Publications
Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání
Svatava Kubicová, Marie Solárová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Invasive zebra mussel colonisation of invasive crayfish: a case study
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Adam Petrusek
Year: 2007, Hydrobiologia
journal article

Kobylka sága - zahájení monitoringu v České republice
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2007, Živa
journal article

Kobylka sága (Saga pedo) - zahájení monitoringu v České republice
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Jiří Matuška, Pavel Marhoul, Jan Mourek
Year: 2007
abstract in proceedings

Laboratorní cvičení z molekulární biologie
Petr Pečinka
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

LANDSCAPE COVER EFFECTS ON WEED VEGETATION COMPOSITION (METHODOLOGY BASED ON USING GIS)
Šárka Cimalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Mantis shrimps (Crustacea, Stomatopoda) of Nhatrang Bay
Zdeněk Ďuriš, T. A. Britaev, D. S. Pavlov
Year: 2007, KMK Scientific Press Ltd.
specialist book chapter

Marše turkova (Tetrix tuerki)
Petr Kočárek
Year: 2007, Ochrana Přírody
journal article

Materialy do Brioflory Ojcowskiego Parku Narodowego
Barbara Fojcik, Adam Stebel, Ewa Fudali, Vítězslav Plášek, Anna Rusinska, Jan Zarnowiec
Year: 2007, Prądnik
journal article

Mathematical model for burning waste mixtures in incinerator optimization.
Petr Byczanski, Karel Obroučka
Year: 2007, Chemické listy
journal article

Mechanism of Reactive Orange 16 degradation with the white rot fungus Irpex lacteus
Kateřina Svobodová, M. Senholdt, Čeněk Novotný, A. Rehorek
Year: 2007, Process Biochem
journal article

Mechorosty Přírodní památky Koryto řeky Ostravice
Vítězslav Plášek
Year: 2007, Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy)
journal article

Mechorosty přírodní rezervace Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy)
Vítězslav Plášek
Year: 2007, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Mechorosty zaznamenanné během 14. jarního setkání Bryologicko lichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině.-
Vítězslav Plášek
Year: 2007, Bryonora
journal article

Metodika lovů raků
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Miloš Buřič
Year: 2007
editorial and language revision

Modelování prostorové distribuce depozičního toku přízemního ozonu do lesních ekosystémů na území České republiky
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Monitoring toxicity, DNA damage, and somatic mutations in tobacco plants growing in soil heavily polluted with polychlorinated biphenyls
Tomáš Gichner, Petra Lovecká, Lucie Kochánková, Martina Macková, Kateřina Demnerová
Year: 2007, Mutation Research Genet. Toxicol. and Environ. Mutagen
journal article

Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Year: 2007, Chemické zvesti
journal article

"Multicolor" Electrochemical Labeling of DNA Hybridization Probes with Osmium Tetroxide Complexes
Miroslav Fojta, Petr Kostečka, Miroslav Trefulka, Luděk Havran, Emil Paleček
Year: 2007, Analytical Chemistry
journal article

Mutagenicity bioassays for genotoxicity assessment of pyrometallurgical wastes
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Jana Lešková
Year: 2007, Bulletin Československé společnosti mikrobiologické
journal article

Náměty k výuce přírodopisu a biologie v pojetí programu Tvořivá škola
Svatava Kubicová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návrh matematického modelu optimalizace vsázky do bioplynové stanice.
J. Rusín, Karel Obroučka
Year: 2007
abstract in proceedings

Nejzajímavější druhy dvoukřídlých (Diptera) v biosférické rezervaci Poľana
Jindřich Roháček, Jaroslav Starý, Jan Ševčík, Miloslav Vála
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nepůvodní a invazní druhy břehových porostů povodí Odry
Šárka Cimalová
Year: 2007
abstract in proceedings

New bryophyte records in the Balkans, 2.
Petra Hájková, Vítězslav Plášek, Michal Hájek, Blanka Shaw, Zbynek Hradílek
Year: 2007, Phytologica Balcanica
journal article

New Occurrence of Vercoia socotrana ĎURIŠ, 1992 (Crustacea, Decapoda, Crangonidae) in the Gulf of Aden, Western Indian Ocean
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007, Senckenbergiana Maritima
journal article

Nomen nudum Isophya tatrica Mařan, 1957, belongs to I. camptoxypha Fieber, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae)
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2007, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
journal article

Nová bryologická literatura XVIII.
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Year: 2007, Bryonora
journal article

Nové nálezy dvoukřídlých (Diptera) vychovaných z hub
Jan Ševčík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecná biologie
Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biologie
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Obecná zoologie (Vybrané kapitoly z obecné zoologie)
Zdeněk Majkus
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obohacení teoretických mikrobiologických předmětů o praktickou část
Kateřina Malachová, Petra Patáková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Occurrence of the vegetative propagules in the moss Orthotrichum stramineum Hornsch. - a new piece of knowledge
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska, Eva Mikulášková
Year: 2007, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Oceánografické odpoledne
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007
organizing conference, workshop

Odborná stáž v MNCN CSIC, Madrid
Lukáš Choleva
Year: 2007
work experience abroad

Oponentský posudek na rigorózní práci: Reporter genes - tools for genotoxicity detection
Kateřina Malachová, Zuzana Flegrová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek závěrečné zprávy grantového projektu Grantové agentury České republiky 105/04/1052
Kateřina Malachová, Marian Marschalek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Orthotrichum pulchellum (Orthotrichaceae, Musci), new to the Czech Republic
Vítězslav Plášek, Ivana Marková
Year: 2007, Acta Musei Moraviae
journal article

Orthotrichum, Ulota & Zygodon in the Central Europe - their chorology, ecology & conservation problems
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orthotrichum, Ulota & Zygodon in the Central Europe - their chorology, ecology & conservation problems
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Year: 2007, Nowellia Bryologica
journal article

Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina)
Zdeněk Majkus
Year: 2007
abstract in proceedings

Pavouci Landeku
Zdeněk Majkus, Jan Ševčík
Year: 2007, Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení
specialist book chapter

Podwodny swiat Biebrzy
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojawienie się Aeshna affinis Vander Linden, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae).
Alicja Miszta, M. Boroń, P. Cuber, Aleš Dolný
Year: 2007, -
journal article

Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce
Michal Živný
Year: 2007, Ve službách archeologie
journal article

Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách
Václav Krpeš, Jan Leugner
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Potvrzení výskytu mechu Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp.
Vítězslav Plášek
Year: 2007, Bryonora
journal article

Present knowledge on the Odonata of the Czech Republic, and ways and means of their protection
Aleš Dolný, Lubomír Hanel
Year: 2007
abstract in proceedings


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051