Publications
Obojživelníci a plazi okresu Frýdek-Místek
Drahomír Kondělka
Year: 1994
abstract in proceedings

Plemena psů
Jan Kantorek, Hans Raber
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Postbreeding Migration of the Sedge Warbler Acrocephalus Schoenobaenus in the Czech Republic
Ivan Literák, Marcel Honza, Drahomír Kondilka
Year: 1994, Ornis fennica
journal article

Praktická cvičení z biologie člověka pro ZŠ
Jan Kantorek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika roztočů ve vlasech
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Year: 1994
abstract in proceedings

Příspěvek k výzkumu synantropní flóry a vegetace Karvinska
Věra Sobotková
Year: 1994
abstract in proceedings

Reakce fotosyntetických pigmentů smrku obecného Picea abies na náhlé změny teploty
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 1994
abstract in proceedings

Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odra v Ostravě
Věra Sobotková
Year: 1994, Zprávy České botanické společnosti
journal article

Shrnutí výsledků jednorázového mapování výskytu vydry říční na území CHKO Beskydy
Petr Grendziok, Bohumír Lojkásek
Year: 1994
abstract in proceedings

Srpice (Insecta: Mecoptera) Slezska a severní Moravy - současný stav znalostí a přehled zjištěných druhů
Jan Ševčík, Jiří Hudeček
Year: 1994, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Strunatci, Ryby, Obojživelníci, Plazi. In:Vondřejc J.a kol.:Zoologické praktikum, Učební texty PřF Ostravské univerzity, 206 pp
Bohumír Lojkásek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tidal Zone Project 1994, Bjornoya. Arctic Ecology Group Report 1/95
Jan Marcin Weslawski, Jósef Wiktor, Marek Zajaczkowski, Zdeněk Ďuriš
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Usborne Introduction to Biology
Jan Kantorek, Jane Chrisholm, Jaroslav Vencálek, David Beeson
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vegetace hutního odvalu v Třinci
Věra Sobotková
Year: 1994
abstract in proceedings

Vírníci - neznámí obyvatelé našich vod?
Petr Kočárek
Year: 1994, ŽIVA
journal article

Volavka popelavá (Ardea cinerea) na severní Moravě a ve Slezsku
Jiří Stolarczyk, Drahomír Kondělka
Year: 1994
abstract in proceedings

Výr velký (Bubo bubo) na Šumpersku
Drahomír Kondělka
Year: 1994
abstract in proceedings

Zoologické praktikum
Josef Vondřejc, Jan Kantorek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lubomír Dobiáš
Year: 1993, Environmental Health Persp
journal article

Lubomír Dobiáš
Year: 1993, Environmental Health Perspective
journal article

A report on the Czechoslovak Biological Diving Expedition
Zdeněk Ďuriš
Year: 1993
abstract in proceedings

Co zde létá?
Jaroslav Ašmera, Vladimír Baar, Heinrich Frieling
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Divočák a jeho příbuzní
Jaroslav Ašmera
Year: 1993, Myslivost, Stráž myslivosti
journal article

Dynamika fotosyntetických pigmentů v údobí jarního růstu letorostů smrku obecného (Picea abies L. Karst.)
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 1993
abstract in proceedings

Encyklopedie. Zvířata od A do Z
Jaroslav Ašmera, Kolektiv Autorů, Josef Vondřejc, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Year: 1993
published expert opinions, reviews

Encyklopedie. Zvířata od A do Z
Aleš Dolný, Kolektiv Autorů
Year: 1993
editorial and language revision

Entomofauna a její význam pro určování stáří mrtvých těl
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Year: 1993, Soudní lékařství
journal article

Hmyzí složka agrobiocenóz a její ovlivnění agrotechnikou
Josef Vondřejc
Year: 1993
abstract in proceedings

Hodnocení mutagenity pražené zrnkové kávy
Kateřina Malachová, Daniela Hošková
Year: 1993
abstract in proceedings

Jelen a jeho rod
Jaroslav Ašmera
Year: 1993, Myslivost, Stráž myslivosti
journal article

Koliha malá (Numenius phaeopus) na severní Moravě a ve Slezsku
Drahomír Kondělka, Jiří Hudeček
Year: 1993, Easopis Slezského zemského muzea - serie A
journal article

Možnosti využití biomasy na antropogenních půdách
Václav Krpeš, Dušan Smolík
Year: 1993
abstract in proceedings

Mutagenita a karcinogenita kontaminant životního prostředí
Kateřina Malachová
Year: 1993, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
specialist book

On a collection of Crustacea Decapoda from the southeastern Svalbard
Zdeněk Ďuriš
Year: 1993
abstract in proceedings

Postoje ředitelů škol k výuce pěstitelství na ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 1993
abstract in proceedings

Poznámky o vážkách Rejvízu I
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Year: 1993
abstract in proceedings

Probing of DNA structure with osmium tetroxide complexes.
Emil Paleček, Petr Pečinka, Marie Vojtíšková, Jana Řičicová, Pavla Boublíková
Year: 1993, Collection Czech. Chem. Commun.
journal article

Průzkum zbytku lesa v blízkosti centra města Ostravy z aspektu ochrany a tvorby životního prostředí
Ladislava Saganová, Stanislaw Wika
Year: 1993
abstract in proceedings

První případ hnizdění husy velké (Anser anser) ve Slezsku
Drahomír Kondělka
Year: 1993, Časopis Slezského zemského muzea - serie A
journal article

Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu
Zdeněk Majkus
Year: 1993
abstract in proceedings

Příspěvek k poznání pavoučí fauny Jesenického Krasu
Zdeněk Majkus
Year: 1993
abstract in proceedings

Puštík bělavý (Strix uralensis) zjištěn ve slezských Beskydech
Radim Petro, Drahomír Kondělka
Year: 1993, Časopis Slezského zemského muzea - serie A
journal article

Rostlinná společenstva třídy Artemisietea vulgaris na hutnickém odvalu v Bohumíně
Věra Sobotková
Year: 1993
abstract in proceedings

Ruderální společenstva třídy Chenopodietea na hutnickém odvalu v Bohumíně
Věra Sobotková
Year: 1993
abstract in proceedings

Růst jelce tlouště Leuciscus cephalus (Osteichthyes: Cyprinidae) ve vodárenské nádrži Šance
Bohumír Lojkásek
Year: 1993
abstract in proceedings

Studie ekologických faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Baška
Jan Kantorek
Year: 1993
abstract in proceedings

Studie ekologickýxch faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Baška
Jaroslav Ašmera, Lumír Dokoupil, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Antonín Ryška
Year: 1993
abstract in proceedings

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) na Šumpersku
Drahomír Kondělka
Year: 1993
abstract in proceedings

The Use of Microtox System for Evaluation of Toxicity of the Wastes in Vítkovice Steelworks
Alexander Skácel
Year: 1993, Science of Total Environment
journal article

Trofická afinita vybraných druhů dřepčíků (Coleoptera, Alticidae) k brukvovitým rostlinám (Brassicaceae)
Josef Vondřejc
Year: 1993
abstract in proceedings


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051