Publications
Použití diagnostických metod ve výzkumu poškození lesů
Václav Krpeš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktikum z mikrobiologie I
Kateřina Malachová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Predictably simple: assemblages of caterpillars (Lepidoptera) feeding on rainforest trees in Papua New Guinea
Vojtěch Novotný, Scott Everet Miller, Yves Basset, Lukáš Čížek, Pavel Drozd, K. Darrow, Jan Lepš
Year: 2002, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
journal article

Principy systematiky a taxonomie
Pavel Drozd
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav)
Michal Živný
Year: 2002, Pravěk
journal article

Přehled vážek zjištěných na důlních odkalištích Karvinska
Aleš Dolný
Year: 2002
abstract in proceedings

Regulation of p53 binding to natural binding elements in supercoiled DNAs by monoclonal antibodies
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2002
abstract in proceedings

Research on Norway Spruce Growth /Picea abies/ under Difficult Circumstances of the Beskydy Mts.Climate
Václav Krpeš
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book

Rezervace
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská Univerzita,Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Role of tumor suppressor p53 domains in supercoil-selective binding to DNA and p53-DNA filament formation
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Year: 2002
abstract in proceedings

Role of tumor suppressor p53domains in selective binding to supercoiled DNA.
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Miroslav Fojta, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček
Year: 2002, Nucleic Acids Research
journal article

Role proteinových domén nádorového supresoru p53 při selektivní vazbě na superhelikální DNA a při tvorbě DNA-proteinových filament
Marie Brázdová, Jan Paleček, Dmitrij Cherny, Sabina Billová, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Thomas M. Jovin, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Year: 2002
abstract in proceedings

Růst smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v ohroženém pásmu oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Small carrion beetles (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) in Central European lowland ecosystem: seasonality and habitat preference.
Petr Kočárek
Year: 2002, Acta Societas Zoologicae Bohemicae
journal article

Strategic Approach to Management of Mineral Resources
Vladimír Zamarský, Helena Čížková, Miroslav Palas
Year: 2002
abstract in proceedings

Studijní pobyt
Michal Živný
Year: 2002
work experience abroad

Testování palatability dřevin čeledi Rubiaceae na vybraných hmyzích herbivorech
Pavel Drozd
Year: 2002
abstract in proceedings

The stone crayfish Austropotamobium torrentium (Schrank) in the Czech Republic
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Tomáš Policar
Year: 2002, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
journal article

Úvahy kolem chovu raků v akváriích
Zdeněk Ďuriš
Year: 2002, Akvárium Terárium
journal article

Vážky (Odonata) Přírodní rezervace Štěpán (Pooderský bioregion)
Aleš Dolný, Michal Kraut, Ivan Horčičko
Year: 2002, Časopis Slezského zemského muzea, Série A.
journal article

Vážky vybraných beskydských a jesenických rašelinišť
Aleš Dolný, Magdaléna Oppeltová, Lenka Babiánková
Year: 2002
abstract in proceedings

Využití testů mutagenity v hodnocení účinnosti biodegradačních procesů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný, Martin Šušla
Year: 2002
abstract in proceedings

Výzkumný pobyt
Michal Živný
Year: 2002
work experience abroad

Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2002, Ochrana přírody
journal article

Application of mouse antibodies to somatic antigen for detection of Salmonella enteritidis by competitive ELISA
I. Hochel, G. Jeníková, C.F. Dursi, Jarmila Pazlarová, S. Girotti, Kateřina Demnerová
Year: 2001, Food and Agricult. Immunol
journal article

Baia Mare Accident - Brief Ecotoxicological Report of Czech Experts
Přemysl Soldán, A Kol.
Year: 2001, Ecotoxicology and Environmental Safety
journal article

Bakteriální testy genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradací
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2001
abstract in proceedings

Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant prostředí
Kateřina Malachová
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant ŽP
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Zuzana Pavlíčková, Jana Badurová , Zuzana Bodláková, Iva Doležílková, Jana Lešková, Martin Šušla
Year: 2001
abstract in proceedings

Bioindikace ekosystémů průmyslových krajin
Zdeněk Majkus
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Czemu rak chodzi wspak?
Katarzyna Sedek, Zdeněk Ďuriš
Year: 2001
radio and televison broadcast

Czerwona lista pajaków (Araneae) Górnego Ślaska (Red list of upper Silesian Spiders)
Wojciech Starega, Jerzy Parusel, Zdeněk Majkus, Alicja Miszta
Year: 2001, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ślaska
specialist book chapter

Czerwona lista pajaków (Araneae)Górnego Ślaska (Red List of Upper Silasian Spiders)
Wojciech Starega, Zdeněk Majkus, Alicja Miszta
Year: 2001, Raporty Opinie
journal article

Darwinova černá skřínka
Jan Kantorek, David Greger, Michael Behe
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Detekce genotoxicity pomocí Mutatoxu.
Hana Sezimová
Year: 2001, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Dicranoweisia cirrata and orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part of upper Silesia
Adam Stebel, Vítězslav Plášek
Year: 2001, Natura Silesiae superioris, Katowice
journal article

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde (Bryophyta) in the Czech Republic - distribution and ecology
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Different frequencies of partial albinism in populations of alpine butterflies of different size and connectivity (Erebia: Nymphalidae, Satyrinae)
Tomáš Kuras, Martin Konvička, Jiří Beneš
Year: 2001, Biologia
journal article

Emise organických látek vznikajících spalováním černouhelných briket a jejich mutagenní účinky
Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Denisa Lednická, Milan Dej, Jiří Horák
Year: 2001, Ochrana ovzduší
journal article

Epixylický mech Buxbaumia viridis jako bioindikátor?
Vítězslav Plášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Genotoxicita v emisích z domácích topenišť
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka, Zuzana Pavlíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Herbivorní brouci jako indikátory sukcesních změn aluviálních biotopů
Pavel Drozd, Josef Vondřejc
Year: 2001
abstract in proceedings

Hodnocení genotoxicity kontaminant v ŽP
Kateřina Malachová
Year: 2001
abstract in proceedings

Hydrobiological biomonitoring in the Odra river basin
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2001
abstract in proceedings

Ichtyologická charakteristika vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Informační a komunikační technologie v biologii
Svatava Kubicová
Year: 2001
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Izolace a charakterizace bakterií degradujících přírodní biologická vlákna
Denisa Lednická, Kateřina Malachová
Year: 2001
abstract in proceedings

K populační ekologii raků na Karvinsku
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Ondřej Vavříček
Year: 2001
abstract in proceedings

K problematice výskytu raků na Karvinsku
Zdeněk Ďuriš
Year: 2001, Zpravodaj Ostravského muzea
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051