Projects & Grants
Light and temperature as factors affecting photosynthetic processes and the biosynthesis of low-molecular protective metabolites of higher plants
Main solverMgr. Radomír Pech, DiS.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Algebra, analysis, mathematical physics and number theory
Main solverdoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Methodology for national mapping of the economic and social contribution of cultural and creative industries
Main solverMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Period2/2023 - 12/2023
ProviderMinisterstvo kultury
Statesolved
Current topics in political geography? De facto states, borders, hybridity and democratic backsliding as focal points of political geografy
Main solverPhDr. Martin Solik, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Fyzika v hlavní roli
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period2/2023 - 12/2023
ProviderKatedra fyziky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statefinished
Light-induced protection mechanisms based on low-molecular-weight metabolites and their role in plant cross-tolerance to high temperature and drought
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2021 - 12/2023
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
Priority strategického rozvoje PřF - podpora synergií a komplementarit
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Heuristic methods to solve IT problems
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Fuzzy modeling - development of theoretical foundations and selected applications II
Main solverMgr. Hana Zámečníková
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Synthesis, characterization, and application of porous materials II
Main solverMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Koncepce rozvoje kultury městského obvodu Poruba
Main solverMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Period4/2023 - 11/2023
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations
Main solverMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Period6/2023 - 11/2023
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Extension of the "fajnOva CENTRUM" strategic plan - the Přívoz project
Main solverMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Period3/2023 - 10/2023
ProviderMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statefinished
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statefinished
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statefinished
Active Seniors Education without Barriers (ASEB)
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderErasmus+
Statefinished
Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: insights from outliers
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period1/2020 - 6/2023
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Period1/2022 - 6/2023
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statefinished
SMART technologies to improve the quality of life in cities
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2018 - 4/2023
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved

12345