UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Human Geography and Regional Development

Luděk Krtička

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Luděk Krtička
Room, floor, building: L 444, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2341
+420 731 505 314
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Mácha, P., Krtička, L. a Lassak, H. City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands. Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft. 2018, 160(2018), s. 303-329. ISSN 0029-9138.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia. Journal of Mountain Science. 2018, č. 15, s. 1153-1170. ISSN 1672-6316.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map. 2018.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 2017-04-26 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017. s. 1408-1413. ISBN 978-80-223-4310-7.

All publications

Krtička, L. Identifikace Land Cover Flows ve změnových vrstvách Urban Atlas. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 Zborník recenzovaných príspevkov 2019-04-09 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2019. s. 1165-1170. ISBN 978-80-223-4711-2.
Krtička, L. a Ditz, R. Mapping clinic China [Workshop]. Longjiashan National Forest Park, Longli County, Qiannan Prefecture, Guizhou Province, null. 2019.
Krtička, L. Udržitelné plánování městských regionů jihovýchodní Asie. Životné prostredie. 2019, 53(2), s. 123-124. ISSN 0044-4863.
Krtička, L. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu - vybrané problémy z pohledu geoinformatika. In: 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, 24. sjezd České geografické společnosti. Bratislava. 2018.
Mácha, P., Krtička, L. a Lassak, H. City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands. Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft. 2018, 160(2018), s. 303-329. ISSN 0029-9138.
Ženka, J., Ivan, I., Hasman, J., Krtička, L., Nováček, A., BOSÁK, V. a PAVLÍK, A. Data a metody. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 25-38. ISBN 978-80-87264-73-7.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia. Journal of Mountain Science. 2018, č. 15, s. 1153-1170. ISSN 1672-6316.
Krtička, L. Eötvös Loránd University (ELTE). 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Krtička, L. Kvantifikace čistých vs. hrubých změn ve využití krajiny a krajinného pokryvu v městských funkčních oblastech Česka využitím dat Urban Atlas. In: VIII. medzinárodné geografické kolokvium. Danišovce: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie. 2018.
Nováček, A., Slach, O. a Krtička, L. Mileniáni a shrinking city: Případová studie centra města Ostravy. In: 24. sjezd České geografické společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Bratislava. 2018.
Nováček, A., Slach, O., Krtička, L. a Ženka, J. Millennials and the shrinking city - A case study of city center of Ostrava. In: Social and Economic Development and Regional Policy Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem. 2018.
Krtička, L. O - Map Wiki project - proposal for crowdsourced mapping Wikipedia. In: 18th International Conference on Orienteering Mapping. Praha. 2018.
Slach, O., Ženka, J. a Krtička, L. Post-krizový vývoj rozmístění kreativních odvětví v Česku. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 76-97. ISBN 978-80-87264-73-7.
Krtička, L. Příprava mapových podkladů 2018 [Workshop]. Velké Karlovice, Česká republika. 2018.
Nováček, A., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění maloobchodních jednotek v centrech velkých měst: případová studie Ostravy. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 133-156. ISBN 978-80-87264-73-7.
Ženka, J., Hasman, J., Slach, O. a Krtička, L. Rozmístění podnikatelských služeb v Česku: kvantitativní hodnocení. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 39-61. ISBN 978-80-87264-73-7.
Havrlant, J., Ženka, J. a Krtička, L. Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch. In: Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: En Face, 2018. s. 62-75. ISBN 978-80-87264-73-7.
Krtička, L. a Uppill, A. Solutions for orienteers with colour vision defects. In: 18th International Conference on Orienteering Mapping. Praha. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData Praha. 2018.
