Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physics

Libor Koníček


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Room, floor, building: C 207, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physics (Faculty of Science)
Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2152
+420 553 46 2157
+420 733 617 296
E-mail:No record found.Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
abstract in proceedings

Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Year: 2015
abstract in proceedings

Tablets in Classroom
Libuše Švecová, Erika Mechlová, Lenka Sztwioroková, Libor Koníček
Year: 2015
abstract in proceedings

Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Year: 2014
abstract in proceedings

Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat
Libor Koníček
Year: 2014,
specialist book

MOSEM2 project: Integration of data acquisition, modelling, simulation and animation for learning electromagnetism and superconductivity
Libor Koníček, Ewa Kędzierska, Francisco Esquembre, Wim Peeters, Alberto Stefanel, Vegard Stornes Farstad ... other authors
Year: 2010, NUOVO CIMENTO C
journal article

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Year: 2018
abstract in proceedings

Fyzikální hrnec
Libor Koníček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Year: 2017
abstract in proceedings

Vliv RVP, ŠVP a dalších dokumentů MŠMT na přípravu učitelů fyziky
Libor Koníček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY K MĚŘENÍ TEPLOTY
Libuše Švecová, Libor Koníček, Tomáš RANOCHA
Year: 2016
abstract in proceedings

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
abstract in proceedings

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Year: 2015
abstract in proceedings

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY K MĚŘENÍ TEPLOTY
Libuše Švecová, Libor Koníček, Tomáš Ranocha
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

FOTOMETRIE VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Lenka Hönigová, Libor Koníček, Lenka Ticháčková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konstrukce luxmetru pro měření charakteristik zdrojů světla
Libor Koníček, Lenka Hönigová, Radek Solowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tablets in Classroom
Libuše Švecová, Erika Mechlová, Lenka Sztwioroková, Libor Koníček
Year: 2015
abstract in proceedings

VLIV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA AKTIVNÍ UČENÍ ŽÁKŮ
Libor Koníček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of ICT in Teaching Physics Friction
Kamila HRABOVSKÁ, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Year: 2014
abstract in proceedings

BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ OPTICE NA SŠ
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers
Kamila HRABOVSKÁ, Libor Koníček, Libuše Švecová, karla Barčová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Year: 2014
abstract in proceedings

Creation of workbook in physics for pupils of technical fields at secondary vocational schools
Lenka Ličmanová, Libor Koníček, Erika Mechlová, Věra Kerlínová
Year: 2014
abstract in proceedings

Čidla pro měření neelektrických veličin
Libor Koníček
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY TŘENÍ A JEHO MĚŘENÍ
Kamila HRABOVSKÁ, Libor Koníček, Libuše Švecová
Year: 2014
abstract in proceedings

Inquiry-based teaching with ICT in photometry
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2014
abstract in proceedings

Modernizace výuky fyziky na základní škole
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Year: 2014
abstract in proceedings

Modernizace výuky fyziky na základní škole
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optics - The spatial and spectral properties of light sources (inquiry-based learning with ICT)
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2014
abstract in proceedings

PHOTOMETRY IN TEACHING PHYSICS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat
Libor Koníček
Year: 2014,
specialist book

Spatial properties of light sources and their efficiency
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Pupils´ Competition in Physics
Lenka Ličmanová, Libor Koníček, Libuše Švecová
Year: 2014
abstract in proceedings

Badatelské úlohy nejen z optiky
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CREATION OF WORKBOOK IN PHYSICS FOR PUPILS OF TECHNICAL FIELDS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Věra Kerlínová, Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chyby měření lékařských teploměrů
Libuše Švecová, Libor Koníček
Year: 2013
abstract in proceedings

Optics - The spatial and spectral properties of light sources (Inquiry-based learning with ICT)
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

POSTOJE ŽÁKŮ TECHNICKÝCH A NETECHNICKÝCH OBORŮ SOŠ K PŘEDMĚTU FYZIKA
Věra Kerlínová, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2013
abstract in proceedings

Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla
Libor Koníček, Iva Vlková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Student´s Competition in Science Theme - part Physics
Libor Koníček, Lenka Ličmanová, Libuše Švecová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy
Libor Koníček, Lucie Zárubová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Year: 2013
abstract in proceedings

4. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Metodika rozvíjení přírodovědných dovedností s podporou informačních technologií v současných paradigmatech vzdělávání na středních školách
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Michaela Drozdová, Jan Veřmiřovský, Zdena Lustigová ... other authors
Year: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
specialist book

Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Libuše Švecová, Alena Seberová
Year: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
specialist book

3. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... other authors
Year: 2012
organizing conference, workshop

Barvy Přírody
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček
Year: 2011
organizing conference, workshop

Chemie a fyzika
Jan Veřmiřovský, Libor Koníček
Year: 2011, Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta
specialist book

2. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček, Radka Bartošová, Zuzana Houdková, Šárka Cimalová ... other authors
Year: 2011
organizing conference, workshop

MOSEM2 project: Integration of data acquisition, modelling, simulation and animation for learning electromagnetism and superconductivity
Libor Koníček, Ewa Kędzierska, Francisco Esquembre, Wim Peeters, Alberto Stefanel, Vegard Stornes Farstad ... other authors
Year: 2010, NUOVO CIMENTO C
journal article

Conditions for E-Learning at secondary Schools in the Czech Republic
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Libuše Švecová
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Development of the digital key competence in science teacher training
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2009, M. Vognar
specialist book chapter

Results of Research About Exploitation ICT by Secondary School Teachers
Libor Koníček, Erika Mechlová, Martin Malčík, Libuše Švecová
Year: 2009
abstract in proceedings

Cíle, realizace a perspektivy pedagogické praxe studentů učitelství fyziky
Libor Koníček
Year: 2008
abstract in proceedings

Contribution to Datalogging of P06 Ostrava
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INTERNATIONAL PROJECTS FOR PHYSICS EDUCATION - POINT OF VIEW OF ICT
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2008
abstract in proceedings

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A JEJICH VAZBA NA NÁRODNÍ KURIKULA
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Computerized Experiments on Chemical Processing - Drying and Evaporation
Erika Mechlová, Libor Koníček, Boleslav Taraba
Year: 2007
abstract in proceedings

Elektřina a magnetismus
Michaela Masná, Libor Koníček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evaluace výsledků vzdělávání
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzika ve vzdělávací oblasti člověk a příroda
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení výsledků vzdělávání - praktická část
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení výsledků vzdělávání - teoretická část
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT ve fyzice - průřezová témata a klíčové kompetence
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Impact of Multimedia Program Supercomet 2 on the Teacher and Pupils
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Learning Physics in Vocational Non-Physics Subjects
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aplikace a rozvíjení fyzikálních poznatků v odborných předmětech
Erika Mechlová, Libor Koníček, Jana Foltýnová
Year: 2006
abstract in proceedings

Aplikace fyziky, chemie a biologie v praxi: tři případové studie
Libor Koníček, Erika Mechlová, Soňa Zelená
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Models and Real Experiments about Electrical Conductivity ? Supercomet2
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Models of Creation and Application of the Multimedia Program in Teaching Physics at Secondary Schools
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počítačem podporované experimenty v přírodních vědách
Libor Koníček
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evaluation of Superconductivity Program
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
abstract in proceedings

EVALUATION OF SUPERCONDUCTIVITY PROGRAM
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
abstract in proceedings

Projekt Leonardo da Vinci SUPERCOMET 2
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
abstract in proceedings

SYSTÉM ŽÁKOVSKÝCH POČÍTAČEM PODPOROVANÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH ÚLOH - TVORBA A DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO PROGRAMU
Libor Koníček
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Traditional education or constructivism? Transformation of Czech curriculum of Physics
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Electric Current - Knowledge and Skills - Conclusions from Research
Libor Koníček, Vít Půlkrábek
Year: 2004
abstract in proceedings

Electric Current - the Basic Knowledge and Skills for Pupils of the Secondary Lower Classes
Libor Koníček, Vít Půlkrábek
Year: 2004
abstract in proceedings

Electrical Cells as a Field of Pupils´ Investigations
Libor Koníček
Year: 2004
abstract in proceedings

K výzkumu efektivnosti vyučování fyzice s podporou počítačů z hlediska klíčových kompetencí
Libor Koníček, Erika Mechlová, Petr Smyček
Year: 2004
abstract in proceedings

