UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Human Geography and Regional Development

Luděk Krtička


Academic degree, name, surname:Mgr. Luděk Krtička
Room, floor, building: L 444, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2341
+420 731 505 314
E-mail:
Personal website:No record found.Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel
Year: 2019, Sustainability
článek v odborném periodiku

City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands
Přemysl Mácha, Luděk Krtička, Horst Lassak
Year: 2018, Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft
článek v odborném periodiku

Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia
Luděk Krtička, Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová
Year: 2018, Journal of Mountain Science
článek v odborném periodiku

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Year: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... další autoři
Year: 2017
poskytovatelem realizované výsledky

Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace
Luděk Krtička
Year: 2017
stať ve sborníku

Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Petr Žufan
Year: 2016, Applied Geography
článek v odborném periodiku

Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes
Přemysl Mácha, Luděk Krtička
Year: 2016
stať ve sborníku

Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis
Jan Ženka, Petr Žufan, Luděk Krtička, Ondřej Slach
Year: 2015, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Year: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
článek v odborném periodiku

Localisation of knowledge-intensive business services in large cities: lessons for current and future Smart city policies
Jan Ženka, Jan Macháček, Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel ... další autoři
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial patterns of knowledge-intensive business services and resilient urban design: evidence from three Czech metropolitan cities
Jan Ženka, Jan Macháček, Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel ... další autoři
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budoucnost venkova v České republice: identifikace výzev, trendů a scénářů
Ondřej Slach, Jan Ženka, Luděk Krtička, Adam Pavlík, Petr Dvořák, Jan Macháček, Alexandr Nováček, Petr Žufan ... další autoři
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace Land Cover Flows ve změnových vrstvách Urban Atlas
Luděk Krtička
Year: 2019
stať ve sborníku

Katolická univerzita v Ružomberku
Luděk Krtička
Year: 2019
působení v zahraničí

Mapping clinic China
Luděk Krtička, Robert Ditz
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Millennials and the shrinking city: A case study of Ostrava city center
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Vojtěch BOSÁK
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peri-urbanization processes in FUA Ostrava: basic empirical evidence
Luděk Krtička, Ondřej Slach
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quo vadis, Ostrava? A case study of spatially growing shrinking city
Alexandr Nováček, Vojtěch BOSÁK, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation
Vojtěch BOSÁK, Ondřej Slach, Alexandr Nováček, Luděk Krtička
Year: 2019, EUR PLAN STUD
článek v odborném periodiku

Udržitelné plánování městských regionů jihovýchodní Asie
Luděk Krtička
Year: 2019, Životné prostredie
článek v odborném periodiku

Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Petr Rumpel
Year: 2019, Sustainability
článek v odborném periodiku

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu - vybrané problémy z pohledu geoinformatika
Luděk Krtička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands
Přemysl Mácha, Luděk Krtička, Horst Lassak
Year: 2018, Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft
článek v odborném periodiku

Data a metody
Jan Ženka, Igor Ivan, Jiří Hasman, Luděk Krtička, Alexandr Nováček, Vojtěch BOSÁK, Adam PAVLÍK ... další autoři
Year: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia
Luděk Krtička, Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová
Year: 2018, Journal of Mountain Science
článek v odborném periodiku

Eötvös Loránd University (ELTE)
Luděk Krtička
Year: 2018
působení v zahraničí

GIS Day 2018
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Kvantifikace čistých vs. hrubých změn ve využití krajiny a krajinného pokryvu v městských funkčních oblastech Česka využitím dat Urban Atlas
Luděk Krtička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Millennials and the shrinking city - A case study of city center of Ostrava
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Jan Ženka
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O - Map Wiki project - proposal for crowdsourced mapping Wikipedia
Luděk Krtička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku
Ondřej Slach, Jan Ženka, Luděk Krtička
Year: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Příprava mapových podkladů 2018
Luděk Krtička
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy
Alexandr Nováček, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Year: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení
Jan Ženka, Jiří Hasman, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Year: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch
Jan Havrlant, Jan Ženka, Luděk Krtička
Year: 2018, En Face
kapitola v odborné knize

Solutions for orienteers with colour vision defects
Luděk Krtička, Adrian Uppill
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Year: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny krajinné struktury v Demänovské dolině
Luděk Krtička
Year: 2018
stať ve sborníku

