UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Mathematics

Zuzana Václavíková

Zuzana Václavíková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Room, floor, building: A 113, Building A
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Mathematics (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2143
E-mail:
Personal website:

Education

1994 – 1999University of Ostrava, Faculty of Science

Academic degrees and qualifications

1999Mgr. University of Ostrava, Faculty of Science (in Teaching Qualification for Mathematics and Physics)
2003Ph.D. University of Ostrava, Faculty of Science (in Applied Algebra)
2003RNDr. University of Ostrava, Faculty of Science (in Applied Mathematics)

Work experience

2001 – assistant professor (Department of Mathematics, University of Ostrava)

Areas of main interest

algebra and number theory

Selected publications

DIVIŠOVÁ, Z. On cycles of polynomials with integral rational coefficients. Mathematica Slovaca, 2002, Vol. 52, pp. 537–540.
DIVIŠOVÁ, Z. – KOSTRA, J. – POMP, M. On transformation matrices connected to normal bases in cubic fields. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Sectio Mathematicae, 2002, Vol. 29, pp. 61–66.
DIVIŠOVÁ, Z. – KOSTRA, J. – POMP, M. On transformation matrix connected to normal bases in orders. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2003, Vol. 3, pp. 43–52.


Selected publications

Václavíková, Z. Maths for Non-maths Students. In: APLIMAT 2019: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 Proceedings 2019-02-05 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1221-1225. ISBN 978-80-227-4884-1.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018: 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 Proceedings 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 1047-1053. ISBN 978-80-227-4765-3.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2018.
Václavíková, Z. Vzdělávací hry v přírodovědných oborech. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science, 2018. s. 435-442. ISBN 978-80-7444-065-6.

