Publications
Přírodní rezervace Kunov
Petr Kočárek
Year: 2005, Vlastivědné listy
journal article

Regulation of the DNA-binding ability of P53 protein by phosphorylation and by monoclonal antibodies.
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2005, FEBS J
journal article

Rostliny Národní přírodní památky Landek
Jan Ševčík, Aleš Pečinka, Vítězslav Plášek
Year: 2005, BEK, Ostrava
specialist book

Rozloučení s Miloslavem Kinclem
Václav Krpeš
Year: 2005, Živa
journal article

Rozšíření a inovace praktika z genových technologií
Kateřina Malachová, Ivana Marová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Rzadkie i zagrożone gatunki mchów Gór Bialskich (Sudety Wschodnie).
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Year: 2005
abstract in proceedings

Some cases of macro-epibiosis on the invasive crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kristian, Pavel Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic)
Vítězslav Bryja, Jaroslav Svatoň, Josef Chytil, Zdeněk Majkus, Vlastimil Růžička, Pavel Kasal, Jan Dolanský, Jan Buchar, Iveta Chvátalová, Milan Řezáč, Lenka Kubcová, Jan Erhart, Ivana Fenclová
Year: 2005
abstract in proceedings

Standard vzdělávání v oboru environmentalistika a pro trvale udržitelný rozvoj života v Praze
Svatava Kubicová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Strategie udržitelného rozvoje v České republice
Helena Čížková
Year: 2005
abstract in proceedings

Střevlíkovití a mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Silphidae) Přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion, Česká republika)
Jiří Stanovský, Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Year: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
journal article

Sukcesia epigeických pavúkov (Aranea) v oblasti niklových háld při Seredi
Zdeněk Majkus, Andrej Krajča
Year: 2005
published expert opinions, reviews

SVD-based principal component analysis of geochemical data.
Petr Praus
Year: 2005, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY
journal article

Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2005, Živa
journal article

Telomerase-independent cell survival in Arabidopsis thaliana
J. Watson, P. Bulánková, K. Říha, D.E. Shippen, Boris Vyskot
Year: 2005, Plant Journal
journal article

Tendence rizikových antropogenních vlivů, význam chráněných krajinných oblastí při obnově krajiny
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Pavel Drozd
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Teorie a praxe bilogického vzdělávání na ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ
Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Thaumaleidae
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Year: 2005, Česká zemědělská univerzita
specialist book chapter

Thaumaleidae (kalužnatkovití)
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

The arachnocenosis succession and its application in the bioindication of deterioration of the country
Zdeněk Majkus
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Impact of the Extreme Floods in July 1997 on the Ichthyocenosis of the Oder Catchment Area (Czech Republic)
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková, Pavel Drozd
Year: 2005, HYDROBIOLOGIA
journal article

The observation of Saga hellenica Kaltenbach, 1967 (Orthoptera) on Corfu island
Vladimír Vrabec, Petr Kočárek
Year: 2005, Entomofauna carpathica
journal article

The Post-productivist landscape as an example of multifunctionality - Between the mythical and post-industrial wilderness.
Zbyněk Ulčák
Year: 2005, Tartu University Press
specialist book chapter

Thermochemical properties of solid combustible wastes.
Karel Obroučka, J. Fiedor
Year: 2005
abstract in proceedings

Tlející dřevo a dřevní houby v lesích České republiky
Václav Krpeš, Libor Jankovský
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Úpravy vodních toků a státní správa ochrany přírody
Vladimír Mana
Year: 2005
abstract in proceedings

Use of DNA repair enzymes in electrochemical detection of damage to DNA bases in vitro and in cells
Kateřina Cahová, Miroslav Fojta, Tomáš Mozga, Emil Paleček
Year: 2005, Analytical Chemistry
journal article

Úvod do studia genetiky
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Vliv skladby vstupní směsi na efektivnost anaerobního procesu
Karel Obroučka, J. Rusín, P. Jurečka
Year: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
journal article

Výsledky průzkumu ichtyofauny vybraných říčních profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Využití GIS ve studiu závislosti skladby plevelové segetální vegetace na krajinném pokryvu
Šárka Cimalová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Využití kmenů Salmonella typhimurium His- YG k hodnocení genotoxicity syntetických barviv
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Martin Šušla, Čeněk Novotný
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití městského prostředí při výuce biologie rostlin na gymnáziu.
Monika Klapcová, Svatava Kubicová
Year: 2005
abstract in proceedings

Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2005
abstract in proceedings

Vzdělávací modul P : Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová, Pavel Drozd, Michaela Drozdová
Year: 2005
abstract in proceedings

Water quality assessment using SVD-based principal component analysis of hydrological data.
Petr Praus
Year: 2005, WATER SA
journal article

Základy biologie člověka pro učitele a vychovatele
Kateřina Malachová, Kateřina Malachová, Jan Kantorek
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Základy Bryologie (Systém, fylogeneze a ekologie mechorostů).
Vítězslav Plášek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zhodnocení práce spalovací pece na odpad na podkladě měřeného provozního experimentu.
Karel Obroučka, K. Borovec, J. Fiedor, R. Paluska
Year: 2005
abstract in proceedings

Zlatohlávek Glycyphana horsfieldi poprvé v chovu
Petr Kočárek
Year: 2005, Akvárium Terárium
journal article

Zřízení integrované infekční laboratoře
Kateřina Malachová, Karel Holada
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Aktuální otázky profesní přípravy učitelů biologie.
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza populace vážky plavé (Libellula fulva) na důlním kališti v Karviné
Pavel Matějka, Aleš Dolný
Year: 2004
abstract in proceedings

Biodegradace a biotechnologie
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Biodegradace trichlorethylenu imobilizovanými bakteriálními kulturami
Kateřina Malachová, Jan Růžička
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus under various growth conditions
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, A. Kasinath, P. Erbanová
Year: 2004, International Biodeter. Biodegr
journal article

Biologické testy toxicity v monitorování účinnosti biodegradačních procesů
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Denisa Lednická
Year: 2004, Chemické listy
journal article

Biologie a ochrana raků v ČR
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Year: 2004
organizing conference, workshop

Brouci jako bioindikátory prostorově funkční koncepce ÚSES: analýza funkčnosti lesních biokoridorů
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Martin Trubač
Year: 2004
abstract in proceedings


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051