Změny krajinné struktury v Demänovské dolině
Luděk Krtička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

18th International Conference on Orienteering Mapping
Luděk Krtička
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... další autoři
Year: 2017
poskytovatelem realizované výsledky

GIS Day 2017
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava
Ondřej Slach, Luděk Krtička, Petr Rumpel
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku
Přemysl Mácha, Luděk Krtička
Year: 2017, NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d'ethnologie
článek v odborném periodiku

Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017
Luděk Krtička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průsečík 50. rovnoběžky a 17. poledníku v Rapotíně
Luděk Krtička
Year: 2017, Podesní
článek v odborném periodiku

Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017)
Luděk Krtička, Libor Bednařík, Jan Langr
Year: 2017
ediční a redakční práce

Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností
Luděk Krtička, Kristýna Skyvová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z cest po Kanadě / From travels across Canada
Luděk Krtička
Year: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace
Luděk Krtička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace
Luděk Krtička
Year: 2017
stať ve sborníku

Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia
Jan Ženka, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Petr Žufan
Year: 2016, Applied Geography
článek v odborném periodiku

Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes
Přemysl Mácha, Luděk Krtička
Year: 2016
stať ve sborníku

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Orienteering maps as a part of national heritage - the Czech case
Luděk Krtička
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... další autoři
Year: 2016
uspořádání výstavy (E)

Regionální produktivita práce v českém zemědělství
Jan Ženka, Petr Žufan, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Adam Pavlík
Year: 2016
stať ve sborníku

Regionální produktivita práce v českém zemědělství
Jan Ženka, Petr Žufan, Ondřej Slach, Luděk Krtička, Adam Pavlík
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Catholic University in Ružomberok
Luděk Krtička
Year: 2015
působení v zahraničí

Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis
Jan Ženka, Petr Žufan, Luděk Krtička, Ondřej Slach
Year: 2015, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Mapový portál ČSOS
Luděk Krtička, Zdeněk Lenhart, Jan Langr, František Havlůj
Year: 2015, Orientační běh - časopis orientačních sportů
článek v odborném periodiku

Novinky v OCAD 12
Luděk Krtička, Jiří Daněk
Year: 2015, Orientační běh - časopis orientačních sportů
článek v odborném periodiku

Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty
Luděk Krtička, Jan Langr, Zdeněk Lenhart, František Havlůj
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty (poster)
Luděk Krtička, Jan Langr, Zdeněk Lenhart, František Havlůj
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989)
Luděk Krtička, Krzysztof Nowak, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015)
Tadeusz Siwek, Krzysztof Nowak, Luděk Krtička
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Příprava mapových podkladů
Luděk Krtička
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI
Luděk Krtička
Year: 2015
působení v zahraničí

Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel
Přemysl Mácha, Luděk Krtička, Jaroslav David
Year: 2015
certifikované metodiky a postupy

Zmena štruktúry krajiny v priestore v zaťaženom cestovným ruchom na príklade rekreačného strediska Demänovská Dolina - Jasná
Luděk Krtička, Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová
Year: 2015, Acta Geographica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Korálové útesy a atoly na mapách
Luděk Krtička
Year: 2014, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Názvy míst - mapový portál pro mapování a evidenci toponym
Luděk Krtička, Přemysl Mácha
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Year: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
článek v odborném periodiku

Rozlohy souostroví v Oceánii v rámci exkluzivních ekonomických zón
Luděk Krtička
Year: 2014, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE CHANGES IN THE DEMANOVA VALLEY (LOW TATRAS NATIONAL PARK) DEPENDING ON DEVELOPMENT OF TOURISM AND POSSIBLE SCENARIOS OF STRUCTURE CHANGES TO 2022
Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová, Luděk Krtička
Year: 2014
stať ve sborníku

University of Latvia
Luděk Krtička
Year: 2014
působení v zahraničí

Zmena druhotnej krajinnej štruktúry v krajine zaťazenej cestovným ruchom na priklade rekreacneho priestoru Demanova Valley - Jasná (severna strana)
Luděk Krtička, Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmeny štruktúry krajiny v chránenom území intenzívne zaťaženom cestovným ruchom (modelové územie Demänovská dolina)
Luděk Krtička, Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globalization 2013
Luděk Krtička, Tadeusz Siwek, Jan Ženka
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Introduction
Luděk Krtička, Jan Ženka
Year: 2013
stať ve sborníku

