Publications
Occupational Exposure to Heavy Metals in Industry
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Michael Vít, Jaroslava Havránková
Year: 1998
abstract in proceedings

Orthopteroidní hmyz (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika) s hodnocením vlivu povodní z července 1997
Petr Kočárek
Year: 1998, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Personální expozice obyvatel mista Ostravy polycyklickými aromatickými uhlovodíky v zevním ovzduší
Lubomír Dobiáš, Ronald Williams, Deborah Walsh, Randall Watts, Jaromíra Kůsová
Year: 1998, Ochrana ovzduší
journal article

Prof.RNDr.Jose Vondřejc, CSc.sedmdesátníkem
Zdeněk Majkus
Year: 1998
abstract in proceedings

Protective function of carotenoids
Václav Krpeš
Year: 1998
abstract in proceedings

Příprava rybí S9 frakce pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Year: 1998, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska
Zdeněk Majkus
Year: 1998
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání síťokřídlých (Neuroptera) Hrubého Jeseníku
Jan Ševčík
Year: 1998, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Pstruží námluvy
Bohumír Lojkásek
Year: 1998
librettos, screeplays

Pylové alergie dětí ve vztahu k místu bydliště
Evženie Tietzeová, Jana Juřicová
Year: 1998
abstract in proceedings

Riziko genotoxických faktoru v provozech hutnictví železa
Lubomír Dobiáš
Year: 1998, Pracovní lékařství
journal article

Rošíření raků na Zemi
Zdeněk Ďuriš, Martin Smutný
Year: 1998, Bulletin VÚRH Vodňany
journal article

Ryby okresu Karviná
Bohumír Lojkásek, Jan Malura, Věra Koutecká, Věra Koutecká
Year: 1998, Okresní úřad Karviná
specialist book chapter

Seznam mechorostů sbíraných během bryologicko - lichenologických dnů v Huslenkách, okr. Vsetín (duben 1998)
Vítězslav Plášek
Year: 1998, Bryonora
journal article

The Bilovka case study ecotoxicological aspects in concept for the reclamation
Alexander Skácel
Year: 1998
abstract in proceedings

The contamination of the Bilovka river by heavy metals
Alexander Skácel
Year: 1998
abstract in proceedings

účast na výzkumném projektu Papua Nová Guinea
Pavel Drozd
Year: 1998
work experience abroad

Uplatnění absolventů učitelského směru studia biologie v praxi
Svatava Kubicová
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 2,3
Stanislaw Wika, Ladislava Saganová
Year: 1998
abstract in proceedings

Vliv povodní v červenci 1997 na diverzitu ryb ve vodních tocích
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Karel Pražák
Year: 1998
abstract in proceedings

Výsledky bryofloristického výzkumu PP Jeskyně na Pomezí a NPP Jeskyně na Špičáku
Vítězslav Plášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Využití mikrobiotestů k hodnocení genotoxických účinků znečištění na vodní organismy
Hana Sezimová
Year: 1998
abstract in proceedings

Výzkum ruderální flóry a vegetace Štramberka
Věra Sobotková
Year: 1998
abstract in proceedings

Zajímavé norské mechorosty součástí sbírek Slezského zemského muzea v Opavě
Vítězslav Plášek
Year: 1998, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Základní morfologické znaky k rozllišení raků v ČR
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Josef Pokorný, Tomáš Policar, Jan Kouřil
Year: 1998
published expert opinions, reviews

32p-Postlabeling Analysis of DNA-Adducts in Tissues of Rats Exposed to Coke-Oven Emissions
Lubomír Dobiáš
Year: 1998, Mutation Research
journal article

Aktuální otázky multivitaminové profylaxe pracovníku s rizikem chemické karcinogenity
Lubomír Dobiáš
Year: 1997
abstract in proceedings

Ambient Personal Exposure Monitoring in Evaluation of Genotoxic Risk
Lubomír Dobiáš
Year: 1997
abstract in proceedings

Arktická expedice BIODAF
Zdeněk Ďuriš
Year: 1997
work experience abroad

Bioassay directed chemical analysis and detection of mutagenicity in air
Lubomír Dobiáš
Year: 1997
abstract in proceedings

Biologie člověka pro výuku v základních školách (soubor 20 transparentů + metodická opříručka pro učitele
Zdeněk Majkus, Jaroslav Horáček
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biologie (středoškolská učebnice) - 1583 testových otázek a odpovědí
Zdeněk Majkus, Kolektiv Autorů, Lubomír Kincl, Vlastimila Chalupová, Vítězslav Bičík
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Cirripedia
Zdeněk Ďuriš, R. Z. Klekowski, Galina B. Zevina, Jan Marcin Weslawski
Year: 1997, Ossolineum
specialist book chapter

CKO Litovelské Pomoraví. In: Vencálek J.,: Haná a Horní Pomoraví, geografie místního regionu,112 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čáp černý (Ciconia nigra) v okrese Vsetín
Jan Pavelka, Drahomír Kondělka
Year: 1997, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Dynamika růstu smrku ztepilého (Picea abies) oblasti Beskyd ovlivněné emisemi ostravské průmyslové aglomerace
Václav Krpeš
Year: 1997
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Estimating the mutagenicity of soils after their biological decontamination
Kateřina Malachová
Year: 1997, Mutation Research
journal article

Heavy metals and detoxifying enzymes in spiders from coal and metallurgic dumps near Ostrava (Czech Republic)
Graźyna Wilczek, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Year: 1997
abstract in proceedings

Hodnocení mutagenity půd po jejich biologické dekontaminaci
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1997
abstract in proceedings

K výskytu Emus hirtus na území České republiky (Coleoptera: Staphylinidae). On the occurrence of Emus hirtus in the territory of the Czech Republic (Coleoptera: Staphylinidae).
Petr Kočárek
Year: 1997, Klapalekiana
journal article

Metody analýzy fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies
Václav Krpeš
Year: 1997
abstract in proceedings

Multivitamine prophylaxis versus exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Lubomír Dobiáš
Year: 1997, Mutation Research
journal article

Mutagenní účinek komplexních směsí látek kontaminujících ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1997, Ochrana ovzduší
journal article

New and interesting records of Neuroptera and Raphidioptera from Moravia and the Czech part of Silesia
Jan Ševčík
Year: 1997, Klapalekiana
journal article

Nová lokalita krátkonožky evropské v SR
Petr Kočárek, Alena Palochová
Year: 1997, ŽIVA
journal article

Pavúky (Araneae)
Jaroslav Svatoň, Martin Pilař, Zdeněk Majkus, Mikuláš Rozložník
Year: 1997, Slovenská agentúra životného prostredia Košice
specialist book chapter

Pflanzen und Tiere Europas, Rostliny a živočichové
Věra Sobotková, Jan Havrlant, Josef Vondřejc, Harry Garms
Year: 1997
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Projekt studijního oboru speciální biologie se zaměřením na metody biomonitorování faktorů životního prostředí
Kateřina Malachová, Lubomír Dobiáš
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Představuje vnitřní ovzduší zdravotní riziko
Michael Vít, Lubomír Dobiáš
Year: 1997, Životné prostredie
journal article

Příspěvek k bryoflóře vápencových skalek v údolí Říčky u Ochozu (Česká republika)
Vítězslav Plášek
Year: 1997, Časopis slezského zemského muzea
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051