Publications
K výskytu dvou bezobratlých na důlních odkalištích Karvinska
Zdeněk Ďuriš, Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

K výskytu raka bahenního Pontastacus (=Astacus) leptodactylus na Karvinsku
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Year: 2001, Časopis Slezského muzea, Opava
journal article

Lasturnatky
Jan Kantorek
Year: 2001,
specialist book chapter

Mária Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Archeologický ústav SAV Nitra 1995.
Michal Živný
Year: 2001, Archeologické rozhledy
journal article

Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Novém Městě nad Metují
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Zdeněk Soldán, Magda Zmrhalová
Year: 2001, Bryonora
journal article

Method for the evaluation of genotoxicity of surface and waste water pollution to aquatic organisms
Hana Sezimová, Přemysl Soldan
Year: 2001
abstract in proceedings

Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) in the mountain forest ecosystem (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic).
Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mycetophilidae
László Papp, László Papp, Jan Ševčík
Year: 2001, Hungarian Natural History Museum
specialist book chapter

Nález vážky plavé (Libellula fulva, Odonata: Libellulidae) v Poodří - A discovery of the dragonfly Libellula fulva (Odonata: Libellildae) in the Protected Landscape Area Poodří (Silesia)
Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

Natural Cellulose Fibers: Heterogenous Acetylation Kinetics and Biodegradation Behavior
Giovanna Frisoni, Massimo Baiardo, Mariastella Scandola, Denisa Lednická, Margo C Cnockaert, Joris Mergaert, Jean Swings
Year: 2001, Biomacromolecules
journal article

Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Václav Krpeš
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Nekrobiontní hmyz v účasti na dekompozičních procesech
Petr Kočárek
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Neobvyklý výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) v důlní poklesové kotůlině v Karviné - The unusual occurrence of the dragonfly Leucorrhinia pectoralis in the mining landscape in the town Karviná (Silesia, Czech Rep.)
Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

Netradiční krokodýlí farma-The Madras Crocodile Bank
Milan Veselý, Aleš Dolný
Year: 2001, Ochrana přírody
journal article

Occurrence of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank) in the Czech Republic.
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožené a bioindikačně významné druhy mihulovců a ryb v povodí řeky Odry na území Moravy a Slezska
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2001
abstract in proceedings

Oponentský posudek na disertační práci Biodegradation of Organopollutants and Ecotoxicology of Contaminated Soil
Kateřina Malachová, Manish Anilbhai Bhatt
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci Eliminace těžkých kovů z odpadních vod pomocí biotechnologií
Kateřina Malachová, Vladimír Voda
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Orthodicranum tauricum (Sapeg.) Z. Smirn. (Bryophyta) in the Czech Republic
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Pavouci Hostýnských vrchů (The Spiders of the Hostýnské vrchy hills)
Zdeněk Majkus
Year: 2001
abstract in proceedings

Pavouci ve městě
Zdeněk Majkus
Year: 2001
abstract in proceedings

Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu Natura 2000
Šárka Cimalová
Year: 2001, Časopis Slezského Zemského muzea
journal article

Polypores as an important pests on woody plants in town parks and other green spaces at towns of Slovakia according to climatic region and injured plant organs
Ján Gáper
Year: 2001, Univerzita Mateja Bela
specialist book chapter

Prodromus lasturnatek (Ostracoda, Crustacea) Poodří
Jan Kantorek
Year: 2001
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis
Vítězslav Plášek, Irena Vacínová
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Příspěvek k poznání vážek Karvinska
Aleš Dolný, Mieczyslaw Ciesla
Year: 2001
abstract in proceedings

Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Rak kamenáč Austropotamobius torrentium (Schrank) v České republice
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Josef Theimer
Year: 2001
abstract in proceedings

Ras Mohammed National Park
Zdeněk Ďuriš
Year: 2001
work experience abroad

Rozšíření saranče Stethophyma grossum v České republice. Occurrence of Large March Grasshopper (Stethophyma grossum) in the Czech Republic.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2001, Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd Přírod.
journal article

Rybí společenstvo, migrační prostupnost a čistota vody řeky Ostravice
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Barbora Matýsková
Year: 2001, Časopis Slezského Zemského Muzea, vědy přírodní
journal article

Řád: Pavouci
Zdeněk Majkus, Jan Pavelka
Year: 2001, Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín
specialist book chapter

Sampling errors can cause false rejection of the core-satellite species hypothesis
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Year: 2001, Oecologia
journal article

Sezónní změny v početnosti imag některých druhů vážek
Ivan Horčičko, Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

The bryoflora of Bukovec wet meadows (Western Carpathians, Czech Republic)
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Threatened bryophytes of Slezské Beskydy Mts., Czech Republic
Vítězslav Plášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Threatened bryophytes of the high Sudetes (Krkonoše, Hrubý Jeseník)
Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Irena Vacínová, Jiří Váňa
Year: 2001
abstract in proceedings

Vážky indomalajské oblasti
Aleš Dolný, Milan Veselý, Kateřina Volná
Year: 2001, ŽIVA
journal article

Vážky (Odonata) na území NPR Rejvíz - současný stav, změny v průběhu 20. století, ochrana a ohrožení
Aleš Dolný, Eva Teperová, Kateřina Volná
Year: 2001, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
journal article

Vážky Podblanicka
Aleš Dolný
Year: 2001, Veronica
journal article

Vliv spalovacího zařízení na přítomnost genotoxických látek v emisích
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Zuzana Pavlíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z biologie člověka a školního zdravotnictví pro doplňkové pedagogické studium.
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výskyt ohrožených bezobratlých na důlních odkalištích v Karviné
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Year: 2001, ŽIVA
journal article

Využití borovice černé (Pinus nigra Arnold) k bioindikaci a biomonitoringu olova v životním prostředí
Ladislava Saganová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití mikrobiotestů pro stanovení genotoxických účinků
Hana Sezimová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití mikrotestů pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití vážek k indikaci stavu prostředí v hornické krajině
Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

Výzkum inhibice růstu smrku ztepilého Picea excelsa (L.) KARST. v oblasti Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2001
abstract in proceedings

Změny životního prostředí a jejich bioindikace I
Kateřina Malachová
Year: 2001
organizing conference, workshop

Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska
Zdeněk Majkus
Year: 2000
abstract in proceedings


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051