The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Human Geography and Regional Development

Barbara Baarová

Barbara Baarová

Academic degree, name, surname:RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
Room, floor, building: L 437, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2335
+420 775 132 888
E-mail:
Personal website:No record found.Podněstří - de facto stát s nejistou budoucností
Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Year: 2019, Acta Geographica Universitatis Comenianae
journal article

South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition
Barbara Baarová
Year: 2019, Politické vedy
journal article

Hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci
Barbara Baarová
Year: 2018
abstract in proceedings

De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Year: 2017, Studies in Political and Historical Geography
journal article

Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Year: 2017, Medzinárodné vzťahy
journal article

Podróże bliskie i dalekie. Czechy
Barbara Baarová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

New Political Geography
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ
Barbara Baarová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Year: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica
journal article

Obraz první Československé republiky v dobových učebnicích geografie.
Barbara Baarová
Year: 2020
abstract in proceedings

Recenze: Žákovský atlas pro 2. stupeň základních škol, Žákovský atlas - pracovní sešit.
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Year: 2020
editorial work

Intensive General English
Barbara Baarová
Year: 2019
work experience abroad

Katolícka univerzita v Ružomberoku
Barbara Baarová
Year: 2019
work experience abroad

Podněstří - de facto stát s nejistou budoucností
Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Year: 2019, Acta Geographica Universitatis Comenianae
journal article

Portfolio o Těšínském Slezsku pro žáky základních škol
Barbara Baarová, Pavlína Badurová, Renata Czader, Marta Kmeť, Leszek Lipsa, Jadwiga Wąsowicz, Józef Michałek ... other authors
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Year: 2019
organizing conference, workshop

South Ossetia-Alania - 10 Years since Gaining Partial International Recognition
Barbara Baarová
Year: 2019, Politické vedy
journal article

Tuva and Mongolia: between Annexation and Independence
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Year: 2019, Routledge
specialist book chapter

Hospodářský zeměpis
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Migrace v českém kurikulu a učebních materiálech pro geografickou edukaci
Barbara Baarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Obraz USA v současných a dobových českých geografických učebnicích
Barbara Baarová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz 1. československé republiky v dobových i současných učebnicích geografie
Barbara Baarová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych
Barbara Baarová, Tadeusz Siwek
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Problematika moldavsko-ukrajinské hranice v kontextu ruské zahraniční politiky,
Daniel JAKUBEK, Barbara Baarová
Year: 2018, Acta Geographica Universitatis Comenianae
journal article

Přírodní krajiny, šířková pásma nebo biomy? Srovnávací analýza učebnic pro šestý ročník ZŠ
Barbara Baarová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Year: 2018
organizing conference, workshop

The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management
Jana Škrabánková, Barbara Baarová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Komenského v Bratislave
Barbara Baarová
Year: 2018
work experience abroad

De Facto States in the post-Soviet Space after the Annexation of Crimea
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Year: 2017, Studies in Political and Historical Geography
journal article

Den Země
Barbara Baarová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Konflikty na politickej mape sveta:
Barbara Baarová, Vladimír Baar, Anton Fogaš, Ivana Slobodníková
Year: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
specialist book chapter

Mongolsko a Tuva - medziválečné de fakto štáty v konetxte obratu ruských geopolitických vizí k Ázii
Vladimír Baar, Barbara Baarová, Jaroslav KURFÜRST
Year: 2017, Medzinárodné vzťahy
journal article

Podróże bliskie i dalekie. Czechy
Barbara Baarová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podróże bliskie i dalekie. Europa.
Barbara Baarová, Renata Rzymanová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Studijní pobyt - Uniwersytet Warszawski
Barbara Baarová
Year: 2017
work experience abroad

Vplyv separatizmu a nacionalizmu na formovanie politickej mapy Európy a sveta
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Year: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
specialist book chapter

Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku
Barbara Baarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den Země
Barbara Baarová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Migrace v české geografické edukaci
Barbara Baarová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Political Geography
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Obraz Polski w czeskich podrecznikach do geografii
Barbara Baarová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie
Tadeusz Siwek, Barbara Baarová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profil absolventů učitelství geografie v Česku
Barbara Baarová
Year: 2016
abstract in proceedings

ROZDÍLY V PŘÍPRAVĚ STUDENTŮ NA SLOVENSKU A V ČESKU
Barbara Baarová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Studijní pobyt - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Barbara Baarová
Year: 2016
work experience abroad

Studijní pobyt na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Barbara Baarová
Year: 2016
work experience abroad

Tuvinskij gosudarstvennyj universitet
Barbara Baarová
Year: 2016
work experience abroad

Den Země pro ZŠ v Orlové - Lutyni
Barbara Baarová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro VŠ
Barbara Baarová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ
Barbara Baarová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geopolityka i geokultura w wybranych regionach na 3 stopniach nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jagiellonian University Krakow Institute of Geography and Spatial Management
Barbara Baarová
Year: 2015
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešově
Barbara Baarová
Year: 2015
work experience abroad

Regionální zpravodajství
Barbara Baarová
Year: 2015
radio and televison broadcast

Religious Policy in De Facto States of Caucasus - Abkhazia and South Ossetia
Barbara Baarová
Year: 2015
abstract in proceedings

Seminář pro učitele geografie
Barbara Baarová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Year: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica
journal article

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Elzbieta Szkurlat, Barbara Baarová
Year: 2014, Wydawnictwo UŁ, Lódź
specialist book chapter

Malé státy Oceánie ve 21. století
Vladimír Baar, Barbara Baarová
Year: 2014, Geografické rozhledy
journal article

Oceánie ve výuce ZŠ a SŠ
Barbara Baarová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografia w ramowym systemie nauczania w Czechach
Barbara Baarová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kierunki zmian w akademickim ksztalceniu geograficznym w Czechach i w Polsce
Barbara Baarová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodní vědy moderně a interaktivně
Barbara Baarová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Barbara Baarová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ASPRAAsistenská praxe
BAKS2Bakalářský seminář 2
DIGE1Didaktika geografie 1
DIGE2Didaktika geografie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
MCRASDestinace cest. ruchu - Asie a Oceánie
PPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
PPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
PPXS1Průběžná pedagogická praxe na SŠ 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe na SŠ 2
PRIRUPřírodní složky Země pro učitelství Ge
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SEFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
SEPR1Seminář k průběžné pedagogické praxi 1
SEPR2Seminář k průběžné pedagogické praxi 2
SESGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
SPPXGSouvislá pedagogická praxe
SPXSSSouvislá pedagogická praxe na SŠ
TPXUPTerénní praxe v urb. a rur. prost.
UVGEOÚvod do studia geografie
UVSGPÚvod do studia oboru
YDGZ1Didaktika geografie 1
YDGZ2Didaktika geografie 2
YOBZPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y1DS1Didaktika geografie pro SŠ I
Y1DS2Didaktika geografie pro SŠ II
Y1OBPKonzultace a obhajoba závěrečné práce
Y3DG1Didaktika geografie pro SŠ 1
Y3DG2Didaktika geografie pro SŠ 2
Y3DG3Didaktika geografie pro SŠ 3
Y3IPRIndividuální didaktický projekt
6ASPRAsistenská praxe
7BAPRBakalářská práce
7DGE1Didaktika geografie 1
7DGE2Didaktika geografie 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Ge
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFGUSeminář z FG a KG pro učitelskou praxi
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPP1Seminář k průběžné profesní praxi 1
7SPP2Seminář k průběžné profesní praxi 2
7SSGUSeminář z SG pro učitelskou praxi
7TPXUTerénní praxe v urb. a rur. prost.
7UVGEÚvod do studia geografie
7UVSOÚvod do studia geografie


AuthorTitleType of thesisYear
Bělejová MarieMicroregion Hornolidečsko - teaching a local regionzávěrečná  
Berger TomášUsing the GPS and mobile devices in Geography lessons in Bíloveczávěrečná  
Frýdecká KristýnaMicroregion Horňáckozávěrečná  
Horský PetrOld and new locality Výškovicezávěrečná  
Kahánková SimonaPeru and Chile using the game methodzávěrečná  
Kráľ IvanExploring Vinohrady in Prague 2závěrečná  
Liszok DanielFieldwork Education in the Havířov and its surroundingszávěrečná  
Mlčoch VítEconomic development of Hulín and its influence on the original landscapezávěrečná  
Oškrkaný PavelField lessons - silver mining in Salazávěrečná  
Rárová MarkétaProject education in the field - Frenštát pod Radhoštěmzávěrečná  
Slaziníková JúliaField trips to geography lessons in the Upper Kysuce areazávěrečná  
Stieborský JosefThe Use of Project Method in Global Development Education on the Example of Cypruszávěrečná  
Šimková DarinaStates of northern Europen and CLILzávěrečná  
Váchová PavlínaLearning about a local region called Otrokovickozávěrečná  
Valentík TomášGeographical excursion around the village Kunínzávěrečná  
Valentíková TerezaLandscape of Nový Jičín - board gamezávěrečná  
Vitásek JakubSelected issues of US societyzávěrečná  
Wątroba JanEducational trail from Česká Třebová to Křivolíkzávěrečná  
Heczková Veronika"Travelers´party" at the Rychlebske mountainszávěrečná 2020 
Hoppová BarboraGeographical Excursion through The Valley Bílá Opava up to Mountain Pradědzávěrečná 2020 
Kurcik StanislavThe using games of geography in teaching geographyzávěrečná 2020 
Přikryl TomášGIS in environmental lessonszávěrečná 2020 
Polášková MonikaComparison of textbooks and geography schooling in Czechia and New South WalesMaster's thesis 2021 
Strzelec JanAspects of the success rate in solving problems in social and regional geography in entrance tests at the University of OstravaMaster's thesis 2021 
Šinál MartinPlumlov and its surroundings: teaching about the local region on the second stage of basic schools and on high schoolsMaster's thesis 2021 
Werner MartinAspects of the success rate in solving problems in physical geography in entrance tests at the University of OstravaMaster's thesis 2021 
Birkeová PetraTravelling the Opava and Raciborz region - a regional textbookMaster's thesis 2020 
Faldík AlešRegional textbook for Bílovecko with a proposal of field lessons in the city centerMaster's thesis 2020 
Pokorný OndřejSports - geographical excursions in the context of development of sporting activities of pupils in the Vsetin areaMaster's thesis 2020 
Florián TomášLevel of Knowledge of the facts regarding Czechia and Slovakia among the Youth in Selected Regions of the Czech-Slovak borderlands.Master's thesis 2019 
Šolcová LenkaBroumov and its surroundings: teaching about the local region on the second stage of basic schools and on high schoolsMaster's thesis 2019 
Balon RobinRegional Identity of Youth in Zaolzie in the  Context of Knowledge of the Facts of Poland.Master's thesis 2018 
Křiváková MichaelaFrenštátsko - teaching a local regionMaster's thesis 2018 
Svoboda OndřejOstrava, place for teaching geographyMaster's thesis 2018 
Škuta JanExploring Klimkovice - teaching a local regionMaster's thesis 2018 
Fröde KateřinaLower area of Vítkovice as a place for teaching geographyMaster's thesis 2017 
Slivková MarkétaComparison of teaching regional geography of Asia on the French and Czech secondary schoolsMaster's thesis 2017 
Bártová LucieGeography in tertiary education in the Czechia and SlovakiaMaster's thesis 2016 
Kotzurová HanaHlučínsko: Teaching of Local Region at upper Primary School and at secondary SchoolMaster's thesis 2016 
Machů ŠárkaComparison of teaching regional geography USA, Russia and China on the Slovak and Czech basic and secondary schoolsMaster's thesis 2016 
Hofer IvoApplication of agro-tourism in the teaching of geography in secondary schoolsMaster's thesis 2015 
Riedlová ŽanetaThe structure of the geographical curriculum in the subject of local history and its relationship to the subject of geographyMaster's thesis 2015 
Pavlík LukášProposal of geography excursions in the Moravian -Silesian RegionBachelor's thesis 2021 
Peřichová AdrianaIntroducing CLIL elements in geography teaching on the example of the topic of South AsiaBachelor's thesis 2019 
Polášková MonikaGeography - its position and conception in Australian curriculum in the example of New South Wales.Bachelor's thesis 2019 
Chytilová ZdeňkaToponymy of the village Čeladná as a teaching proposalBachelor's thesis 2018 
Tioková ZuzanaOstrava Poruba: teaching about the local region on the second stage of basic schools.Bachelor's thesis 2018 
Šimečka RenéGeography fieldwork ? positive and negative impacts of anthropogenic acitivities in the area DoubravaBachelor's thesis 2017 
Víšková BarboraSpecifics of teaching methods in classes with low study resultsBachelor's thesis 2014 


No record found.

rss
social hub