Názvy míst
Luděk Krtička, Přemysl Mácha, Jaroslav David
Year: 2013
software

Political factors of economic growth and regional development in transition economies
Luděk Krtička, Luděk Krtička
Year: 2013
ediční a redakční práce

DB systém Místa paměti
Luděk Krtička, Přemysl Mácha, Jaroslav David
Year: 2012
software

DB systém Místa paměti - popis databázového systému
Luděk Krtička
Year: 2012
ostatní

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci
Luděk Krtička, Martin Adamec, Pavel Bednář
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prešovská univerzita v Prešove
Luděk Krtička
Year: 2012
působení v zahraničí

Virtuální glóby ve výuce geografie - příručka pro učitele zeměpisu
Luděk Krtička
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití dat leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh
Luděk Krtička, Zdenek Lenhart
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mapování s použitím lidarových dat
Luděk Krtička
Year: 2011, Orientační běh
článek v odborném periodiku

Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí
Luděk Krtička, Renata Popelková, Martin Adamec
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Mapa v dotazníkovém šetření
Luděk Krtička
Year: 2010
stať ve sborníku

Mapa v dotazníkovém šetření
Luděk Krtička
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové výškopisné produkty ČÚZK z hlediska mapování pro orientační běh
Luděk Krtička
Year: 2010, Orientační běh
článek v odborném periodiku

Použijte Google Earth jako marketingový nástroj
Luděk Krtička
Year: 2010, -
článek v odborném periodiku

Seminář pro učitele geografie
Vladimír Baar, Luděk Krtička, Martin Kovář, Tomáš Hoch, Zuzana HOUDKOVÁ, Monika Šumberová, Monika Mulková ... další autoři
Year: 2010
uspořádání konference, workshopu

Stav a rozvoj cyklistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji
Tomáš Boruta, Luděk Krtička, Kateřina Kyselá, Milan Halenčák
Year: 2010, Silnice železnice
článek v odborném periodiku

Využití virtuální kartografie ve výuce
Martin Kovář, Luděk Krtička
Year: 2010
stať ve sborníku

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Novinky v OCAD10
Luděk Krtička
Year: 2009, -
článek v odborném periodiku

University of Turku
Luděk Krtička
Year: 2009
působení v zahraničí

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Leží budoucnost mapování v GNSS?
Luděk Krtička
Year: 2008, Orientační běh - časopis orientačních sportů
článek v odborném periodiku

Vaříme z LIDARu
Luděk Krtička
Year: 2008, Orientační běh - časopis orientačních sportů
článek v odborném periodiku

Webová stránka Městský marketing
Tomáš Boruta, Ondřej Slach, Luděk Krtička
Year: 2008
ostatní