Klíčové kompetence učitele fyziky v oblasti ICT ve vyučování
Erika Mechlová, Libor Koníček, Petr Smyček
Year: 2004
abstract in proceedings

Počítačem podporovaná výuka a experiment
Libor Koníček
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Remote Laboratory - Electric Current Tasks
Libor Koníček, Petra Špačková, Alena Kuklišová, Ivana Pížová
Year: 2004
abstract in proceedings

Školní pokusy z fyziky 1
Libor Koníček
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Školní pokusy z fyziky 2
Libor Koníček
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Computerised laboratory and technology teaching:teacher training
Libor Koníček, Erika Mechlová, Antonín Balnar
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Computerised Laboratory: Conductivity In Liquids
Libor Koníček, Erika Mechlová, Antonín Balnar
Year: 2003
abstract in proceedings

Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: Teacher Training
Libor Koníček, Erika Mechlová, Antonín Balnar
Year: 2003
abstract in proceedings

Distance learning in teacher's training
Erika Mechlová, Libor Koníček, Antonín Balnar
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Distance Learning in teacher's training
Erika Mechlová, Libor Koníček, Antonín Balnar
Year: 2003
abstract in proceedings

Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: the Course on Heat and Temperature
Erika Mechlová, Libor Koníček, Antonín Balnar
Year: 2002
abstract in proceedings

Didaktické modely integrace ICT do pregraduální přípravy učitelů.
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Modernizace laboratoří pro výuku fyziky
Erika Mechlová, Daniel Hrivňák, Libor Koníček
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Návrh a zpracování výukových modulů s multimediálními prvky
Libor Koníček
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Příprava multimediálního textu z mechaniky
Libor Koníček, Ladislav Sklenák
Year: 2002
abstract in proceedings

Multimedia program - Conductivity of electric current
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Preparation of multimedia education modules of physics by students
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Vývoj a příprava multimediálních modelů pro výuku
Libor Koníček
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů fyziky a chemie
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Libor Koníček
Year: 2000
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie jako nedílná součást přípravy budoucích učitelů
Libor Koníček
Year: 2000
abstract in proceedings

Multimedia and Simulation in Computer Aided Education
Jan Hán, Erika Mechlová, Leoš Dvořák, Milan Edl, Libor Koníček
Year: 1999, ICEE ´99
journal article

The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1999
abstract in proceedings

The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1999
abstract in proceedings

Charakteristiky multimediálních vzdělávacích programů
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1998
abstract in proceedings

Koncepce multimediálních výukových programů
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1998
abstract in proceedings

Kriteria hodnocení multimediálních vzdilávacích programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1998
abstract in proceedings