Krtička, L. Změny krajinné struktury v Demänovské dolině. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2018.
Krtička, L. Změny krajinné struktury v Demänovské dolině. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018: Zborník recenzovaných príspevkov 2018-04-25 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 1288-1294. ISBN 978-80-223-4517-0.
Krtička, L. 18th International Conference on Orienteering Mapping [Konference]. Praha, Česká republika. 2018.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Slach, O., Krtička, L. a Rumpel, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2017.
Mácha, P. a Krtička, L. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d'ethnologie. 2017, č. 76, s. 36-62. ISSN 1211-8117.
Krtička, L. Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Krtička, L. Průsečík 50. rovnoběžky a 17. poledníku v Rapotíně. Podesní. 2017, č. 21, s. 3-5.
Krtička, L., Bednařík, L. a Langr, J. Specifikace Mapy pro orientační běh (překlad ISOM 2017): překlad s komentářem a doplňky platnými pro ČSOS. 2017.
Krtička, L. a Skyvová, K. Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností. In: 22. kartografická konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017.
Krtička, L. Z cest po Kanadě / From travels across Canada [Autorská výstava]. Ostrava. Atrium Přírodovědecké fakulty OU. 20.11. - 20.12.2017. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017. Bratislava. 2017.
Krtička, L. Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace. In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 2017-04-26 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017. s. 1408-1413. ISBN 978-80-223-4310-7.
Ženka, J., Slach, O., Krtička, L. a Žufan, P. Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, č. 71, s. 83-94. ISSN 0143-6228.
Mácha, P. a Krtička, L. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In: Criteria for the Use of Exonyms 2015-05-14 Zagreb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. s. 99-114. ISBN 9783830089469.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Krtička, L. Orienteering maps as a part of national heritage - the Czech case. In: 17. International Conference on Orienteering Mapping. Strömstad: International Orienteering Federation. 2016.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, null. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.
Krtička, L. Catholic University in Ružomberok. 2015.
Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
Krtička, L., Lenhart, Z., Langr, J. a Havlůj, F. Mapový portál ČSOS: Evidence a archivace map v novém kabátě. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2015, roč. 2015, s. 16-19. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. a Daněk, J. Novinky v OCAD 12. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2015, roč. 2015, s. 12-13. ISSN 1803-7496.
Krtička, L., Langr, J., Lenhart, Z. a Havlůj, F. Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty. In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
Krtička, L., Langr, J., Lenhart, Z. a Havlůj, F. Nový systém centrální evidence a archivace map pro orientační sporty (poster). In: 21. kartografická konference. Lednice: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 2015.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Krtička, L. Příprava mapových podkladů [Workshop]. Kunčice, místní část Starého Města, Česká republika. 2015.
Krtička, L. SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT OHRIDSKI. 2015.
Mácha, P., Krtička, L. a David, J. Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2015.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmena štruktúry krajiny v priestore v zaťaženom cestovným ruchom na príklade rekreačného strediska Demänovská Dolina - Jasná. Acta Geographica Universitatis Comenianae. 2015, roč. 2015, č. 59, s. 83-96. ISSN 1338-6034.
Krtička, L. Korálové útesy a atoly na mapách. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 11-13. ISSN 1210-3004.
Krtička, L. a Mácha, P. Názvy míst - mapový portál pro mapování a evidenci toponym. In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
Havrlant, J. a Krtička, L. Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic). Environmental & Socio-economic Studies. 2014, roč. 2, s. 1-12. ISSN 2354-0079.