University of Joensuu
Luděk Krtička
Year: 2007
působení v zahraničí

Úvod do kartografie
Luděk Krtička
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Dorotovič MartinPopulation development of Aš microregion in the context of small cities developmentMaster's thesis 2019 
Gilar MarekPopulation migration in the towns of Karviná districtMaster's thesis 2019 
Poskerová DenisaIdentification and documentation of technical-economic objects: case study of the Morávka municipalityMaster's thesis 2019 
Bajgerová DagmarChanges of the urbanized landscape on the example of urban functional areas (FUA) of Brno and OlomoucMaster's thesis 2018 
Charvát MartinChanges of land cover of former and current military regionsMaster's thesis 2018 
Štumpa MartinWeb GIS in public administration with a case study of passportisation and management of public lighting in municipalityMaster's thesis 2017 
Horák JanGIS analysis of real estate market in Jesenicko regionMaster's thesis 2015 
Kubánek RomanSpatial distribution of perception of fear in city district Ostrava-JihMaster's thesis 2015 
Keprt PavelApplication of geocaching in education of geographyMaster's thesis 2012 
Malinovský KarelKyoto protocol - profits of loss for EU members?Master's thesis 2012 
Lajcha PeterSpatial distribution of perception of fear in city districts Moravská Ostrava a Přívoz and VítkoviceMaster's thesis 2011 
Ležáková VandaHistorical GIS of Ostrava on the example of workers' coloniesBachelor's thesis 2020 
Pawlas DanielAtlas of ethnicity of Cieszyn Silesia (Czech part)Bachelor's thesis 2020 
Bednář DominikEnergy security of the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Jalůvková JanaLand cover changes in suburbanized area - case study of Velká PolomBachelor's thesis 2019 
Szewieczek JakubMonitoring of impervious surfaces in functional urban area of OstravaBachelor's thesis 2019 
Dušík DenisSpatial organization of creative industries on example of publishing activitiesBachelor's thesis 2018 
Horák MartinCreation of school map for short-term field teaching using mobile mappingBachelor's thesis 2018 
Kundel JiříThe development and state of impervious surfaces in OstravaBachelor's thesis 2018 
Opletalová TerezaAgricultural land-use fragmentation in the Šumperk districtBachelor's thesis 2018 
Paszová LenkaAtlas of socioeconomic deprivation - Moravskoslezský regionBachelor's thesis 2018 
Poruba JakubMap as supportive agent in teaching of the local regionBachelor's thesis 2018 
Pundová TerezaAgricultural land-use fragmentation in the Frýdek-Místek districtBachelor's thesis 2018 
Poskerová DenisaDocumentation of small monuments using mobile mapping in the municipality MorávkaBachelor's thesis 2017 
Reisskup AdamCzech Urban Competitiveness Atlas - Jihomoravsky regionBachelor's thesis 2017 
Bajgerová DagmarAnalysis of the landscape development in the city of Havirov since the mid-twentieth centuryBachelor's thesis 2016 
Sikora MichaelGood and bad places in TřinecBachelor's thesis 2016 
Vychodil PatrikCycling transportation in area of Přerov cityBachelor's thesis 2016 
Zamec JanGood and bad places in BruntálBachelor's thesis 2016 
Bartoníček LukášCzech Urban Competitiveness Atlas - Zlín regionBachelor's thesis 2015 
Chrubasík JiříThe role of Russia in the European energy sectorBachelor's thesis 2015 
Pupík JiříSpatial distribution of crime in the Liberec regionBachelor's thesis 2015 
Vajdová RadkaGood and bad places in HavířovBachelor's thesis 2015 
Bělunek OndřejCzech Urban Competitiveness Atlas - Moravskoslezsky regionBachelor's thesis 2014 
Černý OndřejCycling transportation in area of Opava cityBachelor's thesis 2014 
Hrníčková MartinaGeographical aspects of commuting to work and schools in Pardubice RegionBachelor's thesis 2014 
Kocur VáclavGood and bad places in Ostrava-Jih districtBachelor's thesis 2014 
Šponar VojtěchCzech Urban Competitiveness Atlas - Olomoucky regionBachelor's thesis 2014 
Konečná EvaCartographic representation of failed and unrecognized states and territories with separatist tendencies in the worldBachelor's thesis 2013 
Kotzurová HanaAnalysis of cyclotourism in the Hlučínsko regionBachelor's thesis 2013 
Mrozková KateřinaThematic atlas of AustraliaBachelor's thesis 2013 
Poláková KateřinaCycling transportation in area of Šumperk cityBachelor's thesis 2013 
Burdová KateřinaGeographical characteristic of Association of the river Desná valleyBachelor's thesis 2012 
Kubis MatejAtlas of Jesenicko region - sociogeographic partBachelor's thesis 2012 
Mlčáková LucieTactile map of the city centre of OstravaBachelor's thesis 2012 
Navrátil DavidPolitical propaganda in cartographyBachelor's thesis 2012 
Hromada PetrSpatial distribution of crime in the Zlín regionBachelor's thesis 2011 
Polová ZuzanaGood and bad places in Ostrava-Poruba districtBachelor's thesis 2011 
Weichsel PetrSpatial distribution of crime in the Olomouc regionBachelor's thesis 2011 
Kovařík JaromírEvaluation of quality and security of bike paths in the Ostrava cityBachelor's thesis 2010 
Lupínek ČeněkSpatial distribution of crime in Moravskoslezský regionBachelor's thesis 2010 
Malinovský KarelKyoto protocol and fulfillment of Canada's commintmentsBachelor's thesis 2010 
Černobila StanislavEmissions trading in the EUBachelor's thesis 2009 
Gulyás RichardCanada?s oil deposits and its significance in the worldBachelor's thesis 2009 
Šafránková PavlínaProblematics of territorial arrangement of the Arctic Rim in the context of the potential oil miningBachelor's thesis 2009 


No record found.

social hub