROLYSIS OF NANOFIBRILATED CELLULOSIC MATERIALS. In: AICAT-GICAT 2016. Ischia: AICAT. 2016.
Hotová, G. a Slovák, V. Quantitative TG-MS analysis of evolved gases during the thermaldecomposition of carbon containing solids. THERMOCHIM ACTA. 2016, roč. 632, s. 23-28. ISSN 0040-6031.
KINNERTOVÁ, E., Veselá, P. a Slovák, V. Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku. In: 68.sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Hotová, G. a Slovák, V. Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů. In: 68. sjezd chemikých společností. Praha. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Korpas, J., Slovák, V. a Wichterle, K. Waste poly(vinyl chloride) pyrolysis with hydrogen chloride abatement by steelmaking dust. CHEM PAP. 2016, roč. 70, s. 926-932. ISSN 0366-6352.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Determination of elemental composition of carbonaceous materials by TG-MS. In: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis and 5th joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference. Zakopane. 2015.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Effect of pyrolysis temperature and thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels. THERMOCHIM ACTA. 2015, roč. 614, s. 45-51. ISSN 0040-6031.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Kvantitativní využití TG-MS II.. In: Termoanalytický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
Slovák, V. Od sazí ke grafenu. In: KSAPPM 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
Veselá, P., Riikonen, J., Nissinen, T., Lehto, V. a Slovák, V. Optimisation of thermoporometry measurements to evaluate mesoporous organic and carbon xero-, cryo- and aerogels. THERMOCHIM ACTA. 2015, roč. 621, s. 81-89. ISSN 0040-6031.
Štefelová, J. a Slovák, V. Reproducibility of preparation of cellulose-based cryogels characterised by TG-MS. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015, č. 1, s. 359-367. ISSN 1388-6150.
KINNERTOVÁ, E. a Slovák, V. The Influence of Storage Conditions on Thermomechanical Properties of Resorcinol-Formaldehyde Xerogels. In: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference. Zakopane: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT). 2015.
Štefelová, J., Sehaqui, H., Slovák, V., Tingaut, P. a Zimmermann, T. Thermal degradation of cellulose from different sources. In: 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Ljubljana: University of Ljubljana. 2015.
Veselá, P., Riikonen, J., Lehto, V. a Slovák, V. Thermoanalytical approach to evaluate mesoporous organic and carbon materials. In: CEEC-TAC3. Ljubljana: University of Ljubljana. 2015.
KINNERTOVÁ, E. a Slovák, V. Vliv množství katalyzátoru a počáteční vlhkosti na změnu rozměrů při zahřívání resorcinol-formaldehydových xerogelů.. In: Termoanalytický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
Veselá, P., Riikonen, J., Štefelová, J., Lehto, V. a Slovák, V. Vliv sušení a pyrolýzy na porozitu organických a uhlíkatých materiálů. In: Termoanalytický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
Štefelová, J. a Slovák, V. Využití termické analýzy při studiu materiálů na bázi celulózy. In: Termoanalytické seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. ADSORPTION PROPERTIES OF CARBONACEOUS MATERIALS CONTAINING GRAPHENE DERIVATIVES. In: 57 Zjazd PTChem i SiTPChem. Czestochowa. 2014.
Sedmidubský, D., Beneš, O., Handlíř, K., Holzhauser, P., Hoskovcová, I., Kalousová, J., Kotek, J., Slovák, V., Špirková, J. a Vlček, M. Anorganická chemie. 2014.
Veselá, P. a Slovák, V. Effect of pyrolytic temperature onto adsorption ability of N-doped carbon xero/cryogels. In: 20th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis. Birmingham: European Bioenergy Research Institute, Aston University. 2014.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Effect of thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo. 2014.
Slovák, V. a Štefelová, J. Exploiting TG-MS for determination of composition of cellulose cryogel and its carbonised derivative. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo. 2014.
Slovák, V. a HOTOVÁ, G. KVANTITATIVNÍ VYUŽITÍ TG-MS - URČENÍ ELEMENTÁRNÍHO SLOŽENÍ OXIDU GRAFITU. In: 66. sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Veselá, P. a Slovák, V. Možnosti využití termické analýzy při studiu pyrolýzy organických xerogelů. In: 66. Sjezd chemických společností. Ostrava: VŠB-TU. 2014.
Veselá, P. a Slovák, V. N-doped carbon xerogels prepared by ammonia assisted pyrolysis: Surface characterisation, thermal properties and adsorption ability for heavy metal ions. J ANAL APPL PYROL. 2014, č. 108, s. 266-271. ISSN 0165-2370.
Veselá, P. a Slovák, V. Organic xerogels based on condensation of different m-substituted phenols with formaldehyde - Preparation and TG-MS study. J THERM ANAL CALORIM. 2014, roč. 116, s. 663-669. ISSN 1388-6150.
KINNERTOVÁ, E. a Slovák, V. OXIDAČNÍ REAKTIVITA UHLÍKATÝCH XEROGELŮ PŘIPRAVENÝCH ZRYCHLENOU KONDENZACÍ. In: 66. Sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
KINNERTOVÁ, E. a Slovák, V. Porovnání metod charakterizace povrchových vlastností uhlíkatých xerogelů. In: 16. konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2014.
Trčková, K., Slovák, V., Solárová, M., Mucha, M. a Kalina, J. Přírodní vědy na hradě: Přírodní vědy na hradě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Štefelová, J. a Slovák, V. Relation between waste wood pyrolysis temperature and adsorption properties of charcoals. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Štefelová, J. a Slovák, V. Termoanalytické studium pyrolýzy dřeva jako metody přípravy uhlíkatých adsorbentů. In: 66. sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Slovák, V., Korpas, J. a Wichterle, K. TG-MS quantification of HCl evolved during PVC pyrolysis. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo. 2014.
Veselá, P. a Slovák, V. Thermoanalytical study of pyrolysis of melamine-formaldehyde cryogel as a potential adsorbent. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo: Finnish Thermal Analysis and Calorimetry. 2014.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Vliv přítomnosti oxidu grafitu na termické vlastnosti organických a uhlíkatých materiálů. In: 66. sjezd chemických společnoctí. Ostrava. 2014.
Kočí, K., Plačková, V., Mucha, M., Slovák, V., Obalová, L., Smetana, B. a Milata, V. 66. Sjezd chemických společností [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Slovák, V., Veselá, P., ŠTEFELOVÁ, J., Palkovská, M. a Zelenka, T. Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies. ICTAC News. 2013, s. 45-55.
Veselá, P. a Slovák, V. Kinetics of pyrolysis of nitrogen containing organic xerogels. In: Medicta 2013. Atény. 2013.
VESELÁ, P. a Slovák, V. Monitoring of N-doped organic xerogels pyrolysis by TG-MS. J THERM ANAL CALORIM. 2013, roč. 113, s. 209-217. ISSN 1388-6150.
Slovák, V., VESELÁ, P., Štefelová, J., Palkovská, M., Zelenka, T., Čeplík, T. a Bandevská, V. Možnosti termické analýzy při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů, xerogelů a kryogelů.. In: Nejnovější aplikace měření termické analýzy.... Praha: Specion s.r.o.. 2013.
Hotova, G. a Slovák, V. Příprava uhlíkatých materiálů obsahujících grafen. In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2013.
Štefelová, J. a Slovák, V. REPRODUCIBILITY OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS PREPARATION CHARACTERISED BY TG-MS. In: 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: ČSCH. 2013.
Štefelová, J., Mucha, M., Zelenka, T. a Slovák, V. SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS. In: 56th Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society (PTChem) and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry (SITPChem). Siedlce. 2013.
VESELÁ, P. a Slovák, V. TG-MS pyrolysis of organic xerogels based on condensation of different aromatic monomers with formaldehyde. In: 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. 2013.
VESELÁ, P. a Slovák, V. Thermal properties of carbon xerogels prepared by ammonia-assisted pyrolysis. In: CEEC-TAC2. Vilnius: CEEC-TAC. 2013.
Slovák, V., Čeplík, T., ŠTEFELOVÁ, J. a VESELÁ, P. Thermomechanical properties of organic xerogels. In: 2nd CEECTAC. Vilnius: CEECTAC. 2013.
Slovák, V., Veselá, P., ŠTEFELOVÁ, J. a Palkovská, M. Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies. In: 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopané: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. 2012.
ŠTEFELOVÁ, J. a Slovák, V. Cellulose based carbon aerogels. In: 11th Junior Euromat. Lausanne: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.. 2012.
Slovák, V. a Štefelová, J. Chemie v bazénu. In: Veletr nápadů učitelů chemie. Tábor: Odborná skupina chemického vzdělávání České společnosti chemické a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře. 2012.
Veselá, P., Taraba, B. a Slovák, V. IMMOBILIZATION MECHANISMS OF Pb(II) ADSORPTION ONTO COALS, CARBONS AND CARBON AEROGELS. In: 4th EucheMs chemistry congress. Praha: ČSCH. 2012.
Veselá, P. a Slovák, V. N-doped carbon aerogels: the possibilities of nitrogen incorporation into the structure with respect to adsorption usage. In: 11th Junior Euromat. Lausanne: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.. 2012.