All publications

Václavíková, Z. Maths for Non-maths Students. In: APLIMAT 2019: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 Proceedings 2019-02-05 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1221-1225. ISBN 978-80-227-4884-1.
Václavíková, Z. MATHS FOR NON-MATHS STUDENTS. In: Aplimat 2019. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2019.
Václavíková, Z. Erasmus+ Stuff mobility Liverpool. 2018.
Václavíková, Z. Gamification of Science Education. In: DidSci Plus. Praha: Charles University - Faculty of Science. 2018.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Václavíková, Z. Odborný blok VI: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2018.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018: 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 Proceedings 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 1047-1053. ISBN 978-80-227-4765-3.
Václavíková, Z. PROTOTYPES IN PLANIMETRICS. In: Aplimat 2018. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2018.
Václavíková, Z. Vzdělávací hry v přírodovědných oborech. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science, 2018. s. 435-442. ISBN 978-80-7444-065-6.
Škrabánková, J., Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Workshop - Odborný blok IV: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Václavíková, Z. Ceepus CIII - Freemover- 1617-101874. 2017.
Václavíková, Z. Erasmus+ Stuff mobility. 2017.
Václavíková, Z. GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING - HOW TO IMPLEMENT THEM INTO EDUCATION. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2017 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1592-1598. ISBN 978-80-227-4650-2.
Václavíková, Z. GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING - HOW TO IMPLEMENT THEM INTO EDUCATION. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Bratislava. 2017.
Václavíková, Z. Interactivity - how to prepare study module. In: Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s. 97-108. ISBN 978-83-8084-056-0.
Václavíková, Z. LARPing the Math. In: XXIV CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE. Ružomberok. 2017.
Škrabánková, J. a Václavíková, Z. Letní přírodovědná škola 2017 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Václavíková, Z. Live Action Role Playing in Science Education. In: House of Game//Play and IMC. AArhus. 2017.
Václavíková, Z. Live action roleplaying in Science Education - formal versus informal education. In: IMC Seminars, House of Game//Play. Aarhus university: Aarhus university, Interacting Minds Centre. 2017.
Václavíková, Z. Matematické hry. In: MAP Hlučínsko. Ludgeřovice. 2017.
Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In: Seminar of Department of Mathematical Sciences. Oulu: University of Oulu. 2017.
Václavíková, Z. Seminář pro matematicky nadané žáky [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Václavíková, Z. Some remarques on permutations which preserves the weighted density. In: Seminar of Department of Mathematical Sciences. Oulu: University of Oulu. 2017.
Václavíková, Z. Zahraniční stáž Aarhus-Hobro. 2017.
Šustek, J., Keprt, K., Kolouch, O., Novotný, L., Václavíková, Z. a Doležalová, J. 23rd Czech and Slovak International Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2017.
Václavíková, Z. Ceepus Bratislava, CIII-HU-0028-10-1617-M-99238. 2016.
Václavíková, Z. Interactivity in Education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2016.
Václavíková, Z. Interactivity in Education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016 2016-06-29 Cracow. Cracow: Pedagogical University of Cracow, 2016. s. 165-168. ISBN 978-83-8084-037-9.
Krčmarský, D., Mišík, L. a Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, č. 11, s. 165-174. ISSN 1336-913X.
Václavíková, Z. Study modules in non-formal education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2016.
Václavíková, Z. Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children. In: Mathematica V. 1. vyd. Verbum, 2015. s. 91-96. Scientific Issues. ISBN 978-80-561-0296-1.
Václavíková, Z. Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children. In: XXII Česko-Poľsko-Slovenská matematická konferencia. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku. 2015.
Václavíková, Z. Erasmus Teacher mobility. 2015.
Václavíková, Z. On wighted asymptotic density and some remarques on permutation which presreve the weighted density. In: Workshop. Grahamstown: Rhodes University. 2015.
Václavíková, Z. a Štěpnička, J. Praktiky matiky nejen pro VŠ. 2015.
Václavíková, Z. Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. 2015.
Mišík, L., Václavíková, Z. a Krčmarský, D. Small sets of distribution functions of ratio sequences. In: Journées Arithmétiques. Debrecen. 2015.
Mišík, L., Václavíková, Z., Šustek, J., Novotný, L. a Nemoga, K. 22nd Czech and Slovak International Conference on Number Theory [Konference]. Liptovský Ján, Slovenská republika. 2015.
Václavíková, Z. Jak se kdysi počítalo. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Václavíková, Z. Okna vědy dokořán - workshop pro pedagogy a metodiky VŠ [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Mišík, L., Václavíková, Z., Šustek, J. a Štěpnička, J. Uniform Distribution Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2014.
Václavíková, Z. Lineární algebra. 2013.
Václavíková, Z. Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií [Nahrávka]. Metodika pořizování přednášek technologií Accordet/MediaSite. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Václavíková, Z. Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií. 2013.
Václavíková, Z. Properties of transformation matrices between the normal bases in the orders of cubic field. Mathematica Slovaca. 2013, roč. 2013, č. 63, s. 63-68. ISSN 0139-9918.
Václavíková, Z. Science education - formal versus informal education. In: New Challenges in Education. Ružomberok: VERBUM, 2013. s. 260-277. ISBN 978-80-561-0065-3.
Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserve the weighted density. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2013, roč. 2013, č. 56, s. 35-45. ISSN 1210-3195.
Václavíková, Z. Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2013, roč. 2013, s. 163-172. ISSN 1211-6661.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J., Šustek, J., Novotný, L. a Kolouch, O. Summer School on Number Theory [Workshop]. Ostravice, Česká republika. 2013.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J., Šustek, J., Novotný, L. a Kolouch, O. 21st Czech and Slovak International Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2013.
Václavíková, Z. Cesta do hlubin filmové techniky. Ostrava, Česká republika. 2012.
