Projects & Grants
Bioinformatická analýza proteinů - OBJEDNÁVKA
Project IdHS 3103-025-21
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period3/2021 - 6/2021
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
Anotation