Krtička, L. Rozlohy souostroví v Oceánii v rámci exkluzivních ekonomických zón. Geografické rozhledy. 2014, roč. 24, s. 30-32. ISSN 1210-3004.
Tomčíková, I., Rakytová, I. a Krtička, L. SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE CHANGES IN THE DEMANOVA VALLEY (LOW TATRAS NATIONAL PARK) DEPENDING ON DEVELOPMENT OF TOURISM AND POSSIBLE SCENARIOS OF STRUCTURE CHANGES TO 2022. In: Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 633-640. ISBN 978-619-7105-18-6.
Krtička, L. University of Latvia. 2014.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmena druhotnej krajinnej štruktúry v krajine zaťazenej cestovným ruchom na priklade rekreacneho priestoru Demanova Valley - Jasná (severna strana). In: Konferencia pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry regionálnej geografie a voľby vedenia SGS. Bratislava: Univerzita Komenského. 2014.
Krtička, L., Tomčíková, I. a Rakytová, I. Zmeny štruktúry krajiny v chránenom území intenzívne zaťaženom cestovným ruchom (modelové územie Demänovská dolina). In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
Krtička, L., Siwek, T. a Ženka, J. Globalization 2013: 6th International Conference on Globalization [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Krtička, L. a Ženka, J. Introduction. In: Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: University of Ostrava, 2013. University of Ostrava, 2013. s. 6-8. ISBN 978-80-7464-357-6.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. Názvy míst: Mapová aplikace a databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2013.
Krtička, L. Political factors of economic growth and regional development in transition economies. 2013.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. DB systém Místa paměti: Databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2012.
Krtička, L. DB systém Místa paměti - popis databázového systému: Popis struktury databázového systému a uživatelského rozhraní sloužícího pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel.. 2012.
Krtička, L., Adamec, M. a Bednář, P. Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci. 2012.
Krtička, L. Prešovská univerzita v Prešove. 2012.
Krtička, L. Virtuální glóby ve výuce geografie - příručka pro učitele zeměpisu. 2012.
Krtička, L. a Lenhart, Z. Využití dat leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. In: Seminář kartografů. Brada-Rybníček. 2012.
Krtička, L. Mapování s použitím lidarových dat. Orientační běh. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 20-23. ISSN 1803-7496.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Krtička, L. Mapa v dotazníkovém šetření. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Krtička, L. Mapa v dotazníkovém šetření. In: Mapa v dotazníkovém šetření. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 339-346. ISBN 978-80-7368-903-2.
Krtička, L. Nové výškopisné produkty ČÚZK z hlediska mapování pro orientační běh. Orientační běh. 2010, roč. 2010, č. 5, s. 13-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. Použijte Google Earth jako marketingový nástroj. -. 2010, roč. 2010, s. 17-18. ISSN 1803-7496.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Boruta, T., Krtička, L., Kyselá, K. a Halenčák, M. Stav a rozvoj cyklistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Silnice železnice. 2010, roč. 5, s. 12-15. ISSN 1801-822X.
Kovář, M. a Krtička, L. Využití virtuální kartografie ve výuce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 25-25. ISBN 978-80-7435-043-6.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Krtička, L. Novinky v OCAD10. -. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 14-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. University of Turku. 2009.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2008.
Krtička, L. Leží budoucnost mapování v GNSS?. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2008, roč. 2008, č. 7, s. 12-16. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. Vaříme z LIDARu. Orientační běh - časopis orientačních sportů. 2008, roč. 2008, č. 3, s. 14-15. ISSN 1803-7496.
Krtička, L. University of Joensuu. 2007.
Krtička, L. Úvod do kartografie. 2007.


AuthorTitleType of thesisYear
Dorotovič MartinPopulation development of Aš microregion in the context of small cities developmentMaster's thesis 2019 
Gilar MarekPopulation migration in the towns of Karviná districtMaster's thesis 2019 
Poskerová DenisaIdentification and documentation of technical-economic objects: case study of the Morávka municipalityMaster's thesis 2019 
Bajgerová DagmarChanges of the urbanized landscape on the example of urban functional areas (FUA) of Brno and OlomoucMaster's thesis 2018 
Charvát MartinChanges of land cover of former and current military regionsMaster's thesis 2018 
Štumpa MartinWeb GIS in public administration with a case study of passportisation and management of public lighting in municipalityMaster's thesis 2017 
Horák JanGIS analysis of real estate market in Jesenicko regionMaster's thesis 2015 
Kubánek RomanSpatial distribution of perception of fear in city district Ostrava-JihMaster's thesis 2015 
Keprt PavelApplication of geocaching in education of geographyMaster's thesis 2012 
Malinovský KarelKyoto protocol - profits of loss for EU members?Master's thesis 2012 
Lajcha PeterSpatial distribution of perception of fear in city districts Moravská Ostrava a Přívoz and VítkoviceMaster's thesis 2011 
Bednář DominikEnergy security of the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Jalůvková JanaLand cover changes in suburbanized area - case study of Velká PolomBachelor's thesis 2019 
Szewieczek JakubMonitoring of impervious surfaces in functional urban area of OstravaBachelor's thesis 2019 
Dušík DenisSpatial organization of creative industries on example of publishing activitiesBachelor's thesis 2018 
Horák MartinCreation of school map for short-term field teaching using mobile mappingBachelor's thesis 2018 
Kundel JiříThe development and state of impervious surfaces in OstravaBachelor's thesis 2018 
Opletalová TerezaAgricultural land-use fragmentation in the Šumperk districtBachelor's thesis 2018 
Paszová LenkaAtlas of socioeconomic deprivation - Moravskoslezský regionBachelor's thesis 2018 
Poruba JakubMap as supportive agent in teaching of the local regionBachelor's thesis 2018 
Pundová TerezaAgricultural land-use fragmentation in the Frýdek-Místek districtBachelor's thesis 2018 
Poskerová DenisaDocumentation of small monuments using mobile mapping in the municipality MorávkaBachelor's thesis 2017 
Reisskup AdamCzech Urban Competitiveness Atlas - Jihomoravsky regionBachelor's thesis 2017 
Bajgerová DagmarAnalysis of the landscape development in the city of Havirov since the mid-twentieth centuryBachelor's thesis 2016 
Sikora MichaelGood and bad places in TřinecBachelor's thesis 2016 
Vychodil PatrikCycling transportation in area of Přerov cityBachelor's thesis 2016 
Zamec JanGood and bad places in BruntálBachelor's thesis 2016 
Bartoníček LukášCzech Urban Competitiveness Atlas - Zlín regionBachelor's thesis 2015 
Chrubasík JiříThe role of Russia in the European energy sectorBachelor's thesis 2015 
Pupík JiříSpatial distribution of crime in the Liberec regionBachelor's thesis 2015 
Vajdová RadkaGood and bad places in HavířovBachelor's thesis 2015 
Bělunek OndřejCzech Urban Competitiveness Atlas - Moravskoslezsky regionBachelor's thesis 2014 
Černý OndřejCycling transportation in area of Opava cityBachelor's thesis 2014 
Hrníčková MartinaGeographical aspects of commuting to work and schools in Pardubice RegionBachelor's thesis 2014 
Kocur VáclavGood and bad places in Ostrava-Jih districtBachelor's thesis 2014 
Šponar VojtěchCzech Urban Competitiveness Atlas - Olomoucky regionBachelor's thesis 2014 
Konečná EvaCartographic representation of failed and unrecognized states and territories with separatist tendencies in the worldBachelor's thesis 2013 
Kotzurová HanaAnalysis of cyclotourism in the Hlučínsko regionBachelor's thesis 2013 
Mrozková KateřinaThematic atlas of AustraliaBachelor's thesis 2013 
Poláková KateřinaCycling transportation in area of Šumperk cityBachelor's thesis 2013 
Burdová KateřinaGeographical characteristic of Association of the river Desná valleyBachelor's thesis 2012 
Kubis MatejAtlas of Jesenicko region - sociogeographic partBachelor's thesis 2012 
Mlčáková LucieTactile map of the city centre of OstravaBachelor's thesis 2012 
Navrátil DavidPolitical propaganda in cartographyBachelor's thesis 2012 
Hromada PetrSpatial distribution of crime in the Zlín regionBachelor's thesis 2011 
Polová ZuzanaGood and bad places in Ostrava-Poruba districtBachelor's thesis 2011 
Weichsel PetrSpatial distribution of crime in the Olomouc regionBachelor's thesis 2011 
Kovařík JaromírEvaluation of quality and security of bike paths in the Ostrava cityBachelor's thesis 2010 
Lupínek ČeněkSpatial distribution of crime in Moravskoslezský regionBachelor's thesis 2010 
Malinovský KarelKyoto protocol and fulfillment of Canada's commintmentsBachelor's thesis 2010 
Černobila StanislavEmissions trading in the EUBachelor's thesis 2009 
Gulyás RichardCanada?s oil deposits and its significance in the worldBachelor's thesis 2009 
Šafránková PavlínaProblematics of territorial arrangement of the Arctic Rim in the context of the potential oil miningBachelor's thesis 2009 


No record found.

social hub