Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physics

Jana Škrabánková

Jana Škrabánková

Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Room, floor, building: C 209, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physics (Faculty of Science)
Faculty of Science
Phone number, mobile: +420 553 46 2158
+420 723 111 097
E-mail:No record found.Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci
Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda
Jana Škrabánková, Erika Mechlová
Year: 2018
abstract in proceedings

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Year: 2018, Journal of Eye Movement Research
journal article

Nadání jako společenský fenomén
Jana Škrabánková
Year: 2017, Curriculum
specialist book

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Year: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
specialist book chapter

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Year: 2016, Acta Technologica Dubnicae
journal article

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2015, e-Pedagogium
journal article

Talent. Is It Really a Gift?
Jana Škrabánková
Year: 2014, Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis
specialist book

Žijeme s nadáním
Jana Škrabánková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Covert Bullying in Education of Gifted Children at School.
Jana Škrabánková
Year: 2022, Age Publishing
specialist book chapter

Didaktika fyziky 1
Jana Škrabánková
Year: 2022
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dimenze inteligence
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kognitivní a emocionální potřeby nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kognitivní a emoční potřeby nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kognitivní a emoční potřeby nadaných žáků - vstřícná škola
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Máme ve škole nadané žáky?
Jana Škrabánková, Marian Plucnar
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci - charakteristika, potřeby, očekávání
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Talent ve škole - jak o něj nepřijít?
Jana Škrabánková, Josef Molnár, Irena Hošková, Věra Olšáková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Talentovaní žáci v našich školách I
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Talentovaní žáci v našich školách II
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tandemová výuka fyziky na gymnáziu
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učíme nadané žáky správně?
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umíme podpořit talentované žáky v našich školách?
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání a strategie výuky nadaných žáků na střední škole.
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zlobiví nebo nadaní?
Jana Škrabánková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemie elektronového mraku v propojení s fyzikou atomového jádra (s využitím Periodické soustavy prvků)
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak ve výuce pracovat s nadanými žáky a jak se k nim chovat
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Je výuka nadaných žáků na střední škole problém?
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kdo jsou nadaní žáci - typologie nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kdo jsou nadaní žáci a jaké mají potřeby?
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizace workshopu k metodě ABAKU
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podzimní setkání školních koordinátorů péče o nadané na SŠ v MSK
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava školních koordinátorů péče o nadané na středních školách v našem kraji
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Theory and Practice of Neuromarketing: Analyzing Human Behavior in Relation to Markets
Jana Škrabánková, Kateřina Bočková, Michal Hanák
Year: 2021, Emerging Science Journal
journal article

Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání nadaných žáků na střední škole
Jana Škrabánková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci ve škole - radost nebo problém?
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neuromarketing: teorie a praxe
Jana Škrabánková, Michal Hanák
Year: 2020, Journal of Global Science
journal article

Práce s talentovanými žáky v přírodních vědách a v matematice
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika komunikace učitele s nadanými žáky
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

STUDENTS? ABILITY TO WORK WITH GRAPHS IN PHYSICS STUDIES RELATED TO THREE TYPICAL STUDENT GROUPS
Jana Škrabánková, Stanislav Popelka, Markéta Beitlová
Year: 2020, Journal of Baltic Science Education
journal article

Systematický úvod do problematiky nadání na ZŠ
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tandemová výuka fyziky na gymnáziu
Jana Škrabánková
Year: 2020, Československý časopis pro fyziku
journal article

Úvod do problematiky nadaných žáků na základní škole
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímají učitelé podporu práce s nadanými žáky jako problém?
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní způsoby práce s nadanými žáky, nominace, identifikace
Jana Škrabánková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě - praktické odpovědi na praktické otázky.
Jana Škrabánková, Lenka Urbanová
Year: 2019
organizing conference, workshop

DIFFERENCES IN ATTITUDES TO SOLVING TASK BY GIFTED AND STANDARD STUDENTS MONITORED BY THE EYE TRACKING TECHNOLOGY - PILOT STUDY
Jana Škrabánková, Patrik Kočí, Vladimír Vaněk, David Nocar
Year: 2019
abstract in proceedings

DISADVANTAGES OF INTERDISCIPLINARITY IN MATHEMATICS
Vladimír Vaněk, David Nocar, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
abstract in proceedings

Exkurze do CERNu
Jana Škrabánková
Year: 2019
work experience abroad

Hravá fyzika
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intensive General English
Jana Škrabánková
Year: 2019
work experience abroad

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING HUMAN BIOLOGY REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Michal Živný, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
abstract in proceedings

INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN TEACHING MATHEMATICS AND CHEMISTRY
Vladimír Vaněk, David Nocar, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
abstract in proceedings

INTERDISCIPLINARY RELATIONS WITH MATHEMATICS IN TEACHING OF NATURAL SCIENCE REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
abstract in proceedings

Jak pracovat s talenty na gymnáziu
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Minkowského prostoročas
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci v Moravskoslezském kraji
Jana Škrabánková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Nepochopení nadaných žáků ve výuce - příčiny a následky
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od memorování ke konstruktivismu
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborný blok IX
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Odborný blok VII
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Podpora nadání u studentů gymnázií
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce s talenty - základní kurz
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika nadaných žáků na základní škole
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problémy nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Představení CVVPT - aktivity, vize
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole - se zaměřením na SŠ
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sborník závěrečné konference projektu Příroda
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Year: 2019
editorial work

SCHOOL SCIENTIFIC INVESTIGATION
Patrik Kočí, Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, David Nocar
Year: 2019
abstract in proceedings

Specifika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Struktura hmoty
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

STUDENTS´ STRATEGIES DURING SOLVING PHYSICS TASKS DESCRIBED THANK TO THE COMBINATION OF AN EYE-TRACKER AND A PEN-TABLET
Patrik Kočí, Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, David Nocar
Year: 2019
abstract in proceedings

Svět částic
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

USE OF EYE TRACKING METHOD IN THE RESEARCH FOR VISUALIZATION AND INTERPRETATION OF STUDENT STRATEGIES IN SOLVING NATURAL SCIENCE-BASED TASKS
Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, Patrik Kočí, David Nocar
Year: 2019
abstract in proceedings

Webinář - moderovaná diskuse k problematice nadání
Jana Škrabánková
Year: 2019
radio and televison broadcast

Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj nadaných dětí v mateřských školách
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj (nejen) zvídavých dětí v mateřských školách
Jana Škrabánková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závěrečná konference projektu Příroda
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci
Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Analýza trendů ve vzdělávání - doporučení pro budoucí revizi RVP
Jana Škrabánková
Year: 2018, Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků
specialist book chapter

Centrum se představilo v Událostech v regionu
Jana Škrabánková, Alexandr Benda
Year: 2018
radio and televison broadcast

Giftedness and a Possible Risk of Bullying
Jana Škrabánková, Martina Martínková
Year: 2018, Acta Educationis Generalis
journal article

Jak poznat nadané žáky a jak s nim ve výuce pracovat
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak pracovat s nadaným žákem?
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jednoduché fyzikální a chemické experimenty
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krása mikrosvěta
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů (ukázky z oblasti fyzikálních a matematických úloh)
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci ve školní třídě.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci ve školní třídě - nominace a identifikace.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborný blok VI
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda
Jana Škrabánková, Erika Mechlová
Year: 2018
abstract in proceedings

Problémy s nadanými dětmi
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Představení Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity spustila nové specializované Centrum.
Jana Škrabánková, Tomáš Drobík, Tomáš Blumenstein
Year: 2018
radio and televison broadcast

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Year: 2018
abstract in proceedings

Rozvoj nadaného dítěte v běžné škole.
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systematický úvod do problematiky nadání .
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management
Jana Škrabánková, Barbara Baarová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Typologie nadaných podle M. Neihart, Gardnerova typologie inteligence
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do problematiky nadání - systém podpory a vzdělávání nadaných.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do problematiky nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do problematiky práce s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vhodné a nevhodné přístupy k nadaným žákům, praktické ukázky.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Year: 2018, Journal of Eye Movement Research
journal article

Workshop - Odborný blok IV
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Identifikace nadání s využitím technologie Eye-trackingu
Jana Škrabánková, Hana Kalusová, Martina Jatzková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluze nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jsem učitel nadaného žáka
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Letní přírodovědná škola 2017
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Nadání jako společenský fenomén
Jana Škrabánková
Year: 2017, Curriculum
specialist book

Nadaní žáci mezi námi
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podporujeme nadané děti pro budoucnost
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podporujeme nadané děti pro budoucnost - seznámení s problematikou nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speciální teorie relativity pro Mensany
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda)
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Analytical-synthetic Modelling as a Factor of the Development of Cognitive Processes in the Constructivist Framework
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co znamená být nadaný
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie testování nadání v Číně
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

International Exchange of Expert Experience From the Area of Identification, Education and fulfilment of gifted Ones
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaký typ nadaného žáka jsi?
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2016
editorial work

Modelování logické struktury edukačního procesu
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů - pilotní studie
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci a jejich učitelé
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Year: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
specialist book chapter

Postřehy ze světových konferencí k problematice nadání (Dubai, Peking, Louisville)
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poznáváme redoxní děje
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Year: 2016, Acta Technologica Dubnicae
journal article

Problematika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklady dobré praxe v práci učitele s přírodovědně nadanými žáky
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH
Danuše Sztablová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, David Březovjak, Jiří Rozehnal, Zdeňka Jančíková, Maria Kocór, Martin Konečný, Jan Kratochvíl, Tereza Martínková, Iveta Stehlíková Bassyová, Pavlína Vojkovská, Eva Vondráková ... other authors
Year: 2016
abstract in proceedings

Téma: život s nadáním
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učíme nadané žáky III
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Vazby v biochemicky významných látkách
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Year: 2016
abstract in proceedings

Vývoj a použití inteligenčních testů v Číně
Jana Škrabánková
Year: 2016
abstract in proceedings

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Curriculum Research and Development in Physics Education.
Jana Škrabánková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school
Jana Škrabánková, Josef Trna, Eva Trnová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education
Eva Trnová, Josef Trna, Jana Škrabánková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemie v souvislostech
Jana Škrabánková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Je nadání skutečně dar?
Jana Škrabánková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).
Jana Škrabánková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).
Jana Škrabánková
Year: 2015
others

Problematika nadaných z hlediska moderní pedagogiky.
Jana Škrabánková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2015, e-Pedagogium
journal article

Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu..
Jana Škrabánková
Year: 2015
others

Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu. (Zpracování vybraných dat ze zkoumání dětí s matematicko-logickou inteligencí).
Jana Škrabánková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumná sonda do oblasti matematicko-logické inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím Eye Trackingu)
Jana Škrabánková, Tomáš Moravec
Year: 2015
abstract in proceedings

Exkurze Ženeva, CERN
Jana Škrabánková, Mgr. Soňa Glacová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.
Jana Škrabánková
Year: 2014
others

Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Eye Tracking as a Diagnostic Method of a Digitalized Chemical Experiment on the Background of the Gifted Students´Work Research
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
abstract in proceedings

Eyetracking jako metoda diagnostiky digitalizovaného obrazu z oblasti biochemie na pozadí výzkumu práce nadaných žáků
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
abstract in proceedings

Charakteristiky nadaných a pedagogické přístupy k nadaným žákům
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Je snadné být talentovaným žákem?
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti nových přístupů k motivaci přírodovědně nadaných žáků s využitím Eye Trackingu
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadání a myšlení v souvislostech
Jana Škrabánková
Year: 2014
others

Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky)
Jana Škrabánková
Year: 2014
abstract in proceedings

Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky)
Jana Škrabánková
Year: 2014
abstract in proceedings

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách.
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák, Pavel Konečný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák, Pavel Konečný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace pilotního výzkumu nadaných o využití metody Eye Trackingu na světové konferenci APFG v Pekingu
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2014
others

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Setkání se zahraničními partnery
Jana Škrabánková, Libor Jedlička, Ivana Marková, Pavel Konečný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studio ČT24
Jana Škrabánková
Year: 2014
radio and televison broadcast

Survey of Principles of Theoretical Physics (with application to radiology)
Jana Škrabánková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2014
others

Talent. Is It Really a Gift?
Jana Škrabánková
Year: 2014, Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis
specialist book

Testování žáků eye trackerem
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
others

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
abstract in proceedings

TV Fabex - reporáž z workshopu VCEEP
Jana Škrabánková
Year: 2014
radio and televison broadcast

Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice
Jana Škrabánková
Year: 2014
abstract in proceedings

Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Účast žáků Matičního gymnázia na testování s využitím Eye trackeru
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
others

Učíme nadané žáky II
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
editorial work

Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce
Jana Škrabánková
Year: 2014
others

Události v regionech.
Jana Škrabánková
Year: 2014
radio and televison broadcast

Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking.
Jana Škrabánková
Year: 2014
abstract in proceedings

VEGA - posuzovatel
Jana Škrabánková
Year: 2014
others

Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývojové trendy v pohledech na nadání v České republice
Jana Škrabánková
Year: 2014
abstract in proceedings

Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů
Jana Škrabánková
Year: 2014
others

Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Jan Veřmiřovský, Pavel Konečný, Ivana Marková, Libor Jedlička ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Workshop s partnery VCEEP
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Pavel Konečný, Libor Jedlička, Jan Veřmiřovský ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century
Jana Škrabánková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání přírodovědně nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2013, Paido
specialist book chapter

Excursion to CERN as an Efficient Intrinsic Motivation for Students Gifted in Science
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Halogeny
Jana Škrabánková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotící komise pro posouzení projektů při MŠMT v Praze - členka
Jana Škrabánková
Year: 2013
others

Inovativní motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková, Vít Schindler
Year: 2013, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák
Year: 2013
abstract in proceedings

Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2013
abstract in proceedings

Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2013
abstract in proceedings

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2013
others

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková, Vít Schindler
Year: 2013
abstract in proceedings

Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii.
Jana Škrabánková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Pedagogické přístupy k nadaným žákům - se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech
Jana Škrabánková
Year: 2013, Paido
specialist book chapter

Poděkování za obohacující odpoledne
Jana Škrabánková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013
Jana Škrabánková
Year: 2013, Časopis Mensy České republiky MENSA
journal article

Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Year: 2013, Journal of Educational and Instructional Studies in The World
journal article

Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Year: 2013
abstract in proceedings

Soudobé teorie vzdělávání - vybrané kapitoly
Jana Škrabánková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The model of teacher creativity and selection of educational methods for gifted students in science
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trendy a současnost diagnostikování nadání v Česku
Jana Škrabánková
Year: 2013, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum
specialist book chapter

Typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voda pro život
Jana Škrabánková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výrazná pedagogická osobnost roku 2013
Jana Škrabánková
Year: 2013
others

Výstupy ze světové konference WCGTC nazvané Celebrating of Giftedness, Kentucky, USA
Jana Škrabánková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2013
abstract in proceedings

Zahajovací konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - 17. ledna 2013, Praha
Jana Škrabánková
Year: 2013
others

Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok
journal article

Anorganická chemie 1 - Periodická soustava prvků
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anorganická chemie 2 - Periodická soustava prvků
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CTY online kurz s přírodovědně nadaným studentem
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ideální plyny, voda
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace a rozhovory s nadanými žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012, PdF, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Letní škola přírodních věd
Jana Škrabánková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2012
others

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Maticový model struktury učiva biochemie
Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
specialist book chapter

Maticový model struktury učiva obecné chemie
Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
specialist book chapter

Mensa pro rozvoj nadání
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mimořádně nadaný gymnazista s poruchou autistického spektra.
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monograph Educational and Didactic Communication 2012, Vol.2
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2012
editorial work

Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012, MUNI PRESS Masarykova univerzita
specialist book chapter

Nadání a současnost
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2012
editorial work

Oborová rada doktorského studia oboru Teorie vzdělávání ve fyzice - členka
Jana Škrabánková
Year: 2012
others

Podpora fyzikálně nadaných studentů
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora fyzikálně nadaných studentů
Jana Škrabánková
Year: 2012
abstract in proceedings

Pracovní komise MŠMT ČR - členka
Jana Škrabánková
Year: 2012
others

Pracovní skupina při odboru mládeže MŠMT ČR - členka
Jana Škrabánková
Year: 2012
others

Příručka pro práci s nadanými žáky. Část s názvem Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy)
Jana Škrabánková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané.
Jana Škrabánková
Year: 2012
published expert opinions, reviews

The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.
Jana Škrabánková
Year: 2012
abstract in proceedings

The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012, Listy Ostravské Univerzity
journal article

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012
organizing conference, workshop

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2012
editorial work

Úvod do problematiky nadání a péče o nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Jihomoravský kraj)
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Moravskoslezský kraj)
Jana Škrabánková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj přístupů ke středoškolské výuce fyziky v posledních třiceti letech
Jana Škrabánková
Year: 2012, Československý časopis pro fyziku
journal article

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zařazení úprav redoxních reakcí nadanými žáky do kurikula obecné chemie
Jana Škrabánková
Year: 2012
abstract in proceedings

Zpráva o 1. mezinárodním pracovním semináři s názvem Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012, Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy
journal article

Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky.
Jana Škrabánková
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Žijeme s nadáním
Jana Škrabánková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Aktuální téma-nadané děti
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

Cognitive Models in Science - Model of Optometry
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

Dobré ráno s Jedničkou
Jana Škrabánková
Year: 2011
radio and televison broadcast

Edukační dimenze finančních derivátů a jejich projekce do finanční gramotnosti žáků a studentů v ČR
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kurikulární proces chemie - modely struktury chemie
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2011, Didaktis
specialist book chapter

Nadaní a talentovaní žáci
Jana Škrabánková
Year: 2011, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

Pedagogické přístupy k nadaným žákům, atributy nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia - rozprawy - praktyka
Jana Škrabánková
Year: 2011
editorial work

Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava učitelů pro práci s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodovědně nadaní žáci v hodinách fyziky.
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specificity of Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

The factors of the development of cognitive processes of gifted pupils in the constructivist framework.
Jana Škrabánková
Year: 2011, New Educational Review
journal article

The Use of  ICT in Teaching Physics at Grammar School.
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

The 19th Biennial World Conference of the WCGTC
Jana Škrabánková
Year: 2011
organizing conference, workshop

The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings, Volume 1
Jana Škrabánková
Year: 2011
editorial work

Výchova k podnikavosti a inovativnosti jako problém současné pedagogiky
Jana Škrabánková
Year: 2011
abstract in proceedings

Využití ICT ve výuce fyziky na gymnáziu.
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví)
Jana Škrabánková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

5 pilířů nadání; Práce s mimořádně nadaným autistou
Jana Škrabánková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monografie Educational & Didactic Communication 2010.
Jana Škrabánková
Year: 2010
editorial work

A Model of the Logical Structure of the Educational Process for a Gifted Student
Jana Škrabánková
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Modelling and Visualization of  Problem Solving
Jana Škrabánková
Year: 2009, Didaktis, Bratislava
specialist book chapter

Strukturální zobrazení oborových kompetencí v přírodovědných disciplínách
Jana Škrabánková
Year: 2009, MSD
specialist book

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol
Jana Škrabánková
Year: 2008, Ediční centrum Masarykovy univerzity
specialist book

Strukturální zobrazení kompetencí ve vztahu k didaktické komunikaci v přírodovědných disciplínách
Jana Škrabánková
Year: 2007, Didaktis, Bratislava
specialist book chapter

Teacher´s Competencies Development within the Process of their Pre-Graduation Training
Jana Škrabánková
Year: 2007
abstract in proceedings

Theoretical Basis of Creation of Pedagogical Structures - A Models of the Logical Structure of the Educational Process
Jana Škrabánková
Year: 2007, MSD
specialist book

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DPPEPedagogika pro doktorandy KCD
ABF1LMedical biophysics I
ASTRAAstronomie a astrofyzika
BF1LFLékařská biofyzika I
DEFYZDějiny fyziky
DIFS2Didaktika fyziky 2
GEOFYGeofyzika
JAFYSSeminář z jaderné fyziky
METGEMeteorologie a geofyzika
PSTPVPráce s talenty v přír. vědách a v MA
STRELSpeciální teorie relativity
TSGSMTeaching students gifted in science
VFYZMVývoj fyzikálního myšlení
VPRIMVývoj přírodovědného myšlení
YATJPAtomová a jaderná fyzika
YDEFYDějiny fyziky
YDIF1Didaktika fyziky 1
YDIF2Didaktika fyziky 2
YJKFSJaderná a kvantová fyzika, Speciální teo
YMEGEMeteorologie a geofyzika
YSEAFSeminář z atomové fyziky
YSFFYSeminář z fyziky
YSTRPSpeciální teorie relativity
ZFYPOZákladní fyzikální pojmy
0IFCAPraktická cvičení z fyziky
7DFY1Didaktika fyziky 1
7DFY2Didaktika fyziky 2
7FYP3Fyzikální praktikum 3
7FYP4Fyzikální praktikum 4
7LBF1Lékařská biofyzika I
7MBF1Medical biophysics I
7MEGEMeteorologie a geofyzika
7PSTPPráce s talenty v přír. vědách a v MA
7SFBISeminář z fyziky pro biology
7SFFYSeminář z fyziky
7STRPSpeciální teorie relativity
7ZNFDFyzika s didaktikou
7ZNFYČást SZZ - Fyzika
9TELETalentmanagment v oblasti umění a vědy
BKOBDObecná didaktika
BKSKPŠkolní pedagogika
BPOBDObecná didaktika
COBDIObecná didaktika
COPE1Obecná pedagogika 1
COPE2Obecná pedagogika 2
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
TE1VZTeorie vzdělávání
WN1VZTeorie vzdělávání
ZPDLFZáklady pedagogiky
ZPDVVZáklady pedagogiky


AuthorTitleType of thesisYear
Kovařčík VladimírHow to teach pupils safe behaviour in the traffic space using physics lessonszávěrečná 2022 
Petřek PetrInteresting physics at Albrecht Secondary School in Český Těšínzávěrečná 2022 
Remeš PavelCreativity in teaching and learning molecular physics and thermics at elementary schoolDoctoral thesis 2015 
Kočí PatrikThe Realization of Flipped Classroom and Teacher's Mentoring Skills in Synergy with Modern TechnologiesAdvanced thesis 2019 
Bačáková NikolUsing physics of common life in teaching physics at grammar schoolsMaster's thesis 2021 
Hubáček JakubReading graphs in physics using Eye-tracking technologyMaster's thesis 2021 
Kubáčková TerezaPhotography as a part of physical tasksMaster's thesis 2021 
Valušáková XenieThe use of Eye Tracking method for defining ways of solutions of selected problems in physics by primary school students.Master's thesis 2021 
Wittek PatrikModernization of the theme Atomic construction from the perspective of teaching physics at primary and high schoolsMaster's thesis 2021 
Jedlička IvoUsing of gazepoint technology in the Implementing Strategies of the chemistry teaching.Master's thesis 2018 
Žišková NikolaAlternative teaching instructions as an inspiration for innovative teaching methodsMaster's thesis 2017 
Antalová VeronikaEmotion Inteligence of Students Gifted in Science at a Grammar School.Master's thesis 2016 
Klečková LucieThe activation methods in teaching pupils with mild mental disabilitiesMaster's thesis 2016 
Siwá VeronikaTeacher´s preparing for work with gifted student in classes of music education at the 2nd level of primary schoolMaster's thesis 2016 
Mahdalová MarkétaMapping viwes of pupils second grade of primary school at children?s summer campMaster's thesis 2015 
Šnajdrová DenisaGender Mapping of Social Inteligence of Gifted Children at a Basic School.Master's thesis 2015 
Bulařová MartinaThe social adaptability of gifted pupils in the basic schools.Master's thesis 2014 
Černeková PetraGenesis of materially didactic resources in schools after 2000.Master's thesis 2013 
Dorotíková PetraProjection of Waldorf Pedagogy to the Actual Live of their Students and Absolvents.Master's thesis 2013 
Krakowková MarkétaApplication of selected alternative methods in traditional schools.Master's thesis 2013 
Pátíková SlávkaClass team and a gifted pupilMaster's thesis 2013 
Hrabovská AnetaQuality of life and free time activities of the pupils on secondary schoolMaster's thesis 2012 
Ochranová PetraInfluence of the multimedia on the efficiency of teaching in lessons civics on the secondary school.Master's thesis 2012 
Višvaderová ZuzanaPhysical Experiments from Mechanics in Teaching Physics at Traditional, Montessori and Free Democratic SchoolsBachelor's thesis  
Desenská KateřinaActivating methods of work with gifted children in the Club of gifted children in OstravaBachelor's thesis 2015 
Hesová PetraFulfilling Teaching Strategies for a Physically Disabled Student at Primary School.Bachelor's thesis 2015 
Lipková JanaEducational difficulties of primary school teachers work with students of different cultures in the Hranice.Bachelor's thesis 2015 
Žišková NikolaProjections of selected teaching methods in mathematics teaching at primary schoolBachelor's thesis 2015 
Jedličková HanaFamily background for gifted child.Bachelor's thesis 2014 
Kovářová IvaUsing of methods of Montessori pedagogy in working with gifted childBachelor's thesis 2014 
Melecká SimonaWork educational advisor and methodist of primary prevention focusing on health education of pupils at the 2nd level primary school.Bachelor's thesis 2014 
Mrtýnková KateřinaThe influence of family environment on the learning results of the personality.Bachelor's thesis 2014 
Petrášová JanaFamily with a gifted child on basic schoolBachelor's thesis 2014 
Kubinová AndreaA gifted pupil in my classBachelor's thesis 2013 


Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, MŠMT
Statesolved
Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period9/2019 - 1/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
Natural scientific field didactics and practising teacher
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Vysokoškolákem na zkoušku v přírodovědných oborech
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period3/2019 - 12/2019
ProviderDěkanát PřF, Katedra biologie a ekologie, Katedra informatiky a počítačů, MŠMT
Statefinished
Letní přírodovědná škola pro nadané žáky MSK
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2015 - 6/2016
ProviderPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period6/2013 - 12/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
rss
social hub