Slovák, V. PROBLÉMY PŘI URČENÍ STUPNĚ KONVERZE TERMICKÝCH REAKCÍ UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ PRO KINETICKÉ VÝPOČTY Z TERMOANALYTICKÝCH DAT. In: 64. sjezd chemických společností. Olomouc: Česká společnost chemická. 2012.
PALKOVSKÁ, M. a Slovák, V. PŘESNOST PARAMETRŮ URČOVANÝCH Z TG/DSC MĚŘENÍ PŘI STUDIU PYROLÝZY ORGANICKÝCH AEROGELŮ. In: 64. sjezd chemických společností. Olomouc: Česká společnost chemická. 2012.
Veselá, P. a Slovák, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. J THERM ANAL CALORIM. 2012, roč. 108, s. 475-480. ISSN 1388-6150.
ŠTEFELOVÁ, J. a Slovák, V. SORPČNÍ VLASTNOSTI UHLÍKATÝCH AEROGELŮ NA BÁZI CELULÓZY. In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2012.
PALKOVSKÁ, M. a Slovák, V. STUDY OF THE MECHANISM OF PYROLYSIS OF ORGANIC AEROGELS BY TA-MS. In: 11th Junior Euromat. Lausanne: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.. 2012.
ŠTEFELOVÁ, J. a Slovák, V. Subcritically dried cellulose - based carbon aerogels with high surface area. In: 4th EucheMs chemistry congress. Praha: ČSCH. 2012.
Veselá, P. a Slovák, V. TA-MS as a tool for monitoring of N-doped carbon aero-gels preparation. In: 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopané: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. 2012.
ŠTEFELOVÁ, J. a Slovák, V. TERMICKÁ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO STUDIUM UHLÍKATÝCH AEROGELŮ NA BÁZI CELULÓZY. In: 64. sjezd chemických společností. Olomouc: Česká společnost chemická. 2012.
Slovák, V. a Taraba, B. Urea and CaCl2 as inhibitors of coal low-temperature oxidation. J THERM ANAL CALORIM. 2012, roč. 110, s. 363-367. ISSN 1388-6150.
Slovák, P., Kvítek, L., Panáček, A., Prucek, R. a Slovák, V. Adsorpce nanočástic stříbra na uhlíkatých aerogelech. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spolocnost. 2011.
Taraba, B., Peter, R. a Slovák, V. Calorimetric investigation of chemical additives affecting oxidation of coal at low temperatures. FUEL PROCESS TECHNOL. 2011, roč. 92, s. 712-715. ISSN 0378-3820.
Štefelová, J. a Slovák, V. Cellulose - based carbon aerogels. In: International days of material science 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2011.
Veselá, P. a Slovák, V. Evacuation as crucial factor in thermoanalytical study of pyrolytic processes. In: CEEC-TAC1. Craiova: CEEC-TAC. 2011.
Slovák, V. a Veselá, P. Kinetics of pyrolysis of N-doped carbon aerogels. In: PROCEEDINGS, 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2011. Slovak Chemical Society, 2011. s. 1-5.
Veselá, P. a Slovák, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. In: PROCEEDINGS, 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2011. Slovak Chemical Society, 2011. s. 1-7.
Šebesta, V. a Slovák, V. Sorpce kovů na uhlíkatých aerogelech dopovaných kovy. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spolocnost. 2011.
Zelenka, T. a Slovák, V. Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spolocnost. 2011.
Zelenka, T. a Slovák, V. Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spoločnost. 2011.
Slovák, V. a Taraba, B. Urea and CaCl2 as inhibitors of low-temperature oxidation of coal. In: CEEC-TAC1. Craiova: CEEC-TAC. 2011.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Ruppenthalová, L., Martiníková, S. a Slovák, V. Adsorption of Cu(II) on carbon aerogels. In: Chemistry - the creative force. s. 742-742.
Kalina, J., Martiníková, S. a Slovák, V. Adsorption of phenol on carbon aerogels. In: Chemistry - the creative force. s. 1253-1253.
Slovák, V. a Taraba, B. Effect of experimental conditions on parameters derived from TG-DSC measurements of low-temperature oxidation of coal. J THERM ANAL CALORIM. 2010, roč. 101, č. 101, s. 641-646. ISSN 1388-6150.
Solárová, M., Slovák, V. a Kalina, J. Koktejl. Pohádková škola [Rozhlasová relace].. 2010.
Maršálek, R. a Slovák, V. Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní. 2010.
Trávníček, Z., Pastorek, R., Štarha, P., Popa, I. a Slovák, V. Nickel(II) N-Benzyl-N-methyldithiocarbamato Complexes as Precursors for the Preparation of Graphite Oxidation Accelerators. Z ANORG ALLG CHEM. 2010, roč. 636, č. 636, s. 1557-1564. ISSN 0044-2313.
Solárová, M. a Slovák, V. Popularizace chemie jako základ efektivního vzdělávání. In: Research in Didactics of the Science. Krakow: Pedagogical University of Krakow, 2010. Pedagogical University of Krakow, 2010. s. 348-351. ISBN 978-83-7271-636-1.
Martiníková, S. a Slovák, V. Surface area of carbon aerogels prepared under different conditions without supercritical drying. In: Chemistry - the creative force. s. 743-743.
Slovák, V., Myslikovjanová, L. a Štefelová, J. TERMICKÁ ANALÝZA A PŘÍPRAVA UHLÍKATÝCH AEROGELŮ. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. Česká společnost chemická, 2010. s. 608-608. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Martiníková, S. a Kalina, J. THERMAL ANALYSIS AND PREPARATION OF CARBON AEROGELS. In: ESTAC10. s. 234-234.
Kukutschová, J., Roubíček, V., Mašláň, M., Jančík, D., Slovák, V., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Filip, P. Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials. WEAR. 2010, roč. 2010, č. 268, s. 86-93. ISSN 0043-1648.
Taraba, B., Pavelek, Z., Slovák, V. a Janek, J. Effect pre-treatment of the coal on its oxidation behaviour. In: Mine Ventilation. New Delphi: Oxford IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2009. Oxford IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2009. s. 343-348. ISBN 978-81-204-1749-6.
Slovák, V. a Taraba, B. EFFECT OF EXPERIMENTAL CONDITIONS ON PARAMETERS DERIVED FROM TG-DSC MEASUREMENTS OF LOW-TEMPERATURE OXIDATION OF COAL. In: 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopané. 2009.
Taraba, B., Pavelek, Z., Slovák, V. a Janek, J. EFFECT OF PRE-TREATMENT OF THE COAL ON ITS OXIDATION BEHAVIOUR. In: Mine Ventilation (Ed. D.C.Panigrahi), volume 1. První. vyd. New Delhi, Indie: Oxford and IBH Publishing Co, 2009. s. 343-348. Mine Ventilation (Ed. D.C.Panigrahi), volume 1. ISBN 978-1-57808-679-5.
Pavlovský, J., Vystrčilová, T., Mucha, M., Slovák, V., Ritz, M., Brendler, E. a Valášková, M. Interkaláty na bázi sodného a vápenatého jílu z pohledu termické analýzy a dalších metod.. In: Ostravský seminář termické analýzy - sborník příspěvků. Ostrava: ČSCH, 2009. ČSCH, 2009. s. 1-21. ISBN 978-80-86238-63-0.
Pavlovský, J., Herecová, J., Míček, D., Věžníková, H., Weissmannová, H., Študentová, S., Mucha, M., Slovák, V. a Ritz, M. Metoda interkalace jílových minerálů jako možnost přípravy interkalátů pro sorpci nebezpečných polutantů ze životního prostředí. In: Environmental and Safety Aspects of Fires and Accidents 2009. Trnava: AlumniPress MtF STU Trnava, 2009. AlumniPress MtF STU Trnava, 2009. s. 162-173.
Slovák, V. Ostravský seminář termické analýzy: OSTA 09 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Slovák, V., Taraba, B. a Maršálek, R. Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí. In: Ostravský seminář termické analýzy - Sborník příspěvků. Ostrava: ČSCH, 2009. ČSCH, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-86238-63-0.
Slovák, V., Maršálek, R., Kuzněcovová, L., Ruppenthalová, L. a Janíček, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In: ChemZi. Bratislava: SCHS, 2008. SCHS, 2008. s. 79-79. ISSN 1336-7242.
Taraba, B., Slovák, V., Michalec, Z., Chura, J. a Taufer, A. DEVELOPMENT OF OXIDATION HEAT OF THE COAL LEFT IN THE MINED-OUT AREA OF A LONGWALL FACE - MODELLING USING THE FLUENT SOFTWARE. Journal of Mining and Metalurgy. 2008, roč. 44, s. 73-81. ISSN 1450-5339.
Slovák, V., Pastorek, R. a Slovák, P. DITHIOKARBAMÁTY NIKLU JAKO KATALYZÁTORY OXIDACE GRAFITU. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 688-689. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Slovák, V. a Solárová, M. Chemie na slezskoostravském hradě II. In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Olomouc: UP Olomouc, 2008. UP Olomouc, 2008. s. 38-39. ISBN 978-80-244-2127-8.
Taraba, B., Michalec, Z., Chura, J., Slovák, V. a Taufer, A. Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT. Uhlí - Rudy - Geologický průzkum. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 34-38. ISSN 1210-7697.
Trávníček, Z., Pastorek, R. a Slovák, V. Novel octahedral nickel(II) dithiocarbamates with bi- or tetradentate N-donor ligands: X-ray structures of [Ni(Bzppzdtc)(phen)(2)]ClO4 center dot CHCl3 and [Ni(Bz(2)dtC)(2)(cyclam)]. POLYHEDRON. 2008, roč. 27, s. 411-419. ISSN 0277-5387.
Slovák, V., Maršálek, R., Janíček, M., Kohutová, H., Zelenka, T., Ráblová, L. a Kukuczka, R. Sorpce těžkých kovů na přírodním uhlí. In: ODPADOVÉ FÓRUM 2008. Milovy: PCHE, 2008. PCHE, 2008. s. 4307-4310. ISBN 978-80-02-02012-7.
Klika, Z., Tomášek, V., Martynková, G., Ritz, M., Roubíček, V., Kratošová, G. a Slovák, V. Tepelná alterace frikčního materiálu. Hutnické listy. 2008, roč. 61, s. 62-66.
Slovák, V. a Taraba, B. VLIV RYCHLOSTI PROUDÍCÍ ATMOSFÉRY A ZRNITOSTI NA CHEMISORPČNÍ FÁZI OXIDACE UHLÍ. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 742-742. ISSN 0009-2770.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Odpadové fórum 2008. s. 219-227. ISBN 978-80-02-02012-7.
Slovák, V., Maršálek, R., Kuzněcovová, L., Ruppenthalová, L. a Janíček, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In: SCHS. Bratislava. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R. a Kalina, J. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 2007.
Slovák, V. a Taraba, B. Chemie na Slezskoostravském hradě. In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Olomouc: UP Olomouc, 2007. UP Olomouc, 2007. s. 70-71. ISBN 978-80-244-1808-7.
Slovák, V. Chemie očima žáků ZŠ. In: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 126-130. ISBN 978-80-210-4504-0.
Maršálek, R. a Slovák, V. Levné sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Sborník přednášek 3, Odpadové fórum 2007. Praha: PCHP-PetroChemProgress, 2007. PCHP-PetroChemProgress, 2007. s. 3391-3397. ISBN 978-80-02-01894-0.
Slovák, V., Maršálek, R. a Peter, R. Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis. In: SFC07 Congress. Paris. 2007.
Pastorek, R., Kameníček, J., Husárek, J., Slovák, V. a Pavlíček, M. Ni(II) benzylbutyldithiocarbamates containing monodentate phosphines. Journal of Coordination Chemistry. 2007, roč. 60, č. 5, s. 485-494. ISSN 0095-8972.
Slovák, V. a Maršálek, R. Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?. In: Sborník přednášek 3, Odpadové fórum 2007. Praha: PCHP-PetroChemProgress, 2007. PCHP-PetroChemProgress, 2007. s. 3528-3531. ISBN 978-80-02-01894-0.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In: ChemZi. Bratislava: SCHS, 2007. SCHS, 2007. s. 73-74. ISBN 1336-7242.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In: 59. zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Maršálek, R. INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí). In: Přinos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 149-152. ISBN 80-7368-225-7.
Pastorek, R., Kameníček, J., Vrbová, H., Slovák, V. a Pavlíček, M. Ni(II) complexes of unsymmetrical phenyl and phenethyl dithiocarbamates and triphenylphosphine. J COORD CHEM. 2006, roč. 59, č. 4, s. 437-444. ISSN 0095-8972.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V., Janek, J. a Dušková, A. STUDIUM TEPLOTNÍ DYNAMIKY POČÁTEČNÍ FÁZE OXIDAČNÍHO PROCESU UHLÍ. In: Documenta Geonica 2006. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2006. Ústav Geoniky AV ČR, 2006. s. 163-168. ISBN 80-86407-10-1.
Pastorek, R., Kameníček, J., Cvek, B., Slovák, V. a Pavlíček, M. Symmetric Ni(II) dithiocarbamates with bidentate phosphines ligands. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY. 2006, roč. 59, č. 5, s. 911-919. ISSN 0095-8972.
Maršálek, R. a Slovák, V. THE INFLUENCE OF OXYGEN CONTENT ON ZETA POTENTIAL OF CARBONACEOUS MATERIALS. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU: Publishing services department, VŠB-TU, 2006. Publishing services department, VŠB-TU, 2006. s. 361-365. ISBN 80-248-1088-3.
Liptáková, M. a Slovák, V. Vliv CuCl2 na kinetiku oxidace oxidačně alterovaného uhlí. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 642-642. ISBN 0009-2770.
Slovák, V., Maršálek, R. a Taraba, B. Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 579-579. ISBN 0009-2770.
Wang, S., Slovák, V. a Haynes, B. S. Kinetic studies of graphon and coal char reaction with NO and O2: Direct non-linear regression from TG curves.. Fuel Processing Technology. 2005, roč. 86, s. 651-660. ISSN 0378-3820.