PORUBSKÝ, Š., Václavíková, Z. a Šustek, J. Historie čísel a výpočetních pomůcek. 2012.
Václavíková, Z. Historie filmu a filmové techniky. In: Cesta do hlubin filmové techniky. Ostrava. 2012.
PORUBSKÝ, Š., Šustek, J. a Václavíková, Z. Počítačová algebra. 2012.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Levoča. 2012.
Václavíková, Z. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. Ružomberok: VERBUM, 2012. VERBUM, 2012. s. 268-271. ISBN 978-80-8084-941-2.
Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserves the weighted density. In: 12th Colloquiumfest on Algebra and Logic and 9th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. Ostravice. 2012.
Václavíková, Z. Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách. In: TeXperience 2012. Morávka. 2012.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J. a Šustek, J. Summer School on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. The innovation of a course Introduction to Mathematics. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 37-40. ISBN 978-80-8084-954-2.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Úvod do lineární algebry. 2012.
Václavíková, Z. Úvod do matematiky pro informatiky. 2012.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J. a Šustek, J. 12th Colloquiumfest on Algebra and Logic and 9th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Historie kapesních výpočetních pomůcek. In: 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE MATEMATIKY. Praha: Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011. Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011. s. 237-240. ISBN 978-80-7378-172-9.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Historie kapesních výpočetních pomůcek. In: 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE MATEMATIKY. Jevíčko. 2011.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. Popularizace přírodovědných oborů na Ostravské univerzitě. In: Nové trendy v popularizaci technických a přírodovědných oborů. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. a Konečná, P. Profiling of Students of the University of Ostrava by Means of Elective Course in Programme Applied Mathematics. In: International Conference Presentation of Mathematics´10 Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. Technical University of Liberec, 2011. s. 209-213. ISBN 978-80-7372-724-6.
Konečná, P. a Václavíková, Z. Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics. Journal of Mathematics and System Science. 2011, č. 1, s. 80-87. ISSN 2159-5291.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Vozňák, M., Tomeš, M., Václavíková, Z. a Halas, M. E-model Improvement for Speech Quality Evaluation Including Codecs Tandeming. In: E-model Improvement for Speech Quality Evaluation Including Codecs Tandeming. University of Algarve, Faro, Portugal: WSEAS, 2010. WSEAS, 2010. s. 119-124. ISBN 978-960-474-245-5.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Faktory ovlivňující geometrickou představivost žáků ZŠ. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. s. 197-202. ISBN 978-80-8094-781-1.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Faktory ovlivňující geometrickou představivost žáků ZŠ. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra. 2010.
Václavíková, Z. Filmová technika, aneb jak se hrálo v kině i doma. Knihovna města Ostravy, Česká republika. 2010.
Václavíková, Z. Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů. In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí. 2010.
Václavíková, Z. Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů. In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: matfyzpress, 2010. matfyzpress, 2010. s. 275-278. ISBN 978-80-7378-128-6.
Václavíková, Z. Historie počítacích strojů aneb od prstů k počítači. Ostrava, Česká republika. 2010.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Hrajeme si s čísly. 2010.
Václavíková, Z. a Pomp, M. Koncepce tvorby interaktivních úloh a testů v matematice. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. s. 203-207. ISBN 978-80-8094-781-1.
Václavíková, Z. a Pomp, M. Koncepce tvorby interaktivních úloh a testů v matematice. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra. 2010.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Rozvíjení geometrického názoru a prostorové představivosti ve výuce na ZŠ a SŠ. 2010.
Václavíková, Z. Historie čísel a výpočetních pomůcek. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2009.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Kompetence studentů OU ve stereometrii. In: ACTA MATHEMATICA 12. Nitra, Sk.: FPV UKF Nitra, 2009. FPV UKF Nitra, 2009. s. 209-214. ISBN 978-80-8094-614-2.
Václavíková, Z. On properties of transformation matrices between the normal bases of orders in cyclic alg. number field of degree 3. In: 3rd PhD Student Conference on Numebr Theory. Horní Bečva. 2009.
Močkoř, J., Mišík, L., Šustek, J., Václavíková, Z., Hančl, J. a ŠTĚPNIČKA, J. 19th Czech and Slovak International conference on Number Theory [Konference]. Hradec nad Moravicí, Česká republika. 2009.
Hančl, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 3rd PhD Student conference on Number Theory [Konference]. Horní Bečva, Česká republika. 2009.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2008.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2008.
Václavíková, Z. Teoretická aritmetika. 2007.
Václavíková, Z. Algebra 3- Algebraická rozšíření a jejich aplikace. 2006.
Václavíková, Z. Numerická matematika 2. 2006.
Václavíková, Z. Numerická matematika. 2004.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Vavroš, M. Algebraická rozšíření a jejich aplikace. 2003.
Václavíková, Z. G-modulová struktura řádu těles algebraických čísel a jejich důsledky pro polynomické cykly. 2003.
Václavíková, Z. Karl-Franzen university. 2003.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Pomp, M. On transformation matrix connected to normal bases in orders. JP Journal of ALgebra Number Theory and Applications. 2003, roč. 3, s. 43-52. ISSN 0972-5555.
Václavíková, Z. Orders with normal bases. In: 16th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Bratislava. 2003.
Václavíková, Z. On cycles of polynomials with integral rational coefficients. Mathematica Slovaca. 2002, s. 537-540.
Václavíková, Z. ON TRANSFORMATION MATRIX CONNECTED TO NORMAL BASES. In: The 4-th Czech and Polish Conference on Number Theory. Cieszyn. 2002.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Pomp, M. On transformation matrix connected to normal bases in cubic fields. Acta Acad. Paed. Agriensis. 2002, roč. 29, s. 61-66.
Václavíková, Z. University of Augsburg. 2002.
Václavíková, Z. University of Liverpool. 2002.


AbbreviationSubject
6UMI1Úvod do studia matematiky pro inform.
AMARKKapitoly z aplik. matematiky
ANGM3Angličtina studovaného oboru 3
GALTEGaloisova teorie
KAMATKapitoly z aplikované matematiky
LIAGLZáklady lineární algebry
MASOHMatematické soutěže a hry
MA2OBMatematika pro dvouoborové studium
PPPR1Průběžná pedagogická praxe 1
SAMRASeminář z aplikované matematiky
SAMRKSeminář z aplikované matematiky
SLAG2Algebra 3 -Algebra a analyt. geometrie 2
TARITTeoretická aritmetika
TARZTTeoretická aritmetika
TEARITeoretická aritmetika
TECHMTechnická matematika zajímavě
UTMNLÚvod do studia matematiky
VESE1Vědecký seminář 1
VESE2Vědecký seminář 2
VESE3Vědecký seminář 3
VESE4Vědecký seminář 4
VKHMAVybrané kapitoly z historie matematiky
VOMAZVybrané oblasti matematiky zajímavě
WGALEGalois theory
WLIALIntroduction to Lin.Alg.and Analyt.Geom.
WSLA1Linear Algebra and Analytic Geometry 1
XALGTAlgebra 1 - Algebraické struktury
XLIALZáklady lineární algebry
XSLA1Algebra 2- Algebra a analyt. geometrie 1
XSMTMZáklady matematiky
XSSMTZáklady matematiky
YALGTAlgebraické struktury
YALG3Galoisova teorie
YSALGSeminář z algebry
YSLA1Lineární alg. a analyt. geometrie 1
YSLA2Lineární alg. a analyt. geometrie 2
YSZP1Seminář k závěrečným pracím I
YSZP2Seminář k závěrečným pracím II
YTEARTeoretická aritmetika
YTEMNTeorie množin
YZZK1Závěrečná zkouška Rozšiř. studia Matemat
YZZK2Závěrečná zkouška Rozšiř. studia Matemat
YZZO1Obhajoba zavěr. práce Rozšiř. studia Mat
YZZO2Obhajoba zavěr. práce Rozšiř. studia Mat
2LAG1Lineární algebra 1
2LIALZáklady lin. algebry a analyt. geometrie
2SSMTZáklady matematiky
2USMAÚvod do studia matematiky
2UTMLÚvod do studia matematiky
6ALGSAlgebraic Structures
6ATEAAlgebra and Theoretical Arithmetic
6LAG1Linear Algebra 1
6LAG2Linear Algebra 2
6LAG3Linear Algebra 3
6TOGETopology and Geometry
6USMAIntroduction to Mathematics
7ALGSAlgebraické struktury
7AMRKKapitoly z aplik. matematiky
7ATAUAlgebra a teoretická aritmetika
7ATEAAlgebra a teoretická aritmetika
7LAG1Lineární algebra 1
7LAG2Lineární algebra 2
7LAG3Lineární algebra 3
7LIALZáklady lineární algebry
7MASOMatematické soutěže a hry
7SATASeminář z algebry a teoret. aritmetiky
7SMRKSeminář z aplikované matematiky
7TOGETopologie a geometrie
7USMAÚvod do studia matematiky
7VKHMVybrané kapitoly z historie matematiky
7VPDMVybrané problémy z didaktiky matematiky


AuthorTitleType of thesisYear
Schinzelová LenkaImplementation of mathematics into parlour games for the purpose of using it in teachingMaster's thesis 2018 
Kochová KláraNational mathematics competitions and comparison testsMaster's thesis 2017 
Prýmusová MarieThe DEA MethodMaster's thesis 2017 
Svoboda MatějPortfolio OptimizationMaster's thesis 2017 
Šafářová KristýnaPrototypes in geometryMaster's thesis 2017 
Vaněk JiříMath and my worldMaster's thesis 2017 
Šebestová MonikaGeometric perception of space of the secondary school studentsMaster's thesis 2015 
Vitásková PetraNon-traditional forms of teaching mathematicsMaster's thesis 2015 
Vitásková PetraModule and vector spaceMaster's thesis 2014 
Dolinková PavlínaHistorical mechanical multipliels and the figuring in GeogebraMaster's thesis 2013 
Kvaková Olbertová TatianaWord problems about functionsMaster's thesis 2013 
Putyera RadimCircleMaster's thesis 2013 
Peška PatrikMathematics, geometry and OrigamiMaster's thesis 2012 
Voráč DavidThe methods of stereography in history and todayMaster's thesis 2012 
Galbavá MonikaNumbersMaster's thesis 2010 
Kupčák PetrThe sets in teaching mathematicsMaster's thesis 2010 
Mináriková LenkaThe set in historical process of mathematicsMaster's thesis 2010 
Hlavicová MartinaSquaring the circle and similar problemsMaster's thesis 2009 
Koplíková IvaNumerical Solutions of Non-linear Equations and Their SystemsMaster's thesis 2008 
Kuchařová DanielaSYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONMaster's thesis 2008 
Dyba MartinCirculant matrices and algebraic computations in the MuPAD softwareMaster's thesis 2007 
Rečková ŠárkaThe numerical mathematic in economyMaster's thesis 2007 
Fojtíková BarboraGamification of math lessonsBachelor's thesis 2018 
Měchurová EliškaMathematical problems across historyBachelor's thesis 2018 
Civáňová KristýnaDerivation mathematically and non-mathematicallyBachelor's thesis 2017 
Mazurová LucieMathematics in sportsBachelor's thesis 2017 
Brusová LenkaExceptional numbers not only in mathematicsBachelor's thesis 2016 
Mitoraj JosefMathematicians of the Islamic world and their contribution in selected areas of mathematicsBachelor's thesis 2016 
Prokešová MonikaTrigonometry since the beginning up to the present.Bachelor's thesis 2016 
Hanselková KláraPolynomials, Their Properties and Use in Numerical MathematicsBachelor's thesis 2015 
Karásková LenkaSchool-Leaving Exam on MathematicsBachelor's thesis 2015 
Kiszová ZuzanaPairwise comparison matrices in the analytic hierarchy process and their applicationBachelor's thesis 2015 
Lakomá LucieEducation of integrals and derivatives in secondary schoolsBachelor's thesis 2015 
Otgonchimeg ZandariyaMathematics around usBachelor's thesis 2015 
Šafářová KristýnaConic sectionBachelor's thesis 2015 
Erdelyiová PavlaRelationsBachelor's thesis 2014 
Pyszková NikolaBusiness mathematics past and presentBachelor's thesis 2014 
Vengrinová KristýnaNumbers and number system past and nowadaysBachelor's thesis 2014 
Srubková JindřiškaThe rings and their propertiesBachelor's thesis 2012 
Vitásková PetraThe problems of linear algebra solved using the software.Bachelor's thesis 2012 
Putyera RadimGolden ratioBachelor's thesis 2011 
Dolinková PavlínaHistorical computing methods and instrumentsBachelor's thesis 2010 
Přistoupilová PetraLogarithmBachelor's thesis 2010 
Kašparová HanaPrime numbersBachelor's thesis 2009 
Mocová JaroslavaSpecial type of matrices and their propertiesBachelor's thesis 2008 
Hoďáková PetraExtrapolation - The source of historical DiscoveriesBachelor's thesis 2006 
Koplíková IvaMethod of least squares - Approximation of Discrete Data and Judgement of DevelopmentBachelor's thesis 2006 


Chemie na Slezskoostravském hradě 2014
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2014 - 11/2014
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Matematika zaměřená na technické obory
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Chemie na Slezskoostravském hradě 2012
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2012 - 8/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Inovace matematických předmětů s ohledem na potřebu technicky orientovaných oborů
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Chemie na Slezskoostravském hradě 2011
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2011 - 6/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Technická matematika zajímavě
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub