Publications
Vážky v hornické krajině Karvinska - výzkum druhu Libellula fulva.
Aleš Dolný
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis l. 1758) v přírodní rezervaci Koutské a Zabřežské louky
Jan Piecuch, Bohumír Lokásek
Year: 2003
abstract in proceedings

Výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis l. 1758) v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek
Year: 2003
abstract in proceedings

Vytvoření databáze lokalit Orchideaceae v jižních a západních Čechách. č.: FRVŠ G4:1291
Šárka Cimalová, Michal Střítezský
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Využití vážek k hodnocení přirozenosti rašeliništních biotopů
Aleš Dolný
Year: 2003
abstract in proceedings

výzkumný pobyt
Marek Eliáš
Year: 2003
work experience abroad

Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Ważki (Insecta: Odonata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) - wyniki wstępnych badań
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Year: 2003, Natura Silesiae Superioris
journal article

Ważki w rezerwatach przyrody województwa Śląskiego
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Kateřina Malachová
Year: 2003
organizing conference, workshop

Zpracování trvalých preparátů metodou botanické mikrotechniky v ekofyziologii
Václav Krpeš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

3. medzinárodné sympózium Dřevokazné houby 2003
Ján Gáper, Kateřina Malachová
Year: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

3. mezinárodní sympózium Dřevokazné houby 2003
Ján Gáper
Year: 2003
organizing conference, workshop

Analysis of p53 protein-DNA binding properties by new ELISA technique, activation of p53-DNA binding
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Šárka Pospíšilová, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček
Year: 2002
abstract in proceedings

Aplikace biologických postupů při remediaci zemin kontaminovanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky
Kateřina Malachová, Tomáš Cajthaml
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Arboretum, Biota
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská univerzita,Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Bakteriální testy mutagenity jako součást ekotoxikologického hodnocení prostředí
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Year: 2002
abstract in proceedings

Bryofloristický výzkum ve Vysokých Sudetech - jak na to?
Jan Kučera, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Irena Jansová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Year: 2002
abstract in proceedings

Bryophytes of the Čantoryjský hřbet range /Czantoria range/ and its foothills (Western Carpathians - Czech Republic, Poland)
Vítězslav Plášek, Adam Stebel
Year: 2002, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Cvičení z biostatistiky
Pavel Drozd
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Decapod crustacean larvae in marine plankton of Spitsbergen waters, Arctic
Zdeněk Ďuriš
Year: 2002
abstract in proceedings

Detection of Biological Toxicity and Genotoxicity of Products of Biodegradation of Synthetic Dyes
Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Eva Musílková , Čeněk Novotný
Year: 2002
abstract in proceedings

Diel activity patterns of carrion-visiting Coleoptera studied by means of time-sorting pitfall traps.
Petr Kočárek
Year: 2002, Biologia, Bratislava
journal article

Drevokazné makromycéty na drevinách v intraviláne miest Martin, Turčianske Teplice a Banská Bystrica
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2002
abstract in proceedings

Drevokazné makromycéty na drevinách v intraviláne miest Martin, Turčianske Teplice a Banská Bystrica
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Druhová diverzita ryb v aluviu střední části CHKO Poodří
Bohumír Lojkásek
Year: 2002
abstract in proceedings

Fauna pavúkov Slovenského krasu
Jaroslav Svatoň, Zdeněk Majkus
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodnocení stavu plevelových cenóz v ostravském regionu jako sezónně dynamické složky
Šárka Cimalová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Host specialization of leaf-chewing insects in a New Guinea rainforest
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, Pavel Drozd, Lukáš Čížek
Year: 2002, Journal of Animal Ecology
journal article

Ichtyofauna říční sítě řeky Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Indický oceán, průvodce korálovými útesy
Zdeněk Ďuriš, Helmut Debelius, Adam Petrusek
Year: 2002
editorial and language revision

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat
Ivona Horká
Year: 2002
work experience abroad

K systematice a rozšíření vybraných skupin mořských korýšů Atlantského a Indického oceánu
Zdeněk Ďuriš
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Libellula fulva (Odonata) na důlním kališti v Karviné
Aleš Dolný
Year: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
journal article

Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 416: 841-844.
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, George D. Weiblen, B. Bremer, Lukáš Čížek, Pavel Drozd
Year: 2002, Nature
journal article

Mají bakteriální testy mutagenity perspektivu?
Kateřina Malachová
Year: 2002
abstract in proceedings

Mechorosty přírodní rezervace Lhotka u Přerova
Zbyněk Hradílek, Vítězslav Plášek
Year: 2002, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Mechorosty vybraných center biodiverzity v Hrubém Jeseníku a Krkonoších - historie a současnost
Magda Zmrhalová, Jiří Váňa, Blanka Buryová, Irena Jansová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Year: 2002
abstract in proceedings

Microdistribution and diurnal behaviour of two sympatric mountainous butterflies (Erebia epiphron and E. euryale): relations to vegetation and weather
Martin Konvička, Jiří Beneš, Tomáš Kuras
Year: 2002, Biologia
journal article

Mycetophilidae (Diptera): additions and corrections to the "Checklist of the Diptera of Hungary"
Jan Ševčík, László Papp
Year: 2002, Folia entomologica hungarica
journal article

Niektoré nové poznatky o rozšírení synantropných trúdnikov v urbánnom prostredí Slovenska
Ján Gáper
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Niektoré nové poznatky o rozšírení synantropných trúdnikov v urbánnom prostredí Slovenska.
Ján Gáper
Year: 2002, Sprav. Slov. Mykol. Spol.
journal article

Nová sada detekčních kmenů v Amesově miniaturizovaném fluktuačním testu.
Hana Sezimová
Year: 2002, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

oponentní posudek
Zdeněk Majkus, Jaromír Hajer
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Oponentní posudek projektu FRVŠ 1265/2002 Využití diplomových prací pro přípravu a vedení úloh v etologickém praktiku.
Jan Kantorek, František Sedláček
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Pavúky Slovenského krasu
Jaroslav Svatoň, Zdeněk Majkus
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektywy ochrony wazek (Odonata) w czeskiej i polskiej cześci Górnego Ślaska
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Year: 2002
abstract in proceedings

Populační ekologie vzácných a ohrožených druhů bryoflóry Vysokých Sudet
Irena Jansová, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa
Year: 2002
abstract in proceedings

Posudek pro závěrečné oponentní řízení Projektu 1285/2002 FRVŠ Využití prostorových nik rvbami údolních nádrží. Řešitel Mgr. Martin Čech.
Jan Kantorek
Year: 2002
published expert opinions, reviews


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051