Computerised experiments on chemical processing ? drying and evaporation
Erika Mechlová, Libor Koníček, Boleslav Taraba
Year:
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ABF1LMedical biophysics I
AFCRAPraktická cvičení z aplikované fyziky
AFPRAVybrané kapitoly z aplikované fyziky
ASPRAAsistenská praxe
BAPROBakalářský projekt
BF1LFLékařská biofyzika I
DIFS2Didaktika fyziky 2
DIPRODiplomový projekt
DOPECDoplňková pedagogická činnost
DTVFYDigitální technologie ve výuce fyziky
ELMAGTeorie elektromagnetického pole
ELMGPElektřina a magnetizmus
ELMS2Seminář z elektřiny a magnetizmu 2
EVVTVEfek. využití výst. testování vědomostí
FYBI1Fyzika pro biology 1
FYBI2Fyzika pro biology 2
FYPX1Fyzika 1
FYPX2Fyzika 2
FYPY1Fyzika 1
FYPY2Fyzika 2
FYZS1Seminář z fyziky 1
FYZS2Seminář z fyziky 2
MATEPMatematika
MATESSeminář z matematiky
MECHPMechanika
MCHS1Seminář z mechaniky 1
MCHS2Seminář z mechaniky 2
MOFS1Seminář z molekulové fyziky a termod. 1
MOFS2Seminář z molekulové fyziky a termod. 2
MOLFPMolekulová fyzika a termodynamika
MRFU1Metody řešení fyzikálních úloh 1
MRFU2Metody řešení fyzikálních úloh 2
OBPFYObhajoba bakalářské práce
ODPSSObhajoba diplomové práce
POPEXPočítačem podporované experimenty
POVEFPočítač ve fyzice
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PRSM1Proseminář 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SPOS2Školní pokusy 2
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SZZK7Část SZZ: Fyzika
SZZK9Část SZZ: Fyzika s didaktikou
UVMAXÚvod do vyšší matematiky
UVMA1Úvod do vyšší matematiky 1
VOPS2Seminář z vlnění a optiky 2
VPRIMVývoj přírodovědného myšlení
VYPRMVybrané problémy z mechaniky
WCSEXComputer-Supported Experiments
WPPH1Practical Physics 1
WPPH2Practical Physics 2
WPPH3Practical Physics 3
XKICTKlíč. kompetence ICT v přírodověd.vzděl.
YDITFDigitální technologie ve výuce fyziky
YELMAElektřina a magnetismus
YEXD1Experimentální dovednosti 1
YEXD2Experimentální dovednosti 2
YFPAFFyzikální praktikum z atomové fyziky
YFPEMFyzikální praktikum z elektřiny a magnet
YFPMMFyzikální praktikum z mechaniky a moleku
YFYZPZáklady fyziky
YMATPMatematika
YMECHMechanika
YMMOPMechanika a molekulová fyzika
YMMOSSeminář z mechaniky a molekulové fyziky
YMOFTMolekulová fyzika a termodynamika
YSEEMSeminář z elektřiny a magnetismu
YSEMFSeminář z moderní fyziky
YSFFYSeminář z fyziky
0IFPAZáklady fyziky
6ASPRAsistenská praxe
6MATSMatematika
7DFY1Didaktika fyziky 1
7DFY2Didaktika fyziky 2
7EMGEElektřina a magnetismus v experimentech
7EMPFElektronika a měřicí přístroje ve fyzice
7FYP1Fyzikální praktikum 1
7FYP2Fyzikální praktikum 2
7FYP3Fyzikální praktikum 3
7FYP4Fyzikální praktikum 4
7FYZPZáklady fyziky
7LBF1Lékařská biofyzika I
7MATPMatematika
7MATSSeminář z matematiky
7MBF1Medical biophysics I
7MMOPMechanika a molekulová fyzika
7MMOSSeminář z mechaniky a molekulové fyziky
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Fy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFBISeminář z fyziky pro biology
7SFFYSeminář z fyziky
7SFCHSeminář z fyziky pro chemiky
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPO1Školní pokusy 1
7SPO2Školní pokusy 2
7TELMTeorie elektromagnetického pole
7TTAVTvorba testů a jejich vyhodnocování


AuthorTitleType of thesisYear
Horos GabrielUse of sensors in teaching physicszávěrečná 2022 
Kantorová NikolEscape games with a physical themezávěrečná 2022 
Kozelková PetraExperiments with simple aids for pupils of secondary schoolzávěrečná 2022 
Osohová BlankaUtilization of research-oriented teaching of physics at grammar school and its modification for distance learningzávěrečná 2022 
Ritzová Fuchsová JanaResearch-oriented problems in hydrodynamicszávěrečná 2022 
Tovaryš Lukáš3D print in physicszávěrečná 2022 
Štetiarová AnnaLight sources, their development and physical principleszávěrečná 2021 
Vlková IvaInquiry-Based Physics Teaching with ICT Support Applied to Human BodyDoctoral thesis 2016 
Hönigová LenkaInquiry-Based tasks of photometry using digital technologyDoctoral thesis 2015 
Spustová RenataPupils' preconcepts and concepts in the thermal phenomena and the support of the creation of pupils? physical concepts using the ICTDoctoral thesis 2014 
Turoň JakubVideoanalysis - tool for pupil`s motivation in physicsMaster's thesis  
Langrová JanaSubstances and their properties in the curriculum at primary schoolMaster's thesis 2020 
Turoň JosefElectromagnetic field in experimentsMaster's thesis 2020 
Bedřichová TerezaExperiments with set of renewable energy sourcesMaster's thesis 2018 
Solowski RadekMeasurement of space characteristics of light sourcesMaster's thesis 2016 
Bjolek LukášNon traditional physics experimentsMaster's thesis 2012 
Chrástek JiříElectromagnetics waves - around usMaster's thesis 2012 
Richterová EvaHeat, temperature, heat exchange - around usMaster's thesis 2012 
Holubová JulieACTUAL USAGE STATE OF INFORMATIVE SOURCES WITH PHYSICAL THEMES BY STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLMaster's thesis 2010 
Hruška JanMEASUREMENTS FROM THE VIDEO SEQUENCES IN AN ENVIRONMENT COACH 6 JOBS FOR PUPILS PSMaster's thesis 2010 
Aujeský MichalApplication of semiconductor devices for measurement of non electrical quantitiesMaster's thesis 2009 
Macoszková PavlaMissconception of pupils at primary school electricity and magnetism.Master's thesis 2009 
Mohylová EvaMotivation tasks of Physics for pupils at secondary schoolMaster's thesis 2009 
Rácová IvanaResearch about 3rd-grade-pupils´ attitude to physicsMaster's thesis 2008 
Slánský JanComputer - Supported Experiments in Ambit education program human and natureMaster's thesis 2008 
Šebesta PavelPreparation of experiments of physics for remote laboratoryMaster's thesis 2008 
Labudek TomášEXPERIMENTS IN SCIENCE EDUCATION IN A SECONDARY SCHOOLSMaster's thesis 2007 
Jurčík IvanComputer aided experiment - use system MF-DAQ. Preparation and realization of exercises from different parts of physics. Using at basic and secondary schools.Master's thesis 2005 
Mazurová VeronikaJednoduché pokusy z fyziky. Návrh a příprava jednoduchých experimentů s měřením. Příprava modulů v Excelu pro zpracování datMaster's thesis 2005 
Gonsorčík OndřejEnergy and its transformations using the natural environmentBachelor's thesis 2022 
Panzenberger JanRemote experiments - electricity and magnetismBachelor's thesis 2021 
Turoň JakubExperiments with air trackBachelor's thesis 2020 
Malucha JakubOptimalisation of instructions for experimental tasksBachelor's thesis 2018 
Řehák Blažej JosefExperiments with fuel cellsBachelor's thesis 2018 
Bedřichová TerezaAcoustical measurement in orchestraBachelor's thesis 2016 
Stříž EduardIntensity measurement of high-frequency electromagnetic fieldBachelor's thesis 2016 
Bajnarová VendulaExperimental set for demonstration of moment of inertiaBachelor's thesis 2015 
Filar PetrMeasurement of the characteristics of electrochemical sources of electricityBachelor's thesis 2014 
Pika OndřejFrequency analysis of string musical instrumentsBachelor's thesis 2014 
Ranocha TomášCOMPARATIVE MEASUREMENT OF ELECTRICAL TEMPERATURE SENSORSBachelor's thesis 2014 
Trunkát RadimMeasuring the efficiency of water heatingBachelor's thesis 2014 
Chvostková DagmarElectrostatics experimentsBachelor's thesis 2013 
Hrabovská KamilaThe Physical Fundamentals of Friction and its MeasurementBachelor's thesis 2013 
Krejčí TomášExperiments in noninertial reference framesBachelor's thesis 2012 
Přívětivý PavelDevelopment of sensors for measurement of physical quantitiesBachelor's thesis 2012 
Filusz JanMeasurement of characteristic of PCBachelor's thesis 2011 
Chrástek JiříComputer Aided Experiments - the sources of Electromotive ForceBachelor's thesis 2010 
Peška PatrikComputer Aided Experiments - wawesBachelor's thesis 2010 
Richterová EvaComputer aided experiments - Heat and TemperatureBachelor's thesis 2010 


Rozvoj praktické výuky Lékařské biofyziky 1 pro obor Všeobecné lékařství
Main solverdoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
MOSEM - MOdelling and data acquisition for the continuing vocational training of  upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of  Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ExperiMents
Main solverdoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Period11/2008 - 5/2011
ProviderKatedra fyziky, Leonardo
Statefinished
Návrh a ověření výzkumných úloh pro žáky ZŠ a SŠ s podporou ICT
Main solverdoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub