Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Michal Živný

Michal Živný

Academic degree, name, surname:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Room, floor, building: L 240, Building L
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:Human Biology
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2310
E-mail:No record found.Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic
Michal Živný, Zbyněk Moravec
Year: 2016, Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology.
journal article

Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Jaroslava Novotná
Year: 2015
abstract in proceedings

Příběh zapomenutého hřbitova
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Malá
Year: 2014, Ostravské muzeum
specialist book

Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě
Michal Živný
Year: 2012, Jižní Morava
journal article

Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Vendula Uhrová
Year: 2011, Časopis Slezského zemského muzea, série B
journal article

Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Year: 2011, Akademické nakladatelství CERM
specialist book

An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2010, Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology
journal article

Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Year: 2010, Akademické nakladatelství CERM
specialist book

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Year: 2009, Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI
journal article

Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce
Michal Živný
Year: 2007, Ve službách archeologie
journal article

Možnosti identifikace hrobů z archeologického výzkumu na Puchmajerově ulici
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Jaroslava Novotná
Year: 2020
abstract in proceedings

Fylogeneze člověka I
Michal Živný
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fylogeneze člověka II
Michal Živný
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interdisciplinarita ve výuce biologie člověka
Michal Živný
Year: 2019
abstract in proceedings

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING HUMAN BIOLOGY REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Michal Živný, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
abstract in proceedings

Obecná histologie živočichů a člověka pro biology
Michal Živný
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základní škola ve Stěbořicích a její klíčová role v projektu PŘÍRODA
Michal Živný, Kateřina Knůrová
Year: 2019
abstract in proceedings

Zatraktivnění tématu ?pohybové systémy člověka? ve výuce
Michal Živný, Kateřina Knůrová
Year: 2019
abstract in proceedings

Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - 'Za zahradama' (okr. Prostějov)
Michal Živný, Jana Jungerová, Miroslav Králík, Petra Urbanová, Pavel Fojtík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic
Michal Živný, Zbyněk Moravec
Year: 2016, Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology.
journal article

Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.
Michal Živný, Šárka Cimalová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.
Michal Živný, Svatava Kubicová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Historicko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků Marianny Machové z Moravské Ostravy
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Jaroslava Novotná
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Jaroslava Novotná
Year: 2015
abstract in proceedings

Evoluce člověka a jeho předků II
Michal Živný
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evoluce člověka a jeho předků III
Michal Živný
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příběh zapomenutého hřbitova
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Malá
Year: 2014, Ostravské muzeum
specialist book

Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci
Michal Živný, Martina Šebková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologie člověka a antropologie
Michal Živný
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evoluce člověka a jeho předků I
Michal Živný
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Předběžné antropologické vyhodnocení lidského kosterního materiálu z Dolního náměstí v Olomouci
Michal Živný, Pavel Nguyen, Martina Šebková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Early medieval necropole in Dolni Vestonice, Czech Republic: The results of anthropological and demographical evaluation of children skeletons
Michal Živný, Ivana Jarošová, Martina Fojtová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě
Michal Živný
Year: 2012, Jižní Morava
journal article

Struktura kosterního souboru a demografické ukazatele z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách
Michal Živný
Year: 2012, Moravské zemské muzeum
specialist book chapter

Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Vendula Uhrová
Year: 2011, Časopis Slezského zemského muzea, série B
journal article

Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Year: 2011, Akademické nakladatelství CERM
specialist book

An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2010, Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology
journal article

Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Year: 2010, Akademické nakladatelství CERM
specialist book

German medieval cemetery in Brno, Czech Republic: Preliminary results of anthropological analysis
Michal Živný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Coin in burial rite. Heathen testimony of Christianity?
Michal Živný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Year: 2009, Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI
journal article

Antropologická analýza nalezených kosterních ostatků
Michal Živný
Year: 2008, Archeologické centrum Olomouc
specialist book chapter

Mince v hrobech a jejich interpretace v kontextu sociálních a duchovních proměn 11. a 12. století
Michal Živný
Year: 2008
abstract in proceedings

Neobvyklý pohřeb ženy z 10. století na Denisově ulici v Olomouci
Michal Živný, Richard Zatloukal
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce
Michal Živný
Year: 2007, Ve službách archeologie
journal article

Historické pozadí obchodu
Michal Živný
Year: 2006, Prameny a studie
journal article

Lidé, krajina a zemědělství: z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha
Miroslav Čeněk, Lucie Dolanská, Antonín Hájek, Václav Kasal, Jan Láznička, Pavel Novák, Jaroslav Pokorný, Berenika Políčková, Vladimíra Růžičková, Martin Slaba, Dana Strnadová, Michal Živný ... other authors
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2006
abstract in proceedings

Mince z mladohradištních hrobů v Divákách v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy
Michal Živný
Year: 2005, Pravěk
journal article

OLOMOUC (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc)
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2005, Přehled výzkumů
journal article