Slovák, V. Kinetika termických reakcí uhlíkatých materiálů z termogravimetrických dat. 2005.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Janek, J. Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty.. Uhlí - Rudy - Geolgický průzkum. 2005, roč. 53, s. 26-30. ISSN 1210-7697.
Slovák, V. Termogravimetrické studium nízkoteplotní oxidace uhlí. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 152-152. ISBN 1336-7242.
Slovák, V. Termogravimetrické studium nízkoteplotní oxidace uhlí. In: 57. zjazd chemických spoločností. Vysoké Tatry. 2005.
Slovák, V. a Šušák, P. Pitch pyrolysis kinetics from single TG curve. Journal of analytical and applied pyrolysis. 2004, roč. 72, s. 249-252. ISSN 0165-2370.
Slovák, V. Průvodce po Anorganické chemii 1 - Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 2004.
Kalina, J. a Slovák, V. The inexpensive tool for the determination of projected leaf area. Ekológia (Bratislava). 2004, roč. 23, s. 163-167. ISSN 1335-342X.
Kalina, J. a Slovák, V. The inexpensive tool for the determination of projected leaf area. Ekológia (Bratislava). 2004, roč. 23, s. 163-167. ISSN 1335-342X.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M. a Veřmiřovský, J. 56. sjezd chemických společností [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Kolát, P., Juchelková, D., Slovák, V. a Cemerková, A. Energetické využití biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod. Spalování a životní prostředí. 2003, s. 113-121.
Šugárková, V., Košťál, D., Slovák, V., Kaloč, M. a Plevová, E. A controlled thermolysis of some carbochemical hydrocarbons. In: 12th International Conference on Coal Science: 12th International Conference on Coal Science, sborník na CD 2003-11-02 Cairns, Australia. s. 8P9-8P9.
Rodante, F., Vecchio, S. a Slovák, V. Application of direct nonlinear regression from single TG curve to compounds undergoing simple and complex thermal decomposition. International Journal of Chemical Kinetics. 2003, roč. 35, s. 611-622.
Kolát, P., Juchelková, D., Slovák, V. a Cemerková, A. Energetické využití biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod. Acta Mechanika Slovaca. 2003, roč. 3, s. 245-250.
Vallová, S., Slovák, V. a Leško, J. Kinetics of coke thermal oxidation in presence of inorganic compounds.. Journal of thermal analysis and calorimetry. 2003, roč. 71, s. 875-881. ISSN 1388-6150.
Kolát, P., Juchelková, D., Slovák, V. a Cemerková, A. Výzkum biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod. Průmyslové technologie a životní prostředí. 2003, s. 1-7.
Kolát, P., Juchelková, D., Slovák, V. a Cemerková, A. Výzkum využití alternativního paliva na bázi uhlíku a kalů z čistíren odpadních vod. In: Aprochem 2003: Aprochem 2003 Nové Město. s. 328-335.
Kalina, J. a Slovák, V. The inexpensive tool for the determination of projected leaf area. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Slovák, V. Determination of kinetic parameters by direct non-linear regression from TG curves.. Thermochimica Acta. 2001, s. 175-182. ISSN 0040-6031.
Slovák, V. Katalytická oxidace uhlíkatých materiálů.. Chemické listy. 2001, roč. 95, s. 173-178. ISSN 0009-2770.
Vallová, S., Slovák, V. a Leško, J. Thermal oxidation of fine grained carbonaceous materials in the presence of Zn(II), Fe(III) and Pb(II) compounds.. Acta metallurgica slovaca. 2000, roč. 6, s. 304-309. ISSN 1335-1532.


AuthorTitleType of thesisYear
Hotová GabrielaPossibilities of thermal analysis in preparation and characterization of adsorbents based on surface oxidized carbonaceous materialsDoctoral thesis 2018 
Kinnertová EvaApplication of analytical techniques for study of influence of preparation parameters on reactivity, thermal and adsorption properties of organic cryo- and xerogelsDoctoral thesis 2018 
Motlochová MonikaNanostructured derivatives of titanium dioxide, their synthesis, thermal decomposition and the application as sorbents and photocatalystsDoctoral thesis 2018 
Štefelová JanaThe possibilities of thermal analysis for preparation and characterisation of cellulose-based materialsDoctoral thesis 2017 
Bulavová PetraThe study of the processes during preparation of carbon aerogels by using thermoanalytical techniquesDoctoral thesis 2016 
Čeplík TomášCharacterization of aerogel-type materials.Master's thesis  
Komárková BáraTiO2 doped mesoporous carbonaceous adsorbentsMaster's thesis 2018 
Minarčíková MiladaGraphene oxide based membranesMaster's thesis 2018 
Polách LukášCarbon foamsMaster's thesis 2018 
Přidalová LucieMesoporous Ag-doped carbonaceous adsorbents prepared from biomassMaster's thesis 2018 
Zámoravcová DagmarPreparation of hollow carbon microspheresMaster's thesis 2018 
Zlá MichaelaThe effect of pH on adsorption of dyes on activated carbonMaster's thesis 2017 
Bandevská VeronikaDesorption of heavy metal ions from carbonaceous adsorbentsMaster's thesis 2016 
Benková ZlataPreparation and properties of S-doped carbonaceous adsorbentsMaster's thesis 2016 
Novotná JanaModification of metal-organic frameworks for adsorption of heavy metal ions from aqueous solution.Master's thesis 2016 
Hotová GabrielaSorbents based on graphene or its derivatives.Master's thesis 2014 
Kaleta VojtěchAdsorption of organic dyes on carbon aerogels.Master's thesis 2014 
Kinnertová EvaSorption properties of carbon aerogels prepared by accelerated condensation.Master's thesis 2014 
Novák VlastimilOxidation and pyrolysis of carbonaceous materials containing heavy metalsMaster's thesis 2014 
Lenčéšová MarikaThe innovation of the laboratory exercises for the preparative inorganic chemistryMaster's thesis 2013 
Motlochová MonikaThermal analysis in preparation and study of carbon aerogelsMaster's thesis 2013 
Nováková JanaIncreasing the capacity of the carbon aerogels for sorption of ions from aqueous Master's thesis 2013 
Vašňovská IvanaIncrease of capacity of carbon aerogels for sorption of organic compounds from aqueous solutionsMaster's thesis 2013 
Šebesta VítSorption properties of carbon aerogels prepared by polycondensation in the presence of metal cationsMaster's thesis 2012 
Štefelová JanaCarbonaceous materials based on natural sacharides.Master's thesis 2012 
Zelenka TomášThe effect of parameters of carbon aerogels preparation on their properties.Master's thesis 2012 
Martiníková SimonaEffect of Ni, Cu and Pb on properties of carbon aerogels.Master's thesis 2011 
Zelenka TomášMonitoring of the structural changes of the nickel hydroxide during charge/discharge process by using of thermal analysisMaster's thesis 2010 
Němcová MarkétaComparison of flame retardants effectivity depending on used final surface protection of woodMaster's thesis 2009 
Krištůfková TerezaThermal analytic characterization energy cropMaster's thesis 2008 
Mucha MartinComputional 3D models of chemical objectsMaster's thesis 2008 
Murová BarboraThermal analysis as a method of studying and characterization of plant materialsMaster's thesis 2007 
Maník ZdeněkSoftware for calculation of kinetic parameters from thermogravimetric data by direct non-linear regressionMaster's thesis 2006 
Kořená LucieAdsorption of nitrates on carbonaceous materialsBachelor's thesis 2018 
Šrámková PetraChromium(VI)-free preferencial etching of sillicon monocrystalsBachelor's thesis 2018 
Vaňková IvaDesorption of heavy metal ions from carbonaceous adsorbentsBachelor's thesis 2018 
Veverková TerezaThe influence of charcoal in soil on the content of heavy metals in plantsBachelor's thesis 2018 
Špirutová ZuzanaAdsorption/desorption of heavy metal ions on the S-doped carbon xerogelBachelor's thesis 2017 
Hluchníková DenisaPreparation of carbonaceous adsorbents by pyrolysis of MOFsBachelor's thesis 2016 
Komárková BáraTiO2 doped carbonaceous adsorbentsBachelor's thesis 2016 
Müllerová AdrianaDetermination of Hg(II) for adsorption experiements in aqueous solutionsBachelor's thesis 2016 
Přidalová LucieAg-doped carbon xerogelsBachelor's thesis 2016 
Zámoravcová DagmarPreparation of microspherical carbon xerogelsBachelor's thesis 2016 
Siwy RomanAdsorption of Cr(VI) on carbonaceous materialsBachelor's thesis 2015 
Zlá MichaelaThe effect of pH on adsorption of methylene blue on carbonaceous materialsBachelor's thesis 2015 
Bandevská VeronikaThe effect of lyophilisation parameters on the process of drying of organic gels.Bachelor's thesis 2014 
Benková ZlataIncreasing of adsorption capacity of organic xerogels by sulfonation.Bachelor's thesis 2014 
Novotná JanaPreparation and adsorption properties of metal-organic frameworks (MOFs)Bachelor's thesis 2014 
Branichová JanaInfluence of condensation temperature on carbon aerogels propertiesBachelor's thesis 2013 
Pazderová LuciaCharacterization of carbonaceous materials with sorption techniquesBachelor's thesis 2013 
Zedníčková PetraSorption properties of sucrose based carbonaceous materialsBachelor's thesis 2013 
Čeplík TomášReproducibility of the preparation of carbon aerogels and its improvementBachelor's thesis 2012 
Hotová GabrielaEffect of the sorbent/solution ratio on sorption of metals on carbon aerogelsBachelor's thesis 2012 
Kaleta VojtěchSorption of organic compounds on carbon aerogels.Bachelor's thesis 2012 
Kinnertová EvaInfluence of condensation time on properties of carbon aerogelsBachelor's thesis 2012 
Vágnerová KláraEffect of initial pH of the mixture to polycondensation properties of carbon aerogelsBachelor's thesis 2012 
Novák VlastimilEffect of heavy metals on kinetics of graphite oxidationBachelor's thesis 2011 
Nováková JanaNickel determination for sorption experiments on carbonaceous materials.Bachelor's thesis 2011 
Vašňovská IvanaActivation of carbon aerogels by alkali hydroxidesBachelor's thesis 2011 
Klusák JanPreparation and properties of carbon aerogelsBachelor's thesis 2010 
Mucha MarekThe optimalization of lead and cadmium determination by atomic absorption spectrometer FS 240 VarianBachelor's thesis 2010 
Myslikovjanová LuciePreparation of N-doped carbon aerogelsBachelor's thesis 2010 
Šebesta VítMetal doped carbon aerogelsBachelor's thesis 2010 
Štefelová JanaCellulose - prekursor for cellulose - based carbon aerogelsBachelor's thesis 2010 
Tilková AlenaOptimization of Method for Determination of Selected Metals by Atomic absorption spectrometer FS 240 VarianBachelor's thesis 2010 
Hoang Dieu LoanHeavy metals and human healthBachelor's thesis 2009 
Pavelek LubomírMercury sorption on altered coalBachelor's thesis 2009 
Žitníková NelaMercury sorption on brown coalBachelor's thesis 2009 
Janíček MartinZinc sorption on altered coalBachelor's thesis 2008 
Kohutová HanaZinc sorption on brown coalBachelor's thesis 2008 
Šimková LucieSorption nickel on bituminous coalBachelor's thesis 2008 
Zelenka TomášMercury sorption on bituminous coalBachelor's thesis 2008 
Chytilová MarkétaInfluence of Pre-treatment to Oxidizing Reactivity of GraphiteBachelor's thesis 2007 
Coufalík PavelHeavy Metals in MushroomsBachelor's thesis 2007 
Macháčková MiroslavaResources for stripping odourBachelor's thesis 2007 
Němcová MarkétaThe influence of heavy metals on properties of plant materialsBachelor's thesis 2007 
Martiníková IvaNitrification and denitrification in municipal waste waterBachelor's thesis 2006 
Polčák PetrThe influence of the oxygen salts of metals of the second group on the kinetics of graphite oxidationBachelor's thesis 2006 
Turková MichaelaUsing of thermal analysis to monitoring ageing process of pharmaceuticalsBachelor's thesis 2006 
Voldánová DagmarTermoanalytical characterization of wood growing at increasing CO2 concentrationBachelor's thesis 2006 
Zaoralová DanaThe ifluence of alkali metals halogenides on kinetics of graphite oxidationBachelor's thesis 2006 
Czerneková LýdieThe influence of the sodium salts on the kinetics of graphite oxidationBachelor's thesis 2005 
Szlauerová LenkaEffect of Potassium Salts on Graphite Oxidation KineticsBachelor's thesis 2005 


Soft-templated porous carbonaceous materials from liquefied wood
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderKontakt
Statesolved
Adsorption from liquid phase
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Floating photocatalyst with synergic adsorption function
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
Double layered carbonaceous adsorbents
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Soft-templated carbon gels
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderKontakt
Statefinished
Optimalization of adsorption properties of carbon gels
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Surface characterisation of porous materials.
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Thermomechanical properties of resorcinol-formaldehyde xerogels
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Determination of elementary composititon of carbonaceous materials by TG-MS analysis.
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Preparation of new nitrogen doped adsorbents for removing heavy metal ions from aqueous solutions
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
The study of possibilities of carbon adsorbents preparation by carbonisation of wood
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Studium možností zvýšení adsorpční schopnosti uhlíkatých aerogelů vůči polutantům z vodného prostředí
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Zrychlení přípravy uhlíkatých aerogelů pro sorpční aplikace
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Chemie na Slezskoostravském hradě IV
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2010 - 9/2010
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Chemie na Slezskoostravském hradě 2010
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period5/2010 - 7/2010
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub