Publications
Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Šance
Bohumír Lojkásek
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Neobvyklý pohřeb ženy z 10. století na Denisově ulici v Olomouci
Michal Živný, Richard Zatloukal
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New national a regional bryophyte records, 18
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Year: 2008, J BRYOL
journal article

Nová bryologická literatura XIX.
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek
Year: 2008, Bryonora
journal article

Nová bryologická literatura XX.
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Year: 2008, Bryonora
journal article

Novel roles for genetically modified plants in environmental protection
Tomáš Macek, Pavel Kotrba, Aleš Svatos, Martina Nováková, Kateřina Demnerová, Martina Macková
Year: 2008, TIBTECH
journal article

Ochrana okrasných rastlín
P. Hrubík, G. Juhásová, Ján Gáper, S. Tkáčová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Oponentní posudek disertační práce Studium sukcese společenstev půdní fauny na rekultivovaných územích
Zdeněk Ďuriš, Monika Pullmanová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce: Hodnotenie genotoxického a karcinogenneho efektu chrómu s ohladom na polymorfizmy vybraných génov
Kateřina Malachová, Erika Halašová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Osmium tetroxide, 2,2 '-bipyridine: Electroactive marker for probing accessibility of tryptophan residues in proteins
Miroslav Fojta, Sabina Billová, Luděk Havran, Hana Pivoňková, Hana Černocká, Petra Horáková, Emil Paleček
Year: 2008, Analytical Chemistry
journal article

Oxidative damage of DNA induced in plasmid by the reactions with chemical agents
Zuzana Pavlíčková, Petr Kočárek, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová
Year: 2008, University of Ostrava
specialist book chapter

Periclimenes sulcatus sp. nov., a new pontoniine shrimp (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) from Vietnam
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Ivan Marin
Year: 2008, ZOOTAXA
journal article

Potápění jako součást zvláštní životní strategie vážek
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Year: 2008, Živa
journal article

Prírodné vedy, integrovaný prístup
R. Alberty, R. Baník, M. CSATÁRYOVÁ, O. DAXNEROVÁ, M. DRÍMAL, A. DUBCOVÁ, Ján Gáper, S. Holec, M. Hruška, J. KMEŤOVÁ, H. KRAMÁREKOVÁ, J. KREMPASKÝ, A. MARENČÍK, M. MELICHERČÍK, D. MELICHERČÍKOVÁ, S. ONDREJKA, J. RAGANOVÁ, M. RAKOVSKÁ, J. RIMAN, M. SKORŠEPA, M. SPODNIAKOVÁ-PFEFFEROVÁ, N. STOLLÁROVÁ, I. ŠANDEROVÁ, B. TOMÁŠIK
Year: 2008, FPV UMB
specialist book

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, J. Kůsová, Tomáš Pek
Year: 2008
abstract in proceedings

Projektová výuka v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ
Svatava Kubicová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příroda jako zdroj inspirace
Svatava Kubicová, Hana Vaňková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Příspěvek ke stanovení celkového dusíku v odpadních vodách metodou oxidační mineralizace peroxodisíranem.
Miroslav Holacký, Petr Praus
Year: 2008, CHEMICKE LISTY
journal article

Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Robert Vlk, Pavel Marhoul, Thomas Zuna-Kratky
Year: 2008, Articulata
journal article

Record of the invasive species Dikerogammarus villosus (Crustacea: Amphipoda) in the Vltava River (Czech Republic)
N.A. Berezina, Zdeněk Ďuriš
Year: 2008, Aquatic Invasions
journal article

Red list of dragonflies (Odonata) of the Czech part of Silesia (2008)
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea)
Jaroslav Holuša, Ivana Jongepierová, Petr Kočárek, Ondřej Konvička
Year: 2008, ZO ČSOP Bílé Karpaty
specialist book chapter

Růst a plodnost cejna velkého Abramis brama (Linnaeus,1758) ve vodárenské nádrži Kružberk
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava
journal article

Structure of invertebrate community associated with moss cushions
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Martin Jašík, Petr Kočárek, Matěj Krupař, Vítězslav Plášek, Jan Ševčík
Year: 2008
abstract in proceedings

Studium diverzity a ekologie vybraných skupin organizmů příbřežních vod Vietnamu
Ivona Horká
Year: 2008
abstract in proceedings

Study of silver adsorption on montmorillonite.
Petr Praus, Martina Turicová, Marta Valášková
Year: 2008, JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY
journal article

Taxonomy and Ecology of amenoneshrimp symbioses
Zdeněk Ďuriš
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Testing candidate trnH-psbA noncoding plant barcode region in the Orthotrichum genus.
Jakub Sawicki, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Vítězslav Plášek, Monika Szczecińska, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová
Year: 2008, Ostravská Univerzita
specialist book chapter

The genotoxicity effects of wastewater in the Ostrava region
Hana Sezimová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The guanine nucleotide exchange factors Sec2 and PRONE: candidate synapomorphies for the Opisthokonta and the Archaeplastida.
Marek Eliáš
Year: 2008, MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION
journal article

The occurrence of Pterolepis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) in Slovakia (Orthoptera: Tettigoniidae)
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2008, Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno)
journal article

The old menace is back: Recent crayfish plague outbreaks in the Czech Republic
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, M. P. Martín, Javier Diéguez-Uribeondo, Birgit Oidtmann
Year: 2008, Aquaculture
journal article

There is not any influence of forest fragmentation on carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) in agricultural landscape
Karolina Trombiková, Petr Kočárek, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová
Year: 2008, Ostravská Univerzita
specialist book chapter

Timing of breeding, habitat preference and reproductive success of marsh harriers (Circus aeruginosus)
Iva Němečková, Vojtěch Mrlík, Pavel Drozd
Year: 2008, Biologia
journal article

Two new European species of Docosia (Diptera: Mycetophilidae)
Jan Ševčík, Petr Laštovka
Year: 2008, Biologia
journal article

Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers.
Petr Smýkal, Jiří Horáček, Radmila Dostálová, Miroslav Hýbl
Year: 2008, JOURNAL OF APPLIED GENETICS
journal article

Vážky
Jan Mourek, Aleš Dolný, Petr Hesoun, Michal Mikát
Year: 2008, AOPK ČR
specialist book chapter

Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření / The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution
Aleš Dolný, Dan Bárta, Martin Waldhauser, Lubomír Hanel, Otakar Holuša
Year: 2008, ČSOP, MŽP ČR, Taita
specialist book

Vážky 2008
Aleš Dolný, Aleš Dolný
Year: 2008
editorial work

Vranka pruhoploutvá Cottus Poecilopus - rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a Hornád (Slovensko) Siberian sculpin Cottus poecilopus: distribution and genetic diversity in the Morava,Odra (Czech Rep),Hornad(Slovakia
Stanislav Lusk, Eva Bartoňová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Ján KOŠČO
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití modelových a poloprovozního fermentoru ke studiu procesů anaerobní kofermentace zemědělských a dalších organických odpadů.
Karel Obroučka, J. Rusín, K. Chamrádová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtížně využitelných organických odpadů
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Weather Loach Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) as a bioindicator of a hydrologic regime in the Protected Landscape Area of Poodří.
Bohumír Lojkásek, Lenka Sovíková, Stanislav Lusk
Year: 2008
abstract in proceedings

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Zhodnocení aktuálního stavu výskytu populací podoustve říční (Vimba vimba) v povodí Odry a možnosti její repatriace
Bohumír Lojkásek
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

A contribution to population biology of Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) on coal sludge sedimentation pond (Karviná ? The Czech Republic)
Aleš Dolný, Pavel Matějka
Year: 2007, Ekológia (Bratislava)
journal article

A contribution to the Bulgarian bryoflora
Petra Hájková, Vítězslav Plášek, Michal Hájek
Year: 2007, Phytologica Balcanica
journal article

A phenologically interesting record of Sympetrum striolatum (Charp.) (Anisoptera: Libellulidae)
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Year: 2007, Notulae Odonatologicae
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051