Pohřební ritus na Moravě v 11. - 15. století ve středoevropském kontextu
Michal Živný
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2005
abstract in proceedings

Bibliografie prací doc. PhDr. Josefa Ungera
Michal Živný
Year: 2004, Archeologické rozhledy
journal article

Mince v hrobech jako odraz sociální a duchovní kultury na Moravě v 11. a 12. století
Michal Živný
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Šedesátiny doc. Josefa Ungera
Michal Živný
Year: 2004, Archeologické rozhledy
journal article

Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu bývalého olomouckého hradu. Antropologická analýza.
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza dětské úmrtnosti na středověkých pohřebištích na Moravě
Michal Živný
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Year: 2003
abstract in proceedings

Demografie moravských pohřebišť z mladší a pozdní doby hradištní (950-1250)
Michal Živný
Year: 2003
abstract in proceedings

Diváky (okr. Břeclav)
Josef Unger, Michal Živný
Year: 2003, Přehled výzkumů
journal article

První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav)
Michal Živný
Year: 2002, Pravěk
journal article

Studijní pobyt
Michal Živný
Year: 2002
work experience abroad

Výzkumný pobyt
Michal Živný
Year: 2002
work experience abroad

Mária Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Archeologický ústav SAV Nitra 1995.
Michal Živný
Year: 2001, Archeologické rozhledy
journal article

Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku
Michal Živný
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ANTROAntropologie
ANTR1Antropologie 1
ANTR2Antropologie 2
ANTSBAntropologie
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIAN1Biologie člověka a antropologie 1
BIAN2Biologie člověka a antropologie 2
BICLOBiologie člověka
BICLSBiologie člověka
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKOCLEkologie člověka
OBEZOObecná zoologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SSOANSomatologie a antropologie
WHUBIHuman biology
WHUOSFundamentals of human osteology
XEKOCEkologie člověka
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTRBITrendy v biologických oborech
YBIC1Biologie člověka a antropologie 1
YBIC2Biologie člověka a antropologie 2
YOBZOObecná zoologie
3BIOCBiologie člověka
6BICCZáklady biologie člověka
6BICLBiologie člověka
6BICPBiologie člověka pro pedagogy
6BIOLZáklady biologie člověka
6SOANBiologie člověka
66BICZáklady biologie člověka
66SOABiologie člověka
7ANTCAntropologie (cvičení)
7ANTPAntropologie (přednáška)
7BAPRBakalářská práce
7BICCBiologie člověka (cvičení)
7BICPBiologie člověka (přednáška)
7OBZOObecná zoologie
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
BBD2Biologie vývoje dítěte 2
MSBD2Biologie vývoje dítěte 2
KSOANSomatologie a antropologie
SOANRSomatologie a antropologie
BIOLBiologie člověka


AuthorTitleType of thesisYear
Mojžíšková JohanaCurrent anthropological-lingustic knowledge on Indoeuropeans and their implementation in tuitionMaster's thesis 2022 
Pátrová TerezaSuggestion of inquiry-based learning of human skeletal and muscle systems and anthropometry at secondary schools based on CLIL methodMaster's thesis 2020 
Kolková TerezaScoliosis in older school age children in Opava region: Comparison with long-term trends in Czech republic and abroadMaster's thesis 2019 
Komárková MartinaPreliminary anthropological evaluation of human skeletal remains of medieval burial ground from Smetanova street in Brno, Czech republicMaster's thesis 2019 
Lomičová PavlaProposal of activizing educational tools for tuition of human ontogeny and reproduction issues in primary and secondary schoolsMaster's thesis 2019 
Moravcová VeronikaImpact of music on study results of secondary school studentsMaster's thesis 2019 
Mindeková AndreaPreliminary anthropological evaluation of human skeletal remains of Early medieval burial ground from Smetanova street in Brno, Czech republicMaster's thesis 2018 
Poštulková PavlaPreliminary anthropological evaluation of human skeletal remains from collections and disrupted graves of burial ground from Early modern period excavated in Smetanova street in Brno, Czech republicMaster's thesis 2018 
Nguyen PavelCurrent state of marijuana consumption in students in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2016 
Šebková MartinaOverall anthropological evaluation of human skeletal remains of Early medieval burial ground from Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicMaster's thesis 2014 
Schmidtová SimonaAlimentary behaviour and food preference in relation to sexual selection in humansMaster's thesis 2013 
Vendelová VeronikaBiological and sociocultural study of problems of smoking - sexual differencesMaster's thesis 2013 
Straňáková VeronikaModernization of tuition of human phylogeny and ecology at secondary schoolsMaster's thesis 2012 
Jaglařová MartinaQuestions of smoking in grammer schoolsMaster's thesis 2011 
Jurajdová ZuzanaAlcoholism - smoking - drugs: Comparation of sports and non-sports middle schoolsMaster's thesis 2011 
Aniol MarekFitness of teenagersMaster's thesis 2010 
Bartová MarkétaDefects of visual system in grammer school pupils in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Chudobová RenátaLife style of youth in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Franc MichalAlcoholism in middle schools in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Grygarová EvaLife style of children in village and town grammar schoolsMaster's thesis 2010 
Ivánková MarkétaOrthopedical defects of foot in pupils of primary and middle schools, their causes and preventionMaster's thesis 2010 
Kršková MichaelaDrug usage problems in grammer and middle schools in Moravian-Silesian region, Czech republicMaster's thesis 2010 
Voborná KateřinaScoliosis in grammer school pupils in region of South MoraviaMaster's thesis 2010 
Kovalčík TomášAnthropometry of volleyball players, strusture of their movement activity and life styleMaster's thesis 2009 
Pešátová RenátaScoliosis of primary and secondary school studentsMaster's thesis 2009 
Poštulková MichaelaDental care in past and nowadaysMaster's thesis 2009 
Siwková DenisaDrug usage problems in middle schools in HavířovMaster's thesis 2009 
Šišková MartinaModern Methods of teaching skeletal and muscular System at grammar schollsMaster's thesis 2008 
Vaculíková PetraObesity at students on the basic and secondary schools and its causesMaster's thesis 2008 
Vajdíková MonikaThe structure and biological aspects of movement activity of children from primary and secondary schoolsMaster's thesis 2008 
Balcarová TaťánaImpact of selected aspects of lifestyle on the structure and changes in the human microbiomeBachelor's thesis 2022 
Kročilová VendulaOrthorexia and its prevalence in athletesBachelor's thesis 2022 
Hrdinová MartinaObesity in social-anthropological contextBachelor's thesis 2021 
Černínová SilvieAlternative nutrition trends occuring in high school studentsBachelor's thesis 2020 
Vrbová LucieMagnesium in nutrition and tuitionBachelor's thesis 2020 
Kňávová AnetaSperm quality in relation to obesityBachelor's thesis 2019 
Maňasová LenkaTeaching Upper Paleolithic, Mesolithic and Neolithic subjects in secondary schoolsBachelor's thesis 2019 
Pátrová TerezaImplementation of the CLIL Method to the Biology Lessons in primary schoolsBachelor's thesis 2018 
Quasnitza MarieEvaluation of spermograms from 2016 from Gyncentrum OstravaBachelor's thesis 2018 
Lomičová PavlaCurrent state of human ontogeny teaching at primary and secondary schools in Moravian-Silesian region, Czech republicBachelor's thesis 2017 
Kolková TerezaSpine curvature disorders in children: Overview of a current state and long-term trends in Czech republic and in the worldBachelor's thesis 2016 
Komárková MartinaElementary anthropological analysis of human skeletal remains from disrupted medieval graves in Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2016 
Mochová LucieEnvironmental impacts of current burial activitiesBachelor's thesis 2016 
Poštulková PavlaElementary anthropological analysis of medieval fragmentary human skeletal remains from archaeological excavations in Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2016 
Doležalová KateřinaObesity in secondary-school-students in Karviná, Czech republicBachelor's thesis 2014 
Martinek JanSpirometrical analysis of high school teen-agers in context of selected life style aspectsBachelor's thesis 2013 
Nguyen PavelPreliminary anthropological evaluation of early medieval skeletal remains excavated in 2012 in Dolní náměstí in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2013 
Pupíková MichaelaDominance of mothers and sex ratio of their offspringBachelor's thesis 2012 
Šebková MartinaPreliminary anthropological evaluation of early medieval skeletal remains from centre of Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2012 
Winklerová HannaNourishment quality of youth: Survey among students of selected high and training schools in Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2012 
Slováčková PetraElementary anthropological and demographic analysis of human skeletal remains from 8. května street in Olomouc, Czech republicBachelor's thesis 2011 
Dostálová AnnaSexual life in threshold of adulthood: orientation of secondary school students in problems of sexualityBachelor's thesis 2010 
Nálepová MonikaObesity in context of life style: study among students of secondary school in Bohumín, Czech republicBachelor's thesis 2010 
Schmidtová SimonaProblems of vegetarianism: biological and sociocultural perspectiveBachelor's thesis 2010 
Uhrová VendulaElementary anthropological and demographic analysis of early modern-times burial ground from Puchmajerova street in Ostrava, Czech republicBachelor's thesis 2010 
Poláčková PetraElementary anthropological and demographic analysis of human skeletal remains from St. Mark´s church in Litovel, Czech republicBachelor's thesis 2009 
Straňáková VeronikaSmoking in secondary schools in Ostrava, Czech republicBachelor's thesis 2009 
Vendelová VeronikaDrug usage problems in middle schools in region of Zlín, Czech republicBachelor's thesis 2009 
Výskalová JitkaDevelopmental dysplasia of the hip in childrenBachelor's thesis 2009 


Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anthropological and archaeological research of cemetary around St. Jacob´s Church in Brno, Czech Republic
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub